Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
Lütfen rüyanıza yapılan yorumlardan en iyi seçmeyi unutmayın. Puan toplamak için oy verin, yorum yazın.
+3 oy
27 okuma
Tabir kategorisinde Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada küpe görmek rüyayı gören kişinin gerçek hayattaki durumuna bağlı olarak yorumlanması gereken bir rüyadır. Rüyada küpe görmek rüyayı gören kişi bekar bir kadın ise evlilik olarak yorumlanır. Ancak rüyayı gören kişi evli bir kadın ise bu rüyanın ilerde yaşayabileceği sıkıntılara delalet edeceğini bilmesi gerekir.
Yaşanacak olan sıkıntılar ise genellikle yakın çevre ve ailevi durumlarla ilintilidir. Özellikle de eşinin yakın çevresi ile rüyayı gören kişi sıkıntı yaşayacak demektir.

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

100 Yorum

+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada küpe görmek, çeşitli şekillerde tabir olunur. Kulağında küpe olduğunu gören, güzel ses ve müzik aleti dinlemeyi sever. Kulağındaki küpelerin mücevher ile süslü olduğunu ve her birinde birer inci veya inciler bulunduğunu gören, hayır işler.
Bazı kere de küpe, nasihate ve güzel öğütlere delâlet eder. Çünkü bu sözüm kulağına küpe olsun derler. Kulağında gümüş küpeler gören kadın hamile ise erkek çocuk doğurur.
Rüyada kulağında incili küpe gören kimse, dünya bezeklerinden güzellik ve mala ve güzel bir sesle Kur'an ezberlemeye işarettir. Bekâr bir kız küpelerden birisini rüyada görse, evlenir.
Küpe kadın için kocasına, küpenin salkımları onun çocuklarına işarettir. Bazen de küpe, hayvan otlak yerlerine yahut kadınların ziynet için takındıkları şeyleri harcayıp, yemeye işarettir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
İslami tabirlerde küpe nasıl yorumlanır?
Ebu Sait el Vaiz e göre; rüyada küpe görmek, erkek ve kadın için ayni şekilde tabir olunur. Altın küpe, şarkıcılıkla tabir olunur. Kulaklarında gümüş küpeler gören, bütün Kur'an-ı ezberler.
Kulağında küpe olduğunu gören kimse, güzel ve ahenkli şeyleri dinlemek ister. Veya bizzat böyle yerlerde bulunup dinler.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada küpe görmek ne demektir
Rüyada bir kadını veya bir cariyeyi ve onların kulağında salkımla veya salkımız küpe olduğunu gören kimse için, mamur bir şehir ve nahiyede meydana gelecek kar. Ticarete ve gezinti yerinde bulunan hizmetçilere işarettir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Görmek
Rüyada küpe görmek, iyidir. Yalnız bu rüya küpe¬nin yapıldığı madene göre yorumlanır. Küpenin madeni anlaşılamıyorsa ve kulağında küpe gören kadın ise bir erkek çocuğu do¬ğuracağına, kız ise evleneceğine, erkek ise ilme merak edeceğine işaret olarak yorumlanır. Küpe almak, bulmak hayra işaret eder. Küpeyi satmak, vermek, iyi sayılmaz.Rüyada küpe görmek, değişik şekillerde yorumlanmış¬tır. Rüyasında kulaklarında halka küpe olduğunu gören kimse, halk (insanlar) arasında sevilen ve sayılan bir kişi olduğuna işarettir.Rüyasında kulağındaki küpesinde kıymetli ve değerli bir inci olduğunu gören kimse, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğre¬nir ve bu bilgileri çok önem vererek tahsil edeceğine işa¬rettir. Şayet küpesindeki incinin düştüğünü görürse, Kur'an-ı Kerimi ve bildiği her şeyi unutur veya unutacağı¬na işarettir.Ebu Said'il Vaiz'in yorumu:Uykuda görülen küpe rüyasının yorumu, hem kadın için hem de erkek için aynıdır. Rüya da altın küpe görmek, şarkıcılık yapan, müzikle uğra¬şanlara işaretle yorumlanır.Rüyasında kulaklarında gümüş küpeler gören kimse, Kuran'ın tümünü ezberler ve ilim sahibi olur şeklinde yo¬rumlanır.Rüyasında kulağında gümüş küpeler gören bir kadın, eğer ha¬mile ise, erkek çocuk doğurur veya doğuracağına işarettir.Rüyasında kulağı küpeli bir kadınla konuştuğunu gören kim¬se, büyük bir şehirde ticaret (alış veriş) işleriyle uğraşır ve büyük paralar kazanır veya kazanacağına işaret eder.Bir kimsenin rüyasında karısının bir kulağında altın küpe, diğer kulağında gümüş küpe olduğunu görmesi, iyi sayıl¬maz. Bu rüyası, onun karısını boşayacağına işaret olarak yorumlanır demiştir Ebu Said.Bir kimsenin rüyada hanımının veya hizmetçisinin kulağında küpe görmesi, ticarete işârettir ve o kişi işinden kazançlı çıkar.Bazen rüyada görülen küpe, nasihate ve güzel öğütlere işâret eder.Rüyada kulağındaki küpelerin her birinde Ciler olduğunu görmek, güzel bir sesle 1(1 ı-n.ı Kerim'i ve din ilimlerini ezberlemeye hayır ve berekete işâret eder.Hamile kadının rüyada kulağında altından küpe görmesi ise, çocuğunun Kur'ân'ın tamamını ezberlemesine işâret eder.Hamile kadının kulağında incisiz küpe görmesi ise, çocuğunun şarkı ve türkü söylemesine işâret eder.Bekâr bir kız küpelerden birini görse, bu rüya, onun evlenmesine işâret eder.Rüyada erkek çocuğun kulağında küpe görmek, süs ve zinete işârettir.Rüyada buluğ çağına girmiş çocuk ve erkeklerin kulağında küpe görmek, makbul değildir. Çünkü onlar için küpe takmak ayıptır ve onlara inecek kötü bir şeye veya akıl noksanlığına işâret eder.Bazen rüyada görülen küpe, erkek için ilmen çokyüksek derecelere işârettir.Kulağında birçok küpeler olduğunu görmek, Kur'ân-ı Kerim'i ezberlemeye, halk içinde şeref ve itibar göreceği bir ilme işâret eder.Küpe, kadın için kocasına işâret eder.Rüyada görülen küpenin salkımları da, çocuklarına işâret eder.Rüyada kendi kulağında küpe görmek, güzel, ahenkli şeyleri dinlemeyi sevmeye işârettir.Rüyada hanımının veya hizmetçisinin kulağında salkımla süslü küpeler görmek, ele geçecek mala, menfaat ve hayıra işâret eder.Bazen de rüyada görülen küpe, hayvanların otlak yerlerine işâret eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Hediyesi
Rüyasında kendisine küpe hediye edildiğini gören birisi aslında yakın zamanda evlenecek demektir. Rüyada küpe görmek ve bunun kendisine hediye edildiğini görmek bekar bir kadın için evlilik ve kısmet olarak yorumlanır. Üstelik bu kısmeti çok yakınlarından gelecek demektir ya da çok yakınlarının aracılığı ile meydana gelecek bir evlilik demektir. Ancak rüyayı bir erkek görmüş ise o zaman dikkatli olmalıdır.
Çünkü yakın çevresinden gelecek olan bir zarar onu bekliyor demektir. Gelecek olan bu zarar kimi zaman maddi kimi zaman ise manevi olabilir. Yakın çevresi kişinin sahip olduğu mal varlığını kıskanabilir ve buna zarar verebilir. Ya da kişinin aile huzurunu kıskanabilir ve dedikodu ve fitne çıkartabilir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Takmak
Rüyada küpe görmek ve bu küpeyi kabul ederek taktığını görmek kadınlar için gelen hayırlı kısmetin içine sineceğine işaret eder. Rüyayı gören kişi kendisine gelen kısmeti severcek demektir ve tez zamanda da söz ya da nişan gerçekleşerek manevi bağ kurulacak demektir. Ancak kişi rüyasında küpeyi tek olarak takmış ise evlilik sürecinde sorunların meydana geleceğini bilmelidir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada küpe görmek ve bunun sadece bir tanesini takmak aileler arasında sorunların çıkacağına işaret eder. Üstelik diğer eşi kaybolmuş ve bulunamıyor ise bu sorunlar evlilik sonrasında da devam edecek anlamına gelmektedir. Rüyada küpe görmek ve bunun bir tanesini taktığını görmek ve diğerini de elinde tuttuğunu görmek yaşancak sorunların düzelme ihtimalinin olduğu anlamına gelmektedir. Rüyada küpeyi tek taraflı taktığını gören kişi bir erkek ise yakın çevresinden gelecek olan bu sıkıntılara önem vermeyecek demektir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada küpe görmek ve bunun kendisine yakın birisi tarafından hediye edildiğini görmek tam olarak da o kişiden zarar göreceği anlamına gelir. Tam olarak rüyada görülen kişiden ya da o kişinin ailesinden gelecek olan zararlara işaret eden rüya erkeğin bu süreçte o kişiden ve ailesinden uzak durması gerektiğine işaret eder.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Taktığını Görmek
Rüyada küpe takmak iyidir. Kişinin iş hayatındaki olumlu gelişmelere ve kazandığı paranın artmasına işaret eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada küpe görmek hadiselerini açıklıyoruz. Bir rüyadan çıkarabileceğiniz tüm sonuçların yanı sıra bir de o rüyaların gerçek ve de tasavvufi anlamları vardır. Gerçek ve de tasavvufi anlamları çok önemli olan rüyalar arasında rüyada küpe görmek ve rüyada küpe takmak gibi rüyalar geliyor. Böyle bir rüya gören kişi en kısa zamanda rüyasının ne anlama geldiğini öğrenmek için bana danışabilir. Rüyanızı anlatmanız halinde, sizlere gördüğünüz rüyanın gerçek ve de tasavvuf dünyasında ne anlaşma geldiğini açıklayabilirim.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Altın Küpe Görmek
Rüyada altın küpe görmek çok hayırlı olarak yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişinin, çocuğu ileride bir din adamı olacak demektir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Görmek Hayır Mı?
Rüyada küpe görmek hayırlara mı kötü olaylara mı vesiledir, diye merak eden rüya sahiplerinin rüya tasvirlerini yapabilmem için öncelikle bana ulaşmaları gerekiyor. Böylece birinci ağızdan rüya detaylarını dinleyerek daha gerçekçi bir rüya yorumunda bulunabilirim. Genellikle erkekler bu tarz bir rüya görürse, şerre, genç kızlar böyle bir rüya görürse ise; hayırlara yorulabilir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Gümüş Küpe Görmek
Rüyada gümüş küpe görmek de evladın mesleğine yorulmaktadır. Kişinin çocuğunun din ağırlıklı olduğu bir görevi ifşa edeceğini göstermektedir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Gümüş Küpe Görmek
Gümüş küpe görmek rüya sahibinin evlendiği zaman çocuğunun sanatçı olacağına işaret ediyor. Bunun yanı sıra rüyayı gören kişinin de dini konulardaki hassasiyetin giderek artacağına ve maneviyatının güçlenmesine bağlı olarak gerçekten de salih ameller yapma konusunda giderek sorumluluklarının bilincinde olan kişi haline geldiğine delalet etmektedir.
Bu yönüyle İslam alimleri tarafından hem altın küpe hem de gümüş küpe görmek hayra delalet kabul edilen rüyalardan birisi olarak karşılığını bulacaktır. Bu yönüyle rüyasında küpe gören kişinin kendini bekleyen huzurlu ve de aydınlık günlerin olduğunu kesinlikle dile getirmemiz her halükarda yer verilmesi gereken konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Çok Sayıda Küpe Görmek
Rüyada çok sayıda küpe görmek, kişinin saygı göreceğine delalet eder. Hürmet ve başarı kazanması anlamına gelmektedir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Altın Küpe Görmek
Rüyayı gören kişinin maneviyatının giderek arttığına delalet eden bir rüyadır. Rüya sahibinin dindar evlat yetiştireceğine işaret eder. Yetiştireceği evladının ileride din görevlisi olarak toplumun din kültürünün yaygınlaşması adına dini ilimler yolunda eğitim ve tahsil hayatını sürdürmeye devam edeceğine işaret etmektedir. Bu açıdan İslam alimlerince son derece hayırla yad edilen bir rüya olarak anılır.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Satın Aldığını Görmek
Rüya sahibi için önemli fırsatların karşısına çıkacağına delalet eder. Bu fırsatları değerlendirerek yüksek miktarda para kazanacağına rivayet eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
mam Caferi-i Sağdık Hz’ ne göre, rüyasında altın küpe gören kişinin çocuğu, ileride herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan bir din adamı olacaktır. Rüya sahibi, rüyasında altın küpe gördükten sonraki süreçte maneviyata önem vermeli ve hayatını bu çerçevede yaşamaya gayret etmelidir. Rüyada Gümüş Küpe Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada gümüş küpe görmek, rüya sahibi için dünyevi konularda elde edilen başarılara yorulmaktadır. Rüyada gümüş küpe gören kişi, iş hayatında büyük başarılara imza atacak ve bunun sonucunda büyük kazançlar elde edecektir. Rüyasında gümüş küpe gören kişinin çocuğu da, ilerde gurur verici bir meslek sahibi olacak ve hem kendisi hem de ailesi için konforlu bit hayat sağlayacaktır. Rüyada Birden Çok Küpe Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada çok sayıda küpe görmek, rüyada tek bir adet küpe görmekten farklı anlamlara gelmektedir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Nazar Boncuklu Küpe Görmek
Rüya sahibinin aile hayatının düzene gireceği anlamına gelmektedir. Ailesine daha iyi bir gelecek sunmak için çok çalışacağına yorulur.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada küpe görülmesi, detaylı olarak ele alınması gerekeni oldukça önemli bir durumdur. Rüya küpe görmek, genel anlamda hayra yorulsa da, rüyada yer alan diğer öğelere göre olumsuz yorumlandığı durumlar da olabilmektedir. Rüyasında küpe gören kişi, yakın zamanda hayırlı bir haber alır. Bu haber, genellikle rüya sahibinin özel hayatında etkisini göstermektedir. Ancak rüyada küpe görmek, rüya sahibi için büyük işlere imza atılacağı ve bu sayede iş hayatında takdir edilen bir konuma gelineceği anlamlarına da gelebilmektedir.
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Güzel haberler alacaksınız. Çok ilginç ve güzel bir iş sahibi olabilirsiniz.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Tek Küpe Görmek
Rüya sahibinin yalnız ve kimsesiz hissedeceğine delalet eder. Ailesi ile arasında ufak sürtüşmeler yaşayacağına yorumlanmaktadır.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Taktığını Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada küpe taktığını görmek, rüya sahibi için olumlu anlamlara gelmektedir. İmam Nablusi Hz’ nin yorumlarına göre rüyada küpe taktığını görmek, rüya sahibinin iş hayatında mutluluk verici gelişmeler yaşayacağı anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin işiyle ilgili yaşayacağı bu olumlu gelişme, kendisine büyük bir maddi kazanç ve ekonomik rahatlık olarak geri dönmektedir. Rüya sahibi bu dönemde, uzun zamandır içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulur. Ancak bu gelişmeleri elde edebilmek için rüya sahibinin, karşısında çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi gerekmektedir. Rüyada Altın Küpe Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada altın küpe görmek, oldukça hayırlı anlamlara gelmektedir. Rüyasında altın bir küpe gören kişi, ileride sahip olacağı çocuğuyla ilgili hayırlı haberler alacaktır. İ
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Eş, sevgili ile ilgili kısmettir. Küpenin yapıldığı Madde ile birlikte yorumlanır.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Erkeğin Kulağında Küpe Görmek
Rüyasında erkeğin kulağında küpe gören kişinin günahlarının artacağı anlamına gelmektedir. Kendisine çeki düzen vermesi gerekeceğine yorulur.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyasında çok sayıda küpe gören kişi, İmam Gazali Hz’ nin yorumlarına göre, yakın çevresi tarafından saygı göreceği ve ün sahibi olacağı bir iş yapacaktır. Rüya sahibinin ortaya koyacağı bu iş, rüya sahibi için hem maddi hem de manevi anlamda kazanç sağlayacak ve elde edilen kazançların bereketli olmasını sağlayacaktır.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Kulağına Birden Çok Küpe Takmak
Mirasla ilgili konuların gündeme geleceğini ve kişinin hem anne, hem de baba tarafından kalan miras sayesinde hayatındaki değişiklikler yüzünden mutlu olacağına yorumlanır.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Bakır Küpe Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada bakır küpe görmek, rüya sahibi için oldukça önemli anlamlara gelmektedir. Rüyasında bakır bir küpe gören kişi, bu rüyadan sonra birtakım olumsuz haberler alacaktır. Rüya sahibi için hayra yorulmayan rüyalardan biri olan rüyada bakır küpe görmek, malın ve mülkün değersizleşmesine, üzücü haberlere ve yakın çevreyle anlaşmazlık yaşamaya delalet etmektedir. Rüyasında bakır küpe gören kişi eğer evliyse bu rüya, kişinin eşi ile arasının bozulacağı anlamına gelmektedir. Rüya sahibi bu süreçte birtakım iç sıkıntılar ve buhranlar yaşayabilir. Rüyada Pırlanta Küpe Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada pırlanta küpe görmek, rüya sahipleri için farklı anlamlara gelebilmektedir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Hediye Almak
İtibar görülecek bir işe girileceğine, deniz aşırı işler yapılacağına, mesleki anlamda bir anda büyüyecek olan rüya sahibinin ulaşılması zor bir güce sahip olacağına yorumlanır.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyasında pırlanta bir küpe gören kişi, özel hayatında mutluluk verici gelişmeler yaşayacaktır. Bekâr bir kadın tarafından görülen pırlanta küpe, yakın zamanda evlilik teklifi alınacağı anlamına gelmektedir. Rüyada pırlanta küpe görülmesi, itibar kazanma, büyük kazanç, başarı ve saygınlık sahibi olmak anlamlarına da gelmektedir. Rüyasında pırlanta gören kişi, hayatının rahat ve kazançlı bir dönemine girmektedir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Hediye Etmek
Sevdiği insanla hayatını birleştirme kararı almaya ve erken yaşta çocuk sahibi olmaya, yuva kurup sorumluluklarını artırmaya tabirdir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Mavi Taşlı Küpe Görmek
Rüya sahibinin rüyasında mavi taşlı küpe görmesi kişinin hayal kırıklıkları yaşayacağına bu nedenle de mutsuz olacağına yorulmaktadır. Ailesinin daima yanında olacağına yorulur.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Elmas Küpe Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada elmas küpe görmek, pek çok açıdan rahatlamaya yorulmaktadır. İbn-i Sirin Hz’ nin yorumlarına göre rüyada elmas küpe görmek, sıkıntılı ve huzursuz günlerin geride kaldığına ve rüya sahibini çok daha huzurlu günler beklediğine yorulmaktadır. Rüyada elma küpe görülmesi, aynı zamanda rüya sahibinin eşi veya hayat arkadaşı ile mutluluk verici günler yaşayacağına, aralarındaki muhabbettin artacağına ve romantizmin artacağına delalet etmektedir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Altın Küpe Görmek
Rüyada altın küpe görmek çok hayırlıdır. Rüyada kulağında altın bir küpe olduğunu gören kişinin çocuğu ileride bir din adamı olacak demektir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Zümrüt Küpe Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada zümrüt küpe görmek, oldukça hayırlı anlamlara gelen rüyalardan biridir. Rüyada zümrüt küpe görmek, büyük oranda rüya sahibinin duygu durumu ve özel hayatıyla ilgili bilgi veren rüyalardan biridir. Rüyasında zümrüt bir küpe gören kişi, yakın zamanda hayatının aşkıyla tanışacak ve tanıştığı bu kişi ile kısa zamanda hayırlı bir izdivaç gerçekleştirecektir. Rüyasında zümrüt küpe gören kişi, bunun yanında kariyerinde de büyük başarılara imza atacak bunun neticesinde büyük kazançlara sahip olacaktır.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Gümüş Küpe Görmek
Rüyada gümüş küpe görmek; evladının meslek hayatının iyi olacağına, işinde yükseleceğine, hayırlı bir kimse olacağına ve çevresinde sevilen bir kimse olacağına işaret eder.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Kırık Küpe Görmek
Rüyayı gören kişi için hem olumlu hemde olumsuz yönde yorumlanmaktadır. Kişinin ailesi ile arasında ufak sürtüşmeler yaşanacağına, kalp kırıklıkları meydana geleceğine, işinde başarılı olup, zenginleşeceğine delalettir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Yakut Küpe Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada yakut küpe görmek, rüya sahibinin eşiyle ve yakın çevresiyle olan ilişkisi hakkında bilgi vermektedir. Rüyasında yakut bir küpe gören kişi, sevdiği insanların gönlünü kırmamak için her zaman güzel sözler sarf etmekte ve bu sayede çevresi tarafından sevilen bir konuma gelmektedir. Rüya sahibinin bu iyi huyu ve güzel konuşması, bazı durumlarda çevresi tarafından kıskanılmasına ve kötü niyetli insanların dedikodusunu yapmasına neden olabilmektedir. Rüya sahibi, bu kötü tavırlardan etkilenmemeli var olan kişiliğini koruyarak iyi davranmaya devaö etmelidir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Takmak
Rüyada kulağına küpe takmak; din ve dünya işlerinin güzel olmasına, ticaret yoluyla helal kazanç sağlamaya, yeni bir iş ortaklığına, terfi etmeye, yeni kazanç kapılarına işaret eder.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Başkasının Küpe Taktığını Görmek
Rüya sahibinin rüyasında başkasının küpe taktığını görmesi iyiye yorulmaktadır. Kişinin iş hayatında belirli bir makama sahip olmak için atılımlara başvuracağına, sorunlarını aile bireylerinin yardımı sayesinde çözeceğine yorumlanmaktadır.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Çaldırdığını Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada küpe çaldırdığını görmek, rüya sahibi için oldukça olumlu anlamlara gelmektedir. Rüyasında küpe çaldırdığını gören kişi, uzun zamandır içinde bulunduğu olumsuz durumlardan ve sıkıntılı günlerden, bu rüyadan sonra kurtulur. Rüya sahibi, etrafındaki kötü niyetli insanların dedikodularına ve kötü planlarına karşı büyük bir zafer kazanır. İmam Cabir ül Magribi Hz’ ne göre rüyada küpe çaldırmak, huzurlu günlerin habercisidir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada küpe görmek ile birbirine karıştırılmaması gereken şey kesinlikle bu ayrıntıda gizli. Daha detaylı rüya yorumu yaptırmak için ban ulaşabilirsiniz.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Siyah Küpe Görmek
Rüya sahibinin kısmetinin artacağına, maddi gelirinin artacağına işaret eder. Para sıkıntısı çekmeyeceğine, rahat ve iç huzuru yüksek bir ömür geçireceği anlamına yorulur.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Kaybettiğini Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada küpe kaybetmek, rüya sahibi için olumsuz anlamlara gelen rüyalardan biridir. Rüyasında küpe kaybettiğini gören kişi, rüyayı gördükten sonraki süreçte mevcut karakterinden ödün veren kararlar alabilir. Sıkıntılı bir sürece girmekte olan rüya sahibi, bu süreçte ailevi birtakım sorunlar veya maddi kayıplar yaşayabilir. Ancak yaşanan tüm bu olumsuzluklar, rüya sahibi için geçicidir. Bu nedenle rüya sahibi sabırlı olmalı ve bu sürecin en az hasarla atlatılmasını sağlamalıdır.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Altın Küpe Görmek
Rüyada altın küpe görmek rüya sahibi için hayırlıdır. Rüyada kulağına altın küpe taktığını gören bir kimsenin bir çocuğu olacak ve din işleri ile meşgul olacak anlamına gelir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Pırlanta Küpe Görmek
Rüya sahibinin rüyasında pırlantadan küpe görmesi kişinin karşısına yeni fırsatların ve sürprizlerin çıkacağı anlamına gelmektedir. Doğru kararlar vererek doğru işler yapacağına delalettir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Sattığını Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada küpe sattığını görmek, rüya sahibi için sıkıntılardan kurtulmaya delalet etmektedir. Rüyasında küpe sattığını gören kişi, mevcut problemlerinden kurtulacak ve hem maddi hem de manevi anlamda huzura erecektir. Rüya sahibi bu dönemde moralinin yükseleceği haberler alabilir
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada başkasının küpe taktığını görmek
Rüyasında kulağı küpeli bir kadınla konuştuğunu gören, büyük bir şehirde ticaret yaparak para kazanır.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Erkeğin Küpe Taktığını Görmek
Rüya sahibinin rüyasında erkeğin küpe taktığını görmesi kişinin işinde oldukça iyi olacağı demektir. Gelen teklifleri kabul etmeyeceğine, atacağı bir adım yüzünden büyük bir pişmanlık yaşayacağına delalet eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Bulduğunu Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada küpe bulduğunu görmek, rüya sahibi için hem olumsuz hem de olumlu anlamlara gelebilmektedir. Rüyasında altın bir küpe bulduğunu gören kişi, ailesiyle ilgili can sıkıcı dedikodular duyabilir. Bu süreçte rüya sahibi, hem iş hayatında hem de aile hayatında sıkıntılı günler yaşar. Rüyasında taşlı bir küpe bulduğunu gören kişi, iş hayatında karşısına çıkma fırsatlar ile kendini kanıtlama ve büyük başarılara imza atma şansı yakalar.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada halka küpe görmek
Kulaklarında halka olduğunu gören, halk arasında sevilen ve sayılan bir kişi olur. Küpesinde kıymetli bir inci olduğunu gören, Kuran veya dini bilgi tahsil eder.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Çok Sayıda Küpe Görmek
Rüyada çok sayıda küpe görmek alim birine işaret ederken aynı zamanda kişinin saygınlık, nüfus ve hürmet kazanmasına ve başarıları ile herkes tarafından alkışlanması anlamına gelir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Görmek
Rüyada küpe görmek rüya sahibi için hayırlara vesiledir. Rüyada eşinin kulağında küpe görmek; kişinin ekmeğini ticaretten kazanacağına, yeni bir ortaklık kurmaya, bereketli ve helal kazanç sağlamaya işaret eder. Rüyada kulağına küpe takmak; Kuran-ı Kerimi’i güzel okumaya, güzel ahlaka, dini ve amellerinin güzel olmasına işaret eder. Rüyada evli bir kadının kulağında küpe olduğunu görmesi; hamileliğe, erkek evlat sahibi olmasına işaret eder. Rüyada bekar bir kimsenin kulağına küpe takması veya küpe görmesi; pek yakında hayırlı bir kısmeti çıkacağına, sonu mutlulukla bitecek nikaha işaret eder. Rüyada bir erkeğin kulağında küpe olduğunu görmesi; ticaret hayatının güzel ve kazançlı olmasına işaret eder. Rüyada kendisinin küpe taktığını gören bir kimse; dinde güzelliğe, eşine olan bağlılığına, gönül ferahlığına işaret eder.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Güzel haberler alacaksınız. Çok ilginç ve güzel bir iş sahibi olabilirsiniz.
Eş, sevgili ile ilgili kısmettir. Küpenin yapıldığı Madde ile birlikte yorumlanır.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Çok Sayıda Küpe Görmek
Rüyada çok sayıda küpe görmek; rüya sahibi için hayırlıdır. Birçok küpeyi birlikte görmek; din alimi olmaya, çok okumaya, etrafına faydalı bir kimse olmaya, saygınlık ve mertebe sahibi olmaya işaret eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Düşürmek

Rüyasında kendi kulağında ki küpeyi düşürdüğünü gören bir kişi en çok aile içerisinde ki sıkıntıları kafasına taktığı anlamını çıkartabilir. Fakat her rüyadan aynı anlamı çıkartmanız doğru bir yaklaşım olmaz. Dolayısı ile sizlerin göremediği diğer ayrıntıları görmek için hemen benimle iletişime geçiniz. Bu sayede doğru rüya manaları içeren bir yoruma ulaşabilir ve böylece hayatınızda atacağınız adımları daha kontrollü bir şekilde atabilirsiniz.
Rüyalara ve de anlamlarına ilişkin bilmek istediğiniz tüm ayrıntıları öğrenmek için ya da yakınlarınızın rüyalarını anlatıp, rüya tasvirlerini yaptırmak için bana ulaşarak net tasvirler alabilirsiniz. Bu ilim ile yıllardır uğraşarak, kişiler ve de rüyalar arasında ki bağlantıdan yola çıkarak yaptığım rüya tasvirleri sizin hayatınızı değiştirecek sırlarla dolu olabilir. Bu sırlara erişebilmek için aşağıda yer alan irtibat yollarını kullanarak bana rüyanızı anlatabilir ve de rüyanızın manasını öğrenebilirsiniz.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Altın Küpe Görmek
Rüyada altın küpe görmek çok hayırlıdır. Rüyada kulağında altın bir küpe olduğunu gören kişinin çocuğu ileride bir din adamı olacak demektir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Takmak
Kişinin rüyasında küpe taktığını görmesi iş hayatındaki olumlu gelişmelere ve kazandığı paranın artmasına işaret eder. Rüyada küpe takmış olmak yeni iş fırsatları yakalamak anlamına da gelmektedir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyasında Küpe Görenler
Rüyasında küpe gören kişi bir kadınsa bu evlilik anlamına gelen bir işaret olabilir. Rüyaların gerçek hayatla olan ilişkisi asla yadsınamaz bir gerçektir. Dolayısı ile rüyada eğer küpe gören kadın bekârsa; bu evleneceği anlamını taşın işaretlerin bir başlangıcı olabilir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Çok Sayıda Küpe Görmek
Rüyada çok sayıda küpe görmek alim birine işaret ederken aynı zamanda kişinin saygınlık, nüfus ve hürmet kazanmasına ve başarıları ile herkes tarafından alkışlanması anlamına gelir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada küpe görmek kesinlikle üzerinde çok durulması gereken bir işarettir. Hayatınızda beklediğiniz kişi ile evlenebileceğiniz anlamını taşırken, rüyada küpe görmek bazı sıkıntılara da delalet edebilir.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada küpe görmek gerçek anlamda bir yorum içermesi için rüyayı gören kişinin bunu rüya yorumcusuna bizzat anlatması gerekir. Örneğin bu rüyayı gören kişi bir erkekse bu genellikle sıkıntı olarak yorumlanır ve kişinin etraftan gelecek olan dedikodulara ve vesveselere açık olduğu anlamına gelir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Altın Küpe Görmek
Rüyada altın küpe görmek çok hayırlıdır. Rüyada kulağında altın bir küpe olduğunu gören kişinin çocuğu ileride bir din adamı olacak demektir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Gümüş Küpe Görmek
Rüyada gümüş küpe görmek de evladın mesleğine delalet eder. Rüyasında gümüş küpe gören kişinin çocuğu içinde dinin ağırlıklı olduğu bir görevi ifşa edecek demektir. Eğer küpe sade ve düz bir küpeyse rüya sahibinin çocuğu bir sanatçı olacak demektir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada erkeğin küpe görmesi
Küpe, erkek için ilmen çok yüksek derecelere de alâmettir. Karısının kulaklarında altından veya gümüşten yapılmış bir çift halka veya biri altın ötekisi gümüş iki halka gören karısını boşar. Erkeğin kendi hanımının kulağında küpeler görmesi, ticarete işarettir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Çok Sayıda Küpe Görmek
Rüyada çok sayıda küpe görmek alim birine işaret ederken aynı zamanda kişinin saygınlık, nüfus ve hürmet kazanmasına ve başarıları ile herkes tarafından alkışlanması anlamına gelir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Altın Küpe Bozdurmak
Sahafa gidip altın küpe bozdurduğunu gören kişiler çevrelerinde gıybet yapan insanlarla kavga eder ve yollarını ayırırlar. Haneye kötülük getiren, laf taşıyan ve huzur kaçıran insanları kendinden uzaklaştırmak anlamına gelir.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Kaybetmek
Altın küpe kaybetmek kısa bir süreliğine de olsa prensiplerinden taviz vermek, başkalarının sözlerine fazla değer vererek kendi kararlarının doğruluğundan şüphe etmek demektir. Gümüş küpe kaybeden kişinin çocuğu hastalanır veya geçici bir rahatsızlık yaşar. Aile içinde mal ve para konularında çıkacak fikir ayrılıklarının günlerce süreceğine, rüya sahibinin kendi fikrini savunurken herkesin kalbini kıracak konuşmalar yapacağına tabir edilir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Vermek
Bir iş hususunda söz vermek, iş yapılan insanları değiştirerek başka sektörlerden önemli gelirler elde etmek, ticaret hayatına atılmaya karar vermek demektir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada küpe görmek, kişinin şansının yaver gideceği demektir. Rüya sahibinin karşısına çıkacak olan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için çok düşüneceğine, donunda da doğru kararı vereceğine, maddi gelirinin artacağı anlamına gelmektedir.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Bulmak
Altın küpe bulan kişi kendisi ve ailesiyle ilgili dedikodular duyar ve canı sıkılır. Elden ani şekilde çıkacak bir paraya, ödemelerde sıkıntı çıkmasına ve verilen borçların geri alınamaması yüzünden parasız kalmaya da yorumlanır. Taşlı küpe bulan kişi itibar kazanır ve yaptığı işte büyük projelerde kendini kanıtlama fırsatı bulur. Maaş zammı ve yükselme manasına da gelir. Gümüş küpe bulan kişinin oğlu olur ve etrafında herkesin sözüne kulak kesildiği, değerli biri olarak anılır.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Hediye Almak
İtibar görülecek bir işe girileceğine, deniz aşırı işler yapılacağına, mesleki anlamda bir anda büyüyecek olan rüya sahibinin ulaşılması zor bir güce sahip olacağına yorumlanır.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada erkeğin küpe taktığını görmek
Erkek çocuğun kulağında görülen küpe, ziynettir. Buluğ çağına girmiş çocuk ve erkeklerin kulağında küpe görmek, makbul değildir. Çünkü onlar için küpe takmak ayıptır ve onlara inecek kötü bir şeye veya akıl noksanlığına delâlet eder.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Satmak
Altın küpe satmak var olan sıkıntıdan bir hamlede kurtulacak olan rüya sahibinin sevineceğini, kalben huzura ereceğini, moralinin düzeleceğini bildirir. Gümüş küpe satan kişinin ilişkisi bozulur, evli ise eşinden ayrılır. Taşlı küpe satan kişinin ticari hayatı eskisinden daha kötü hale gelir ve işler bozulduğundan maddi sıkıntılar meydana gelir. Tek küpe satmak geçici bir soruna, kırık küpe satmak ise uzun sürmüş bir problemi çözmeye delalettir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Hediye Etmek
Sevdiği insanla hayatını birleştirme kararı almaya ve erken yaşta çocuk sahibi olmaya, yuva kurup sorumluluklarını artırmaya tabirdir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Hamileyken küpe görmek
Hamile bir kadın rüyada kulağında küpe görse, karnındaki çocuğun erkek olduğuna işarettir. Eğer küpe gümüşten ise, onun çocuğu Kur'an-ı yarısını ezberler. Eğer altından olursa Kur'an-ı'nın hepsini ezberler. Eğer küpe incisiz olursa, çocuğu şarkı ve türkü söyler.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Almak
Bekar birinin altın küpe alması karşısına çıkan kısmetleri beğenmemesine, evli birinin altın küpe satması ise duyacağı asılsız dedikodular nedeniyle can sıkıntısı yaşayacağına yorulur. Elmas küpe alan kişiler geç ama güzel bir evlilik yaparlar. Pırlanta küpe almak nişana veya düğüne tabir edilirken, gümüş küpe almak karşı cinsten duyulacak övgü dolu sözlere, bahtın açılmasına, bir anda pek çok açıdan kısmetlerin çoğalmasına tabir edilir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Kulağına Birden Çok Küpe Takmak
Mirasla ilgili konuların gündeme geleceğini ve kişinin hem anne, hem de baba tarafından kalan miras sayesinde hayatındaki değişiklikler yüzünden mutlu olacağına yorumlanır.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Halka Küpe Görmek
Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyasında halka küpe gören kişinin rüyası iyiye yorulmaktadır. Ailesine ve arkadaşlarına olan bağlılığını simgelemektedir.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Takan Erkek Görmek
Ses güzelliğine, ilim irfan sahibi olunacağına, Kuran hafızı olmaya yorumlanan rüya, kişinin ehli sünnete dikkat ettiğine ve hayatını İslami kurallara uygun yaşadığına, ailesine verdiği değeri her zaman gösterdiği gibi, sorumluluklarından da asla kaçmayacağına yorumlanır. Eşinin küpe taktığını gören kadınlar zengin bir hayat sürerler ve her zaman sevgi dolu sözler işitirler. Genç bir erkeğin küpe takması mesleğinde büyük başarılar kazanacağına ve yurt dışına çıkacağına delalettir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Altın Küpe Kırılması
Rüyada altın küpe kırılması, rüyayı gören kişinin hüsrana uğrayacağına delalet eder. Kötü haber almaya ya da kötü söz duymaya işaret eder. Rüya sahibinin duyduğunda kendisini çok üzecek bir durumla karşılaşacağına rivayet edilir.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Halka Küpe Görmek
Bekar bayanların kısmet bolluğu yaşayacaklarına ve çok fazla isteyeni olacağına yorumlanır. Güzellik anlamına da gelen rüya, evli kimselerin eşleri tarafından sıklıkla kıskanılacaklarına, zaman zaman bu konuda canları sıkılsa da sevgi dolu beraberliklerinde önemli problemlerin meydana gelmeyeceğine tabir edilir. Kulağına halka küpe takan kişiler hiçbir şeyi kafalarına takmadıkları için huzurlu olurlar. Sorunlara geniş perspektiften bakılacağına ve maddi kolaylık elde etmeye de yorumlanır.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada İnci Ve Altın Bir Küpe Görmek
Rüyada görülen altın ve inci küpe dünyanın geçici heveslerine ve mutluluklarına işarettir. Bu rüya bazen de haram mal elde etme anlamına gelir. İnci ve altın küpe hayırlı işlerin yanında hayırsız olanlarla da meşgul olmaya, kişinin kendisine fayda vermeyecek ilim öğrenmesine delalettir.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Çaldırmak
Altın küpe çaldırmak gıybetten kurtulmaya, nazardan korunmaya ve sıkıntıyı başından savmaya yorumlanır. Gümüş küpe çaldıran kişilerin eşleri huysuz ve kötü konuşan, her an karşısındakini azarlayan, halden anlamayan kimseler olur. Tartışmaların da işaretidir. Taşlı küpe çaldırmak kişinin ailesinin her türlü uyarısına rağmen bildiğini okumak konusunda ısrarcı bir tutuma girmesinin pahalıya mal olacağına, para kaybedeceği gibi, pişman olacağı yollara girerek manevi anlamda da yalnız hissedeceğini işaret eder. Eski küpe çaldırmak dostlarla aranın bozulmasına, yeni alınmış bir küpe çaldırmak ise tanışılacak insanların ikiyüzlü tavırlarıyla karşılaşmak, güvensizlik yaşamak manasındadır.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyasında mavi küpe gören kişinin iş hayatının gel git yaşayacağına rivayet eder. İnişli çıkışlı bir kariyere sahip olacağına, sevdiği insanlar ile arasının açılacağına, bu nedenle de huzursuz olacağı anlamına gelir.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Pırlanta Küpe Görmek
Zengin bir eşle evlenmeye, yardımcılara sahip olmaya ve özellikle aşk hayatında el üstünde tutulmaya yorumlanan rüya, kişinin hem değerli bir aileye mensup olduğunu, hem de iyi eğitimli, görgülü ve dış görünüşü ile de dikkat çektiğini işaret eder. Pırlanta küpe, güzel sözler duymaya, ticarette istenilen başarıyı, saygınlığı ve itibarı kolay şekilde kazanmaya, zirvede olmaya yorumlanır. Bekar bir bayan için olgun yaşta bir erkekle dünya evine gireceğine delalettir.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada İnci Küpe Görmenin Psikolojik Tabiri
Rüyada görülen inci küpe, kişinin içindeki güzellik ve zarafet arzusunun, dünya hayatında yapmak istediği önemli işlerin, zevk ve lüks isteğinin bir yansımasıdır. Bu rüya gösterişe meraklı bir karaktere sahip olduğunuzu veya kıymetli olana önem verdiğinizi göstermektedir.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Elmas Küpe Görmek
Çocuk sahibi olmaya yorumlanan rüya, olgunluğa geçiş yapıldığını, fırtınalı günlerin geride kaldığını bildirir. Rüya sahibinin hayat boyu rahat yaşayacağını, evliliğinde sorun olmadığı gibi, eşiyle arasında her zaman romantizm olacağını, yapılan işte yüceltilen biri olacağını bildirir. Mali açıdan zenginliğin, lüks bir hayatın da tabiridir. Ziynet eşyalarının fazlalığına ve konforlu bir hayata işarettir.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Zümrüt Küpe Görmek
Soylu bir aileden gelen biriyle tanışarak aşık olmaya ve kısa sürede herkesin dilinden düşürmeyeceği türde büyük bir düğün yaparak evlenmek manasında olan rüya, oyunculuk, ses sanatçılığı veya ressam olunacağını, güzel sanatlar alanında büyük başarılar elde edileceğini, mesleki kariyerin en yüksek noktasına kadar çıkılıp, şanını, şöhretini katlayacak olan rüya sahibinin maddi açıdan da ömür boyu yetecek bir birikime sahip olacağını ifade eder.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Bakır Küpe Görmek
Yüz güldürmeyen haberlere, malın, mülkün değersiz olmasına yorumlanır. Maddi konularda yanlış kararlar alarak eldeki birikimi harcayan rüya sahibinin bir anda dara düşeceğine, evli olanların eşlerinden kötü muamele göreceğine yorumlanır. Günaha olan yatkınlığın, nefse hakim olamamanın da işareti olan rüya, kişinin ailevi değerlerine de dikkat etmediğini, aşırı bencil davrandığını, çıkarları uğruna hayatını, geleceğini zora soktuğunu da ifade eder.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Yakut Küpe Görmek
Güzel konuşan, herkesin beğenisini gören bir eşe sahip olmak demektir. Rüya sahibinin girdiği her ortamda kıskançlıklarla karşılaşacağına, hem güzelliği, hem de sahip olduğu lüks yaşam yüzünden pek çok gıybetinin yapıldığına, çizgisini bozmadan yaşayan kişinin sahip olduğu rahat hayatı her daim sürdüreceğine yorumlanır.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada kişinin kendisinin küpe takmış olduğunu görmesi dine olan bağlılığa, gönül ferahlığına ve rahatlığına, esenliğe işaret eder. Bebek bekleyen bir anne adayının rüyasında küpe taktığını görmesi erkek bir bebek dünyaya getireceği anlamına gelir. Rüyada küçük bir erkek çocuğunun kulağında küpe olduğunu görmek değerli eşyalara, reşit olmuş bir kızın kulağında küpe görmek izdivaca, ergenlik çağındaki bir erkek çocuğun kulağında küpe olması düşünmeden, muhakeme edilmeden yapılacak bir iş sonunda mahcup olmaya işaret eder.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Görmek
Rüyada küpe görmek kısmet anlamına gelir. Kişinin daha önce hiç kimsenin denemediği ve yapmadığı bir işi yaparak büyük bir gelir elde edeceğine işaret eder. Rüyada küpe gören kişinin hayırlı bir kısmeti çıkacak ve mutlu olacağı bir gönül ilişkisi olacak demektir. Rüyada bir erkeğin eşinin küpe taktığını görmesi, işlerinin açılacağına ve kazancının artacağına delalet eder.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Bakır Küpe Görmek
Yüz güldürmeyen haberlere, malın, mülkün değersiz olmasına yorumlanır. Maddi konularda yanlış kararlar alarak eldeki birikimi harcayan rüya sahibinin bir anda dara düşeceğine, evli olanların eşlerinden kötü muamele göreceğine yorumlanır. Günaha olan yatkınlığın, nefse hakim olamamanın da işareti olan rüya, kişinin ailevi değerlerine de dikkat etmediğini, aşırı bencil davrandığını, çıkarları uğruna hayatını, geleceğini zora soktuğunu da ifade eder.Rüyada Elmas Küpe Görmek
Çocuk sahibi olmaya yorumlanan rüya, olgunluğa geçiş yapıldığını, fırtınalı günlerin geride kaldığını bildirir. Rüya sahibinin hayat boyu rahat yaşayacağını, evliliğinde sorun olmadığı gibi, eşiyle arasında her zaman romantizm olacağını, yapılan işte yüceltilen biri olacağını bildirir. Mali açıdan zenginliğin, lüks bir hayatın da tabiridir. Ziynet eşyalarının fazlalığına ve konforlu bir hayata işarettir.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Zümrüt Küpe Görmek
Soylu bir aileden gelen biriyle tanışarak aşık olmaya ve kısa sürede herkesin dilinden düşürmeyeceği türde büyük bir düğün yaparak evlenmek manasında olan rüya, oyunculuk, ses sanatçılığı veya ressam olunacağını, güzel sanatlar alanında büyük başarılar elde edileceğini, mesleki kariyerin en yüksek noktasına kadar çıkılıp, şanını, şöhretini katlayacak olan rüya sahibinin maddi açıdan da ömür boyu yetecek bir birikime sahip olacağını ifade eder.Rüyada Küpe Takmak
Kişinin rüyasında küpe taktığını görmesi iş hayatındaki olumlu gelişmelere ve kazandığı paranın artmasına işaret eder. Rüyada küpe takmış olmak yeni iş fırsatları yakalamak anlamına da gelmektedir.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Görmek
Rüyada küpe görmek kısmet anlamına gelir. Kişinin daha önce hiç kimsenin denemediği ve yapmadığı bir işi yaparak büyük bir gelir elde edeceğine işaret eder.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada küpe gören kişinin hayırlı bir kısmeti çıkacak ve mutlu olacağı bir gönül ilişkisi olacak demektir. Rüyada bir erkeğin eşinin küpe taktığını görmesi, işlerinin açılacağına ve kazancının artacağına delalet eder.
Rüyada kişinin kendisinin küpe takmış olduğunu görmesi dine olan bağlılığa, gönül ferahlığına ve rahatlığına, esenliğe işaret eder. Bebek bekleyen bir anne adayının rüyasında küpe taktığını görmesi erkek bir bebek dünyaya getireceği anlamına gelir. Rüyada küçük bir erkek çocuğunun kulağında küpe olduğunu görmek değerli eşyalara, reşit olmuş bir kızın kulağında küpe görmek izdivaca, ergenlik çağındaki bir erkek çocuğun kulağında küpe olması düşünmeden, muhakeme edilmeden yapılacak bir iş sonunda mahcup olmaya işaret eder.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada küpe görmek
Eşinin kulağında küpe görmek ticaret yapmaya, Kulaklarına küpe taktığını görmek Kur an ı güzel okumaya yahut güzellik ve mala, Hamile kadının kulağında küpe görmesi oğul evladına; bu küpe altınsa oğlunun hafız olacağına, gümüşse yarı hafız olacağına, inccisiz bir küpeyse ses sanatkarı olacağına, Erkek çocuğun kulağında görülen küpe zinete, genç kızın küpe görmesi evlenmesine, Büluğa ermiş erkek çcuğun küpe takması akıl noksanlığına, ayıplanan bir iş yapmaya, Kulağında birçok küpe görmek şeref ve itibarla birlikte ilme, Birçok kadının kulağında güzel küpeler görmek bayındır ülkelere, mamur şerilere ve buralarda yapılacak karlı ticarete ve hoş geçime delalet eder.
0 oy
Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Kendi kulağında küpe görmek
Rüyada kendi kulağında küpe görmek, güzel, ahenkli şeyleri dinlemeyi sevmeye işarettir. Yine kulağında birçok küpeler olduğunu görmek, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye, halk içinde şeref ve itibar göreceği bir ilme delâlet eder.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Gümüş Küpe Görmek
Rüyada gümüş küpe görmek de evladın mesleğine delalet eder. Rüyasında gümüş küpe gören kişinin çocuğu içinde dinin ağırlıklı olduğu bir görevi ifşa edecek demektir. Eğer küpe sade ve düz bir küpeyse rüya sahibinin çocuğu bir sanatçı olacak demektir.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Kırık Küpe Görmek
Nişan sürecinde çıkacak sorunlar nedeniyle kişinin ailesiyle arasının bozulacağına, karşılıksız bir aşka düşmeye yorumlanır. Aşk hayatını işaret eden rüya, gönül kırgınlıklarının, mutsuz ilişkilerin habercisidir.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Çalmak
Bir başkasının kısmetini almak, nasibini farklı yollardan elde etmek ve zaman zaman haksız kazanç sahibi olmak demektir. Küpe çalmak rüya sahibinin kendi hataları yüzünden yaşayacağı sıkıntılara ve sonradan aklı başına gelmek suretiyle yapılan hatalardan dönmeye yorumlanır.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Vermek
Bir iş hususunda söz vermek, iş yapılan insanları değiştirerek başka sektörlerden önemli gelirler elde etmek, ticaret hayatına atılmaya karar vermek demektir.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Taşlı Küpe Görmek
İtibara, güzel sözlere ve kişinin her ortamda, hayatının her kademesinde saygı göreceğine işarettir. Taşlı küpe takan kişiler hiçbir zorlukta tökezlemezler ve ideallerine kolay yoldan ulaşırlar. Zahmetsiz kazanılan paraya, alınacak büyük, gösterişli bir eve de delalettir.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Görmenin Anlamı ve Yorumu
Rüyada küpe görmek, yeni bir işe girişerek büyük bir gelir kaynağı elde edeceğine yorulmaktadır. Rüya sahibinin hayatında köklü değişimler yaşanacağına, bu değişimlerin herkes için hayırlı olacağına delalet etmektedir.
Rüyada küpe görmenin rüya tabiri bir başka yoruma göre ise farklılık göstermektedir. Bir rüya sözlüğü yazarı yani rüya tabircisi, bu rüyayı kişinin dinine bağlı, gönül ferahlığı ve rahatlığına yorumlanmaktadır.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Görmenin Psikolojik Yorumu
Her söylenileni kafasına takan ve detaylarda boğulan kişilerin temsili olan rüya, analitik zekanın da işaretidir. Herhangi bir adım atmadan önce başkalarının fikirlerini almayı önemseyen insanların, aile büyüklerine karşı sürekli olarak kendisini sorumlu hissettiğini de ifade eder.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Taşlı Küpe Görmek
Rüya sahibinin rüyasında taşlı küpe görmesi kişinin zenginleşecek demektir. Bol kazançlı işlere gireceğine, ailesine daha fazla zaman ayıracağına delalet etmektedir.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada İnci Küpe Görmek
Rüyasında inci küpe gören kişinin yakın zamanda çok sevineceği bir olayın yaşanacağına delalet etmektedir. Müjdeli haberler alacağına rivayet eder.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Yeşil Küpe Görmek
Rüya sahibinin rüyasında yeşil küpe görmesi hayırlı bir rüya olarak yorulur. Rüyayı gören kişinin ticaret alanın büyük bir aşama kat edeceğine, eşler arasında büyük bir aşk olacağına, rahat ve huzur dolu bir ömür geçireceğine rivayet eder.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Görmek
Eşinin kulağında küpe görmek ticaret yapmaya, kulaklarına küpe taktığını görmek Kur’an’ı güzel okumaya yahut güzellik ve mala, Hamile kadının kulağında küpe görmesi oğul evladına; bu küpe altınsa oğlunun hafız olacağına, gümüşse yarı hafız olacağına, incisiz bir küpeyse ses sanatkarı olacağına, Erkek çocuğun kulağında görülen küpe ziynete, genç kızın küpe görmesi evlenmesine, Büluğa ermiş erkek çocuğun küpe takması akıl noksanlığına, ayıplanan bir iş yapmaya, Kulağında birçok küpe görmek şeref ve itibarla birlikte ilme, Birçok kadının kulağında güzel küpeler görmek bayındır ülkelere, mamur şerilere ve buralarda yapılacak karlı ticarete ve hoş geçime delalet eder.
Güzel haberler alacaksınız. Çok ilginç ve güzel bir iş sahibi olabilirsiniz.
Eş, sevgili ile ilgili kısmettir. Küpenin yapıldığı madde ile birlikte yorumlanır.
Rüyada küpe görmek, çeşitli şekillerde tabir olunur. Kulağında küpe olduğunu gören, güzel ses ve müzik aleti dinlemeyi sever. Kulağındaki küpelerin mücevher ile süslü olduğunu ve her birinde birer inci veya inciler bulunduğunu gören, Kuran-i Kerimi ezberler veya bir hayır isler, ama tamamlayamaz.
Kulaklarında halka olduğunu gören, halk arasında sevilen ve sayılan bir kişi olur. Küpesinde kıymetli bir inci olduğunu gören, Kuran veya dini bilgi tahsil eder. Eğer halkadaki inci düşerse. Kuranı ve her şeyi unutur.
Karısının kulaklarında altından veya gümüşten yapılmış bir çift halka veya biri altın ötekisi gümüş iki halka gören karisini boşar. Ebu Sait el-Vaize göre; rüyada küpe görmek, erkek ve kadın için ayni şekilde tabir olunur.
Altın küpe, şarkıcılıkla tabir olunur. Kulaklarında gümüş küpeler gören, bütün Kuranı ezberler. Kulağında gümüş küpeler gören kadın hamile ise erkek çocuk doğurur. Rüyasında kulağı küpeli bir kadınla konuştuğunu gören, büyük bir şehirde ticaret yaparak para kazanır. Karisinin kulağında biri altın, diğeri gümüş küpe gören karisini boşar.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Bir başka rivayete göre de: Rüyada hanımının kulağında küpe görmek, ticarete işarettir. Rüyada kulağında incili küpe gören kimse, dünya bezeklerinden güzellik ve mala ve güzel bir sesle Kuran ezberlemeye işarettir. Hamile bir kadın rüyada kulağında küpe görse, karnındaki çocuğun erkek olduğuna işarettir. Eğer küpe gümüşten ise, onun çocuğu Kuranın yansini ezberler. Eğer altından olursa Kuranın hepsini ezberler. Eğer küpe incisiz olursa, çocuğu şarkı ve türkü söyler.
Bekar bir kız küpelerden birisini rüyada görse, evlenir. Erkek çocuğun kulağında görülen küpe, ziynettir. Buluğ çağına girmiş çocuk ve erkeklerin kulağında küpe görülmesi, makbul değildir.
Kulağında birtakım küpeler olduğunu gören kimse, Kuranı ezberler veya halk içinde şeref ve itibar göreceği bir ilmi tahsil eder. Küpe kadın için kocasına, küpenin salkımları onun çocuklarına işarettir. Bazen de küpe, hayvan otlak yerlerine yahut kadınların ziynet için takındıkları şeyleri yemeye işarettir. Kulağında küpe olduğunu gören kimse, güzel ve ahenkli şeyleri dinlemek ister. Veya bizzat böyle yerlerde bulunup dinler.
Rüyada bir kadını veya bir cariyeyi ve onların kulağında salkımla veya salkımsız küpe olduğunu gören kimse için, mamur bir şehir ve nahiyede meydana gelecek kar. Ticarete ve gezinti yerinde bulunan hizmetçilere işarettir.
Güzel haberler alacaksınız. Çok ilginç ve güzel bir iş sahibi olacaksınız.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Görmek Ne Demek?
Küpe
Eşinin kulağında küpe görmek ticaret yapmaya, Kulaklarına küpe taktığını görmek Kur’an’ı güzel okumaya yahut güzellik ve mala, Hamile kadının kulağında küpe görmesi oğul evladına; bu küpe altınsa oğlunun hafız olacağına, gümüşse yarı hafız olacağına, inccisiz bir küpeyse ses sanatkarı olacağına, Erkek çocuğun kulağında görülen küpe zinete, genç kızın küpe görmesi evlenmesine, Büluğa ermiş erkek çcuğun küpe takması akıl noksanlığına, ayıplanan bir iş yapmaya, Kulağında birçok küpe görmek şeref ve itibarla birlikte ilme, Birçok kadının kulağında güzel küpeler görmek bayındır ülkelere, mamur şerilere ve buralarda yapılacak karlı ticarete ve hoş geçime delalet eder.
Güzel haberler alacaksınız. Çok ilginç ve güzel bir iş sahibi olabilirsiniz.
Eş, sevgili ile ilgili kısmettir. Küpenin yapıldığı madde ile birlikte yorumlanır.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada küpe görmek, çesitli sekillerde tabir olunur. Kulaginda küpe oldugunu gören, güzel ses ve müzik aleti dinlemeyi sever. Kulagindaki küpelerin mücevher ile süslü oldugunu ve her birinde birer inci veya inciler bulundugunu gören, Kuran-i Kerimi ezberler veya bir hayir isler, ama tamamlayamaz. Kulaklarinda halka oldugunu gören, halk arasinda sevilen ve sayilan bir kisi olur. Küpesinde kiymetli bir inci oldugunu gören, Kuran veya dini bilgi tahsil eder. Eger halkadaki inci düserse. Kurani ve her seyi unutur. Karisinin kulaklarinda altindan veya gümüsten yapilmis bir çift halka veya biri altin ötekisi gümüs iki halka gören karisini bosar. Ebu Sait el-Vaize göre; rüyada küpe görmek, erkek ve kadin için ayni sekilde tabir olunur. Altin küpe, sarkiciklikla tabir olunur. Kulaklarinda gümüs küpeler gören, bütün Kurani ezberler. Kulaginda gümüs küpeler gören kadin hamile ise erkek çocuk dogurur. Rüyasinda kulagi küpeli bir kadinla konustugunu gören, büyük bir sehirde ticaret yaparak para kazanir. Karisinin kulaginda biri altin, digeri gümüs küpe gören karisini bosar. Bir baska rivayete görede: Rüyada haniminin kulaginda küpe görmek, ticarete isarettir. Rüyada kulaklannda incili küpe gören kimse, dünya bezeklerinden güzellik ve mala ve güzel bir sesle Kuran ezberlemeye isarettir. Hamile bir kadin rüyada kulaginda küpe görse, karnindaki çocugun erkek olduguna isarettir. Eger küpe gümüsten ise, onun çocugu Kuranin yansini ezberler. Eger altindan olursa Kuranin hepsini ezberler. Eger küpe incisiz olursa, çocugu sarki ve türkü söyler. Bekar bir kiz küpelerden birisini rüyada görse, evlenir. Erkek çocugun kulaginda görülen küpe, ziynettir. Bulug çagina girmis çocuk ve erkeklerin kulaginda küpe görülmesi, makbul degildir. Kulaginda birtakim küpeler oldugunu gören kimse, Kurani ezberler veya halk içinde seref ve itibar görecegi bir ilmi tahsil eder. Küpe ka din için kocasina, küpenin salkimlari onun çocuklarina isarettir. Bazen de küpe, hayvan otlak yerlerine yahut kadinlarin ziynet için takindiklari seyleri yemeye isarettir. Kulaginda küpe oldugunu gören kimse, güzel ve ahenkli seyleri dinlemek ister. Veya bizzat böyle yerlerde bulunup dinler. Rüyada bir kadini veya bir cariyeyi ve onlarin kulaginda salkimla veya salkimsiz küpe oldugunu gören kimse için, mamur bir sehir ve nahiyede meydana gelecek kar. ticarete ve gezinti yerinde bulunan hizmetçilere isarettir.
Güzel haberler alacaksınız. Çok ilginç ve güzel bir iş sahibi olacaksınız.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Eşinin kulağında küpe görmek ticaret yapmaya, Kulaklarına küpe taktığını görmek Kur'an'ı güzel okumaya yahut güzellik ve mala, Hamile kadının kulağında küpe görmesi oğul evladına; bu küpe altınsa oğlunun hafız olacağına, gümüşse yarı hafız olacağına, inccisiz bir küpeyse ses sanatkarı olacağına, Erkek çocuğun kulağında görülen küpe zinete, genç kızın küpe görmesi evlenmesine, Büluğa ermiş erkek çcuğun küpe takması akıl noksanlığına, ayıplanan bir iş yapmaya, Kulağında birçok küpe görmek şeref ve itibarla birlikte ilme, Birçok kadının kulağında güzel küpeler görmek bayındır ülkelere, mamur şerilere ve buralarda yapılacak karlı ticarete ve hoş geçime delalet eder.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Nablusi: Rüyada hanımının veya cariyesinin kulağında küpe görmek, ticarete delalet eder. Rüyada kulaklarında incili küpe gören kimse, dünya bezeklerinden güzellik ve mala ve güzel bir sesle Kur'an ezberlemeye delalet eder.
Hamüe bir kadın rüyada kulağmda küpe görse, karnındaki çocuğun erkek olduğuna delalet eder. Eğer küpe gümüşten ise, onun çocuğu Kur'an'ın yarısını ezberler. Eğer altmdan olursa Kur'an'ın hepsini ezberler. Eğer küpe incisiz olursa, onun çocuğu sesle şarkı ve türkü söyler.
Bekar bir kızın küpelerden birisini rüyada görse, o kadın evlenir. Erkek çocuğun kulağında görülen küpe, ziynettir.
Bulûğ çağma girmiş çocuk ve erkeklerin kulağında küpe görülmesi, makbul değildir. Çünkü onlar için küpe takmak ayıptır ve onlara inecek kötü bir şeye veya akıl noksanlığına delalet eder.
Kulağında birtakım küpeler olduğunu gören kimse, Kur'an'ı ezberler veya halk içinde şeref ve itibar göreceği bir ilmi tahsil eder.
Küpe kadın için kocasına, küpenin salkımları onun çocuklarına delalet eder. Bazan da küpe, hayvan otlak yerlerine yahut kadınların ziynet için takındıkları şeyleri yemeye delalet eder.
Kulağmda küpe olduğunu gören kimse, güzel ve ahenkli şeyleri dinlemek ister. Veya bizzat böyle yerlerde bulunup dinler.

Rüyada bir kadını veya bir cariyeyi ve onların kulağında salkımla veya salkımsız küpe olduğunu gören kimse için, mamur bir şehir ve nahiyede meydana gelecek kar, ticarete ve gezinti yerinde bulunan cariyelere delalet eder.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Seyyid Süleyman: Kulağında küpe gören, güzel sesi ve çalgıyı sever. Küpe terinin mücevher ve incilerle süslü olduğunu gören; Kur'an-ı Kerim'i hıfz eder, ilim sahibi olur yahut bir yaptığı bir hayrı tamamlayamaz. Kulaklarında halka gören, halk tarafından sevilir. Küpesinde kıymetli bir inci gören, Kur'an-ı ve ilmi unutur. Karısının kulaklarında altın veya gümüşten halka gören, karısını boşar.
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Bu rüyanın erkek ve kadın için tabiri aynıdır. Altın küpe, şarkıcıyla yorumlanır. Kulaklarında gümüş küpeler gören, Kur'an-ı hıfz eder. Kulağında gümüş küpe gören kadın, hamileyse; erkek doğurur. Rüyasında kulağı küpeli bir kadınla konuştuğunu gören, ma'mur bir beldede köle ve cariye ticareti yaparak kazanç sağlar. Zevcesinin bir kulağında altın bir kulağında gümüş küpe gören, onu boşar.
Hikaye olunur ki: İbn-i Şirin'e gelen bir şahıs rüyasında karısının kulağında yarısı altın yarısı gümüş küpeler gördüğünü söyler. İbn-i Şirin'de "sen zevceni iki kere tatlik (boşamak) etmişsin" cevabını verir.
Cafer-i Sadık küpe rüyasını şunlarla tabir ediyor: Zinet, Kur'an, büyük ilim, şeref, makam ve boşanma sebebiyle üzülmek. Rüya sahibinin karısı yoksa, başka bir sebeple kederlenir.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada küpe görmek ne anlama gelir?

Madenine göre değişik manalarda yorumlanır. Altın küpe taktığını gören musikiye düşkün olur belki de ses sanatçısı olur. Küpesinde ayrıca inciler bulunduğunu gören ilim ve Kur'an ile uğraşır. Halka küpe taktığını gören, halkın sevgisini kazanır. Hamile kadın, gümüş küpe taktığını görürse, erkek; altın küpe taktığını görürse kız çocuğu olur.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Görmek
Rüyada küpe görmek, rüyada küpe görmek genel anlamda hayır ve kısmeti içerir. Rüyada küpe gören kimse başarması çok zor olan bir işe girecek ve bu işte başarılı bir sonuç elde edecektir. Rüyada eşinin küpesini taktığını görmek işlerinizin her zaman kinden daha çok artacağına kazancınızın iki kat artacağına işaret eder. Rüyada bebek bekleyen bir annenin küpe taktığını görmesi erkek bir evlat dünyaya getireceğine, erkek küçük bir çocuğun kulağına küpe taktığını görmesi ilerde büyük işlere imza atacağına, kız çocuğunun küpe taktığını görmesi hayırlı bir kısmete yöneleceğine yetişkin bir erkek çocuğun kulağına küpe takması ise düşünmeden, muhakeme edilmeden yapılacak bir iş sonunda mahcup olmaya işaret eder.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Altın Küpe Görmek
Rüyada altın küpe görmek, rüyada altın küpe görülmesi hayra yorumlanır. Altın küpe gören bir kimse ileride büyük bir din adamı olacaktır. Rüyada altın küpe görmek, kişinin geçmişte yapmış olduğu tüm kötülükleri geride bırakacağına, kendisine yepyeni temiz bir hayat kurup karşısına çıkacak olan hayırlı bir kısmetiyle evleneceğine, kendisine yönelen iş teklifini geri çevirmeyip parasal yükü çok olan bir işe gireceğine işaret eder.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Görmek
Rüyada küpe görmek kısmet anlamına gelir. Kişinin daha önce hiç kimsenin denemediği ve yapmadığı bir işi yaparak büyük bir gelir elde edeceğine işaret eder. Rüyada küpe gören kişinin hayırlı bir kısmeti çıkacak ve mutlu olacağı bir gönül ilişkisi olacak demektir. Rüyada bir erkeğin eşinin küpe taktığını görmesi, işlerinin açılacağına ve kazancının artacağına delalet eder.
Rüyada kişinin kendisinin küpe takmış olduğunu görmesi dine olan bağlılığa, gönül ferahlığına ve rahatlığına, esenliğe işaret eder. Bebek bekleyen bir anne adayının rüyasında küpe taktığını görmesi erkek bir bebek dünyaya getireceği anlamına gelir. Rüyada küçük bir erkek çocuğunun kulağında küpe olduğunu görmek değerli eşyalara, reşit olmuş bir kızın kulağında küpe görmek izdivaca, ergenlik çağındaki bir erkek çocuğun kulağında küpe olması düşünmeden, muhakeme edilmeden yapılacak bir iş sonunda mahcup olmaya işaret eder.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Takmak
Kişinin rüyasında küpe taktığını görmesi iş hayatındaki olumlu gelişmelere ve kazandığı paranın artmasına işaret eder. Rüyada küpe takmış olmak yeni iş fırsatları yakalamak anlamına da gelmektedir.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Pırlanta Küpe Görmek
Zengin bir eşle evlenmeye, yardımcılara sahip olmaya ve özellikle aşk hayatında el üstünde tutulmaya yorumlanan rüya, kişinin hem değerli bir aileye mensup olduğunu, hem de iyi eğitimli, görgülü ve dış görünüşü ile de dikkat çektiğini işaret eder. Pırlanta küpe, güzel sözler duymaya, ticarette istenilen başarıyı, saygınlığı ve itibarı kolay şekilde kazanmaya, zirvede olmaya yorumlanır. Bekar bir bayan için olgun yaşta bir erkekle dünya evine gireceğine
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Gümüş Küpe Görmek
Rüyada gümüş küpe görmek de evladın mesleğine delalet eder. Rüyasında gümüş küpe gören kişinin çocuğu içinde dinin ağırlıklı olduğu bir görevi ifşa edecek demektir. Eğer küpe sade ve düz bir küpeyse rüya sahibinin çocuğu bir sanatçı olacak demektir.Rüyada Zümrüt Küpe Görmek
Soylu bir aileden gelen biriyle tanışarak aşık olmaya ve kısa sürede herkesin dilinden düşürmeyeceği türde büyük bir düğün yaparak evlenmek manasında olan rüya, oyunculuk, ses sanatçılığı veya ressam olunacağını, güzel sanatlar alanında büyük başarılar elde edileceğini, mesleki kariyerin en yüksek noktasına kadar çıkılıp, şanını, şöhretini katlayacak olan rüya sahibinin maddi açıdan da ömür boyu yetecek bir birikime sahip olacağını ifade eder.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Bakır Küpe Görmek
Yüz güldürmeyen haberlere, malın, mülkün değersiz olmasına yorumlanır. Maddi konularda yanlış kararlar alarak eldeki birikimi harcayan rüya sahibinin bir anda dara düşeceğine, evli olanların eşlerinden kötü muamele göreceğine yorumlanır. Günaha olan yatkınlığın, nefse hakim olamamanın da işareti olan rüya, kişinin ailevi değerlerine de dikkat etmediğini, aşırı bencil davrandığını, çıkarları uğruna hayatını, geleceğini zora soktuğunu da ifade eder.Rüyada Elmas Küpe Görmek
Çocuk sahibi olmaya yorumlanan rüya, olgunluğa geçiş yapıldığını, fırtınalı günlerin geride kaldığını bildirir. Rüya sahibinin hayat boyu rahat yaşayacağını, evliliğinde sorun olmadığı gibi, eşiyle arasında her zaman romantizm olacağını, yapılan işte yüceltilen biri olacağını bildirir. Mali açıdan zenginliğin, lüks bir hayatın da tabiridir. Ziynet eşyalarının fazlalığına ve konforlu bir hayata işarettir.Rüyada Küpe Çaldırmak
Altın küpe çaldırmak gıybetten kurtulmaya, nazardan korunmaya ve sıkıntıyı başından savmaya yorumlanır. Gümüş küpe çaldıran kişilerin eşleri huysuz ve kötü konuşan, her an karşısındakini azarlayan, halden anlamayan kimseler olur. Tartışmaların da işaretidir. Taşlı küpe çaldırmak kişinin ailesinin her türlü uyarısına rağmen bildiğini okumak konusunda ısrarcı bir tutuma girmesinin pahalıya mal olacağına, para kaybedeceği gibi, pişman olacağı yollara girerek manevi anlamda da yalnız hissedeceğini işaret eder. Eski küpe çaldırmak dostlarla aranın bozulmasına, yeni alınmış bir küpe çaldırmak ise tanışılacak insanların ikiyüzlü tavırlarıyla karşılaşmak, güvensizlik yaşamak manasındadır.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Yakut Küpe Görmek
Güzel konuşan, herkesin beğenisini gören bir eşe sahip olmak demektir. Rüya sahibinin girdiği her ortamda kıskançlıklarla karşılaşacağına, hem güzelliği, hem de sahip olduğu lüks yaşam yüzünden pek çok gıybetinin yapıldığına, çizgisini bozmadan yaşayan kişinin sahip olduğu rahat hayatı her daim sürdüreceğine yorumlanır.Rüyada Küpe Kaybetmek
Altın küpe kaybetmek kısa bir süreliğine de olsa prensiplerinden taviz vermek, başkalarının sözlerine fazla değer vererek kendi kararlarının doğruluğundan şüphe etmek demektir. Gümüş küpe kaybeden kişinin çocuğu hastalanır veya geçici bir rahatsızlık yaşar. Aile içinde mal ve para konularında çıkacak fikir ayrılıklarının günlerce süreceğine, rüya sahibinin kendi fikrini savunurken herkesin kalbini kıracak konuşmalar yapacağına tabir edilir.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Bulmak
Altın küpe bulan kişi kendisi ve ailesiyle ilgili dedikodular duyar ve canı sıkılır. Elden ani şekilde çıkacak bir paraya, ödemelerde sıkıntı çıkmasına ve verilen borçların geri alınamaması yüzünden parasız kalmaya da yorumlanır. Taşlı küpe bulan kişi itibar kazanır ve yaptığı işte büyük projelerde kendini kanıtlama fırsatı bulur. Maaş zammı ve yükselme manasına da gelir. Gümüş küpe bulan kişinin oğlu olur ve etrafında herkesin sözüne kulak kesildiği, değerli biri olarak anılır.Rüyada Küpe Satmak
Altın küpe satmak var olan sıkıntıdan bir hamlede kurtulacak olan rüya sahibinin sevineceğini, kalben huzura ereceğini, moralinin düzeleceğini bildirir. Gümüş küpe satan kişinin ilişkisi bozulur, evli ise eşinden ayrılır. Taşlı küpe satan kişinin ticari hayatı eskisinden daha kötü hale gelir ve işler bozulduğundan maddi sıkıntılar meydana gelir. Tek küpe satmak geçici bir soruna, kırık küpe satmak ise uzun sürmüş bir problemi çözmeye delalettir.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Almak
Bekar birinin altın küpe alması karşısına çıkan kısmetleri beğenmemesine, evli birinin altın küpe satması ise duyacağı asılsız dedikodular nedeniyle can sıkıntısı yaşayacağına yorulur. Elmas küpe alan kişiler geç ama güzel bir evlilik yaparlar. Pırlanta küpe almak nişana veya düğüne tabir edilirken, gümüş küpe almak karşı cinsten duyulacak övgü dolu sözlere, bahtın açılmasına, bir anda pek çok açıdan kısmetlerin çoğalmasına tabir edilir.Rüyada Küpe Takan Erkek Görmek
Ses güzelliğine, ilim irfan sahibi olunacağına, Kuran hafızı olmaya yorumlanan rüya, kişinin ehli sünnete dikkat ettiğine ve hayatını İslami kurallara uygun yaşadığına, ailesine verdiği değeri her zaman gösterdiği gibi, sorumluluklarından da asla kaçmayacağına yorumlanır. Eşinin küpe taktığını gören kadınlar zengin bir hayat sürerler ve her zaman sevgi dolu sözler işitirler. Genç bir erkeğin küpe takması mesleğinde büyük başarılar kazanacağına ve yurt dışına çıkacağına delalettir.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Halka Küpe Görmek
Bekar bayanların kısmet bolluğu yaşayacaklarına ve çok fazla isteyeni olacağına yorumlanır. Güzellik anlamına da gelen rüya, evli kimselerin eşleri tarafından sıklıkla kıskanılacaklarına, zaman zaman bu konuda canları sıkılsa da sevgi dolu beraberliklerinde önemli problemlerin meydana gelmeyeceğine tabir edilir. Kulağına halka küpe takan kişiler hiçbir şeyi kafalarına takmadıkları için huzurlu olurlar. Sorunlara geniş perspektiften bakılacağına ve maddi kolaylık elde etmeye de yorumlanır.Rüyada Kırık Küpe Görmek
Nişan sürecinde çıkacak sorunlar nedeniyle kişinin ailesiyle arasının bozulacağına, karşılıksız bir aşka düşmeye yorumlanır. Aşk hayatını işaret eden rüya, gönül kırgınlıklarının, mutsuz ilişkilerin habercisidir.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Taşlı Küpe Görmek
İtibara, güzel sözlere ve kişinin her ortamda, hayatının her kademesinde saygı göreceğine işarettir. Taşlı küpe takan kişiler hiçbir zorlukta tökezlemezler ve ideallerine kolay yoldan ulaşırlar. Zahmetsiz kazanılan paraya, alınacak büyük, gösterişli bir eve de delalettir.Rüyada Küpe Çalmak
Bir başkasının kısmetini almak, nasibini farklı yollardan elde etmek ve zaman zaman haksız kazanç sahibi olmak demektir. Küpe çalmak rüya sahibinin kendi hataları yüzünden yaşayacağı sıkıntılara ve sonradan aklı başına gelmek suretiyle yapılan hatalardan dönmeye yorumlanır.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Altın Küpe Bozdurmak
Sahafa gidip altın küpe bozdurduğunu gören kişiler çevrelerinde gıybet yapan insanlarla kavga eder ve yollarını ayırırlar. Haneye kötülük getiren, laf taşıyan ve huzur kaçıran insanları kendinden uzaklaştırmak anlamına gelir.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Görmenin Psikolojik Yorumu
Her söylenileni kafasına takan ve detaylarda boğulan kişilerin temsili olan rüya, analitik zekanın da işaretidir. Herhangi bir adım atmadan önce başkalarının fikirlerini almayı önemseyen insanların, aile büyüklerine karşı sürekli olarak kendisini sorumlu hissettiğini de ifade eder.Rüyada Altın Küpe Görmek
Rüyada altın küpe görmek, hayırlara alamet eder. Rüya sahibinin hayatının her geçen gün iyiye gideceği, işlerinin ve kazancının artacağı, keyfinin yerine geleceği ve yaşamının istediği gibi gitmeye başlayacağı şeklinde tabir edilir. Rüyada altın küpe görmek, rüya sahibinin maddi olanaklarının artmasının yanı sıra iç dünyasındaki huzurun ve mutluluğun da çoğalacağına rivayet edilir.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Altın Küpe Hediye Almak
Rüyada altın küpe hediye almak, bir kişiden gelecek hayırlı ve güzel bir habere ya da o kişiden görülecek iyiliğe işaret ederken bir diğer yandan da rüya sahibini çok memnun edecek ve sevince boğacak bir haber alacağına yorulur.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Altın Küpe Bulmak
Rüyada altın küpe bulmak, iyi değildir. Şansın ve kısmetin kapanmasına, aksiliklerin baş göstereceğine, başarının, mutluluğun ve kazancın azalacağına işaret eder. Rüyada altın küpe bulduğunu gören kişinin rüyası, sağlığının ve işlerinin bozulacağı anlamına gelir.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Altın Küpe Kaybettiğini Görmek
Rüyasında altın küpe kaybettiğini gören kişi, hesapta olmayan bir harcama yapmak durumunda kalacak bu da bütçesini zorlayacak demektir. Kişinin maddi sıkıntı çekeceğine ve bir süre bu durumla baş edebilmek için uğraşacağına alamet eder.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada İnci Küpe Görmek
Rüyada inci küpe görmek, genellikle maddi olana işarettir. Bu rüyayı gören kişi hiç beklemediği bir anda çok büyük bir mirasa konar veya büyük bir makam ulaşır. İnci küpe ganimettir ve mücevherdir. Yakında size hediye edilecek kıymetli bir eşyaya delalettir. Rüyasında inci bir küpeye sahip olan kişi, dünya hayatında önemli bir mevki edinir. Bu rüya çevrenizdeki insanların size saygı göstereceğine ve onların hep sevgisini hem de takdirini kazanacağınıza işaret eder. İnci küpe satın almak, önemli bir ihsanda bulunmaya veya size yardım edecek zengin bir kimseye yorumlanırken, inci küpe satmak ise önemli bir malı elden çıkarmaya, para harcamaya veya zenginlikten sonra fakirliğe yorumlanır.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada İnci Küpe Takmak
Rüyasında inci küpe takan kimse, büyük bir nimete kavuşur. Bu rüya bereket ve bolluk anlamına gelmektedir. Dünya hayatında başınıza gelecek mutluluklar ve önemli hadiselere yorumlanabilen bu rüya bazen de mal ve mülk elde etmeye, zenginleşmeye ve para kazanmaya delalettir. Rüyada gösterişli bir inci küpe takan kişi, dünya yaşamına meyleder ve dünyanın zevkleri gözlerini kamaştırır. Bu rüya, yakında elde edeceğiniz güzel bir makama da yorumlanır.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Bulmak
Rüyada küpe bulmak, rüya sahibinin makam sahibi olmasına, dünya nimetlerinden yararlanmasına, kazandığı paranın bir miktarının ihtiyaç sahibi insanlara vermesine, rüya bazen de kişinin hayırlı bir ilim öğrenmesine, kendisine faydası olmayan her türlü işi ve kişiyi terk ederek yeni bir başlangıç yapmasına, iş hayatında bir takım değişikliklere, özellikle kadınlar için evliliğe işaret eder. Rüyada küpe bulmak aynı zaman da yüklü bir mirasa konacağına, ailesini bir ömür mutlu huzurlu yaşatacağına yorumlanır.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada küpe takmak, rüyada küpe takmış olmak yeni iş fırsatları yakalamak anlamına da gelmektedir. Rüya sahibinin iş hayatında yaptığı işlerle yükselip, maddi ve manevi anlamda bolluğa ereceğine, ailesiyle birlikte eğlenceli günler geçireceğine, karşısına çıkacak olan hayırlı bir kısmetiyle dünya evine gireceğine, çevresi tarafından saygınlığının artacağına yorumlanır.
+1 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada küpe takmak, rüyada küpe takmış olmak yeni iş fırsatları yakalamak anlamına da gelmektedir. Rüya sahibinin iş hayatında yaptığı işlerle yükselip, maddi ve manevi anlamda bolluğa ereceğine, ailesiyle birlikte eğlenceli günler geçireceğine, karşısına çıkacak olan hayırlı bir kısmetiyle dünya evine gireceğine, çevresi tarafından saygınlığının artacağına yorumlanır.Rüyada gümüş küpe görmek, rüyada gümüş küpe taktığını görmek eğer küpe sade ve düz bir küp eyse rüya sahibinin çocuğu bir sanatçı olacak demektir.Rüyada gümüş küpe görmek, çocuğunuzun gelecekte güzel bir mesleğe sahip olacağınıza işaret eder. Rüya sahibinin çok hoşuna gidecek sözler duymasına delalet eder. Büyük bir jestle karşılaşabilir ya da güzel bir iltifat alabilir.
+1 oy
önce Rüyazede (296 puan)
Merhabalar. Mustafa bey aslında bu rüyayı yazmıycaktım ama merakda ediyorum. Ben rüyamda bana tecavüz edildiğini gördüm. Tövbe - tövbe. :D Sanki bir yere gidiyordum siyah bir araba yaklaşıyor bir erkek beni arabaya zorla sokuyor. Bir kaç erkek vardı saýısını hatırlamıyorum ama 2 kadin vardi. Bu nrt aklimda. Ilk kadin bir şey yapmaya başladı ve ben galiba korkudan mi endişeden mi desem çok direnmiyordum.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
baskı altında kalıyorsun özeline müdahele ediliyor buda seni huzursuz ediyor. bir şeyleri isteğinle değilde sanki birilerinin zorlaması var gibi bu aslında bayanların çok görebileceği rüyalardandır özellikle kendilerini baskı altında hissettiği dönemlerde.. korktuğun durumlar olabilir.
önce Rüyazede (296 puan)
Çok teşekkür ederim. Birde rüyamda bir şeyler gördüm, ama tam olarak hatırlayamıyorum. Bir kız vardı o kıza saldıracak gibiydim ya saldırdim bilemiyorum. Sonra bi hamilelik durumu vardi sanki benmişim ve vakti geçtiği için çocugu aldıramıyormuşum. Eski sevgilimdenmiş. Sonra onunla evleniyoruz. Aynı evde annesi ailesiyle yaşamaya başlıyoruz ve beni çok seviyorlardı. Amma o sanki benden kaçıyormi desem yanima gelmeye cesaretimi yok desem böyle bir şeydi. Birde yaninda bi arkadasiyla geliyordu o arkadasida beni cok seviyordu. Iyi anlasiyorduk, espiriler yapiyorduk falan.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
burada çelişkiler var bence o çelişkileri çözmen gerekebilir. hamile olman bazı gelişmelerin kapıda olduğunu çocuğu aldırma isteği gelişmelerden rahatsız olduğunu  vaktin geçmesi bazı konuların gene benzer şekilde vaktinin geçtiğini düşünmen yada hissetmen olabilir. çelişki olan kısım onun değil diğerlerinin seni sevmeleri sanki sorunun kaynağı sevdiğin kişi diye düşünüyor olabilirsin. belki pasif  belki isteksiz gibi.
önce Rüyazede (296 puan)
Çok - çok teşekkür ederim. Bu günde eski sevgilimi rüyamda gördüm. İkimizde gidiyoruz, üzgünlük var ama rüyanın sonunda aynı şehirdeydik. Ben erkek kardeşimle gitmişdim sanki. Rüyamda birileri koşuyordu sanki 5-6 belki daha fazla kardesdiler. Bir erkek galiba önde olani itdi suya saldi. Suyun sonuna yetişmek için bende koşuyordum. En sonda çıkmışdılar. Kim çıkardı nasıl oldu dedim eski sevgilimi tarif ettiler. Şaşırdım. Sonra biz arabaya binerken geldi benim elimde de eldivenler vardı. Galiba koşmaktan olacak ki ellerim çok sıcakdı ve eldivenleri çıkarmasını rica ettim biraz aşağı çekti ama sonra yukari kaldirdi üşürsün falan dedi. Sonra vedalastik gitti.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
unutamıyorsun destek ihtiyacı duyuyorsun belki kendi başına çözemeyeceğini biliyorsun koşanlar hırsı gösteriyor. suya birini itmeleri o kişiyi bir işin içine atmak istediklerini ön plana sürmek istediklerini işaret eder. belkide birilerinin seni cesaretlendirmesini bekliyor olabilirsin. sonundaki sevgilini görmen onun kurtarmış olması onunda hamle yapmasını beklediğini gösterir. bu arada sende biraz hırslı görünüyorsun. yada o grubun hayatlarından çıkarmak istedikleri birine işaret eder sevgilinin de o kişiyi koruduğunu düşünüyor olabilirsin. eldiven konusunda ise sevgiline açılmak istediğin konu olduğunu ama önce onun hamle yapmasınıda istediğini gösteriyor muhtemelen onun cevap almasını gerektiren bir durum olabilir bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek için ona açılmak istiyor olabilirsin.
önce Rüyazede (296 puan)
Ya siz harikasınız.) Bir sürü ruya görsemde yorumlasanız dige bekliyorum resmen.)
önce Rüyazede (296 puan)
Hele şu eldiven kısmına olan yorumunuz haarikaa. Birde bazı detayları daha söylemem lazım. Şu 5-6 belkide daha fazla olan kişiler kardeşdi. Çoğuda kızdı. O koşanlar da kardeşdi. Iki farkli gruptular sanki. Sonra bir ordadaydik. Hepimiz. Herkes. Bazıları sigarayı kağita dolayıp sigara içiyorlardı. Ama odadi birde oğretmen vardi galiba. O izin vermiyordu. Ama baska tarafa bakar bakmaz hemen yine sigara içiyorlardi.
önce Rüyazede (296 puan)
Bende başımı bir kızın omuzuna yaslamıştım. Sonra komik bir şeyler soyledim galiba hatirlamiyorum. Uzerimi hapishane gibi kokuttunuz tarzinda bir seydi. Hapishane olmayada bilir oyle bir seyler soylemistim.
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
sigara içenler muhtemelen bir haber  yada gelişme bekliyorlar bu konuda endişe ediyor olabilirler rüyanda  bu kişiler senin yakın çevreni yada bizzat içindeki farklı çoklukta olan hislerini yansıtıyor olabilirler. öğretmenin izin vermemesi bu bilgi yada haber neyse önündeki bir engeli telşkil ediyor. omuza yaslanmak kesinlikle birinden destek almak istemene işaret eder. ama destek istediğin kişiye karşı birde sitemin var belki  kim oduğunu çıkarabilirsin. ben tahmin edemem.
önce Rüyazede (296 puan)
Yaa harikasınız. Çok teşekkürler.
–1 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Gümüş Küpe Satmak
Kendisini yetiştirmiş, iyi bir aileden gelen rüya sahibinin başkalarına eğitim verecek kadar uzmanlaşacağına, kendi alanında çok aranılan ve beğenilen bir kişi olacağına, asla gururundan ödün vermeyeceğine ve gereksiz insanları hayatından çıkaracağına delalettir. Boş işlerle uğraşmak istemeyen kişinin her dakikasını kendisini geliştirmek yönünde kullanacağına, başarı ve gururla bahsedilecek işlerle dolu bir hayata, torunlara anlatacak mükemmel bir hayata yorumlanır. Yaşlı kimseler için torunlarına veya evlatlarına bir olaydan ötürü verilecek önemli nasihatlere de alamettir.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Almak
Rüyada küpe almak, güzel bir söz duymak, kişinin işine yarayacak, bir problemini çözmekte yardımcı olacak nasihatler verilmesi anlamına gelir. Küpe alan kişinin çocukları söz dinleyen, terbiyeli, efendi ve büyüklerini sayan kimseler olur. Topluma faydası dokunacak işler yapmak demek olduğu gibi, her davranışın alkış alacağı bir kişilik oluşturmaya, aile görgüsü almış, ahlaklı bir insanla evlilik yapmaya da alamet eder. Denenmemiş bir fikir geliştirmek, büyük bir buluşa imza atmak, yapılan işte en iyi olmak şeklinde tabir edilir ve çalışma alanında kendinden sonra gelenlere örnek oluşturacak projeler geliştirmek, işini büyük bir titizlik ve prensiple yapmak manasındadır. Olumlu ve kişiyi mutlu eden, karamsarlığını ortadan kaldıran işler yapılacağına, başarılar elde edileceğine, iyi haberler alınacağına yorumlanan rüya, yanlışlardan, hatalardan kısa zamanda dönüleceğini, kazanç elde edilen işte kar elde etmeye başlanacağına da delalettir.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Gümüş Küpe Görmek
Rüyada gümüş küpe görmek iyi ahlaka ve güzel bir terbiye almış evlada işarettir. Her koşulda doğru şekilde davranmaya, asla hak yememeye ve haksızlıklara karşı gelmeye, evrensel doğrular kadar İslam inancına uygun şekilde hareket etmeye özen gösterildiğine, bekar olanlar için, dini vecibelerine sıkı sıkıya düşkün, ailesine bağlı ve geleneklerini koruyan bir eş sahibi olmaya alamettir. Güzel sözler duymaya, insanlar tarafından kişinin güzelliğine hitaben yapılan methiyelere neden olmaya da tabir edilen rüya son derece hayırlıdır. Genç kızlar için çok sayıda talibin olacağına ve kişinin çok kısmetli olmasından dolayı nazara geleceğini de bildirir.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Takmak
Evli bir kadının küpe takması eşinden göreceği saygı ve sevgiye, eşinin ailesi tarafından el üstünde tutulacağına alamettir. Ergenliğini bitirmiş, genç kızının kulağında küpe takılı olduğunu görmek, eve istemeye gelecek kişilerin ifadesi olduğu gibi, kızını evlendirmeye de yorumlanır. Erkek çocuğunun kulağında küpe görmek, bir konuda acele karar vermenin ve çok fazla düşünmeden hareket etmenin neticesinde istenmeyen mahcubiyetlerin yaşanacağına alamet eder.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Gümüş Küpe Yaptığını Görmek
Gümüşten küpe yaptığını görmek rüya sahibinin kendisini dine adayacağı anlamına gelir. İnzivaya çekilerek yalnızca ibadete zaman ayırmak isteyeceğine ve bu süre zarfında sevdiklerinden uzak kalmayı yeğleyeceğine, yaptığı tüm hatalar ve işlediği günahlar yüzünden günler boyu affedilmek için Allah’a yakaracağını da tabir eder.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Gümüş Küpe Görmenin Psikolojik Yorumu
Şefkat duygusunu sevdiği insanlara karşı aşırı düşkünlük şeklinde ortaya koyan rüya sahibinin kendisine yakın olanlara istemeden de olsa bunaltacak davranışlarda bulunacağına ifadedir. Aynı zamanda güzelliğe ve dış görünüşe fazla vakit ayrıldığına, insanlara da görünüşlerine göre değer verildiğine de vurgu yapar.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Bulmak
Altın küpe bulmak saygı duyulacak biri haline gelmek ve şansın bir anda açılmasıyla beraber iş hayatında umulmadık başarılar yaşamak demektir. Kişinin hayal dahi etmediği güzel bir yaşama adım atacağına, küslüklerin biteceğine ve dış görünüş olarak etkileyici, insanların beğenisini kazanan bir duruma geleceğini tabir eder.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Küpe Almanın Psikolojik Yorumu
Uyarıları, ikazları ve nasihatleri önemseyen, insanların görüşlerine değer veren biri olunduğunu, yapılan işlerde herkesin onayını almak için uğraş verildiğini ifade eder. Bencillikten uzak, bireysel davranışlar yerine geneli düşünen, topluma değer katan bir hayat yaşamayı seçen kimseleri işaret eder.
0 oy
önce Rüya Bilgesi (1.6m puan)
Rüyada Altın Küpe Taktığını Görmek
Rüyada altın küpe taktığını görmek, rüyayı gören kişinin evladı ile yorumlanır. Rüya sahibinin evladının kendisi için çok hayırlı olacağına, sevgisini, saygısını kendisinden eksik etmeyeceğine, dinde ve ahlakta olgun ve güzel olacağına alamet eder. Bu da kişinin her zaman evladı ile gurur duyacağına yorulur.

İlgili rüyalar

+1 oy
14 yorum 6 okuma
0 oy
9 yorum 9 okuma
+1 oy
5 yorum 14 okuma
+4 oy
28 yorum 25 okuma
+1 oy
9 yorum 11 okuma
+1 oy
19 yorum 13 okuma
+2 oy
47 yorum 18 okuma
+3 oy
93 yorum 9 okuma
+2 oy
0 yorum 39 okuma
13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Kurucu (86.2k puan) yazdı
+5 oy
1 yorum 18 okuma
24 Aralık 2019 Tabir kategorisinde Meldataha Rüyazede (28 puan) yazdı
+10 oy
2 yorum 44 okuma
31 Ağustos 2019 Tabir kategorisinde Aynur Altay Karabasan (-6 puan) yazdı
Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.

22.6k rüya

31.5k yorum

18.6k düş-ünce

3.4k üye

82 Aktif
0 Üye ve 82 misafir
Bugün : 2754
Dün : 23488
Toplam : 14434503
En Aktif Üyeler
Bu hafta:
  1. mustafaharputi - 1115 e
  2. Karga - 27 e
  3. Yunus şahin - 25 e
  4. Ruyadede - 22 e
  5. Zeynel45 - 20 e
  6. Rüyazede - 20 e
  7. Koray0303 - 15 e
Sayfamızı beğenip, takip ediniz.

Rüya tabiri sözlüğü
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler sadece size farklı bir bakış açısı sağlar.
...