Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
+1 oy
385 okuma
mustafaharputi Tabir kategorisinde Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ölüden Bir Şey Alıp Vermek
Rüyada ölüye bir şey verdiğini ve onun da bunu aldığını görmek, dünyalığına gelecek zarara işarettir.

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

47 Yorum

+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
seçti
 
En İyi Yorum
Rüyada Ölüye Bir Şey Vermek
Rüyada ölünün kendine yiyecek bir şey verdiğini görmek, ummadığı yerden rızka nail olmaya işarettir.
Rüyada bir ölünün kendisine yıkanmış bir elbise verdiğini görmek, zenginliğe işaret eder.
Rüyada bir ölünün kendisine verdiği elbiseyi giydikten sonra çıkarıp ölüye iade ettiğini görmek, aileden birinin vefatına işarettir.
Rüyada ölünün verdiği elbiseyi geri istediğini görmek, onun duaya ihtiyacı olduğuna işarettir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölünün eski elbisesini verdiğini görmek, yoksulluğa işarettir.
Ölünün kendisine Kur’an veya dinle ilgili başka bir kitap verdiğini görmek, ibadet ve hayra işarettir.
Ölüye bir şey sattığını görmek, o maddenin pahalılaşacağına işaret eder.
Rüyada ölünün kendine verilen bir şeyi reddetmesi, zarara işarettir.
Rüyada ölünün kendine sarık, fes, kasket vb. verdiğini görmek, makam sahibi olmaya işarettir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölünün kendine takke verdiğini görmek, bir zarara uğramaya veya hastalanıp iyileşmeye işaret eder.
Rüyada ölüden bal aldığını görmek, ümit edilmeyen bir yerden kazanç sağlamaya işarettir.
Rüyada bir ölünün kendisine ilim öğrettiğini görmek, dinde kurtuluşa ermeye işarettir.
Rüyada vefat etmiş amcasından veya halasından bir şey aldığını görmek, mirasa veya rahata kavuşmaya işaret eder.
Rüyada ölüden bir şey almak, iyilik ve kazanca; ölüye bir şey vermek, üzüntü ve kayba işaret eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölüden zehirli veya zararlı bir şey almak, iyi değildir.
Rüyada ölünün kötü bir şey yaptığını görmek, onun ahiret hayatı için iyi değildir.
Rüyada ölünün kendine yiyecek ve içecek verdiğini, kendinin de bunları yiyip içtiğini görmek, hayır ve menfaate; yiyip içmediğini görmek, malın eksilmesine işarettir.
Bazan rüyada ölünün kendine elbisesini verdiğini gören kimse, şiddetli bir üzüntü yaşar veya ağır bir hastalığa yakalanır.
Rüyada ölünün verdiği elbiseyi giymediğini, ölünün bu elbiseyi alıp tekrar sırtına taktığını gören kimse, yakın zamanda ölür.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ölüye elbise verdiğini ve bunu yıkayıp dikmesini söylediğini gören kimse, kedere düşer; ölü bu elbiseyi giyerse, rüya sahibi vefat eder.
Rüyada ölünün kendine kirli elbise verdiğini görmek, yanlış ve yadırganacak işler yapmaya işarettir.
Rüyada ölünün kendine karpuz verdiğini görmek, üzüntü ve kedere, sıkıntıya düşmeye işarettir.
Rüyada ölünün bilinmeyen bir şey vermesinde sakınca yoktur.
Rüyada ölünün halka bilmediği bir şey verdiğini görmek, mahiyetini anlamak istediği bir konuda bilgi edinememeye işarettir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ölüye zehirli veya tiksinti uyandıran bir şey verdiğini görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir.
Rüyada ölünün kendine yeni bir elbise verdiğini gören kimse, güç ve itibara erişir, zengin olur (Ayrıca bakınız Ölü ve ölüm).
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
ÖLÜDEN BİR ŞEY ALIP VERMEK : îbn-i Şirin de¬miştir ki: Bir ölünün kendisine yıkanmış bir elbise ver¬diğini gören, zengin olur. Bir ölünün kendisine verdiği el¬biseyi giydikten sonra çıkarıp ölüye iade ettiğini görenin ailesinden biri vefat eder. Şayet rüya sahibi elbiseyi geri vermezse, mal kazanır. Ölünün, verdiği elbiseyi geri is¬temesi; onun duaya ihtiyacı olduğuna işarettir. Bir ölünün eski elbisesini verdiğini gören, fakir düşer. Ölünün ken¬disi Kur’ân veya dinle ilgili başka bir kitap verdiğini gören, ibâdet ve hayra muvaffak olur. Meyyite bir şey sat¬mak; o maddenin pahalanacağına delâlettir. Ölünün ken¬disine verilen bir şeyi reddetmesi; zararla yorumlanır.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ebû Said’ül Vaaz diyor ki: Bir ölüden iyi bir şeyler ala¬nın; rızkı genişler, hayra nail olur. Ölünün kendisine sarık verdiğini gören, makam sahibi olur. Fakat, meyyitin takke vermesi, zarar ve sonunda iyileşilecek bir hastalıktır. Ölü¬den bal almak; ümit edilmeyen yerden mal kazanmaktır. Bir ölünün kendisine ilim öğrettiğini gören, dinde salâha (kurtuluşa) erer. Vefat etmiş amcasından veya halasından bir şey alan, mîrâsa konar. Selâmete çıkar. Bâzı tâbircilere göre  ölüden bir şey almak; iyi, vermek; fenadır. Ölüden zehirli yahut sokucu bir şey almak iyi de¬ğildir. Ölünün kötü bir şey yaptığını görmek; onun âhiret hayatı için iyi^değildir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Danyâl (A.S.) buyurmuştur ki: Ölünün kendisine yi¬yecek ve içecek verdiğini fakat bunları yiyip, içmediğini görenin malı eksilir. Şayet yer ise hayır ve menfaattir. Vefat etmiş bir   şahsın   kendisine elbisesini verdiğini gören, şiddetli bir üzüntüye ve ağır bir hastalığa ya-kalanır. Meyyitin verdiği elbiseyi giymediğini, ölünün ise bu elbiseyi tekrar sırtına taktığını gören, yakm zamanda vefat eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
İbn-i Şirin yukarıdaki yorumuna ilâveten şunları söy¬lüyor: Biri ölüye elbise verdiğini ve bunu yıkayıp dik¬mesini söylediğini gören, kedere düşer. Ölü bu elbiseyi giyerse, rüya sahibi vefat eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ebû Sâid’ül Vaaz ise bir ölünün kendisine kirli elbise verdiğini görenin, fena şeyler yapacağını ifâde ediyor. Ölünün kendisine karpuz verdiğini gören, sıkıntıya düşer. Üzülür. Meyyitin meçhul bir şey vermesinde beis yoktur. Ölü¬nün bir cemâate bilmediği bir şey verdiğini gören, an¬lamak istediği bir işe vâkıf olamaz. O konu müphem (gizli) kalır. Meyyite ikrah (nefret edilecek) olunacak yahut zehirleyecek bir şey verdiğini gören, kederden kur¬tulur. Ölünün kendisine yeni elbise verdiğini gören, çok kudretli, itibarlı ve zengin olur.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölüden bir şey almak, güzel ve iyidir. Rüyayı gören kişinin hayatının olumlu yönde ilerleyeceğine, işlerinin açılacağına, hayatına bolluğun ve bereketin geleceğine işaret eder. Mutluluk verici olayların meydana geleceği anlamına gelir. Rüya sahibinin kendisine hayır getirmediği için ölü yatırım olarak nitelendirdiği projelerin sürpriz bir şekilde atılıma geçeceğine kişiye yeniden umut vadedeceğine işaret eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölüden Bir Şey Aldığını Görmek
Rüyasında ölüden bir şey aldığını gören kişi müjdeli bir haber alacak hem çok şaşıracak hem de çok sevinecektir diye yorumlanır. Rüya sahibinin emeklerinin boşa gitmeyeceğine, geç de olsa kendine mutlaka şifa olacağına ve hayır getireceğine delalet eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölüden Bir Şey Alıp Vermek
Rüyayı gören kişi için tam kurtuluşa gittiğini düşünmesine vesile olacak gelişmeler oluyor derken bir anda yine mutsuz, üzgün, karamsar ve umutsuz olmasına neden olacak tatsız durumların ortaya çıkacağına ve rüya sahibinin tüm inancını kaybederek, manevi bir çöküşe geçeceğine tabir edilir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölüden Para Almak
Rüya sahibinin gerçek hayatta da kazancının artmasını sağlayacak, karlı işlere gireceğine, rızkının artacağına, konforunun ve lüksünün de çoğalacağına rivayet edilir. Maddi konularda yükümlülükleri azaltma kolaylığı yaşamaya ve hafiflemeye yorulur.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölüden Altın Almak
Bu rüya iyi şeyleri göstermediği şeklinde kabul edilir. Ağırlık, hastalık, zarar ziyan, borç ve zorluk olarak değerlendirilir ve rüya sahibinin alacağı sıkıntıya alamet eder. Kısmetin ve şansın kapanmasına, uğursuzluğun da kol gezmesine delalet eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölüden Ekmek Almak
Rüyayı gören kişinin bir kimse sayesinde nimetten yana nasipleneceğine ve kendi hakkı olana kavuşacağına işaret eder. Rüya sahibi çevresinde bulunan cömert bir kimse sayesinde işe ve dolayısıyla da kazanca kavuşacak, böylece en büyük sıkıntısını aşmış olacak demektir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölüye Yardım Etmek
Rüyasında ölmüş bir kimseye herhangi bir konuda yardım etmek, onun için yaptığınız duaların kabul olduğunu ve kendisini ulaştığını gösterir. Bu rüya aynı zamanda sizin doğru yolu bulup yanlışlardan dönmenize ve en kısa zamanda faydası dokunacak işler içinde bulunmanıza delalet eder. Rüyada bir ölünün hayatından şikayet etmesi ve sizden yardım istemesi, zor durumda bulunduğuna ve dua istediğine yorumlanmaktadır. Rüyada ölünün size yardım etmesi ise kısa sürede tüm sıkıntılardan kurtularak feraha ereceğiniz anlamına gelir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölü İle Konuşmak
Rüyasında ölü ile konuşmak alacağınız bir habere işarettir. Ölüden güzel bir haber almak gerçek hayatta bir müjdeye veya başınıza gelecek güzel bir havadise işaretken; ondan kötü bir haber işitmek ise bir zorlukla karşılaşmanıza veya bir belaya uğramanıza delalet eder. Rüyada ölü ile sohbet etmek ve onun durumunun iyi olduğunu söylemesi ahirette güzel bir mevkide bulunduğunun habercisidir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölüye Bir Şey Vermenin Psikolojik Tabiri
Bu rüya özellikle gördüğünüz ölü kimse tanıdık birisi ise ona duyduğunuz özlemi veya onunla ilgili herhangi bir düşüncenizi yansıtmaktadır. Ölüden bir şey almak veya vermek kişinin iç dünyasında yaşadığı bazı sıkıntılarının da göstergesidir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ölüden Bir Şey Alıp Vermek
Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin demiştir ki: Bir ölünün kendisine yıkanmış bir elbise verdiğini gören, zengin olur. Bir ölünün kendisine verdiği elbiseyi giydikten sonra çıkarıp ölüye iade ettiğini görenin ailesinden biri vefat eder. Şayet rüya sahibi elbiseyi geri vermezse, mal kazanır. Ölünün, verdiği elbiseyi geri istemesi; onun duaya ihtiyacı olduğuna işarettir. Bir ölünün eski elbisesini verdiğini gören, fakir düşer. Ölünün kendisi Kur'an veya dinle ilgili başka bir kitap verdiğini gören, ibadet ve hayra muvaffak olur. Meyyite bir şey satmak; o maddenin pahalanacağına delalettir. Ölünün kendisine verilen bir şeyi reddetmesi; zararla yorumlanır.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Bir ölüden iyi bir şeyler alanın; rızkı genişler, hayra nail olur. Ölünün kendisine sarık verdiğini gören, makam sahibi olur. Fakat, meyyitin takke vermesi, zarar ve sonunda iyileşilecek bir hastalıktır. Ölüden bal almak; ümit edilmeyen yerden mal kazanmaktır. Bir ölünün kendisine ilim öğrettiğini gören, dinde salaha (kurtuluşa) erer. Vefat etmiş amcasından veya halasından bir şey alan, mirasa konar. Selamete çıkar.
Bazı tabircilere göre, ölüden bir şey almak; iyi, vermek; fenadır. Ölüden zehirli yahut sokucu bir şey almak iyi değildir. Ölünün kötü bir şey yaptığını görmek; onun ahiret hayatı için iyi değildir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
İbn-i Şirin yukarıdaki yorumuna ilaveten şunları söylüyor: Biri ölüye elbise verdiğini ve bunu yıkayıp dikmesini söylediğini gören, kedere düşer. Ölü bu elbiseyi giyerse, rüya sahibi vefat eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ebu Said'ül Vaaz ise bir ölünün kendisine kirli elbise verdiğini görenin, fena şeyler yapacağını ifade ediyor. Ölünün kendisine karpuz verdiğini gören, sıkıntıya düşer. Üzülür.
Meyyitin meçhul bir şey vermesinde beis yoktur. Ölünün bir cemaate bilmediği bir şey verdiğini gören, anlamak istediği bir işe vakıf olamaz. O konu müphem (gizli) kalır. Meyyite ikrah (nefret edilecek) olunacak yahut zehirleyecek bir şey verdiğini gören, kederden kurtulur. Ölünün kendisine yeni elbise verdiğini gören, çok kudretli, itibarlı ve zengin olur.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölüden bir şey almak, güzel ve iyidir. Rüyayı gören kişinin hayatının olumlu yönde ilerleyeceğine, işlerinin açılacağına, hayatına bolluğun ve bereketin geleceğine işaret eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Mutluluk verici olayların meydana geleceği anlamına gelir. Rüya sahibinin kendisine hayır getirmediği için ölü yatırım olarak nitelendirdiği projelerin sürpriz bir şekilde atılıma geçeceğine kişiye yeniden umut vadedeceğine işaret eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA ÖLÜDEN BİR ŞEY ALDIĞINI GÖRMEK
Rüyasında ölüden bir şey aldığını gören kişi müjdeli bir haber alacak hem çok şaşıracak hem de çok sevinecektir diye yorumlanır. Rüya sahibinin emeklerinin boşa gitmeyeceğine, geç de olsa kendine mutlaka şifa olacağına ve hayır getireceğine delalet eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA ÖLÜDEN BİR ŞEY ALIP VERMEK
Rüyayı gören kişi için tam kurtuluşa gittiğini düşünmesine vesile olacak gelişmeler oluyor derken bir anda yine mutsuz, üzgün, karamsar ve umutsuz olmasına neden olacak tatsız durumların ortaya çıkacağına ve rüya sahibinin tüm inancını kaybederek, manevi bir çöküşe geçeceğine tabir edilir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA ÖLÜDEN EKMEK ALMAK
Rüyayı gören kişinin bir kimse sayesinde nimetten yana nasipleneceğine ve kendi hakkı olana kavuşacağına işaret eder. Rüya sahibi çevresinde bulunan cömert bir kimse sayesinde işe ve dolayısıyla da kazanca kavuşacak, böylece en büyük sıkıntısını aşmış olacak demektir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA ÖLÜDEN ALTIN ALMAK
Bu rüya iyi şeyleri göstermediği şeklinde kabul edilir. Ağırlık, hastalık, zarar ziyan, borç ve zorluk olarak değerlendirilir ve rüya sahibinin alacağı sıkıntıya alamet eder. Kısmetin ve şansın kapanmasına, uğursuzluğun da kol gezmesine delalet eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA ÖLÜDEN PARA ALMAK
Rüya sahibinin gerçek hayatta da kazancının artmasını sağlayacak, karlı işlere gireceğine, rızkının artacağına, konforunun ve lüksünün de çoğalacağına rivayet edilir. Maddi konularda yükümlülükleri azaltma kolaylığı yaşamaya ve hafiflemeye yorulur.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölüden Bir Şey Almak
Rüyada ölüden bir şey almak, kişinin dünya hayatında elde edeceği bir menfaate ve nimete, başına gelecek güzel bir hadiseye, yaşayacağı güzelliklere ve bereket bolluğa işaret eder. Alimlere göre bu rüya kişinin aldığı şeyin cinsine ve özelliklerine göre yorumlanmaktadır. Eğer ölü size güzel ve hayırlı bir şey vermişse bu rüya iyiye yorumlanır. Yiyecek vermişse maddi kolaylıklara ve ferahlığa, mutluluğa, isteklerin gerçekleşmesine işaret eder. ölü kişiye haram bir mal veya herhangi bir şey vermişse, genellikle böyle bir rüya hayra yorumlanmaz. İşleyeceğiniz bir günaha, yapacağınız bir yanlışa işaret olan bu rüya aynı zamanda dikkatli olmanız konusunda yapılan bir uyarıdır da.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölüye Bir Şey Vermek
Rüyada ölüye bir şey vermek, ortaklığa ve finansal açıdan yeni bir başlangıç yapmaya ve güzel bir meslek edinmeye işaret eder. Rüyasında ölüye güzel bir şey veren kişi, hayra ortak olur ve bir sevabın yaygınlaşmasına yardımcı olur. Ölüye günah ve haram olan bir şey vermek ise, günaha davet etmeye, bir yanlışa öncülük yapmaya ve kişinin başına gelecek tatsız bir hadiseye işaret eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölüden Haber Almak
Rüyada ölüden alınan haber gerçek hayatta da alacağınız bir müjdenin veya üzücü bir haberin göstergesidir. Eğer ölü size günah olan bir şeyi haber vermişse veya günaha yönlendirmemişse bu rüyaya itibar edilmez zira ölüler tüm bu kötülüklerden münezzehtir. Rüyada ölüden gelecekle ilgili haber almak ise, geleceğinizin hayır ve güzelliklerle geçeceğine işaret eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölüden Bir Şey Almanın Psikolojik Tabiri
Rüyada tanıdığınız ölüden bir şey almak o kişiye karşı özleminizin veya ona karşı hissettiğiniz bir duygunun habercisidir. Bu rüya genellikle geçmişe takılan ve yaşadıklarını çok düşünen kimselerin görebilecekleri bir rüyadır.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölüye bir şey vermek, kişinin elinden çıkacak malı ve harcayacağı parasıdır. Rüyasında ölüye yemek veren kişi gerçek hayatında yardıma muhtaç kişilere yardım eder veya bu rüya vereceğiniz zekatlara ve sadakalara işarettir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölüye para vermek iyi sayılmaz. Bu rüya günah işleyeceğiniz veya bilmeden bazı hatalar yapacağınız anlamına gelmektedir. Rüyasında ölüye yiyecek vermek misafir ağırlamaya veya yemek vererek insanları davet etmeye yorumlanırken; ölmüş bir tanıdığınıza su vermek ise o kişinin ahirette güzel bir dereceye sahip olduğuna ve kendisine birçok nimet ulaştığına yorumlanmaktadır.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA ÖLÜYE YARDIM ETMEK
Rüyasında ölmüş bir kimseye herhangi bir konuda yardım etmek, onun için yaptığınız duaların kabul olduğunu ve kendisini ulaştığını gösterir. Bu rüya aynı zamanda sizin doğru yolu bulup yanlışlardan dönmenize ve en kısa zamanda faydası dokunacak işler içinde bulunmanıza delalet eder. Rüyada bir ölünün hayatından şikayet etmesi ve sizden yardım istemesi, zor durumda bulunduğuna ve dua istediğine yorumlanmaktadır. Rüyada ölünün size yardım etmesi ise kısa sürede tüm sıkıntılardan kurtularak feraha ereceğiniz anlamına gelir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA ÖLÜYE BİR ŞEY VERMENİN  TABİRİ
Bu rüya özellikle gördüğünüz ölü kimse tanıdık birisi ise ona duyduğunuz özlemi veya onunla ilgili herhangi bir düşüncenizi yansıtmaktadır. Ölüden bir şey almak veya vermek kişinin iç dünyasında yaşadığı bazı sıkıntılarının da göstergesidir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada bir kimseye bir takım nesneler verdiğini görmek çeşitli şekillerde tabir edilir:

Rüyada bir kimseye yiyecek vermek; Rüyada yemek vermek hayır üzerine toplantıya işarettir. Bu rüyalar daima hayra yorulur. Rüyada yemek veya yiyecek maddesi vermek iyilik yapmak demektir.

Rüyada yemek vermek üzere sofra görmek hayatının sonuna kadar para derdi çekmemek demektir. Bir yemek sofrasına oturmak istediği makama yükselir anlamındadır. Büyük bolluğa ve huzura işarettir. Kişinin ömrü boyunca sıkıntı çekmeyeceğine işaret eder. Rüyada yemek sofrasının üzerine birçok yemekler konulduğunu ve kendisinin de sedirde oturduğunu görmek, izzet, şeref, ferahlık, sünnet, düğün, müjde, hayır ve menfaat ile tabir olunur.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada yemek sofrası kurulmuş ve her çeşit yemek konulmuş olduğu halde kimsenin sofraya oturmadığını görmek, hayır değildir.

Rüyada ölünün verdiği elbiseyi geri istediğini görmek, onun duaya ihtiyacı olduğuna işarettir.

Rüyada ölünün eski elbisesini ver¬diğini görmek, yoksulluğa işarettir.

Rüyada ölünün kendisine Kur’an veya dinle ilgili başka bir kitap verdiği¬ni görmek, ibadet ve hayra işarettir.

Rüyada ölüye bir şey sattığını görmek, o maddenin fiyatının artarak değerleneceğine işaret eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölünün kendine verilen bir şeyi reddetmesi, zarara işarettir.

Rüyada ölünün kendine sarık, fes, kasket vb. verdiğini görmek, ma¬kam sahibi olmaya işarettir.

Rüyada ölünün kendine takke ver¬diğini görmek, bir zarara uğramaya veya hastalanıp iyileşmeye işaret eder.

Rüyada ölüden bal aldığını gör¬mek, ümit edilmeyen bir yerden ka¬zanç sağlamaya işarettir.

Rüyada bir ölünün kendisine ilim öğrettiğini görmek, dinde kurtuluşa ermeye işarettir.

Rüyada vefat etmiş amcasından veya halasından bir şey aldığını görmek, mirasa veya rahata kavuş¬maya işaret eder.

Rüyada ölüden bir şey almak, iyilik ve kazanca; ölüye bir şey vermek, üzüntü ve kayba işaret eder.
Rüyada ölüden zehirli veya zararlı bir şey almak, iyi değildir.

Rüyada ölünün kötü bir şey yaptı¬ğını görmek, onun ahiret hayatı için iyi değildir.
Rüyada ölünün kendine yiyecek ve içecek verdiğini, kendinin de bunları yiyip içtiğini görmek, hayır ve menfaate; yiyip içmediğini görmek, malın eksilmesine işarettir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada bazen ölünün kendine el¬bisesini verdiğini gören kimse, şid¬detli bir üzüntü yaşar veya ağır bir hastalığa yakalanır.

Rüyada ölünün verdiği elbiseyi giymediğini, ölünün bu elbiseyi alıp tekrar sırtına taktığını gören kimse, yakın zamanda ölür.

Rüyada ölüye elbise verdiğini ve bunu yı¬kayıp dikmesini söylediğini gören kimse, kedere düşer; ölü bu elbiseyi giyerse, rüya sahibi vefat eder.

Rüyada ölünün kendine kirli elbise verdiğini görmek, yanlış ve yadırga¬nacak işler yapmaya işarettir.

Rüyada ölünün kendine karpuz verdiğini görmek, üzüntü ve kedere, sıkıntıya düşmeye işarettir.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölünün bilinmeyen bir şey vermesinde sakınca yoktur.

Rüyada ölünün halka bilmediği bir şey verdiğini görmek, mahiye¬tini anlamak istediği bir konuda bilgi edinememeye işarettir.

Rüyada ölüye zehirli veya tiksinti uyandı¬ran bir şey verdiğini görmek, üzün¬tü ve kederden kurtulmaya işarettir.

Rüyada ölünün kendine yeni bir elbise verdiğini gören kimse, güç ve itibara erişir, zengin olur

Bir ölünün kendisine dünyada sevilen bir şeylerden verdiğini gören, ümit etmediği bir yerden hayra nail olur. Ölen bir kişinin kendisine yeni bir gömlek veya temiz bir elbise verdiğini görenin, ge¬niş rızk sahibi olacağı ifade edilir.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölünün kendine sarık verdiğini gören, hayır, menfaat ve şeref sahibi olur. Ölünün kendisine kirli bir elbise verdiğini gören, kötü işler yapar.

Rüyada ölünün rüya sahibine yemek vermesi, ummadığı bir yerden rızk elde etmesine delâlet eder. Ölünün bal vermesi, ümit olunmayan yerden mal ve kazanç elde etmeye işarettir.

Bazı tabirciler demişlerdir ki: Ölüden bir şey almak iyi, vermek kötüdür. Ölünün kendisine her ne olursa olsun bir şey vermesi ısıran ve zehirleyen haşaratın haricinde hayırlıdır. Ölüye her ne olursa olsun vermek, iyi değildir. Ancak verdiği şey, zehirli bir hay¬van yahut tiksinti uyandıran bir şey ise, gam ve kederden kurtulmaya de¬lâlet eder.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Danyal Aleyhisselam’ a göre rüyasında kendisine bir yüzük verilerek "Bununla mühürle" dediklerini gören, en büyük makama geçer, eğer zengin ise mali artar, savaşta ise kazanır, tüccar ise kazancı artar, fakir ise geçimi düzelir.

Rüyada bir kimsenin size hediye verdiğini görmeniz; aşk ve iş hayatında mutlu olacağınıza delalet eder.

Bir kimsenin kendisine iyi bir şey verdiğini görmek, hayır ve nimettir.
Eğer verdiği kabul edilecek şeylerden değilse, bunun yorumu yukarıdaki tabirin tersidir.

Rüyada kümesinizdeki hayvanlara yem verdiğinizi görmek, hayır işleriyle uğraşarak birçok fakir kimselerin geçimine yardımcı olduğunuzu ve bu yüzden büyük sevap kazandığınızı gösterir.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölüye Bir Şey Vermek
Rüyada ölüye bir şey vermek, kişinin elinden çıkacak malı ve harcayacağı parasıdır. Rüyasında ölüye yemek veren kişi gerçek hayatında yardıma muhtaç kişilere yardım eder veya bu rüya vereceğiniz zekatlara ve sadakalara işarettir.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyasında ölü ile konuşmak alacağınız bir habere işarettir. Ölüden güzel bir haber almak gerçek hayatta bir müjdeye veya başınıza gelecek güzel bir havadise işaretken; ondan kötü bir haber işitmek ise bir zorlukla karşılaşmanıza veya bir belaya uğramanıza delalet eder. Rüyada ölü ile sohbet etmek ve onun durumunun iyi olduğunu söylemesi ahirette güzel bir mevkide bulunduğunun habercisidir.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Bu rüya özellikle gördüğünüz ölü kimse tanıdık birisi ise ona duyduğunuz özlemi veya onunla ilgili herhangi bir düşüncenizi yansıtmaktadır. Ölüden bir şey almak veya vermek kişinin iç dünyasında yaşadığı bazı sıkıntılarının da göstergesidir.

İlgili rüyalar

+3 oy
66 yorum 66 okuma
+1 oy
70 yorum 31 okuma
mustafaharputi 9 Haziran Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)   yazdı
+1 oy
36 yorum 47 okuma
+1 oy
53 yorum 41 okuma
+1 oy
47 yorum 35 okuma
+1 oy
41 yorum 34 okuma
+2 oy
100 yorum 98 okuma
+1 oy
80 yorum 83 okuma
mustafaharputi 9 Mayıs Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)   yazdı
+2 oy
64 yorum 129 okuma
+1 oy
71 yorum 90 okuma
Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.

Kategoriler

20.9k rüya

82.7k yorum

26.5k düş-ünce

4.4k üye

110 Aktif
3 Üye ve 107 misafir
Aktif olan üyeler
Bugün : 33697
Dün : 28782
Toplam : 17242471
En Aktif Üyeler
Bu hafta:
  1. mustafaharputi mustafaharputi - 1094 e
  2. Sonbahar Sonbahar - 162 e
  3. Karga Karga - 108 e
  4. Sibel Atasoy Sibel Atasoy - 51 e
  5. Rüya Tabircisi Rüya Tabircisi - 35 e
  6. Yaren1989 Yaren1989 - 29 e
  7. Hypnos Hypnos - 27 e
Rüya tabiri sözlüğü
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler size sadece farklı bir bakış açısı sağlar.
...