Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
+3 oy
256 okuma
mustafaharputi Tabir kategorisinde Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada küpe görmek rüyayı gören kişinin gerçek hayattaki durumuna bağlı olarak yorumlanması gereken bir rüyadır. Rüyada küpe görmek rüyayı gören kişi bekar bir kadın ise evlilik olarak yorumlanır. Ancak rüyayı gören kişi evli bir kadın ise bu rüyanın ilerde yaşayabileceği sıkıntılara delalet edeceğini bilmesi gerekir.
Yaşanacak olan sıkıntılar ise genellikle yakın çevre ve ailevi durumlarla ilintilidir. Özellikle de eşinin yakın çevresi ile rüyayı gören kişi sıkıntı yaşayacak demektir.

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

103 Yorum

+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
seçti
 
En İyi Yorum
Rüyada küpe görmek, çeşitli şekillerde tabir olunur. Kulağında küpe olduğunu gören, güzel ses ve müzik aleti dinlemeyi sever. Kulağındaki küpelerin mücevher ile süslü olduğunu ve her birinde birer inci veya inciler bulunduğunu gören, hayır işler.
Bazı kere de küpe, nasihate ve güzel öğütlere delâlet eder. Çünkü bu sözüm kulağına küpe olsun derler. Kulağında gümüş küpeler gören kadın hamile ise erkek çocuk doğurur.
Rüyada kulağında incili küpe gören kimse, dünya bezeklerinden güzellik ve mala ve güzel bir sesle Kur'an ezberlemeye işarettir. Bekâr bir kız küpelerden birisini rüyada görse, evlenir.
Küpe kadın için kocasına, küpenin salkımları onun çocuklarına işarettir. Bazen de küpe, hayvan otlak yerlerine yahut kadınların ziynet için takındıkları şeyleri harcayıp, yemeye işarettir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
İslami tabirlerde küpe nasıl yorumlanır?
Ebu Sait el Vaiz e göre; rüyada küpe görmek, erkek ve kadın için ayni şekilde tabir olunur. Altın küpe, şarkıcılıkla tabir olunur. Kulaklarında gümüş küpeler gören, bütün Kur'an-ı ezberler.
Kulağında küpe olduğunu gören kimse, güzel ve ahenkli şeyleri dinlemek ister. Veya bizzat böyle yerlerde bulunup dinler.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada küpe görmek ne demektir
Rüyada bir kadını veya bir cariyeyi ve onların kulağında salkımla veya salkımız küpe olduğunu gören kimse için, mamur bir şehir ve nahiyede meydana gelecek kar. Ticarete ve gezinti yerinde bulunan hizmetçilere işarettir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Görmek
Rüyada küpe görmek, iyidir. Yalnız bu rüya küpe¬nin yapıldığı madene göre yorumlanır. Küpenin madeni anlaşılamıyorsa ve kulağında küpe gören kadın ise bir erkek çocuğu do¬ğuracağına, kız ise evleneceğine, erkek ise ilme merak edeceğine işaret olarak yorumlanır. Küpe almak, bulmak hayra işaret eder. Küpeyi satmak, vermek, iyi sayılmaz.Rüyada küpe görmek, değişik şekillerde yorumlanmış¬tır. Rüyasında kulaklarında halka küpe olduğunu gören kimse, halk (insanlar) arasında sevilen ve sayılan bir kişi olduğuna işarettir.Rüyasında kulağındaki küpesinde kıymetli ve değerli bir inci olduğunu gören kimse, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğre¬nir ve bu bilgileri çok önem vererek tahsil edeceğine işa¬rettir. Şayet küpesindeki incinin düştüğünü görürse, Kur'an-ı Kerimi ve bildiği her şeyi unutur veya unutacağı¬na işarettir.Ebu Said'il Vaiz'in yorumu:Uykuda görülen küpe rüyasının yorumu, hem kadın için hem de erkek için aynıdır. Rüya da altın küpe görmek, şarkıcılık yapan, müzikle uğra¬şanlara işaretle yorumlanır.Rüyasında kulaklarında gümüş küpeler gören kimse, Kuran'ın tümünü ezberler ve ilim sahibi olur şeklinde yo¬rumlanır.Rüyasında kulağında gümüş küpeler gören bir kadın, eğer ha¬mile ise, erkek çocuk doğurur veya doğuracağına işarettir.Rüyasında kulağı küpeli bir kadınla konuştuğunu gören kim¬se, büyük bir şehirde ticaret (alış veriş) işleriyle uğraşır ve büyük paralar kazanır veya kazanacağına işaret eder.Bir kimsenin rüyasında karısının bir kulağında altın küpe, diğer kulağında gümüş küpe olduğunu görmesi, iyi sayıl¬maz. Bu rüyası, onun karısını boşayacağına işaret olarak yorumlanır demiştir Ebu Said.Bir kimsenin rüyada hanımının veya hizmetçisinin kulağında küpe görmesi, ticarete işârettir ve o kişi işinden kazançlı çıkar.Bazen rüyada görülen küpe, nasihate ve güzel öğütlere işâret eder.Rüyada kulağındaki küpelerin her birinde Ciler olduğunu görmek, güzel bir sesle 1(1 ı-n.ı Kerim'i ve din ilimlerini ezberlemeye hayır ve berekete işâret eder.Hamile kadının rüyada kulağında altından küpe görmesi ise, çocuğunun Kur'ân'ın tamamını ezberlemesine işâret eder.Hamile kadının kulağında incisiz küpe görmesi ise, çocuğunun şarkı ve türkü söylemesine işâret eder.Bekâr bir kız küpelerden birini görse, bu rüya, onun evlenmesine işâret eder.Rüyada erkek çocuğun kulağında küpe görmek, süs ve zinete işârettir.Rüyada buluğ çağına girmiş çocuk ve erkeklerin kulağında küpe görmek, makbul değildir. Çünkü onlar için küpe takmak ayıptır ve onlara inecek kötü bir şeye veya akıl noksanlığına işâret eder.Bazen rüyada görülen küpe, erkek için ilmen çokyüksek derecelere işârettir.Kulağında birçok küpeler olduğunu görmek, Kur'ân-ı Kerim'i ezberlemeye, halk içinde şeref ve itibar göreceği bir ilme işâret eder.Küpe, kadın için kocasına işâret eder.Rüyada görülen küpenin salkımları da, çocuklarına işâret eder.Rüyada kendi kulağında küpe görmek, güzel, ahenkli şeyleri dinlemeyi sevmeye işârettir.Rüyada hanımının veya hizmetçisinin kulağında salkımla süslü küpeler görmek, ele geçecek mala, menfaat ve hayıra işâret eder.Bazen de rüyada görülen küpe, hayvanların otlak yerlerine işâret eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Hediyesi
Rüyasında kendisine küpe hediye edildiğini gören birisi aslında yakın zamanda evlenecek demektir. Rüyada küpe görmek ve bunun kendisine hediye edildiğini görmek bekar bir kadın için evlilik ve kısmet olarak yorumlanır. Üstelik bu kısmeti çok yakınlarından gelecek demektir ya da çok yakınlarının aracılığı ile meydana gelecek bir evlilik demektir. Ancak rüyayı bir erkek görmüş ise o zaman dikkatli olmalıdır.
Çünkü yakın çevresinden gelecek olan bir zarar onu bekliyor demektir. Gelecek olan bu zarar kimi zaman maddi kimi zaman ise manevi olabilir. Yakın çevresi kişinin sahip olduğu mal varlığını kıskanabilir ve buna zarar verebilir. Ya da kişinin aile huzurunu kıskanabilir ve dedikodu ve fitne çıkartabilir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Takmak
Rüyada küpe görmek ve bu küpeyi kabul ederek taktığını görmek kadınlar için gelen hayırlı kısmetin içine sineceğine işaret eder. Rüyayı gören kişi kendisine gelen kısmeti severcek demektir ve tez zamanda da söz ya da nişan gerçekleşerek manevi bağ kurulacak demektir. Ancak kişi rüyasında küpeyi tek olarak takmış ise evlilik sürecinde sorunların meydana geleceğini bilmelidir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada küpe görmek ve bunun sadece bir tanesini takmak aileler arasında sorunların çıkacağına işaret eder. Üstelik diğer eşi kaybolmuş ve bulunamıyor ise bu sorunlar evlilik sonrasında da devam edecek anlamına gelmektedir. Rüyada küpe görmek ve bunun bir tanesini taktığını görmek ve diğerini de elinde tuttuğunu görmek yaşancak sorunların düzelme ihtimalinin olduğu anlamına gelmektedir. Rüyada küpeyi tek taraflı taktığını gören kişi bir erkek ise yakın çevresinden gelecek olan bu sıkıntılara önem vermeyecek demektir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada küpe görmek ve bunun kendisine yakın birisi tarafından hediye edildiğini görmek tam olarak da o kişiden zarar göreceği anlamına gelir. Tam olarak rüyada görülen kişiden ya da o kişinin ailesinden gelecek olan zararlara işaret eden rüya erkeğin bu süreçte o kişiden ve ailesinden uzak durması gerektiğine işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Taktığını Görmek
Rüyada küpe takmak iyidir. Kişinin iş hayatındaki olumlu gelişmelere ve kazandığı paranın artmasına işaret eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada küpe görmek hadiselerini açıklıyoruz. Bir rüyadan çıkarabileceğiniz tüm sonuçların yanı sıra bir de o rüyaların gerçek ve de tasavvufi anlamları vardır. Gerçek ve de tasavvufi anlamları çok önemli olan rüyalar arasında rüyada küpe görmek ve rüyada küpe takmak gibi rüyalar geliyor. Böyle bir rüya gören kişi en kısa zamanda rüyasının ne anlama geldiğini öğrenmek için bana danışabilir. Rüyanızı anlatmanız halinde, sizlere gördüğünüz rüyanın gerçek ve de tasavvuf dünyasında ne anlaşma geldiğini açıklayabilirim.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Altın Küpe Görmek
Rüyada altın küpe görmek çok hayırlı olarak yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişinin, çocuğu ileride bir din adamı olacak demektir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Görmek Hayır Mı?
Rüyada küpe görmek hayırlara mı kötü olaylara mı vesiledir, diye merak eden rüya sahiplerinin rüya tasvirlerini yapabilmem için öncelikle bana ulaşmaları gerekiyor. Böylece birinci ağızdan rüya detaylarını dinleyerek daha gerçekçi bir rüya yorumunda bulunabilirim. Genellikle erkekler bu tarz bir rüya görürse, şerre, genç kızlar böyle bir rüya görürse ise; hayırlara yorulabilir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Gümüş Küpe Görmek
Rüyada gümüş küpe görmek de evladın mesleğine yorulmaktadır. Kişinin çocuğunun din ağırlıklı olduğu bir görevi ifşa edeceğini göstermektedir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Gümüş Küpe Görmek
Gümüş küpe görmek rüya sahibinin evlendiği zaman çocuğunun sanatçı olacağına işaret ediyor. Bunun yanı sıra rüyayı gören kişinin de dini konulardaki hassasiyetin giderek artacağına ve maneviyatının güçlenmesine bağlı olarak gerçekten de salih ameller yapma konusunda giderek sorumluluklarının bilincinde olan kişi haline geldiğine delalet etmektedir.
Bu yönüyle İslam alimleri tarafından hem altın küpe hem de gümüş küpe görmek hayra delalet kabul edilen rüyalardan birisi olarak karşılığını bulacaktır. Bu yönüyle rüyasında küpe gören kişinin kendini bekleyen huzurlu ve de aydınlık günlerin olduğunu kesinlikle dile getirmemiz her halükarda yer verilmesi gereken konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Çok Sayıda Küpe Görmek
Rüyada çok sayıda küpe görmek, kişinin saygı göreceğine delalet eder. Hürmet ve başarı kazanması anlamına gelmektedir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Altın Küpe Görmek
Rüyayı gören kişinin maneviyatının giderek arttığına delalet eden bir rüyadır. Rüya sahibinin dindar evlat yetiştireceğine işaret eder. Yetiştireceği evladının ileride din görevlisi olarak toplumun din kültürünün yaygınlaşması adına dini ilimler yolunda eğitim ve tahsil hayatını sürdürmeye devam edeceğine işaret etmektedir. Bu açıdan İslam alimlerince son derece hayırla yad edilen bir rüya olarak anılır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Satın Aldığını Görmek
Rüya sahibi için önemli fırsatların karşısına çıkacağına delalet eder. Bu fırsatları değerlendirerek yüksek miktarda para kazanacağına rivayet eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
mam Caferi-i Sağdık Hz’ ne göre, rüyasında altın küpe gören kişinin çocuğu, ileride herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan bir din adamı olacaktır. Rüya sahibi, rüyasında altın küpe gördükten sonraki süreçte maneviyata önem vermeli ve hayatını bu çerçevede yaşamaya gayret etmelidir. Rüyada Gümüş Küpe Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada gümüş küpe görmek, rüya sahibi için dünyevi konularda elde edilen başarılara yorulmaktadır. Rüyada gümüş küpe gören kişi, iş hayatında büyük başarılara imza atacak ve bunun sonucunda büyük kazançlar elde edecektir. Rüyasında gümüş küpe gören kişinin çocuğu da, ilerde gurur verici bir meslek sahibi olacak ve hem kendisi hem de ailesi için konforlu bit hayat sağlayacaktır. Rüyada Birden Çok Küpe Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada çok sayıda küpe görmek, rüyada tek bir adet küpe görmekten farklı anlamlara gelmektedir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Nazar Boncuklu Küpe Görmek
Rüya sahibinin aile hayatının düzene gireceği anlamına gelmektedir. Ailesine daha iyi bir gelecek sunmak için çok çalışacağına yorulur.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada küpe görülmesi, detaylı olarak ele alınması gerekeni oldukça önemli bir durumdur. Rüya küpe görmek, genel anlamda hayra yorulsa da, rüyada yer alan diğer öğelere göre olumsuz yorumlandığı durumlar da olabilmektedir. Rüyasında küpe gören kişi, yakın zamanda hayırlı bir haber alır. Bu haber, genellikle rüya sahibinin özel hayatında etkisini göstermektedir. Ancak rüyada küpe görmek, rüya sahibi için büyük işlere imza atılacağı ve bu sayede iş hayatında takdir edilen bir konuma gelineceği anlamlarına da gelebilmektedir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Güzel haberler alacaksınız. Çok ilginç ve güzel bir iş sahibi olabilirsiniz.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Tek Küpe Görmek
Rüya sahibinin yalnız ve kimsesiz hissedeceğine delalet eder. Ailesi ile arasında ufak sürtüşmeler yaşayacağına yorumlanmaktadır.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Taktığını Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada küpe taktığını görmek, rüya sahibi için olumlu anlamlara gelmektedir. İmam Nablusi Hz’ nin yorumlarına göre rüyada küpe taktığını görmek, rüya sahibinin iş hayatında mutluluk verici gelişmeler yaşayacağı anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin işiyle ilgili yaşayacağı bu olumlu gelişme, kendisine büyük bir maddi kazanç ve ekonomik rahatlık olarak geri dönmektedir. Rüya sahibi bu dönemde, uzun zamandır içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulur. Ancak bu gelişmeleri elde edebilmek için rüya sahibinin, karşısında çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi gerekmektedir. Rüyada Altın Küpe Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada altın küpe görmek, oldukça hayırlı anlamlara gelmektedir. Rüyasında altın bir küpe gören kişi, ileride sahip olacağı çocuğuyla ilgili hayırlı haberler alacaktır. İ
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Eş, sevgili ile ilgili kısmettir. Küpenin yapıldığı Madde ile birlikte yorumlanır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Erkeğin Kulağında Küpe Görmek
Rüyasında erkeğin kulağında küpe gören kişinin günahlarının artacağı anlamına gelmektedir. Kendisine çeki düzen vermesi gerekeceğine yorulur.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyasında çok sayıda küpe gören kişi, İmam Gazali Hz’ nin yorumlarına göre, yakın çevresi tarafından saygı göreceği ve ün sahibi olacağı bir iş yapacaktır. Rüya sahibinin ortaya koyacağı bu iş, rüya sahibi için hem maddi hem de manevi anlamda kazanç sağlayacak ve elde edilen kazançların bereketli olmasını sağlayacaktır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Kulağına Birden Çok Küpe Takmak
Mirasla ilgili konuların gündeme geleceğini ve kişinin hem anne, hem de baba tarafından kalan miras sayesinde hayatındaki değişiklikler yüzünden mutlu olacağına yorumlanır.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Bakır Küpe Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada bakır küpe görmek, rüya sahibi için oldukça önemli anlamlara gelmektedir. Rüyasında bakır bir küpe gören kişi, bu rüyadan sonra birtakım olumsuz haberler alacaktır. Rüya sahibi için hayra yorulmayan rüyalardan biri olan rüyada bakır küpe görmek, malın ve mülkün değersizleşmesine, üzücü haberlere ve yakın çevreyle anlaşmazlık yaşamaya delalet etmektedir. Rüyasında bakır küpe gören kişi eğer evliyse bu rüya, kişinin eşi ile arasının bozulacağı anlamına gelmektedir. Rüya sahibi bu süreçte birtakım iç sıkıntılar ve buhranlar yaşayabilir. Rüyada Pırlanta Küpe Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada pırlanta küpe görmek, rüya sahipleri için farklı anlamlara gelebilmektedir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Hediye Almak
İtibar görülecek bir işe girileceğine, deniz aşırı işler yapılacağına, mesleki anlamda bir anda büyüyecek olan rüya sahibinin ulaşılması zor bir güce sahip olacağına yorumlanır.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyasında pırlanta bir küpe gören kişi, özel hayatında mutluluk verici gelişmeler yaşayacaktır. Bekâr bir kadın tarafından görülen pırlanta küpe, yakın zamanda evlilik teklifi alınacağı anlamına gelmektedir. Rüyada pırlanta küpe görülmesi, itibar kazanma, büyük kazanç, başarı ve saygınlık sahibi olmak anlamlarına da gelmektedir. Rüyasında pırlanta gören kişi, hayatının rahat ve kazançlı bir dönemine girmektedir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Hediye Etmek
Sevdiği insanla hayatını birleştirme kararı almaya ve erken yaşta çocuk sahibi olmaya, yuva kurup sorumluluklarını artırmaya tabirdir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Mavi Taşlı Küpe Görmek
Rüya sahibinin rüyasında mavi taşlı küpe görmesi kişinin hayal kırıklıkları yaşayacağına bu nedenle de mutsuz olacağına yorulmaktadır. Ailesinin daima yanında olacağına yorulur.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Elmas Küpe Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada elmas küpe görmek, pek çok açıdan rahatlamaya yorulmaktadır. İbn-i Sirin Hz’ nin yorumlarına göre rüyada elmas küpe görmek, sıkıntılı ve huzursuz günlerin geride kaldığına ve rüya sahibini çok daha huzurlu günler beklediğine yorulmaktadır. Rüyada elma küpe görülmesi, aynı zamanda rüya sahibinin eşi veya hayat arkadaşı ile mutluluk verici günler yaşayacağına, aralarındaki muhabbettin artacağına ve romantizmin artacağına delalet etmektedir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Altın Küpe Görmek
Rüyada altın küpe görmek çok hayırlıdır. Rüyada kulağında altın bir küpe olduğunu gören kişinin çocuğu ileride bir din adamı olacak demektir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Zümrüt Küpe Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada zümrüt küpe görmek, oldukça hayırlı anlamlara gelen rüyalardan biridir. Rüyada zümrüt küpe görmek, büyük oranda rüya sahibinin duygu durumu ve özel hayatıyla ilgili bilgi veren rüyalardan biridir. Rüyasında zümrüt bir küpe gören kişi, yakın zamanda hayatının aşkıyla tanışacak ve tanıştığı bu kişi ile kısa zamanda hayırlı bir izdivaç gerçekleştirecektir. Rüyasında zümrüt küpe gören kişi, bunun yanında kariyerinde de büyük başarılara imza atacak bunun neticesinde büyük kazançlara sahip olacaktır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Gümüş Küpe Görmek
Rüyada gümüş küpe görmek; evladının meslek hayatının iyi olacağına, işinde yükseleceğine, hayırlı bir kimse olacağına ve çevresinde sevilen bir kimse olacağına işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Kırık Küpe Görmek
Rüyayı gören kişi için hem olumlu hemde olumsuz yönde yorumlanmaktadır. Kişinin ailesi ile arasında ufak sürtüşmeler yaşanacağına, kalp kırıklıkları meydana geleceğine, işinde başarılı olup, zenginleşeceğine delalettir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Yakut Küpe Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada yakut küpe görmek, rüya sahibinin eşiyle ve yakın çevresiyle olan ilişkisi hakkında bilgi vermektedir. Rüyasında yakut bir küpe gören kişi, sevdiği insanların gönlünü kırmamak için her zaman güzel sözler sarf etmekte ve bu sayede çevresi tarafından sevilen bir konuma gelmektedir. Rüya sahibinin bu iyi huyu ve güzel konuşması, bazı durumlarda çevresi tarafından kıskanılmasına ve kötü niyetli insanların dedikodusunu yapmasına neden olabilmektedir. Rüya sahibi, bu kötü tavırlardan etkilenmemeli var olan kişiliğini koruyarak iyi davranmaya devaö etmelidir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Takmak
Rüyada kulağına küpe takmak; din ve dünya işlerinin güzel olmasına, ticaret yoluyla helal kazanç sağlamaya, yeni bir iş ortaklığına, terfi etmeye, yeni kazanç kapılarına işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Başkasının Küpe Taktığını Görmek
Rüya sahibinin rüyasında başkasının küpe taktığını görmesi iyiye yorulmaktadır. Kişinin iş hayatında belirli bir makama sahip olmak için atılımlara başvuracağına, sorunlarını aile bireylerinin yardımı sayesinde çözeceğine yorumlanmaktadır.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Çaldırdığını Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada küpe çaldırdığını görmek, rüya sahibi için oldukça olumlu anlamlara gelmektedir. Rüyasında küpe çaldırdığını gören kişi, uzun zamandır içinde bulunduğu olumsuz durumlardan ve sıkıntılı günlerden, bu rüyadan sonra kurtulur. Rüya sahibi, etrafındaki kötü niyetli insanların dedikodularına ve kötü planlarına karşı büyük bir zafer kazanır. İmam Cabir ül Magribi Hz’ ne göre rüyada küpe çaldırmak, huzurlu günlerin habercisidir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada küpe görmek ile birbirine karıştırılmaması gereken şey kesinlikle bu ayrıntıda gizli. Daha detaylı rüya yorumu yaptırmak için ban ulaşabilirsiniz.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Siyah Küpe Görmek
Rüya sahibinin kısmetinin artacağına, maddi gelirinin artacağına işaret eder. Para sıkıntısı çekmeyeceğine, rahat ve iç huzuru yüksek bir ömür geçireceği anlamına yorulur.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Kaybettiğini Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada küpe kaybetmek, rüya sahibi için olumsuz anlamlara gelen rüyalardan biridir. Rüyasında küpe kaybettiğini gören kişi, rüyayı gördükten sonraki süreçte mevcut karakterinden ödün veren kararlar alabilir. Sıkıntılı bir sürece girmekte olan rüya sahibi, bu süreçte ailevi birtakım sorunlar veya maddi kayıplar yaşayabilir. Ancak yaşanan tüm bu olumsuzluklar, rüya sahibi için geçicidir. Bu nedenle rüya sahibi sabırlı olmalı ve bu sürecin en az hasarla atlatılmasını sağlamalıdır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Altın Küpe Görmek
Rüyada altın küpe görmek rüya sahibi için hayırlıdır. Rüyada kulağına altın küpe taktığını gören bir kimsenin bir çocuğu olacak ve din işleri ile meşgul olacak anlamına gelir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Pırlanta Küpe Görmek
Rüya sahibinin rüyasında pırlantadan küpe görmesi kişinin karşısına yeni fırsatların ve sürprizlerin çıkacağı anlamına gelmektedir. Doğru kararlar vererek doğru işler yapacağına delalettir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Sattığını Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada küpe sattığını görmek, rüya sahibi için sıkıntılardan kurtulmaya delalet etmektedir. Rüyasında küpe sattığını gören kişi, mevcut problemlerinden kurtulacak ve hem maddi hem de manevi anlamda huzura erecektir. Rüya sahibi bu dönemde moralinin yükseleceği haberler alabilir
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada başkasının küpe taktığını görmek
Rüyasında kulağı küpeli bir kadınla konuştuğunu gören, büyük bir şehirde ticaret yaparak para kazanır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Erkeğin Küpe Taktığını Görmek
Rüya sahibinin rüyasında erkeğin küpe taktığını görmesi kişinin işinde oldukça iyi olacağı demektir. Gelen teklifleri kabul etmeyeceğine, atacağı bir adım yüzünden büyük bir pişmanlık yaşayacağına delalet eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Bulduğunu Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada küpe bulduğunu görmek, rüya sahibi için hem olumsuz hem de olumlu anlamlara gelebilmektedir. Rüyasında altın bir küpe bulduğunu gören kişi, ailesiyle ilgili can sıkıcı dedikodular duyabilir. Bu süreçte rüya sahibi, hem iş hayatında hem de aile hayatında sıkıntılı günler yaşar. Rüyasında taşlı bir küpe bulduğunu gören kişi, iş hayatında karşısına çıkma fırsatlar ile kendini kanıtlama ve büyük başarılara imza atma şansı yakalar.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada halka küpe görmek
Kulaklarında halka olduğunu gören, halk arasında sevilen ve sayılan bir kişi olur. Küpesinde kıymetli bir inci olduğunu gören, Kuran veya dini bilgi tahsil eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Çok Sayıda Küpe Görmek
Rüyada çok sayıda küpe görmek alim birine işaret ederken aynı zamanda kişinin saygınlık, nüfus ve hürmet kazanmasına ve başarıları ile herkes tarafından alkışlanması anlamına gelir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Görmek
Rüyada küpe görmek rüya sahibi için hayırlara vesiledir. Rüyada eşinin kulağında küpe görmek; kişinin ekmeğini ticaretten kazanacağına, yeni bir ortaklık kurmaya, bereketli ve helal kazanç sağlamaya işaret eder. Rüyada kulağına küpe takmak; Kuran-ı Kerimi’i güzel okumaya, güzel ahlaka, dini ve amellerinin güzel olmasına işaret eder. Rüyada evli bir kadının kulağında küpe olduğunu görmesi; hamileliğe, erkek evlat sahibi olmasına işaret eder. Rüyada bekar bir kimsenin kulağına küpe takması veya küpe görmesi; pek yakında hayırlı bir kısmeti çıkacağına, sonu mutlulukla bitecek nikaha işaret eder. Rüyada bir erkeğin kulağında küpe olduğunu görmesi; ticaret hayatının güzel ve kazançlı olmasına işaret eder. Rüyada kendisinin küpe taktığını gören bir kimse; dinde güzelliğe, eşine olan bağlılığına, gönül ferahlığına işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Güzel haberler alacaksınız. Çok ilginç ve güzel bir iş sahibi olabilirsiniz.
Eş, sevgili ile ilgili kısmettir. Küpenin yapıldığı Madde ile birlikte yorumlanır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Çok Sayıda Küpe Görmek
Rüyada çok sayıda küpe görmek; rüya sahibi için hayırlıdır. Birçok küpeyi birlikte görmek; din alimi olmaya, çok okumaya, etrafına faydalı bir kimse olmaya, saygınlık ve mertebe sahibi olmaya işaret eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Düşürmek

Rüyasında kendi kulağında ki küpeyi düşürdüğünü gören bir kişi en çok aile içerisinde ki sıkıntıları kafasına taktığı anlamını çıkartabilir. Fakat her rüyadan aynı anlamı çıkartmanız doğru bir yaklaşım olmaz. Dolayısı ile sizlerin göremediği diğer ayrıntıları görmek için hemen benimle iletişime geçiniz. Bu sayede doğru rüya manaları içeren bir yoruma ulaşabilir ve böylece hayatınızda atacağınız adımları daha kontrollü bir şekilde atabilirsiniz.
Rüyalara ve de anlamlarına ilişkin bilmek istediğiniz tüm ayrıntıları öğrenmek için ya da yakınlarınızın rüyalarını anlatıp, rüya tasvirlerini yaptırmak için bana ulaşarak net tasvirler alabilirsiniz. Bu ilim ile yıllardır uğraşarak, kişiler ve de rüyalar arasında ki bağlantıdan yola çıkarak yaptığım rüya tasvirleri sizin hayatınızı değiştirecek sırlarla dolu olabilir. Bu sırlara erişebilmek için aşağıda yer alan irtibat yollarını kullanarak bana rüyanızı anlatabilir ve de rüyanızın manasını öğrenebilirsiniz.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Altın Küpe Görmek
Rüyada altın küpe görmek çok hayırlıdır. Rüyada kulağında altın bir küpe olduğunu gören kişinin çocuğu ileride bir din adamı olacak demektir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Takmak
Kişinin rüyasında küpe taktığını görmesi iş hayatındaki olumlu gelişmelere ve kazandığı paranın artmasına işaret eder. Rüyada küpe takmış olmak yeni iş fırsatları yakalamak anlamına da gelmektedir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyasında Küpe Görenler
Rüyasında küpe gören kişi bir kadınsa bu evlilik anlamına gelen bir işaret olabilir. Rüyaların gerçek hayatla olan ilişkisi asla yadsınamaz bir gerçektir. Dolayısı ile rüyada eğer küpe gören kadın bekârsa; bu evleneceği anlamını taşın işaretlerin bir başlangıcı olabilir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Çok Sayıda Küpe Görmek
Rüyada çok sayıda küpe görmek alim birine işaret ederken aynı zamanda kişinin saygınlık, nüfus ve hürmet kazanmasına ve başarıları ile herkes tarafından alkışlanması anlamına gelir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada küpe görmek kesinlikle üzerinde çok durulması gereken bir işarettir. Hayatınızda beklediğiniz kişi ile evlenebileceğiniz anlamını taşırken, rüyada küpe görmek bazı sıkıntılara da delalet edebilir.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada küpe görmek gerçek anlamda bir yorum içermesi için rüyayı gören kişinin bunu rüya yorumcusuna bizzat anlatması gerekir. Örneğin bu rüyayı gören kişi bir erkekse bu genellikle sıkıntı olarak yorumlanır ve kişinin etraftan gelecek olan dedikodulara ve vesveselere açık olduğu anlamına gelir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Altın Küpe Görmek
Rüyada altın küpe görmek çok hayırlıdır. Rüyada kulağında altın bir küpe olduğunu gören kişinin çocuğu ileride bir din adamı olacak demektir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Gümüş Küpe Görmek
Rüyada gümüş küpe görmek de evladın mesleğine delalet eder. Rüyasında gümüş küpe gören kişinin çocuğu içinde dinin ağırlıklı olduğu bir görevi ifşa edecek demektir. Eğer küpe sade ve düz bir küpeyse rüya sahibinin çocuğu bir sanatçı olacak demektir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada erkeğin küpe görmesi
Küpe, erkek için ilmen çok yüksek derecelere de alâmettir. Karısının kulaklarında altından veya gümüşten yapılmış bir çift halka veya biri altın ötekisi gümüş iki halka gören karısını boşar. Erkeğin kendi hanımının kulağında küpeler görmesi, ticarete işarettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Çok Sayıda Küpe Görmek
Rüyada çok sayıda küpe görmek alim birine işaret ederken aynı zamanda kişinin saygınlık, nüfus ve hürmet kazanmasına ve başarıları ile herkes tarafından alkışlanması anlamına gelir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Altın Küpe Bozdurmak
Sahafa gidip altın küpe bozdurduğunu gören kişiler çevrelerinde gıybet yapan insanlarla kavga eder ve yollarını ayırırlar. Haneye kötülük getiren, laf taşıyan ve huzur kaçıran insanları kendinden uzaklaştırmak anlamına gelir.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Kaybetmek
Altın küpe kaybetmek kısa bir süreliğine de olsa prensiplerinden taviz vermek, başkalarının sözlerine fazla değer vererek kendi kararlarının doğruluğundan şüphe etmek demektir. Gümüş küpe kaybeden kişinin çocuğu hastalanır veya geçici bir rahatsızlık yaşar. Aile içinde mal ve para konularında çıkacak fikir ayrılıklarının günlerce süreceğine, rüya sahibinin kendi fikrini savunurken herkesin kalbini kıracak konuşmalar yapacağına tabir edilir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Vermek
Bir iş hususunda söz vermek, iş yapılan insanları değiştirerek başka sektörlerden önemli gelirler elde etmek, ticaret hayatına atılmaya karar vermek demektir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada küpe görmek, kişinin şansının yaver gideceği demektir. Rüya sahibinin karşısına çıkacak olan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için çok düşüneceğine, donunda da doğru kararı vereceğine, maddi gelirinin artacağı anlamına gelmektedir.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Bulmak
Altın küpe bulan kişi kendisi ve ailesiyle ilgili dedikodular duyar ve canı sıkılır. Elden ani şekilde çıkacak bir paraya, ödemelerde sıkıntı çıkmasına ve verilen borçların geri alınamaması yüzünden parasız kalmaya da yorumlanır. Taşlı küpe bulan kişi itibar kazanır ve yaptığı işte büyük projelerde kendini kanıtlama fırsatı bulur. Maaş zammı ve yükselme manasına da gelir. Gümüş küpe bulan kişinin oğlu olur ve etrafında herkesin sözüne kulak kesildiği, değerli biri olarak anılır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Hediye Almak
İtibar görülecek bir işe girileceğine, deniz aşırı işler yapılacağına, mesleki anlamda bir anda büyüyecek olan rüya sahibinin ulaşılması zor bir güce sahip olacağına yorumlanır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada erkeğin küpe taktığını görmek
Erkek çocuğun kulağında görülen küpe, ziynettir. Buluğ çağına girmiş çocuk ve erkeklerin kulağında küpe görmek, makbul değildir. Çünkü onlar için küpe takmak ayıptır ve onlara inecek kötü bir şeye veya akıl noksanlığına delâlet eder.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Satmak
Altın küpe satmak var olan sıkıntıdan bir hamlede kurtulacak olan rüya sahibinin sevineceğini, kalben huzura ereceğini, moralinin düzeleceğini bildirir. Gümüş küpe satan kişinin ilişkisi bozulur, evli ise eşinden ayrılır. Taşlı küpe satan kişinin ticari hayatı eskisinden daha kötü hale gelir ve işler bozulduğundan maddi sıkıntılar meydana gelir. Tek küpe satmak geçici bir soruna, kırık küpe satmak ise uzun sürmüş bir problemi çözmeye delalettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Hediye Etmek
Sevdiği insanla hayatını birleştirme kararı almaya ve erken yaşta çocuk sahibi olmaya, yuva kurup sorumluluklarını artırmaya tabirdir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Hamileyken küpe görmek
Hamile bir kadın rüyada kulağında küpe görse, karnındaki çocuğun erkek olduğuna işarettir. Eğer küpe gümüşten ise, onun çocuğu Kur'an-ı yarısını ezberler. Eğer altından olursa Kur'an-ı'nın hepsini ezberler. Eğer küpe incisiz olursa, çocuğu şarkı ve türkü söyler.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Almak
Bekar birinin altın küpe alması karşısına çıkan kısmetleri beğenmemesine, evli birinin altın küpe satması ise duyacağı asılsız dedikodular nedeniyle can sıkıntısı yaşayacağına yorulur. Elmas küpe alan kişiler geç ama güzel bir evlilik yaparlar. Pırlanta küpe almak nişana veya düğüne tabir edilirken, gümüş küpe almak karşı cinsten duyulacak övgü dolu sözlere, bahtın açılmasına, bir anda pek çok açıdan kısmetlerin çoğalmasına tabir edilir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Kulağına Birden Çok Küpe Takmak
Mirasla ilgili konuların gündeme geleceğini ve kişinin hem anne, hem de baba tarafından kalan miras sayesinde hayatındaki değişiklikler yüzünden mutlu olacağına yorumlanır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Halka Küpe Görmek
Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyasında halka küpe gören kişinin rüyası iyiye yorulmaktadır. Ailesine ve arkadaşlarına olan bağlılığını simgelemektedir.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Takan Erkek Görmek
Ses güzelliğine, ilim irfan sahibi olunacağına, Kuran hafızı olmaya yorumlanan rüya, kişinin ehli sünnete dikkat ettiğine ve hayatını İslami kurallara uygun yaşadığına, ailesine verdiği değeri her zaman gösterdiği gibi, sorumluluklarından da asla kaçmayacağına yorumlanır. Eşinin küpe taktığını gören kadınlar zengin bir hayat sürerler ve her zaman sevgi dolu sözler işitirler. Genç bir erkeğin küpe takması mesleğinde büyük başarılar kazanacağına ve yurt dışına çıkacağına delalettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Altın Küpe Kırılması
Rüyada altın küpe kırılması, rüyayı gören kişinin hüsrana uğrayacağına delalet eder. Kötü haber almaya ya da kötü söz duymaya işaret eder. Rüya sahibinin duyduğunda kendisini çok üzecek bir durumla karşılaşacağına rivayet edilir.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Halka Küpe Görmek
Bekar bayanların kısmet bolluğu yaşayacaklarına ve çok fazla isteyeni olacağına yorumlanır. Güzellik anlamına da gelen rüya, evli kimselerin eşleri tarafından sıklıkla kıskanılacaklarına, zaman zaman bu konuda canları sıkılsa da sevgi dolu beraberliklerinde önemli problemlerin meydana gelmeyeceğine tabir edilir. Kulağına halka küpe takan kişiler hiçbir şeyi kafalarına takmadıkları için huzurlu olurlar. Sorunlara geniş perspektiften bakılacağına ve maddi kolaylık elde etmeye de yorumlanır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada İnci Ve Altın Bir Küpe Görmek
Rüyada görülen altın ve inci küpe dünyanın geçici heveslerine ve mutluluklarına işarettir. Bu rüya bazen de haram mal elde etme anlamına gelir. İnci ve altın küpe hayırlı işlerin yanında hayırsız olanlarla da meşgul olmaya, kişinin kendisine fayda vermeyecek ilim öğrenmesine delalettir.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Çaldırmak
Altın küpe çaldırmak gıybetten kurtulmaya, nazardan korunmaya ve sıkıntıyı başından savmaya yorumlanır. Gümüş küpe çaldıran kişilerin eşleri huysuz ve kötü konuşan, her an karşısındakini azarlayan, halden anlamayan kimseler olur. Tartışmaların da işaretidir. Taşlı küpe çaldırmak kişinin ailesinin her türlü uyarısına rağmen bildiğini okumak konusunda ısrarcı bir tutuma girmesinin pahalıya mal olacağına, para kaybedeceği gibi, pişman olacağı yollara girerek manevi anlamda da yalnız hissedeceğini işaret eder. Eski küpe çaldırmak dostlarla aranın bozulmasına, yeni alınmış bir küpe çaldırmak ise tanışılacak insanların ikiyüzlü tavırlarıyla karşılaşmak, güvensizlik yaşamak manasındadır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyasında mavi küpe gören kişinin iş hayatının gel git yaşayacağına rivayet eder. İnişli çıkışlı bir kariyere sahip olacağına, sevdiği insanlar ile arasının açılacağına, bu nedenle de huzursuz olacağı anlamına gelir.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Pırlanta Küpe Görmek
Zengin bir eşle evlenmeye, yardımcılara sahip olmaya ve özellikle aşk hayatında el üstünde tutulmaya yorumlanan rüya, kişinin hem değerli bir aileye mensup olduğunu, hem de iyi eğitimli, görgülü ve dış görünüşü ile de dikkat çektiğini işaret eder. Pırlanta küpe, güzel sözler duymaya, ticarette istenilen başarıyı, saygınlığı ve itibarı kolay şekilde kazanmaya, zirvede olmaya yorumlanır. Bekar bir bayan için olgun yaşta bir erkekle dünya evine gireceğine delalettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada İnci Küpe Görmenin Psikolojik Tabiri
Rüyada görülen inci küpe, kişinin içindeki güzellik ve zarafet arzusunun, dünya hayatında yapmak istediği önemli işlerin, zevk ve lüks isteğinin bir yansımasıdır. Bu rüya gösterişe meraklı bir karaktere sahip olduğunuzu veya kıymetli olana önem verdiğinizi göstermektedir.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Elmas Küpe Görmek
Çocuk sahibi olmaya yorumlanan rüya, olgunluğa geçiş yapıldığını, fırtınalı günlerin geride kaldığını bildirir. Rüya sahibinin hayat boyu rahat yaşayacağını, evliliğinde sorun olmadığı gibi, eşiyle arasında her zaman romantizm olacağını, yapılan işte yüceltilen biri olacağını bildirir. Mali açıdan zenginliğin, lüks bir hayatın da tabiridir. Ziynet eşyalarının fazlalığına ve konforlu bir hayata işarettir.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Zümrüt Küpe Görmek
Soylu bir aileden gelen biriyle tanışarak aşık olmaya ve kısa sürede herkesin dilinden düşürmeyeceği türde büyük bir düğün yaparak evlenmek manasında olan rüya, oyunculuk, ses sanatçılığı veya ressam olunacağını, güzel sanatlar alanında büyük başarılar elde edileceğini, mesleki kariyerin en yüksek noktasına kadar çıkılıp, şanını, şöhretini katlayacak olan rüya sahibinin maddi açıdan da ömür boyu yetecek bir birikime sahip olacağını ifade eder.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Bakır Küpe Görmek
Yüz güldürmeyen haberlere, malın, mülkün değersiz olmasına yorumlanır. Maddi konularda yanlış kararlar alarak eldeki birikimi harcayan rüya sahibinin bir anda dara düşeceğine, evli olanların eşlerinden kötü muamele göreceğine yorumlanır. Günaha olan yatkınlığın, nefse hakim olamamanın da işareti olan rüya, kişinin ailevi değerlerine de dikkat etmediğini, aşırı bencil davrandığını, çıkarları uğruna hayatını, geleceğini zora soktuğunu da ifade eder.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Yakut Küpe Görmek
Güzel konuşan, herkesin beğenisini gören bir eşe sahip olmak demektir. Rüya sahibinin girdiği her ortamda kıskançlıklarla karşılaşacağına, hem güzelliği, hem de sahip olduğu lüks yaşam yüzünden pek çok gıybetinin yapıldığına, çizgisini bozmadan yaşayan kişinin sahip olduğu rahat hayatı her daim sürdüreceğine yorumlanır.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada kişinin kendisinin küpe takmış olduğunu görmesi dine olan bağlılığa, gönül ferahlığına ve rahatlığına, esenliğe işaret eder. Bebek bekleyen bir anne adayının rüyasında küpe taktığını görmesi erkek bir bebek dünyaya getireceği anlamına gelir. Rüyada küçük bir erkek çocuğunun kulağında küpe olduğunu görmek değerli eşyalara, reşit olmuş bir kızın kulağında küpe görmek izdivaca, ergenlik çağındaki bir erkek çocuğun kulağında küpe olması düşünmeden, muhakeme edilmeden yapılacak bir iş sonunda mahcup olmaya işaret eder.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Görmek
Rüyada küpe görmek kısmet anlamına gelir. Kişinin daha önce hiç kimsenin denemediği ve yapmadığı bir işi yaparak büyük bir gelir elde edeceğine işaret eder. Rüyada küpe gören kişinin hayırlı bir kısmeti çıkacak ve mutlu olacağı bir gönül ilişkisi olacak demektir. Rüyada bir erkeğin eşinin küpe taktığını görmesi, işlerinin açılacağına ve kazancının artacağına delalet eder.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Bakır Küpe Görmek
Yüz güldürmeyen haberlere, malın, mülkün değersiz olmasına yorumlanır. Maddi konularda yanlış kararlar alarak eldeki birikimi harcayan rüya sahibinin bir anda dara düşeceğine, evli olanların eşlerinden kötü muamele göreceğine yorumlanır. Günaha olan yatkınlığın, nefse hakim olamamanın da işareti olan rüya, kişinin ailevi değerlerine de dikkat etmediğini, aşırı bencil davrandığını, çıkarları uğruna hayatını, geleceğini zora soktuğunu da ifade eder.Rüyada Elmas Küpe Görmek
Çocuk sahibi olmaya yorumlanan rüya, olgunluğa geçiş yapıldığını, fırtınalı günlerin geride kaldığını bildirir. Rüya sahibinin hayat boyu rahat yaşayacağını, evliliğinde sorun olmadığı gibi, eşiyle arasında her zaman romantizm olacağını, yapılan işte yüceltilen biri olacağını bildirir. Mali açıdan zenginliğin, lüks bir hayatın da tabiridir. Ziynet eşyalarının fazlalığına ve konforlu bir hayata işarettir.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Zümrüt Küpe Görmek
Soylu bir aileden gelen biriyle tanışarak aşık olmaya ve kısa sürede herkesin dilinden düşürmeyeceği türde büyük bir düğün yaparak evlenmek manasında olan rüya, oyunculuk, ses sanatçılığı veya ressam olunacağını, güzel sanatlar alanında büyük başarılar elde edileceğini, mesleki kariyerin en yüksek noktasına kadar çıkılıp, şanını, şöhretini katlayacak olan rüya sahibinin maddi açıdan da ömür boyu yetecek bir birikime sahip olacağını ifade eder.Rüyada Küpe Takmak
Kişinin rüyasında küpe taktığını görmesi iş hayatındaki olumlu gelişmelere ve kazandığı paranın artmasına işaret eder. Rüyada küpe takmış olmak yeni iş fırsatları yakalamak anlamına da gelmektedir.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Küpe Görmek
Rüyada küpe görmek kısmet anlamına gelir. Kişinin daha önce hiç kimsenin denemediği ve yapmadığı bir işi yaparak büyük bir gelir elde edeceğine işaret eder.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada küpe gören kişinin hayırlı bir kısmeti çıkacak ve mutlu olacağı bir gönül ilişkisi olacak demektir. Rüyada bir erkeğin eşinin küpe taktığını görmesi, işlerinin açılacağına ve kazancının artacağına delalet eder.
Rüyada kişinin kendisinin küpe takmış olduğunu görmesi dine olan bağlılığa, gönül ferahlığına ve rahatlığına, esenliğe işaret eder. Bebek bekleyen bir anne adayının rüyasında küpe taktığını görmesi erkek bir bebek dünyaya getireceği anlamına gelir. Rüyada küçük bir erkek çocuğunun kulağında küpe olduğunu görmek değerli eşyalara, reşit olmuş bir kızın kulağında küpe görmek izdivaca, ergenlik çağındaki bir erkek çocuğun kulağında küpe olması düşünmeden, muhakeme edilmeden yapılacak bir iş sonunda mahcup olmaya işaret eder.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada küpe görmek
Eşinin kulağında küpe görmek ticaret yapmaya, Kulaklarına küpe taktığını görmek Kur an ı güzel okumaya yahut güzellik ve mala, Hamile kadının kulağında küpe görmesi oğul evladına; bu küpe altınsa oğlunun hafız olacağına, gümüşse yarı hafız olacağına, inccisiz bir küpeyse ses sanatkarı olacağına, Erkek çocuğun kulağında görülen küpe zinete, genç kızın küpe görmesi evlenmesine, Büluğa ermiş erkek çcuğun küpe takması akıl noksanlığına, ayıplanan bir iş yapmaya, Kulağında birçok küpe görmek şeref ve itibarla birlikte ilme, Birçok kadının kulağında güzel küpeler görmek bayındır ülkelere, mamur şerilere ve buralarda yapılacak karlı ticarete ve hoş geçime delalet eder.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Kendi kulağında küpe görmek
Rüyada kendi kulağında küpe görmek, güzel, ahenkli şeyleri dinlemeyi sevmeye işarettir. Yine kulağında birçok küpeler olduğunu görmek, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye, halk içinde şeref ve itibar göreceği bir ilme delâlet eder.

İlgili rüyalar

+1 oy
14 yorum 40 okuma
0 oy
9 yorum 23 okuma
mustafaharputi 19 Mart Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)   yazdı
+1 oy
43 yorum 82 okuma
mustafaharputi 4 Nisan Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)   yazdı
+1 oy
5 yorum 30 okuma
+5 oy
28 yorum 78 okuma
mustafaharputi 17 Mart Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)   yazdı
+2 oy
9 yorum 28 okuma
+1 oy
19 yorum 69 okuma
+2 oy
47 yorum 112 okuma
+4 oy
93 yorum 147 okuma
+4 oy
2 yorum 34 okuma
yirmiyedi 28 Mayıs Rüya kategorisinde yirmiyedi Rüyakar (4.5k puan)   yazdı
+2 oy
1 yorum 55 okuma
Rüya Tabircisi 13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Bilgesi (151k puan)   yazdı
Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.

Kategoriler

20.9k rüya

83k yorum

26.5k düş-ünce

4.4k üye

100 Aktif
0 Üye ve 100 misafir
Bugün : 2858
Dün : 38567
Toplam : 17250196
En Aktif Üyeler
Bu hafta:
  1. mustafaharputi mustafaharputi - 1461 e
  2. Sonbahar Sonbahar - 246 e
  3. Karga Karga - 128 e
  4. Sibel Atasoy Sibel Atasoy - 60 e
  5. Rüya Tabircisi Rüya Tabircisi - 48 e
  6. Yaren1989 Yaren1989 - 30 e
  7. Kasnak Kasnak - 29 e
Rüya tabiri sözlüğü
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler size sadece farklı bir bakış açısı sağlar.
...