Rüya Yorumu Sitesi
+4 oy
30 okuma
Gümüş erkek için asalet ve ahlak güzelliğine, kadın için süs ve bezeğe, Gümüş kaptan yemek ve içmek, gümüş işya kullanmak yahut bunların ticaretini yapmak cennete girmeyi gerektiren iş ve amellere, Eyer, süngü, mızrak vs. gibi aletlerin gümüş süsleri düşşmanı ve hasetçiyi kahretmeye, Gümüş para zikir ve tesbihe, gebe kadın için çocuğa, güzel ve etkili söze, ilim ve mala delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Sikke.)
Tabir kategorisinde Rüya Bilgesi (3.3m puan)   | 30 okuma

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
yedi artı iki? (küçük harflerle)
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

85 Yorum

+3 oy
En İyi Yorum
Diyanet: Rüyanızda külçe veya para halinde gümüş veya gümüşten yapılmış eşya görmeniz; ferah ve sevince kavuşacağınıza, bir yoruma göre de rüya sahibinin uyanıklık halinde eline gümüş geçeceğine işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyada sağlam gümüş görülmesi; sağlam ve doğru habere, kırık gümüş görülmesi ise yalan habere ve düşmanlığa işaret sayılır. Kişinin rüyasında gümüş bulduğunu veya kendisine gümüş verildiğini görmesi; o erkeğin o yerden bir kadınla veya o kadının o yerden bir erkekle evleneceğine işaretle tabir olunmaktadır. Bir kimsenin rüyasında bir madeni ocağına girdiğini görmesi; o kimsenin hanımının kendisine fenalık yapacağına, kişinin rüyasında birçok gümüş bulduğunu görmesi; o kimsenin define (gömü) bulacağına delalet eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyanızda bir parça gümüşünüzün olduğunu görmeniz; bir hanım alacağınıza, rüyanızda madeninden gümüş çıkardığınızı görmeniz; hanımınızın hilesine uğrayacağınıza ve dolayısıyla halkın diline düşeceğinize, rüyanızda size bir külçe gümüş hediye edildiğini görmeniz; bolluğa erip mutlu olacağınıza delalet eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
seçti
Rüyada Gümüş Küpe Görmek
Rüyayı gören kişinin bir kişiden hoş sözler duyacağına işarettir.
+3 oy
Nablusi: Rüyada görülen gümüş, birikmiş mala, külçe halindeki gümüş ve beyaz ve güzel cariyeye delâlet eder. Çünkü gümüş kadınların takındıkları şeylerdendir.
Rüyada madeninden külçe halinde gümüş çıkardığını gören kimse, güzel bir kadına hile eder. Eğer çıkardığı gümüş çoksa, o kimse define bulur.
Gümüş erittiğini gören kimse, hanımıyla münakaşa ye mücadele ederek halkın diline düşer.
Rüyada kırık - dökük ve gerekse sağlam olsun kendisine bir şey verildiğini gören kimsenin, yanına emanet olarak bir mal bırakır. Gümüşten olan aynanın tâbiri —aynaya bakmadığı takdirde— böyledir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+3 oy
Gümüş aynada yüzüne baktığını gören kimse, halk içinde makamından dolayı çirkin göreceği bir şey isabet eder. Gümüş aynaya bakmakta hayır yoktur. '
Bir kimse rüyada, bir mağarada gümüş madenine girdiğini ve orada külçe halinde gümüşe rastladığını görse, hanımı kend* işinde veya başka bir hususta hile yapar.
Gümüş veya altından mamul, ibrik, tabak, kâse ve çanaklar erbabı için ticaret edeceği şeylere veya: «Onlar altın tepsiler ve destiler-le tavaf (ve ziyaret) edilecektir. (Sûre-i Zuhruf, âyet 71.) «Onlara gümüşten billur kablar, kupalar dolaştırır.» (Sûre-i İnsan, âyet 15.), «Ebedî (tâze)Iiğe nıazhar edilmiş evlâdlar (hizmet için) etraflarında dolanırlar, «maî» (kaynağın) dan (dolu) büyük kablarla, ibriklerle ve kadehlerle.» (Sûre-i El-Vakıa, âyet 17-18.
) mealindeki âyetler gereğince, Cennete girmeyi gerektiren salih amellere delâlet eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
GÜMÜŞ KÜPE GÖRMEK
Rüyada gümüş küpe görmek, rüya sahibinin hoşuna gidecek sözler duyacağı şeklinde yorumlanır.
+3 oy
Güzel ve kıymetli kabların bayağı ve kıymetsiz kablarla beraber görülmesi, fesada, bid'ata ve rüya sahibinin saplanıp kaldığı bir şüpheye delâlet eder.
Küıç, eğer, süngü ve mızrak gibilerin gümüşten olan bezekleri, düşmanı kaçırmaya ve kendisini çekemeyenleri kahretmeye delâlet eder.
Rüyada kendisinin gümüşten bir kabı olduğunu veya gümüşten bir şey ya da kab içerisinde tanımadığı gümüş paralar verildiğini gören kimse, yakında bir şeyi gizler veyahut kendisine bir mal, eşya ve kumaş gibi şeyler emanet bırakılır. O kimse Allah (C.C.)'dan korksun ve emaneti sahibine versin.
Eğer o tanımadığı gümüş parayı veya gümüşten dökülmüş şeyi rüya sahibi başka bir kimseye verdiğini görse, rüya sahibi herhangi bir sırrını o kimseye söyler veya bir malını onun yanında emanet olarak bırakır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+2 oy
Seyyid Süleyman: Rüyada herhangi bir biçimde gümüş görmek; ferah ve sevinçtir. Rüya sahibinin eline gümüş geçer. Bir kavle göre, üzüntüye işarettir. Bu rüya, görenin haline göre yorumlanır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+2 oy
Kirmani demiştir ki: Sağlam gümüş; doğru habere, kırık gümüş; yanlış habere delalet eder. Kap içinde gümüş görene, bir emanet verilir. Bir parça gümüş bulan veya hediye edilen; o civardan bir kadınla evlenir. Gümüş madenine giren; karısının hilesiyle karşılaşır. Birçok gümüş bulan; define çıkarır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+2 oy
Ebu Said'ül Vaaz, bu rüyanın yorumunun ihtilaflı olduğunu söylüyor. Bazı tabirciler için gümüş; iyi değildir. Bir kısmı ise, bunu iyi saymışlar ve malla yorumlamışlardır. Herhangi bir sebeple gümüşe malik olan; güzel bir cariye alır. Gümüşü madeninden çıkaran; karısının oyununa gelir ve halkın diline düşer. Kendisine bir külçe gümüş hediye edilen; itibar ve makam sahibi olur. (Ayrıca Bkz. Altın kap)
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+2 oy
Rüyada Gümüş Görmek
Rüyada gümüş görmek, rahat bir hayata, temiz ve parlak gümüş doğru ve sevinçli bir hayata, kirli ve paslı gümüş görmek, yanlış habere, rüyada her şekilde gümüş görmek, iyidir.Rüyasında külçe ve para halinde gümüş veya gümüş¬ten yapılmış eşya gören kimse, ferahlık ve sevince kavu¬şur şeklinde tabir olunur.Rüyasında ham ve büyük parça gümüş gören kimse, iyi bir işe (memuriyete) ve mala kavuşur şeklinde tabir edilir.Halis ve saf gümüş gören kimse, iyi bir hanıma, yeteri ka¬dar mala ve iyi bir işe (memuriyete) kavuşacağına işarettir.Gümüş gerdanlık taktığını görmek, büyük bir memuriyete veya vali olmak ile tabir olunur.Kırık gümüş görmek, iyi değildir, Yalan haber veya düş¬manlık ile de tabir olunur.Rüyasında gümüş para gören kimse, güzel bir söz işitece¬ğine ve para eline geçeceğine işaretle tabir olunur.Rüyada görülen gümüş, birikmiş mala işâret eder.Rüyada külçe halinde gümüş görmek, be¬yaz ve güzel hizmetçiye işâret eder.Bir kimsenin rüyada madeninden külçe ha¬linde gümüş çıkardığını görmesi, o kimsenin, güzel bir kadına hileyapmasına işâret eder,Bir kimsenin rüyada gümüş erittiğini gör¬mesi, o kimsenin, hanımyla münâkaşa ve mücadele ederek halkın diline düşmesine işâret eder.Rüyada gümüş aynaya bakmakta hayır yoktur.Rüyada gümüş aynada yüzüne baktığını gören kimseye, halk içinde makamından dola¬yı çirkin göreceği bir şey isabet eder.Bir kimsenin rüyada bir mağarada gümüş madenine girdiğini ve orada külçe halinde gümüşe rastladığını görmesi, o kimsenin hanı¬mının kendi işinde veya başka bir hususta hile yapmasına işâret eder.Rüyada gümüş veya altından mamul, ibrik, tabak, kase ve çanakları görmek, erbabı için, ticaret edeceği şeylere veya cennete girmeyi gerektiren sâlih amellere işâret eder.Rüyada kılıç, süngü, mızrak vs. gibi şeyle¬rin gümüşten olan işlemelerini görmek, düş¬manı kaçırmaya ve kendisini çekemeyenleri kahretmeye işâret eder.Bir kimsenin rüyada kendisinin gümüşten bir kabı olduğunu veya gümüşten bir şey ya da kap içerisinde tanımadığı gümüş paraların kendisine verildiğini görmesi, o kimsenin, bir şeyi gizlediğine veyahut kendisine bir mal, eşya ve kumaş gibi şeylerin emanet bırakılma¬sına ve o emaneti sahibine vermesi gerektiği¬ne işâret eder.Bir kimsenin rüyada tanımadığı gümüş parayı veya gümüşten dökülmüş şeyi başka bir kimseye verdiğini görmesi, rüya sahibinin her¬hangi bir sırrını o kimseye söylemesine veya bir malını onun yanında emanet olarak bırak¬masına işâret eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+2 oy
Rüyada gümüş görmek ne anlama gelir?

Rüyada görülebilecek en iyi madendir. Göz aydınlığı, sevinç, ferah, doğru söz ve haber, erkek evlat veya bizzat gümüşle tabir olunur. Gümüş paralar servet ve erkek çocuğa işarettir. Kırılmamış ve üstü kararmamış olmak şartıyla gümüş iyidir. Eğer kırılmış veya kararmışsa birinin düşmalığına uğramaya yorulur. Gümüş eşya da böyledir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+2 oy
Rüyada Gümüş Görmek
Rüyada gümüş görmek; her anlamda güzelliğe ve hayra işaret eder. Rüyasında gümüş gören kişi yadım sever, iyi huylu, insanlara yardım etmekten çekinmeyen, kalbi temiz insanlara işaret eder. Rüyada gümüş görmek bir diğer yandan da zenginlik, bolluk, kısmet ve mutluluk anlamına gelir. Rüyasında gümüş gören kişi, tüm yaşam telaşından kurtulur, sürekli zamanla yarışmak derdinde olmaz ve rahat erer. Rüyada gümüş görmek aynı zaman da hayırlı kısmetli işlere ermeye, yüksek makamlara ermeye, hane içinde huzurun bozulmamasına yorumlanır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+2 oy
Rüyada Gümüş Kolye Görmek
Rüyada gümüş kolye görmek; gözü doymayan, hep daha fazlasını isteyen bu dünyada sadece kendi çıkarlarını düşünen insanlara yardım etmek yerine onlara maddi ve manevi anlamda zararlar veren aç gözlü kötü huylu kimselere işaret eder. Bu kişinin büyük ihtimalle de bir kadına işaret ettiği yorumu yapılır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+2 oy
Rüyada Gümüş Kolye Takmak
Rüyada gümüş kolye takmak; rüyasında gümüş kolye taktığını görmek yeni iş hayatına adım atmaya, farklı insanlarla aynı ortamlarda bulunmaya iş amaçlı sürekli seyahatlere çıkmaya ailesiyle olan kırgınlıklarının son bulmasına işaret eder. Rüyasında gümüş kolye takmak başka bir değişle hayra yönelmeye ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmeye, kazandığı kazançlarının bir bölümünü yoksul insanlara harcamaya çevresinde ki insanlar karşısında her zaman için saygınlığını koruduğuna işaret eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+2 oy
Rüyada Gümüş Küpe Görmek
Rüyada gümüş küpe görmek; rüya sahibinin hoşuna gidecek, mutluluk duyacağı hayırlı işler yapacağına bu iş sayesinde maddi bolluğa ereceğine hanesine yakın zaman da gelecek olan bir misafirinden alacağı haber sayesinde hayatı bir anda değişecek, gerek iş hayatında gerekse aile hayatında her zaman mutlu huzurlu bir yaşantısı olacaktır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+2 oy
Rüyada Gümüş Küpe Takmak
Rüyada gümüş küpe takmak; bir kişinin rüyasında küpe taktığını görmesi iş hayatının istediği gibi yolunda gideceğine, büyük kazançlar elde edip büyük başarılara imza atacağına, çalıştığı ekibi ile birlikte eğlence amaçlı seyahate çıkacağına kendini her zaman zirvede hissedeceğine işaret eder.  Rüyada küpe takmış olmak aynı zaman da yeni iş fırsatları yakalamak anlamına da gelmektedir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+2 oy
Rüyada Gümüş Yüzük Görmek
Rüyada gümüş yüzük görmek; rüya sahibinin yüzünün güleceği mutlu olup sevineceği haber alacağına, yaptığı işlerle ilerde çok başarılı bir iş adamı olup çok zengin olacağına, insanlar tarafından her zaman beğenilip takdir edileceğine yorumlanır. Rüyada gümüş yüzük görmek bazen de sonu olmayan bir yola girmeye, hane içinde ayrılıkların yaşanmasına, size zarar vermek isteyen  bir yakınınızın varlığına yorumlanır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+1 oy
Rüyada Gümüş Yüzük Takmak
Rüyada gümüş yüzük takmak; kişinin yakın zaman da evleneceği ya da evlilik teklifi alacağına yorumlanır. Görülen yüzüğün gümüş ve parlak olması kişinin evliliğinin çok mutlu mesut geçeceğine ve yakın zaman da hanesine misafir geleceğine işaret eder. Rüyada erkeğin gümüş yüzük takması malının ve mülkünün artacağına saltanata ereceği anlamında yorumlanır. Ele geçen malın ve mülkün helal olduğu anlamına da gelir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+2 oy
Rüyada Gümüş Saat Görmek
Rüyada gümüş saat görmek; can sıkıcı, rüya sahibini üzecek, sıkıntıya sokacak güvenilmeyen insanlarla bir araya gelmeye işaret eder. Rüyada saat sesi duymak bir davet ya da teklif anlamına gelir. Rüyada saat görmek ya da çalmasını görmek kötü sözler duymaya işaret eder. Rüyada çok şık ve güzel bir saat görmek kişinin hayatında meydana gelecek olan hoş gelişmelerin ve sürprizlerin habercisidir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+1 oy
Rüyada Gümüş saat Takmak
Rüyada gümüş saat takmak; rüyada gümüş saat taktığını görmek itibar edinmek yani meslek, iş ve sosyal camiada saygıya layık görülen bir statü edinmek demektir. Rüyada altın saat almak, kısa süre içerisinde büyük, müjdeli ve çok sürpriz imkanlara sahip olmaya ve imkanlar doğrultusunda dilediğince yaşamaya başlamaya ve özellikle de maddi anlamdaki tüm eksiklerden ve memnuniyetsizlikler den kurtulmaya alamet eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+1 oy
Rüyada Gümüş Gerdanlık Görmek
Rüyada gümüş gerdanlık görmek; yakın zaman da eğlenceli hareketli bir şenliğe katılacağınıza, haneniz de evlilik hazırlığı yapacağınıza, sizi bekleyen mutlu günlerin yakında olacağına ve uzun yolculuğa çıkacağınıza işaret eder. Rüyasında gümüş gerdanlık gören bir kimse  erkekse, onun için sevdiği ya da aşık olduğu kadına, onunla kuracağı mutlu yuvaya, ondan sahip olacağı evlatlara ve bu evlatların kendisi için hayırlı olacağına yorulur.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+2 oy
Rüyada Gümüş Para Görmek
Rüyada gümüş para görmek; hayırlı bir eşe ve evlada yorumlanır. Bu rüya kişinin yaptığı hayırlar sayesinde istediği huzura kavuşacağına insanlara daha sıcak ve sevecen olacağına hayatının belli bir bölümünü ibadete adayacağına yorumlanır. Rüyada görülen gümüş para aynı zaman da  rüyayı gören kişinin ağzının tadını kaçıracak olaylar yaşayacağına işaret eder. Kişi yakın çevresindeki bazı kimselerle büyük anlaşmazlıklara düşecektir diye yorumlanır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+1 oy
Rüyada Gümüş Tepsi Görmek
Rüyada gümüş tepsi görmek; uğur anlamına gelir. Rüyasında gümüş tepsi gören kişinin hayatta sırtının yere gelmeyeceği tabir edilir. Rüya sahibi için kurtuluşa ermek ve huzura kavuşmak olarak ifade edilir. Bu rüyayı gören kimseler çektiği sıkıntılardan , parasızlıktan ve yokluktan kurtulur mutlu huzurlu bir hayat kavuşur.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+2 oy
Rüyada Gümüş Takı Görmek
Rüyada gümüş takı görmek; birden fazla çeşitli anlamlarda ifade edilir. Rüyada görülen gümüş takı ünlü rüya yorumcularımız tarafından olumlu şekiller de dile getirilmiştir. Kişinin rüyasında gümüş takı görmesi yakın zamanda eline bol miktarda para geçeceğine ve fakirse zenginleşeceğine işarettir. Genel olarak kazanılan ya da kazanılacak olan mal mülk ile ilgili bir rüya olarak ifade edilmektedir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
Rüyada gümüş kolye hediye almak
Rüyada birinden gümüş kolye hediye almak, büyük çabalar ve zahmet karşılığında kazanılan parayı gereksiz harcamalar, yanlış adımlar ile tükettiğinize ve bu nedenle iki yakanızın bir araya gelmediğine, sıkıntılar yaşadığınıza işaret eder.
+2 oy
Rüyada Gümüş Görmek
Rüyada gümüş görmek, her manada güzel ve hayırlıdır. Rüya sahibi için hem içinin hem de dışının güzel olduğu tabiri yapılır. Rüyasında gümüş gören kişi için kalbinin güzelliğinin yüzüne yansıdığı ifadesi kullanılır. Çünkü yüzü güleç, ruhu ince, kendisi de kırılgan ve narindir. Rüyada gümüş görmek bir diğer yandan da zenginlik, bolluk, kısmet ve mutluluk anlamına gelir. Rüyasında gümüş gören kişi, tüm yaşam telaşından kurtulur, sürekli zamanla yarışmak derdinde olmaz ve rahat erer. Rüyada gümüş gören kişinin sağlığı da her zaman yerinde olur, yaşlandığı zaman da hala çakı gibi bir delikanlı enerjisinde kalacağı öngörülür.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
Rüyada gümüş kolye görmek
Rüyada gümüş kolye görmek, ayağınızı yorganına göre uzatmadığınıza, kazancınızdan fazlasını harcadığınıza, böyle devam edip önlem almazsanız büyük sıkıntıların, zor günlerin yakında olduğunun habercisidir.
+1 oy
Rüyada Gümüş Küpe Görmek
Rüya sahibinin çok hoşuna gidecek sözler duymasına delalet eder. Büyük bir jestle karşılaşabilir ya da güzel bir iltifat alabilir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+1 oy
Rüyada Gümüş Yüzük Görmek
Rüya sahibinin yüzünü güldürecek haberler almasına ve çok mutlu olmasına tabir edilir. Rüyasında gümüş yüzük gören kişi ileride büyük bir mal varlığına sahip olacak, herkes onun zenginliğini konuşacak demektir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+1 oy
Rüyada Gümüş Yüzük Taktığını Görmek
Rüya sahibinin iyi niyetli ve alçak gönüllü bir kişi olduğu, mutluluğu hak ettiği anlamına gelir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+1 oy
Rüyada Gümüş Kolye Görmek
Rüyada gümüş kolye görmek gözü bir türlü doymayan, mala ve paraya tapan, verdikçe daha çok isteyen kişi ile tabir edilir. Bu kişinin büyük ihtimalle de bir kadına işaret ettiği yorumu yapılır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+1 oy
Rüyada Gümüş Para Görmek
Rüyasında gümüş para gören kişi evlat sahibi olur. Bu rüya, rüya sahibinin hayırlı bir şeyler yapmak için hak yolunda bazı şeylerle meşgul olduğu anlamına da gelir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
+1 oy
Rüyada Gümüş Gerdanlık Görmek
Rüyasında gümüş gerdanlık gören kişinin rüyası, yakında düğünü olacağına ve düğünde de bol takı takılacağına işaret eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Görmek
Gümüş erkek için asalet ve ahlak güzelliğine, kadın için süs ve bezeğe, Gümüş kaptan yemek ve içmek, gümüş eşya kullanmak yahut bunların ticaretini yapmak cennete girmeyi gerektiren iş ve amellere, Eyer, süngü, mızrak vs. gibi aletlerin gümüş süsleri düşmanı ve hasetçiyi kahretmeye, Gümüş para zikir ve tesbihe, gebe kadın için çocuğa, güzel ve etkili söze, ilim ve mala delalet eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada paraya çevrilmiş gümüş görmek, güzel bir kadınla beraberliğe işarettir.
Rüyada gümüş görmek çok iyidir. Gümüş huzur, mutluluk, güzel haber ve hayırlı kısmet olarak yorumlanır. Gümüş para güzel sözdür. Hasta birisi rüyasında gümüş görürse kısa hastalığı iyi olur. Gümüş rüyası gören bekarsa iyi bir evlilik, evliyse bir çocuğa yorumlanır.
Çok iyidir. Huzur, mutluluk, iyi haber, müjde, sevinç ve hayırlı kısmet olarak yorumlanır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada gerek külçe ve gerek para halinde gümüs veya gümüsten yapilmis esya gören, ferah ve sevince ulasir. Bir rivayete göre , uyaniklik zamaninda eline gümüs geçecegine işaret-tir. Bu rüya, sahibinin haline göre yorumlanır. Kirmaniye göre; saglam gümüs dogru habere, kirik gümüs ise yanlis ve yalan habere ve düsmanliga işarettir. Bir kap içinde gümüs gören adama bir emanet verilir. Bir parça gümüs buldugunu veya birisinin kendisine verdiğini gören o yerden bir kadin, ka-din ise bir erkekle evlenecek demektir. Gümüs madeni ocagina girdiğini gören adama karisi fenalik eder. Bir çok gümüs buldugunu gören bir define bulur.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Ebu Sait El-Vaize göre; rüyada gümüs görmeyi yorumcula-rin bazilari iyiye, bazilari da kötüye yorarlar. Bir parça gümüsü oldugunu gören bir kadin alir. Gümüsü madeninden çikardiğini gö-ren karisinin hilesine ugrayarak halkin diline düşer. Kendisine bir külçe gümüs hediye edildiğini gören bolluga erer ve mutlu olur. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen gümüs, birikmis mala işaret eder. Rüyada madeninden külçe halinde gümüs çikardiGini gören kimse, güzel bir adina hile eder. Gümüs erittigini gören kimse, hanimiyla münakasa ve mücadele ederek halkin diline düser. Gümüs aynada yüzüne baktigini gören kimse, halk içinde makamından dolayi çirkin görecegi bir şey isabet eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Gümüs aynaya bakmakta hayir yoktur. Bir kimse rüyada, bir magarada gümüs madenine girdiğini ve orada külçe halide gümüse rastladiğini görse, hanimi kendi isinde veya baska bir hususta hile yapar. Gümüs veya altindan mamul, ibrik, tabak, kase ve çanaklar erbabi için ticaret edecegi seylere veya cennete girmeyi gerektiren salih amellere işaret eder. Güzel ve kiymetli kablann bayagi ve kiymetsiz kablarla beraber görülmesi, fesada, bidata ve rüya sahibinin saplanip kaldigi bir süpheye işaret eder. Kiliç, eger, süngü ve mizrak gibilerin gümüsten olan işlemeleri, düsmani kaçirmaya ve kendisini çekemeyenleri kahretmeye işaret eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada kendisinin gümüşten bir kabi oldugunu veya gümüsten bir şey ya da kab içerisinde tanimadigi gümüs paralar verdiğini gören kimse, bir şeyi gizler veyahut kendisine bir mal, eşya ve kumas gibi seyler emanet birakilir. O emaneti sahibine versin. Eğer o tanimadigi gümüş parayi veya gümüsten dökülmüs seyi rüya sahibi başka bir kimseye verdiğini görse, rüya sahibi herhangi bir sinini o kimseye söyler veya bir malini onun yaninda emanet olarak birakir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada gümüş görmek fevkalade sayılır. Gümüş huzur, mutluluk, iyi haber, müjde, sevinç ve hayırlı kısmet olarak yorumlanır. Gümüş yüzük bilezik bekarsa mutlu bir evlilik, evliyse mutluluk verecek bir çocuğa işarettir. Gümüş para tatlı sözdür. Hasta birisi rüyasında gümüş görürse kısa sürede iyileşir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Gümüş erkek için asalet ve ahlak güzelliğine, kadın için süs ve bezeğe, Gümüş kaptan yemek ve içmek, gümüş işya kullanmak yahut bunların ticaretini yapmak cennete girmeyi gerektiren iş ve amellere, Eyer, süngü, mızrak vs. gibi aletlerin gümüş süsleri düşşmanı ve hasetçiyi kahretmeye, Gümüş para zikir ve tesbihe, gebe kadın için çocuğa, güzel ve etkili söze, ilim ve mala delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Sikke.)
Rüyada paraya çevrilmiş gümüş görmek, güzel bir kadınla beraberliğe işarettir.
Rüyada gümüş görmek çok iyidir. Gümüş huzur, mutluluk, güzel haber ve hayırlı kısmet olarak yorumlanır. Gümüş para güzel sözdür. Hasta birisi rüyasında gümüş görürse kısa hastalığı iyi olur. Gümüş rüyası gören bekarsa iyi bir evlilik, evliyse bir çocuğa yorumlanır.
Çok iyidir. Huzur, mutluluk, iyi haber, müjde, sevinç ve hayırlı kısmet olarak yorumlanır.
Rüyada gümüş görmek fevkalade sayılır. Gümüş huzur, mutluluk, iyi haber, müjde, sevinç ve hayırlı kısmet olarak yorumlanır. Gümüş yüzük bilezik bekarsa mutlu bir evlilik, evliyse mutluluk verecek bir çocuğa işarettir. Gümüş para tatlı sözdür. Hasta birisi rüyasında gümüş görürse kısa sürede iyileşir.
Rüyada gümüş görmek fevkalade sayılır. Gümüş huzur, mutluluk, iyi haber, müjde, sevinç ve hayırlı kısmet olarak yorumlanır. Gümüş yüzük bilezik bekarsa mutlu bir evlilik, evliyse mutluluk verecek bir çocuğa işarettir. Gümüş para tatlı sözdür.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Görmenin Anlamı ve Yorumu
Rüyada gümüş görmek, hayırlı bir rüya olarak yorumlanır. Rüyayı gören kişinin güzel bir kişi olduğunu ifade etmektedir. Güzelliği sadece görünüş değil, iç güzelliği, kalp güzelliği olarak yorumlanmaktadır. Rüyada gümüş görmek, zenginlik, bolluk, bereket ve kısmet olarak delalet etmektedir.
Rüyada gümüş görmenin anlamı, mutluluğa yorumlanır. Rüyada gümüş görmenin rüya tabiri yorumlarına göre, rüyayı gören kişinin mutlu bir hayat yaşayacağına yorumlanır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada gümüş görmek, rüya sahibinin zengin bir hayat süreceği fakat sıkıntılı bir hayatı olacağı demektir. Kişinin tüm dertlerinden, sıkıntılarından kurtulacağı, sağlığının devamlı iyi olacağı anlamına gelmektedir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Yüzük Görmek
Rüyayı gören kişinin hayırlı bir haber alacağına işaret eder. Rüya sahibinin ileride büyük bir mal varlığı olacağına yorumlanır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Kolye Görmek
Hayırlı bir rüya değildir. Bir kadının paraya, mala, mülke taptığına rivayet etmektedir. Rüya sahininin bu kadından uzak durması gerektiğine işaret etmektedir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Yüzük Taktığını Görmek
Rüyayı gören kişinin iyi niyetli, temiz bir kalpli biri olduğuna işarettir. Bu kişinin mutluluğa hak eden bir kimse olduğuna rivayet eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Para Görmek
Rüya sahibinin bir evlat sahibi olacağına delalet etmektedir. Başka bir rüya tabiri ise rüyayı gören kişinin hak yolunda hayırlı işler yapacağına yorumlanır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Tabak Görmek
Rüyada gümüş tabak görmek, rüya sahibinin evine geleceği misafire delalet eder. Kişinin yaşadığı dertleri dışarıya vurmayacağına, içine atacağına rivayet etmektedir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Dükkanı Görmek
Rüyasında gümüş dükkanı görmek, rüya sahibinin iş hayatında çok fazla para kazanacağı demektir. Fakat kişinin parasını düzenli harcamak yerine boş şeyler alacağına delalet eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Süs Eşyası Görmek
Rüyasında gümüş süs eşyası gören kişinin, eğitime çok önem verdiğine işaret eder. Rüya sahibinin iş hayatında her konuda bilgi sahibi olacağına delalet eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Farklı rüya tabirlerinde ise, böyle bir rüya gören kişinin maddi anlamda bolluk içinde olacağı ancak hayatında sıkıntıların da eksik olmayacağı şeklinde yorumlanır. Başka bir yorumda ise, rüya sahibinin tüm dertlerinden kurtulacağı, kısa zamanda feraha ereceği ve sağlığa kavuşacağı anlamlarını taşır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
GÜMÜŞ YÜZÜK GÖRMEK
Rüyada gümüş yüzük görmek, rüyayı gören kişinin çok hayırlı bir haber alacağı şeklinde yorumlanır. Bununla birlikte kişinin ileriki dönemde çok zengin olacağı ve mal varlığının çoğalacağı anlamlarını da taşır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
GÜMÜŞ KOLYE GÖRMEK
Rüyada gümüş kolye görmek, pek hayırlı bir rüya değildir. Rüyada görülen gümüş kolye, dünya malına, paraya ve mülke itibar eden ve hayatını bunlara adamış bir kadın olarak yorumlanır. Rüyayı gören kişinin bu kadından uzak durması gerektiğine işaret eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
GÜMÜŞ PARA GÖRMEK
Rüyada gümüş para görmek, anlamı güzel olan rüyalar arasındadır. Kimi rüya tabirlerinde bu rüya, rüya sahibinin bir evladı olacağına işaret ederken, kimi rüya yorumlarında ise, kişinin Allah yolunda hayırlı işlerde bulunacağı şeklinde yorumlanır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
GÜMÜŞ TABAK GÖRMEK
Rüyada gümüş tabak görmek, rüya sahibinin evine gelecek olan konuklara işaret eder. Bununla birlikte böyle bir rüya gören kişi, dertlerini başkalarıyla paylaşmıyor ve kendi içinde yaşıyor demektir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Gümüş erkek için asalet ve ahlak güzelliğine, kadın için süs ve bezeğe, Gümüş kaptan yemek ve içmek, gümüş işya kullanmak yahut bunların ticaretini yapmak cennete girmeyi gerektiren iş ve amellere, Eyer, süngü, mızrak vs. gibi aletlerin gümüş süsleri düşşmanı ve hasetçiyi kahretmeye, Gümüş para zikir ve tesbihe, gebe kadın için çocuğa, güzel ve etkili söze, ilim ve mala delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Sikke.) Rüyada paraya çevrilmiş gümüş görmek, güzel bir kadınla beraberliğe işarettir. Rüyada gümüş görmek çok iyidir. Gümüş huzur, mutluluk, güzel haber ve hayırlı kısmet olarak yorumlanır. Gümüş para güzel sözdür. Hasta birisi rüyasında gümüş görürse kısa hastalığı iyi olur. Gümüş rüyası gören bekarsa iyi bir evlilik, evliyse bir çocuğa yorumlanır. Çok iyidir. Huzur, mutluluk, iyi haber, müjde, sevinç ve hayırlı kısmet olarak yorumlanır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada gerek külçe ve gerek para halinde gümüs veya gümüsten yapilmis esya gören, ferah ve sevince ulasir.
Bir rivayete göre , uyaniklik zamaninda eline gümüs geçeceğine işaret-tir.
Bu rüya, sahibinin haline göre yorumlanır. Kirmaniye göre; saglam gümüs dogru habere, kirik gümüs ise yanlis ve yalan habere ve düsmanliga işarettir.
Bir kap içinde gümüs gören adama bir emanet verilir.
Bir parça gümüs buldugunu veya birisinin kendisine verdiğini gören o yerden bir kadın, ka-din ise bir erkekle evlenecek demektir. Gümüs madeni ocağına girdiğini gören adama karisi fenalik eder.
Bir çok gümüs buldugunu gören bir define bulur.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Ebu Sait El-Vaize göre; rüyada gümüs görmeyi yorumcula-rin bazilari iyiye, bazilari da kötüye yorarlar.
Bir parça gümüsü gören bir kadın alir. Gümüsü madeninden çikardiğini gö-ren karisinin hilesine ugrayarak halkin diline düser. Kendisine bir külçe gümüs hediye edildiğini gören bolluga erer ve mutlu olur.
Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen gümüs, birikmis mala işaret eder.
Rüyada madeninden külçe halinde gümüs çikardiGini gören kimse, güzel bir adina hile eder. Gümüs erittiğini gören kimse, hanimiyla münakasa ve mücadele ederek halkin diline düser. Gümüs aynada yüzüne baktiğini gören kimse, halk içinde makamindan dolayi çirkin görecegi bir sey isabet eder. Gümüs aynaya bakmakta hayir yoktur.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Bir kimse rüyada, bir magarada gümüs madenine girdiğini ve orada külçe halide gümüse rastladiğini görse, hanimi kendi isinde veya baska bir hususta hile yapar. Gümüs veya altindan mamul, ibrik, tabak, kase ve çanaklar erbabi için ticaret edecegi seylere veya cennete girmeyi gerektiren salih amellere işaret eder. Güzel ve kiymetli kablann bayagi ve kiymetsiz kablarla beraber görülmesi, fesada, bidata ve rüya sahibinin saplanip kaldigi bir süpheye işaret eder. Kiliç, eger, süngü ve mizrak gibilerin gümüsten olan islemeleri, düsmani kaçirmaya ve kendisini çekemeyenleri kahretmeye işaret eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada kendisinin gümüsten bir kabi veya gümüsten bir sey ya da kab içerisinde tanimadigi gümüs paralar verildiğini gören kimse, bir seyi gizler veyahut kendisine bir mal, esya ve kumas gibi seyler emanet birakilir. O emaneti sahibine versin.
Eğer o tanimadigi gümüs parayi veya gümüsten dökülmüs seyi rüya sahibi baska bir kimseye verdiğini görse, rüya sahibi herhangi bir sinini o kimseye söyler veya bir malini onun yaninda emanet olarak birakir.
Rüyada gümüş görmek fevkalade sayılır. Gümüş huzur, mutluluk, iyi haber, müjde, sevinç ve hayırlı kısmet olarak yorumlanır. Gümüş yüzük bilezik bekarsa mutlu bir evlilik, evliyse mutluluk verecek bir çocuğa işarettir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Gümüş para tatlı sözdür. Hasta birisi rüyasında gümüş görürse kısa sürede iyileşir.
Rüyada gümüş görmek fevkalade sayılır. Gümüş huzur, mutluluk, iyi haber, müjde, sevinç ve hayırlı kısmet olarak yorumlanır. Gümüş yüzük bilezik bekarsa mutlu bir evlilik, evliyse mutluluk verecek bir çocuğa işarettir. Gümüş para tatlı sözdür.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada gümüş görmek ferahlamaya, sevince, güzel kadına yorumlanır.
Rüyada gümüş para görmek güzel söze, gümüş eşya görmek ise tez alınacak müjdeli habere işarettir. Gümüş aynaya bakmakta hayır yoktur.
Rüyada kendisinin gümüşten bir kabı olduğunu veya kendisine gümüşten bir şey ya da içerisinde tanımadığı gümüş parçalar verildiğini gören kimse, bir şeyi gizler veyahut kendisine bir mal, eşya ve kumaş gibi şeyler emanet bırakır. O kimse Allah’tan korksun ve emaneti sahibine versin.
Rüyasında gümüş erittiğini gören kimse, eşiyle kavga ederek herkesin diline düşer.
Rüyasında altın ve gümüş gibi değerli kapların değersiz kaplarla birlikte görülmesi, fesadı veya rüya sahibinin saplanıp kaldığı bir şüpheyi ifade eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Cafer Sadık: Gümüş görmenin dört tabiri vardır:
1-Kadın
2-Evlat
3-Mal
4-GeçimAllame Meclisi: Gümüş görmek; elinize bir gayrimenkul geçeceğine ve sevineceğinize…
Kırık gümüş görmek; az da olsa musibet göreceğinize…
Gümüş para görmek; bahtınızın açık olacağına, gelir elde edeceğinize ve saygınlık kazanacağınıza işarettir.

İbn-i Sirin: Rüyada gümüş gören birçok kimse, gerçek hayatta da gümüş görür veya bulurCabir Mağribi: Bir gümüş dirheme sahip olduğunuzu görmek; güzel bir çocuğunuz olacağına işarettir.
Kirmani: Herhangi bir hasarı olmayan gümüş (para veya takı) görmek; doğru haber işiteceğinize...
Yıpranmış veya kırık gümüş görmek; yalan haber işiteceğinize…
Cebinizde gümüş olduğunu görmek; yanınıza bir emanet bırakılacağına…
Kendinize ait gümüş kase, ibrik veya leğen görmek; bol miktarda mal elde edeceğinize…
Sayısız gümüş bulmak; define bulacağınıza işarettir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş İbrik Görmek
Rüyada görülen gümüş ibrik sıkıntılardan kurtulmaya, üzüntülerin bitmesine ve işlerin yolunda gideceğine tabir edilir. Rüyada gümüş ibrik gören kişinin eğer borçları varsa borçlarını ödeyeceğine, sorunlarında çözüm yoluna ulaşacağına, girişimlerinde başarılı olacağına ve rekabet içinde olduğu kişilere karşı üstün geleceğine delâlet eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Semaver Görmek
Rüyada gümüş semaver gören kişinin yaptığı işten elde edeceği kazancın beklentilerini karşılamayacağına ve işlerin umduğu gibi gitmeyeceğine tabir edilir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Bulmak
Rüyada gümüş bulduğunu görmek kâr getirecek işler yapmaya, maddi sorunlardan kurtulmaya ve hayatın rahat bir şekilde geçeceğine işaret eder. Rüyada gümüş bulan kişinin zahmet çekmeden maddi kazanç elde edeceğine, geçim sıkıntısı çekmeyeceğine, menfaat sağlayacağı bir ortaklık yapacağına ve rahat bir hayata kavuşacağına delâlet eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
RÜYADA GÜMÜŞ GÖRMEK
Rüyada gümüş görmek, rüya sahibinin mutlu olacağına işaret eder. Bununla birlikte böyle bir rüya gören kişinin kalbinin temiz olduğu kadar fiziksel anlamda da güzel biri olduğu şeklinde yorumlanır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada gümüş görmek çok iyidir. Gümüş huzur, mutluluk, güzel haber ve hayırlı kısmet olarak yorumlanır. Gümüş para güzel sözdür. Hasta birisi rüyasında gümüş görürse kısa hastalığı iyi olur. Gümüş rüyası gören bekarsa iyi bir evlilik, evliyse bir çocuğa yorumlanır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Gerdanlık Görmek
Rüyasında gümüş gerdanlık görmek evliliğe ve evlilik vesilesiyle gelen paraya işaret eder. Rüya sahibinin yakın zaman içinde evleneceğine ve etraftan gelecek para, takı vs. gibi şeylere tabir edilir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Takı Hediye Almak
Rüyada gümüş takı hediye aldığını gören rüya sahibinin, yardıma muhtaç insanlara yardım edeceği demektir. Kişinin hayatı boyunca huzurlu ve mutlu olacağı anlamına gelmektedir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Görmek
Rüyada gümüş görmek, hayra, bolluk ve berekete, kısmete, rahata kavuşmaya, mutluluğa ve zenginliğe işaret eder. Rüyada gümüş gören kişinin iyi kalpli, hassas, düşünceli, kibar ve ince bir kişi olduğuna ve huyu gibi kendinin de güzel olduğuna tabir edilir. Rüya sahibinin ömrünü sağlıkla geçireceğine, enerjisinin her zaman yerinde olacağına ve güzel bir hayat süreceğine işaret eder. Rüyada gümüş gren kişinin hayatını sakin ve huzurlu bir şekilde geçireceğine, dert ve sıkıntılardan uzak olacağına tabir edilir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Küpe Görmek
Rüyada görülen gümüş küpe tatlı ve hoş sözlere delâlet eder. Rüyada gümüş küpe gören kişinin güzel sözler duyacağına ya da hoşuna gidecek bir davranış göreceğine işaret eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Yüzük Görmek
Rüyada gümüş yüzük görmek güzel haberler almaya, sevinç ve mutluluğa işaret eder. Rüya sahibinin sevineceği haberler alacağına ve mutlulukla geçecek günlere delâlet eder. Rüyada gümüş yüzük gören kişinin ayrıca gelecekte büyük bir maddi servete sahip olacağına ve zenginliğiyle adından söz ettireceğine tabir edilir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Yüzük Taktığını Görmek
Rüyada gümüş yüzük taktığını gören kişinin güzellikleri ve mutlu olmayı hak eden iyiliklsever ve mütevazı bir kişi olduğuna tabir edilir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Kolye Görmek
Rüyada gümüş kolye görmek açgözlü, maddiyata çok fazla önem veren, dünya malını seven, para için yaşayan ve doyumsuz olan bir kadına işaret eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Para Görmek
Rüyada gümüş para görmek hayra, iyiliğe ve evlada işaret eder. Rüyada gümüş para gören kişinin çocuğu olacağına tabir edilir. Rüya sahibinin hayırlı işler yapmak için çaba verdiğine ve doğru yol üzerinde hareket ettiğine delâlet eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Madalya Görmek
Rüyada görülen gümüş madalya iş hayatıyla ilgili konulara ve haber almaya işaret eder. Rüya sahibinin işi hakkında karar vermesinde etkisi olacak bir haber alacağına işaret ettiği gibi uzaklarda bulunan tanıdıklarından gelecek bir haber sonucunda yola gideceğine de tabir edilir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Kâse Görmek
Rüyada gümüş kâse görmek kısmetin açık olacağına, iş hayatında başarıya ve maddi kazancın artacağına tabir edilir. Rüyayı gören kişinin iş hayatında ilerlemesini sağlayacak önemli bir fırsatla karşılaşacağına ya da çalışmalarındaki başarılar sayesinde makamında yükselme olacağına ve maddi açıdan da gelirinin yükseleceğine işaret eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Kişinin rüyada gümüş görmesi, birikmiş mala. külçe halindeki gümüş de beyaz ve güzel hizmetçiye delâlet eder.
Altın gibi gümüş de kadınların takındığı zinetlerdendir.
Rüyada gümüş erittiğini görmek, zevcesi ile münakaşa ve mücadeleye alâmettir. Kirmanî demiştir ki: Rüyada sağlam gümüş görmek, doğru habere, kırık dökük gümüş görmek, yalan habere ve düşmanlığa delâlet eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada sahih ve ayarı yüksek gümüş görmek, şu şekilde tâbir olunur: a) Salih söz, b) Velayet ve memuriyet, c) Toplu mal, d) Sadık dost, e) Evlat, f) Köle ve hizmetçi.
Rüyada gümüş aynada yüzüne baktığını görmek, halk arasında kınanmaya delâlet eder. Gümüş aynaya bakmakta hayır yoktur.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada, gümüş veya altından yapılma, ibrik, tabak, kâse ve çanaklar, kaşıklar görmek, erbabı için ticaret edeceği şeylere delâlet eder. Yine gümüş ve altından mamul tabak, kâse görmek, cennete girmeyi gerektiren salih amellere delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada kılıç, süngü ve mızrak gibi harp âletlerinin bezeklerinin gümüşten olduğunu görmesi, düşmanı kahretmeye delâlet eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada görülen gümüş, birikmiş mala, külçe halindeki gümüş güzel bir kadına yorumlanır. Çünkü gümüş kadınların takındıkları şeylerdendir.
Gümüş aynaya bakmakta hayır yoktur.
Rüyada kendisinin gümüşten bir kabı olduğunu veya kendisine gümüşten bir şey yada kap içerisinde tanımadığı gümüş parçalar verildiğini gören kimse, bir şeyi gizler veyahut kendisine bir mal, eşya ve kumaş gibi şeyler emanet bırakılır. O kimse Allah (C.C.)’dan korksun ve emaneti sahibine versin.
Rüyasında gümüş erittiğini gören kimse, eşiyle kavga ederek herkesin diline düşer.
Rüyasında altın ve gümüş gibi değerli kapların değersiz kaplarla birlikte görülmesi, fesadı veya rüya sahibinin saplanıp kaldığı bir şüpheyi ifade eder.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Seyyid Süleyman Rüya Tabirleri : Rüyada herhangi bir biçimde gümüş görmek; ferah ve sevinçtir. Rüya sahibinin eline gümüş geçer. Bir kavle göre, üzüntüye işarettir. Bu rüya, görenin haline göre yorumlanır.
Kirmani demiştir ki: Sağlam gümüş; doğru habere, kırık gümüş; yanlış habere delalet eder. Kap içinde gümüş görene, bir emanet verilir. Bir parça gümüş bulan veya hediye edilen; o civardan bir kadınla evlenir. Gümüş madenine giren; karısının hilesiyle karşılaşır. Birçok gümüş bulan; define çıkarır.
Ebu Said’ül Vaaz, bu rüyanın yorumunun ihtilaflı olduğunu söylüyor. Bazı tabirciler için gümüş; iyi değildir. Bir kısmı ise, bunu iyi saymışlar ve malla yorumlamışlardır. Herhangi bir sebeple gümüşe malik olan; güzel bir cariye alır. Gümüşü madeninden çıkaran; karısının oyununa gelir ve halkın diline düşer. Kendisine bir külçe gümüş hediye edilen; itibar ve makam sahibi olur
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Gümüş kaptan yemek ve içmek, gümüş işya kullanmak yahut bunların ticaretini yapmak cennete girmeyi gerektiren iş ve amellere, Eyer, süngü, mızrak vs. gibi aletlerin gümüş süsleri düşşmanı ve hasetçiyi kahretmeye,
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada gerek külçe ve gerek para halinde gümüş veya gümüşten yapılmış eşya gören, ferah ve sevince ulaşır. Bir rivayete göre , uyanıklık zamanında eline gümüş geçeceğine işarettir. Bu rüya, sahibinin haline göre yorumlanır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada Gümüş Görmek
Gümüş erkek için asalet ve ahlak güzelliğine, kadın için süs ve bezeğe,
Gümüş para zikir ve tesbihe, gebe kadın için çocuğa, güzel ve etkili söze, ilim ve mala delalet eder.
Rüyada paraya çevrilmiş gümüş görmek, güzel bir kadınla beraberliğe işarettir.
Rüyada gümüş görmek çok iyidir.
Gümüş huzur, mutluluk, güzel haber ve hayırlı kısmet olarak yorumlanır.
Gümüş para güzel sözdür. Hasta birisi rüyasında gümüş görürse kısa hastalığı iyi olur.
Gümüş rüyası gören bekarsa iyi bir evlilik, evliyse bir çocuğa yorumlanır. Çok iyidir. Huzur, mutluluk, iyi haber, müjde, sevinç ve hayırlı kısmet olarak yorumlanır.
Kirmaniye göre; sağlam gümüş doğru habere, kirik gümüş ise yanlış ve yalan habere ve düşmanlığa işarettir.
Bir kap içinde gümüş gören adama bir emanet verilir.
Bir parça gümüş bulduğunu veya birisinin kendisine verdiğini gören o yerden bir kadın, kadın ise bir erkekle evlenecek demektir.
Gümüş madeni ocağına girdiğini gören adama karısı fenalık eder. Bir çok gümüş bulduğunu gören bir define bulur.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Ebu Sait El-Vaize göre; rüyada gümüş görmeyi yorumcuların bazıları iyiye, bazıları da kötüye yorarlar.
Bir parça gümüşü olduğunu gören bir kadın alır.
Gümüşü madeninden çıkardığını gören karısının hilesine uğrayarak halkın diline düşer. Kendisine bir külçe gümüş hediye edildiğini gören bolluğa erer ve mutlu olur.
Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen gümüş, birikmiş mala işaret eder. Rüyada madeninden külçe halinde gümüş çıkardığını gören kimse, güzel bir adına hile eder.
Gümüş erittiğini gören kimse, hanımıyla münakasa ve mücadele ederek halkın diline düşer.
Gümüş aynada yüzüne baktığını gören kimse, halk içinde makamından dolayı çirkin göreceği bir şey isabet eder.
Gümüş aynaya bakmakta hayır yoktur.
Bir kimse rüyada, bir mağarada gümüş madenine girdiğini ve orada külçe halide gümüşe rastladığını görse, hanımı kendi işinde veya başka bir hususta hile yapar.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Gümüş veya altından mamul, ibrik, tabak, kase ve çanaklar erbabı için ticaret edeceği şeylere veya cennete girmeyi gerektiren salih amellere işaret eder.
Güzel ve kıymetli kapların bayağı ve kıymetsiz kaplarla beraber görülmesi, fesada, bidata ve rüya sahibinin saplanıp kaldığı bir şüpheye işaret eder.
Kılıç, eğer, süngü ve mızrak gibilerin gümüşten olan işlemeleri, düşmanı kaçırmaya ve kendisini çekemeyenleri kahretmeye işaret eder.
Rüyada kendisinin gümüşten bir kabı olduğunu veya gümüşten bir şey ya da kap içerisinde tanımadığı gümüş paralar verildiğini gören kimse, bir şeyi gizler veyahut kendisine bir mal, eşya ve kumaş gibi şeyler emanet bırakılır. O emaneti sahibine versin.
Eğer o tanımadığı gümüş parayı veya gümüşten dökülmüş şeyi rüya sahibi başka bir kimseye verdiğini görse, rüya sahibi herhangi bir sırrını o kimseye söyler veya bir malini onun yanında emanet olarak bırakır.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  
0 oy
Rüyada gümüş görmek fevkalade sayılır.
Gümüş yüzük bilezik bekarsa mutlu bir evlilik, evliyse mutluluk verecek bir çocuğa işarettir. Gümüş para tatlı sözdür. Hasta birisi rüyasında gümüş görürse kısa sürede iyileşir.
Rüya Bilgesi (3.3m puan)  

İlgili rüyalar

+1 oy
19 yorum
+2 oy
27 yorum
18 Mart Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (3.3m puan)   yazdı | 36 okuma
+1 oy
24 yorum
21 Mart Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (3.3m puan)   yazdı | 17 okuma
+2 oy
1 yorum
13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Bilgesi (199k puan)   yazdı | 40 okuma
+2 oy
0 yorum
13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Bilgesi (199k puan)   yazdı | 28 okuma
+1 oy
2 yorum
13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Bilgesi (199k puan)   yazdı | 62 okuma
+3 oy
1 yorum
15 Mayıs Rüya kategorisinde Esma Rüyakar (982 puan)   yazdı | 14 okuma
0 oy
80 yorum
10 Mayıs Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (3.3m puan)   yazdı | 29 okuma
+1 oy
30 yorum
+2 oy
64 yorum
9 Mayıs Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (3.3m puan)   yazdı | 28 okuma
Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.

20.7k rüya

61.8k yorum

24.2k düş-ünce

3.9k üye

134 Aktif
0 Üye ve 134 misafir
Bugün : 6022
Dün : 25779
Toplam : 15885751
En Aktif Üyeler
Bu hafta:
  1. mustafaharputi - 1093 e
  2. Sonbahar - 127 e
  3. Karga - 59 e
  4. kuzgun - 23 e
  5. Likya - 18 e
  6. Rüya Tabircisi - 17 e
  7. Önay Akın - 10 e
Sayfamızı beğenip, takip ediniz.

Rüya tabiri sözlüğü
20,696 rüya
61,815 yorum
24,191 düş-ünce
3,932 üye
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler sadece size farklı bir bakış açısı sağlar.