Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
+4 oy
323 okuma
Ruyaninmeali Tabir kategorisinde Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Memuriyete, hak ve menfaate, mal ve dünyalığa, güç ve kuvvete, sözü güzel ve etkili söyleyen kimseye ve düşmana galip gelmeye yorumlanır.

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

75 Yorum

+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
seçti
 
En İyi Yorum
Kabzasız, kını içinde görülen kılıç evin hanımına, kılıcı kınından çekmek çocuğa, kınından çıkarılmış kılıç emri ifa etmeye, kılıcın kını içinde kırılması çocuğun ana karnında ölmesine işaret eder.
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Kılıç kayışının kopması, memur için isinden ayilmasina, tüccar için zarara, diğerleri için ise sıkıntıya delalet eder.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Kılıcın ucunun kırılması baba, amca ya da bunların yerini tutan birinin vefat etmesine, Kılıcın yüzünün kırılması anne, teyze veya halanın vefatına, Kılıcı çekip başı üzerine kaldırmak yüksek bir makama yahut birine zarar vermek isteyip bundan vazgeçmeye, işaret sayılır. Kılıçla birine vurup, kılıcı vurduğu yerde bırakmak kadınlara iyilik ve ikramda bulunmaya yorumlanır.
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Kılıç yapan kimseyi görmek, ilim ve edebiyata vakıf bir kimseye işarettir.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada kılıç ile oynayan kimse bir memuriyetle ilişkisi varsa o kimsenin maharetine, çocukla bir ilgisi varsa, çocuğunu beğenmesine ve onunla uğraşmasına işarettir. Bazı yorumcular kılıç işlerinin çetinliğine yorumlanır, dediler.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Bir kimse kılıcıyla bir insanı dövdüğünü görse, o kimse lisanîyle o insana musallat olur.
Rüyada kılıç kuşanmak, işinizde yükseleceğinize ve yüksek makama erişeceğinize işaret eder.
Rüyada kılıçta görülen gedik, söz ve cevapta acizliktir.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse, kuvvetlenir ye menfaat elde eder.

Rüyada görülen kılıç askısı iyi bir memuriyettir. Eğer kılıcının askısının kesildiğini görse, bulunduğu memuriyetten azledilir. Bir kimse rüyada hanımının kendisine veya kendisinin hanımına bir kılıç namlusu verdiği görse, erkek bir çocuğu olmasına
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Kılıç, keskin, tarafı ve berrak olsa, o kimsenin söyleyeceği söz haktır. Ve sözde tatlılık da vardır.

Kılıç berrak ve temiz olmayıp kirli ve paslı olursa, onun söyleyeceği söz batıldır ve onda tatlılık yoktur.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Elinde kınından çıkarılmış bir kılıç olduğunu görüp ve kendisinin de bir dava ve düşmanlığı olsa, haklılığına işarettir.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Bir kimse kılıçsız kın taktığını görse, o kimse üzerine bir emanet alır. Kılıcının kabzasının kırıldığını gören kimsenin babası veya amcası vefat eder.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Kılıç yuttuğunu gören kimse, düşmanının malını yer.

Bekâr kimsenin rüyada kılıcını kınına koyması, evlenmesine yorumlanır.

Elinde düşmanının kılıcından daha uzun bir kılıç olduğunu gören kimse, düşmanına galip gelir.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Kılıcının körleşip kesmediğini görmek sözünün dinlenmez olduğuna yorumlanır.

Bir kimse rüyada birisinin kendisine kılıç çektiğini görse, eğer o adam bilinen bir adamsa, o adam kendisine söylemek için bir söz hazırlar. Eğer o kimseye kılıçla vursa ve ondan kan çıkmasa, vuranın ona söyleyeceği söz haktır.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Kılıcıyla birisini vursa, vuran kimse, vurduğu miktarca vurulan kimseye aleyhinde söz söyler.
Kılıçla bir insanın boynunu vursa ye boynunu vücudundan ayırsa, boynu kesilen kimse kesen adamdan hayır görür ve büyük ferahlığa kavuşur.

Rüyada bileyiciyi görmek, üzüntü ve kederin gitmesine cehaletten sonra ilme kavuşmaya ve insanlara kusurlarını gösteren Salih kimselerle arkadaş olmaya yorumlanır.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Kılıç yapan kimseyi görmek, ilim ve edebiyata vakıf bir kimseye işarettir.


 
Rüyada kılıç torbası, emniyetli mutemede ye korunması için kendisine mal emanet edilen ihtiyar kadına yorumlanır.

Kılıçla vurmak bir arkadaşınızın yardımına koşacaksınız demektir.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada kılıçla oynamak

Rüyada kılıç ile oynayan kimse bir memuriyetle ilişkisi varsa o kimsenin maharetine, eğer hatiplikle bir ilgisi varsa, fesahat ve belagatine, çocukla bir ilgisi varsa, çocuğunu beğenmesine ve onunla uğraşmasına delalet eder.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Cafer-i Sadık diyor ki; Rüyada Kılıç görmek; evlat, memuriyet, hak, menfaat, mal ve galibiyet anlamına gelir. Bir rivayete göre kılıç, kuvvetli ve doğru kararlar alabilen bir zat demektir. Kılıcını birine vurmak kastıyla kaldırıp, başının üzerine koyan; çok meşhur olur. Birine fenalık yapmak istiyorsa, bundan vazgeçer. Kılıcıyla birine vurup, onu vurduğu yerde bırakan; kadınlara iyilik eder.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Kılıç darbesinin zarar vermediğini gören; biri hakkında konuşur fakat tesiri olmaz. Kılıcının bağının uzayarak yerlerde süründüğünü gören, vazifesinden bıkıp usanır.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Kendisine birçok kılıçlar verildiğini gören, zengin olur. Kılıcını kınından kolaylıkla çeken, salih ve muti yani iyi, dindar ve uysal bir evlada kavuşur. Kılıcının kınıyla beraber kırıldığını ve vurduğu adamdan kan çıktığını gören; o şahsa sebepsiz yere zulmeder. Akan kandan, vuranın elbisesine bulaşırsa; haramdan mal elde eder yahut haram yemekle haksız yere suçlanır. Elinden kılıcı alınan makamını veya malını kaybeder. Kılıcını beline sağlam bağlayan çok yaşar.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Cabir'ül Mağribi diyor ki: Rüyasında altından bir kılıcı olduğunu gören; büyüklerden menfaat sağlar. Demir kılıç; iş hayatında kuvvet ve nüfuzdur. Bakırdan, tenekeden veya adi demirden kılıç görmek; iyi değildir. Kalay yahut kurşundan kılıca sahip olan, kıymetli bir kadından hayır ve fayda görür.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Kılıcının çeşitli mücevherlerle süslü olduğunu görmek; ulema tarafından hayır ve bereket husulüdür. Âlimlerden fayda sağlamaktır. Rüya sahibinin ilmi ve şerefi artar. Tahtadan kılıç; işlerde bozukluktur. Kiremitten kılıcı olduğun gören, büyük kadınlardan menfaat sağlar. Kılıcının ortadan bağlı olduğunu gören, bir şahsa hizm
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
İsmail El Eş-as şöyle diyor: Sağ ve sol tarafına iki kılıç takan ehilse, iki vazife sahibi olur. Ehil değilse, iki evlada işarettir. İki ağızlı kılıç; nüfuzla yorumlanır. Kendisine bir kılıç verilen sözünü dinletir; büyük makam elde eder. Kılıcı parlayan, büyüklerden hürmet görür.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Nablusiye göre: Rüyada görülen kılıç, çocuk ve sultandır. Kılıç kabzasının başındaki gümüş ve kılıcın namlusu, çocuktur.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Bir kimse rüyada kılıç taktığını görse, büyük bir vilayete vali olur. Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse, valiliğinde çok kuvvetlenir ve menfaat elde eder. Eğer kılıcının askısını kesildiğini görse, bulunduğu memuriyetten azledilir.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Bir kimse rüyada, demir, bakır, kalay ve ağaçtan dört kılıç taktığını görse, dört tane erkek çocuğunun olmasına, demir kılıç, onlardan birinin şecaatli, cesur ve bahadır olmasına, bakır kılıç onlardan birisinin zengin ve rızıklı olmasına, kalay kılıç, onlardan birisinin kadın ahlaklı namert birisi olmasına ve ağaç kılıç da onlardan birisinin münafık olmasına delalet eder.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Kılıç, keskin, safi ve berrak olsa, o kimsenin söyleyeceği söz haktır. Ve o sözde tatlılık da vardır. Kılıç berrak ve temiz olmayıp kirli ve paslı olsa, onun söyleyeceği söz batıldır ve onda tatlılık yoktur. Eğer kılıç ağır olsa, o kimse takat getirilemeyecek ağır bir söz söyler.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Bir kimse rüyada kendisini Müslüman şehrinde sağa ve sola kılıç sallayarak saldırdığını ve vurduğunu görse, o kimsenin helal olmayan şeyleri konuşmasına ve rastgele meşru olmayan şeylere dil uzatmasına ve sarkıntılıkta bulunmasına delalet eder.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada bir tarafa konulmuş kılıç görmek, çok harpçi bir adama delalet eder. Bir kimsenin rüyada kılıcının kınının kırıldığını görmesi o kimsenin hanımının vefat etmesine delalet eder.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Bir kimse kılıçsız kın taktığını görse, o kimse üzerine bir emaret alır. Kılıcının kabzasının kırıldığını gören kimsenin babası veya amcası vefat eder Bazı tabirciler, onun teyzesi veya anası ölür, dediler. Kılıcının namlusunun kırıldığını görse, tabir hizmetçisine döner.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Kılıç yuttuğunu gören kimse, düşmanının malını yer. Kılıcın kendisini yuttuğunu görse, o kimseyi yılan sokar. Kılıç fitneye, kını da kadına delalet eder.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Elinde camdan bir kılıç olduğunu gören kimsenin hanımı hamile ise, uzun ömürlü olmayan bir çocuk doğurur.
Elinde düşmanının kılıcından daha uzun bir kılıç olduğunu gören kimse, düşmanına galip gelir.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Kılıçla bir insanın boynunu vursa ve boynunu vücudundan ayırsa, boynu kesilen kimse kesen adamdan hayır görür ve büyük ferahlığa nail olur.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Molla Cami'ye göre Rüyada görülen kılıç çocuktur. Bir kimse rüyada kılıç taktığını görse, büyük bir vilayete amir olur. Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse, amirliğinde çok kuvvetlenir ve menfaat elde eder. Eğer kılıcının askısının kesildiğini görse, bulunduğu memuriyetten azledilir. Rüyada görülen kılıç askısı iyi bir memuriyettir. Bir kimse rüyada hanımının kendisine veya kendisinin hanımına bir kılıç namlusu verdiğini görse, erkek bir çocuğa nail olmasına işarettir. Bir kimse hanımına kını içinde bir kılıç verdiğini görse, hanımı bir kız çocuğu doğurur. Hanımı kendisine kını içinde bir kılıç verse, o kimse hanımından erkek bir çocuğa nail olur. Rüyada bir tarafa konulmuş kılıç görmek, çok şarapçı bir adama işarettir. Bir kimsenin rüyada kılıcının kininin kırıldığını görmesi o kimsenin hanımının vefat etmesine işarettir.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada Altın Kılıç Görmek
Kişinin rüyasında altın kılıç görmesi, rüya sahibinin  büyüklerinden maddi yardım alacağı anlamına gelir. Kişi annesinden ya da babasından veya bir başka büyüğünden yararlı bir iş göreceğine delalet eder.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada Kılıç Balığı Görmek
Rüyada kılıç balığı gören rüya sahibinin arzularına, dilediği şeylere ve hayallerine kavuşacağına, sevdiği bir dostu ile ortaklık kurup büyük kazançlar elde edeceğine delalet etmektedir.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada Kılıç Sapı Görmek
Rüyada kılıç sapı görmek, rüya sahibinin hayallerinin gerçekleşeceğine ve isteklerine kavuşacağına işaret eder.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada kılıç hediye almak gönlünün kayacağına, haksızlığa uğramaya ve acı çekmeye alamet olur. Rüyayı erkek görmüşse eli açık kimseye, telaştan ve endişeden yerinde duramayacağı bir havadis işiteceğine ama olayın sandığı gibi kötü olmadığı yönünde gelişmeler yaşayacağı ve ferahlayacağına tekabül eder. Evli kadın için bu rüya çevresinden fazlasıyla etkilendiğine ve kötü sözler duyup çok fazla sinirlendiğine, içtensiz ve yüzeysel arkadaşlıklarının olduğuna tekabül etmektedir.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada camide kılıç görmek, elde edilecek başarıya yorumlanır. Bu kimsenin zafer elde edeceğine, cihata girmeye, Hak yolunda hayat yaşamaya yorumlanır.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada tarihi eser kılıç görmek yaşadığı sıkıntıların bu haber sayesinde ortadan kalkacağına ve çok iyi yerlere gelineceğine, gelirinin daimi olacağına, oturduğu koltuğu hiç kaybetmeyeceğine, adının ve şanının yürüyeceğine, mesleki hayatındaki başarılarının artacağına, mal mülk sahibi olacağına, sıkıntılarını ve sorunlarını atlatacağına, büyük başarılar kazanacağına ve eline geçen kazanç ile çok başarılı çalışmalar geçeceğine, hediyeler ve elbiseler alınacağına, helal rızıklara kavuşulacağına, hayırlı ve güzel olaylar sayesinde rahat edilecek ve mutlu olunacak bir döneme girileceğine, kendi işini kurarak daha büyük kazançlar elde edeceğine rivayet eder.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada Zülfikar Kılıcını Görmek
Rüyada Zülfikar kılıcını görmek de iyiliğe, güzelliğe ve hayırlara alamet eder. Rüya sahibinin hem ilahi adaletin hem de dünya üzerindeki adaletin kendisi için tecelli edeceğine, haklılığının anlaşılacağına ve hakkı olanın kendisine teslim edileceğine işaret eder.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada arapça yazılı kılıç görmek kazancın katbekat artacağına, çalışmaların ve projelerin çok yakın zaman içinde meyvelerini vereceğine, çok kazançlı yeni projeler ortaya koyacağına, kişinin korkulardan, kuruntulardan, borçlardan, hastalıklardan ve huzursuzluktan uzak kalacağı bir hayatı olacağına, yakın bir zamanda işin başına geçileceğine, kariyer basamaklarının hızlı bir şekilde çıkılacağına, herhangi bir sıkıntı ya da sorun yaşamayacağına, sağlıklı bir kişi olmaya, üzüntülü ve sıkıntılı durumlardan yakın bir zaman içinde kurtulacağına, kişinin ailesini mutlu edecek işler yapacağına alamet eder.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada duvarda asılı kılıç görmek işlerinin aksayacağına, kazancının ve rızkının düşeceğine, yaptığı işlerin ve ortaya koyduğu çalışmaların daha büyük başarı elde etmesi sayesinde günden güne kazancının ve başarılarının artacağına, teşekkür ve şükran duyacağı bir iyilikte bulunacağına, hayırlı ve bol kazanç elde edileceğine, sorunların çözüme kavuşacağına, saygınlığını yitireceğine, büyük kazançlar elde edeceğine ve çok huzurlu bir hayata sahip olacağına, borçlarının biteceğine ve üzüntülerinin yerini mutluluğa bırakacağına, manen çok huzurlu ve mutlu olunacağına işaret eder.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada oyuncak kılıç görmek, muradına ermeye, güçlenmeye, kişinin inançları sayesinde hedefine sıkıntı çekmeden ulaşmasına ve huzurlu sorunsuz bir hayat sürmesine, yakın zamanda gelecek güzel habere delalet eder.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada Kılıçlı Asker Görmek
Sıkıntılı dönemlerinde güç sahibi bir kimseden yardım almaya delalet eder. İnsanlara yardımcı olmaya, elde edilen güzel fırsatlara, maddi olarak büyük kazanç sağlamaya, sorunlu işlerin çözülmesine işaret eder. Bazen de müjdeli haberler almak, aileye yeni bireyin katılması, aile nüfusunun çoğalması anlamı taşır. Bunların dışında yakın zamanda uyumlu bir kadınla tanışacağınıza işarettir.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada Kılıç Balığı Görmek
Geleceğinizin çok güzel ve refah içinde olacağına işaret eder. Sizin geleceğe dair hayallerinizin ve planlarınızın olduğuna, bunlara ulaşabilmek için ciddi çaba göstereceğinize ve sonuçta hepsine sahip olacağınıza işarettir. Sizin refah, huzur ve mutluluk içinde bir geleceğinizin olduğunu müjdeler. Aynı zamanda sizin şanslı olduğunuza, bahtınızın açık olduğu ve işlerinizin rast gitmesi anlamına gelmektedir.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada Kılıç Çiçeği Görmek
Zorluklardan sonra feraha kavuşacağınıza, hastalıklardan sonra sağlığa kavuşacağınıza, ümitsizlikten sonra elde edeceğiniz sevince delalet eder. Kılıç çiçeği, genel olarak kişinin içinde yaşattığı umudu simgeler. Hayatınızın renklenmesi, dostlarınız ile güzel geçineceğinizi müjdelenir. Hayatınız boyunca yanlışa düşmediğinizi, doğru yolda olduğunuzu ve böyle devam edeceğinizi gösterir. Yaşanılan karanlık günlerden aydınlık günlere ulaşılacağını müjdeler.
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada Kılıç Saplanması
Sizin birçok alanda imkânlarınızın kısıtlanacağına, malınızın ve kazancınızın azalacağına delalet eder. Kişinin iş hayatında ve dostlarının arasında itibarının azalacağına, değerinin düşeceğine işaret eder. Saygınlığınızın azalmasına ve gözden düşmenize yorumlanır. Kişinin hayatında huzurunun ve neşesinin azalacağına, keder ve zafiyete düşeceğine delalet eder. Yolunda giden işlerinizin aksayacağına, planlarınızda sorunlar yaşayacağınıza dair bir uyaridir
+2 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : KILIÇ: Bir kimse rüyada kılıç taktığı görse, büyük bir rütbeye erişir. Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse, kuvvetlenir ve menfaat elde eder. Eğer kılıcının askısının kesildiğini görse, bulunduğu memuriyetten azledilir.
+1 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada Peygamber Kılıcı Görmek
Rüyada peygamber kılıcı görmek, çok hayırlı olaylara vesiledir. Rüyada Hz. Ali (r.a) Peygamberin kılıcını gören manevi anlamda güçlenir. Rüyada Hz. Muhammed ( Sav) Efendimizin Kılıcını gören kimsenin, İmanı daha da sağlamlaşır ve günahları affolur. Kendisine ahiret müjdelenmiştir.
+1 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada tahta kılıç görmek
Rüyada kılıcın tahtadan olduğunu görmek işlerin istediği gibi olamayacağına işaret eder.
+1 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada kurşun kılıç görmek
Rüyada kurşundan kılıç görmek kadından gelecek faydaya işarettir.

Rüyada altından bir kılıca sahip olmak
Cabir’ül-Mağribi’ye göre; Rüyada altından bir kılıca sahip olduğunu gören, devletin veya toplumun ileri gelenlerinden fayda görür.
+1 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada kılıcın kaybolduğunu görmek
Rüyada kılıcın kaybolduğunu görmek, iş hayatında başarısızlığa ve değer kaybetmeye, makam mevki kaybına, sıkıntı yaşamaya işaret eder.

Rüyada hanımına kılıç vermek
Rüyada bir kimse kını içerisinde hanımına kılıç verirse o kimsenin kız çocuğu olur.
+1 oy
Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)  
Rüyada iki kılıca sahip olmak
Rüyada iki kılıca sahip olup da, birini sağ, diğerini sol yanına bağladığını gören, eğer layıksa iki vazifeye sahip olur, değilse, iki çocuk sahibi olur.

İlgili rüyalar

+8 oy
101 yorum 3.2k okuma
mustafaharputi 7 Kasım 2019 Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)   yazdı
+1 oy
1 yorum 27 okuma
Rüya Tabircisi 13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Bilgesi (151k puan)   yazdı
+1 oy
2 yorum 22 okuma
Rüya Tabircisi 13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Bilgesi (151k puan)   yazdı
+1 oy
2 yorum 21 okuma
Rüya Tabircisi 13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Bilgesi (151k puan)   yazdı
+1 oy
0 yorum 39 okuma
Rüya Tabircisi 13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Bilgesi (151k puan)   yazdı
+2 oy
2 yorum 32 okuma
Rüya Tabircisi 13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Bilgesi (151k puan)   yazdı
+1 oy
2 yorum 89 okuma
Rüya Tabircisi 13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Bilgesi (151k puan)   yazdı
+3 oy
0 yorum 19 okuma
Arya Rabia 26 Mart Rüya kategorisinde Arya Rabia Karabasan (496 puan)   yazdı
+7 oy
1 yorum 79 okuma
23 Temmuz 2016 Rüya kategorisinde celal cem   yazdı
+7 oy
27 yorum 286 okuma
Ruyaninmeali 30 Kasım 2019 Tabir kategorisinde Ruyaninmeali Lusid Rüyacı (76.8k puan)   yazdı
+6 oy
101 yorum 1.4k okuma
Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.

Kategoriler

20.9k rüya

83.1k yorum

26.5k düş-ünce

4.4k üye

112 Aktif
1 Üye ve 111 misafir
Aktif olan üyeler
Bugün : 4583
Dün : 38567
Toplam : 17251921
En Aktif Üyeler
Bu hafta:
  1. mustafaharputi mustafaharputi - 1618 e
  2. Sonbahar Sonbahar - 246 e
  3. Karga Karga - 130 e
  4. Sibel Atasoy Sibel Atasoy - 60 e
  5. Rüya Tabircisi Rüya Tabircisi - 48 e
  6. Yaren1989 Yaren1989 - 30 e
  7. Kasnak Kasnak - 29 e
Rüya tabiri sözlüğü
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler size sadece farklı bir bakış açısı sağlar.
...