Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
+3 oy
3.9k okuma
mustafaharputi Tabir kategorisinde Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
düzenledi
Rüyada ölülerin dirildiğini görmek
Rüyada Ölülerin dirilmesi goren kısının huzura kavusacağına ve butun sıkıntılarından kurtulacağına delalettir.

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

100 Yorum

+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
seçti
 
En İyi Yorum
Ebû Saidul .Vaaz diyor ki: Ölüden duyuları haber aynen çıkar. Bir ölüyü taçla Cennet elbiseleri içinde yü¬züklerle veya bir taht üzerinde v.b. halde görmek; onun âhiretteki rahatına delâlettir. Ölünün yeşil elbiseler içinde olması şehit olarak göçtüğüne işarettir. Ölüyle tartışmak; günaha girmektir. Ölünün zengin olduğunu görmek; ha¬yırdır. Fakir ise bunun aksidir. Ölüyü çıplak veya bir ye¬rini açık görmek; onun için iyi değildir. Sağlığında hayır yapmamıştır. Fakat, ölü dindarlardan ise, rüya şerre yo¬rulmaz. Meçhul ölülerin mezarları üzerinde durduklarını görmek; o bölge ahâlisi için şiddet ve nifakla, karışıklıkla yorumlanır. Bir kâfiri güzel bir halde görenin veya o ölü¬nün evlâdının ve torunun akıbeti iyi olur yâhutta o ölü îmân ile göçmüştür! Rüyasında atalarından birinin dirildiğini gören, çok yaşar. İşleri düzelir. Bahtı açık olur. Oğlunun dirildiğini görenin, bir düşmanı olur. Kızının dirildiğini gören, selâmete çıkar. Ölmüş kadınların dirilerek yanına geldiklerini görenin, kısmeti açık olur. Beyaz el¬biseli ölülerin dirildiğini gören, dinine bağlı olur. Kırmızı elbise; ise dünyâ eğlencelerine düşkün olmaktır. Siyah el¬biseli ölü, servete delâlettir. Kirli ve yırtık elbise günâhla tâbir edilir. Vefat etmiş bir idarecinin dirilerek makamına tekrar geçtiğini görenin ailesinden biri, büyük memuriyete gelir. Bir ölünün dirilerle beraber namaz kılması, o in¬sanların ibâdette kusur işlediklerine işaret eder. Ölünün başından şikâyet etmesi, onun ana babasına karşı yaptığı kötü muameleden dolayı ceza gördüğüne delâlettir. Ebeveyninden şikâyet etmesi, malı veya karısının nikâhı yü¬zünden hesap verdiğine işaret eder. Elinden şikâyetçi ise kardeşi’veya ortağının hakkı yüzünden yahut yalan ye¬minden hesap vermektedir. Böğründen şikâyet ederse, karısının hakkından dolayı eziyet gördüğüne, karnından şikâyetçiyse, evlât ve akrabasının hakkından dolayı mes’ûl tutulduğuna, ayağından rahatsız ise, malını dine muhalif yerlerde sarfetmesi yüzünden ceza çektiğine delâlet eder. Baldırından şikâyet eden bir ölü, akrabalarıyla münâse¬betini kestiği için, bacaklarından şikâyetçi bir ölü ise, dünyâsını bâtılla mahvettiği için azapta demektir. Ağlayan, inleyen, hâli bozuk bir ölü, kabahatleri yüzünden sı-kıntıdadır. Göz ağrısı çeken bir ölü; dünyâda başkalarının namusuna göz diktiği için cezalandırılmaktadır. Baş ağ¬rısı, o ölünün kibir yüzünden de eziyet gördüğüne işaret eder. Dili ağrıyan bir ölü görmek; onun dünyâda de¬dikoducu olduğuna delâlet eder. Kulak ağrısı çeken bir ölü, dünyâda kötü sözleri dinlediğinden dolayı çile çek¬mektedir. Ayak ağrısı, o ölünün yolculuklarındaki kötü işleri yüzünden çektiği azaba işarettir. Cinsel organında sancı olan bir ölü, dünyâda aile ve akrabalarıyla ilgisi olanlara düşmanlık ettiği için ceza görmektedir. Bir firavunun dirilerek hüküm verdiğini görmek; halk için iyi değildir. Bir ölüyle beraber aynı yorganla yatan, hastalanır. Fakat, şifâya kavuşur. Ölünün kendisini davet ettiğini gören, çok yaşar. Ölünün uyuması, onun rahatta olduğuna delâlet eder. Bir ma’ruf (tanınan) ölünün tekrar öldüğünü ve arkasından ağlandığını gören, yakınlarından birini kaybeder. Şayet ağlayan olmazsa, bir akrabası ev¬lenir. Bir ölünün deniz vb. yerde gark olduğunu görmek; onun Cehennemde olduğuna işarettir. Ölülerin evlerine döndüklerini görmek; hapis için kurtuluş, kıtlıktan sonra bolluktur. Ölünün aniden tekrar öldüğünü, yahut öleceğini bil¬dirdiğini görmek; hayır değildir.   Belki âni ölümdür. Ölüyü sarhoş görmek; hem rüya sahibi hem de ölü için iyi sayılmaz.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
ÖLÜNÜN DİRİLMESİ: Rüyasında bir ölünün bilhassa güleryüzle dirildiğini gören, sevinir. Vefat etmiş babasının güleç yüzle ve temiz elbiseyle dirildiğini gören; arzusuna kavuşur, makam sahibi olur, işleri düzelir. Aksi ise iyi değildir. Validesinin dirildiğini gören, feraha çıkar. Ölmüş karısının yaşadığını gören, fakirliğe düşer. Vefat etmiş oğlunun yaşadığını gören, düşmanını affeder. Kı¬zının dirildiğini gören, üzüntüden kurtulur. Vefat etmiş oğlunun yaşadığmı gören kadının, kızı olur. Kızının ya¬şadığını gören kadm, erkek doğurur. Erkek kardeşinin ya¬şadığını gören kadının, kayıp kimsesi gelir. Bir ölüyü di¬rilten, bir kâfirin müslüman olmasına vesile olur. Ölmüş kız kardeşinin yaşadığını gören kadm, zaaftan kurtulur. Kuvvetlenir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Câfer-i Sâdık buyurmuştur ki: Ölüye yol gösteren, ilim ve hikmet.sahibi olup insanları doğru yola davet eder. Ölüyü dirilttiğini gören, debbağ olur. Minder üzerinde otu¬rup ölüyle kucaklaşan, çok yaşar. Ölünün kendi mekânına oturduğunu görmek; hayır değildir. Rüya sahibi memur ise azl olunur yahut vefat eder. Bir kadının ölüyle ev¬lenmesi onun vefatına işarettir. Ölünün kendisine ağır bir şey yüklediğini gören, günâh işler. Ölünün atına bindiğini, kılıcını kuşandığını yahut elbisesini giydiğini görmek; hayır değildir. Dalâlet ve hüsrandır. Ölünün koşması, rüya sâhübinin selâmetine delâlettir. Ölünün kalede veya zırhlar içinde” olması, hayra yorulur. Selâmettir. Ölünün şarkı söy¬lemesi, iyi değildir. Kabirlerin yıkıldığını ve ölülerin çıktıklarını görmek; depreme delâlettir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ebû Sâid’ül Vâaz’ın bu rüya ile alâkalı diğer yorumları ise şöyle: Bir ölünün dirildiğini gören, sevinir. Ümit et¬mediği yerden selâmete çıkar. Ölüyü yeşil elbiseler içinde görmek, onun şehit olarak göçtüğüne delildir. Bir ölüyü güler yüzlü ve sükûnet içinde görmek, kendisi için ya¬pılan hayırlara memnun olduğuna işarettir. Ölünün ken¬disine çirkin sözlerle nasihat ettiğini gören, günâh işler. Ölüden dayak yiyen ya günâha girer, ya yolculuktan hayır görür, ya borcunu öder yâhutta elinden çıkmış bir şeye tekrar kavuşur. Tanıdığı ölülerin kabirlerinden sevinç içinde kalk-tıklarını görenin, ümidini kestiği işleri yeniden hayât bulur. Talihi açılır. Bu mevtaları üzüntülü ve eski el¬biseler içinde görenin (belki o’ ölülerin), evlâtları ve diğer yakınları fakir düşerler. Günâh işlerler. Vefat ettiğini ve ölümle alâkalı işlemlerin yerine getirildiğini görenin işleri bozulur. İmamın veya hükümdarın vefatını görmek, o ülke için hayır değildir. Bir rivayete göre o bölge harap olur. Hasta olmadan ve hey’et-i mevt bulunmadan ölen, çok yaşar.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
îbn-i Şirin daha önce beyân ettiğimiz tâbirlerine ilâveten diyor ki: Bir ölünün dirilerek yanına geldiğini ve kendisine hitap ettiğini gören, selâmete çıkar. Sıhhat bulur. Bahtı açı¬lır. Ailesinin ölmüş bir ferdiyle tartışan, dostu ile darılır. Öldüğünü, bütün işlemlerin yerine getirildiğini gören, teybe etmeden vefat eder. Şayet defnedilmemişse tevbekâr olması umulur. Bir kavmin yanında vefat eden, onların fi¬illeriyle haşr olunur. Bir rivayete göre bid’at üzere günah¬kâr olarak ölür yâhutta uzun bir yola gider ve geri dönmez. Yukarıda adı geçen büyük tâbirciler, ölmek ve di-rilmekle ilgili rüyaları bazen aynı bazen farklı yo¬rumlamışlardır. Onların bu muhtelif tâbirleri aşağıdaki paragraflardadır. Vefat ettiğini ve ölümle ilgili bütün işlemlerin ya¬pıldığını ancak defne dilmediğini görenin hanesi yıkılır ve oradan ayrılır. Vefat eyledikten sonrahayâta döndüğünü gören, uzun biryolculuğa çıkar. Günâh işler, ardından tevbe eder. Vefat etmesine rağmen gerekli şartların yapılmadığını gö¬renin işleri bozulur. Birinin vefat ettiğini, halkın onu hayır ile andığını görmek, makbul işler yapmağa delildir. Uykusu içinde hasta olmaksızın öldüğünü, gören, çok yaşar. Vefat edip defnolunduğunu gören, tevbe etmeden vefat eder. Gömüldükten sonra kabirden çıkarsa tevbeye nail olur. Vefat edip kabre götürüldüğünü gören, uzak bir sefere gider. Bir garip ölünün dirildiğini görmek o ölünün iyi hâline delâlettir. Öldükten sonra halkın omuzları üzerinde götürüldü¬ğünü gören halk arasında itibâr sahibi olur. Şeref kazanır. Ehilse büyük bir makama gelir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Kirmâni’ye göre ölmüş bir idarecinin dirilmesi ve tek¬rar vazifesinin başına geçmesi’ iki şekilde, tevil edilir. Ya yakınları işbaşına gelir veya vali vb.nin ahlâkı iyi olur. Bâzı ölülerin bir yere oturup yedikleri yiyecek, pa¬halanır. Bir ölüde, bulunması mümkün olmayan şeyi gör¬mek; hayret edilecek bir durumun zuhuruna yahut rüya sahibinin istifâdesine delildir. Bir ölüyü sağlığında hiç  namaz kılmadığı bir yerde namazda görmek, hayâtmda yaptığı hayırlar sayesinde kazandığı sevaplara işarettir. Ölünün arkasından bir haneye giren tekrar geri çıkmayan şahıs, vefat eder. Öldükten sonra dirildiğini gören, zengin . olur. Gurbetteyse salimen döner. Meçhul bir kadının öl¬düğünü ardından dirildiğini görmek, yağmur yağacağına delâlettir. Karısının ölüp dirildiğini gören, ziraatten fayda sağlar. Ölünün muteber bir san’atı icra etmesi, iyidir. Makbul olmayan bir işi icra etmesi, hayra yorulmaz. Ölüyü eski elbiseler içinde çirkin fiillerle ve kötü du¬rumda görmek, oun sıkıntıda olduğuna, Cenâb-ı Hakk’ın rızâsından mahrum kaldığına işaret eder. Bir eşyanın üzerinde insan veya hayvan ölüsüne âit bir şey görmek, o eşyanın bozulacağına, kaybolacağına de-lildir. Meyyitin bir şey satın alması veya satması, o mad¬denin azalacağına delildir. Rüyada ölünün elbisesinin yı¬kanmasını istemesi, onu sadakaya, duaya vb.ne muhtaç olduğuna işarettir. Borcu ödenmeli, vasiyeti yerine ge¬tirilmelidir. Rüyâsmda meyyitin hakikatinden bahsettiğini gören, onun hayatındaki hâlini, ahlâkını araştırır. Meyyitin meçhul bir mekânda tabuttan veya teneşirden kalkarak kendine geldiğini gören, hayra, hikmete ve helâl mala nail olur.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Ölüden duyulan haber aynen çıkar. Bir ölüyü taçla Cennet elbiseleri içinde yüzüklerle veya bir taht üzerinde v.b. halde görmek; onun ahiretteki rahatına delalettir. Ölünün yeşil elbiseler içinde olması şehit olarak göçtüğüne işarettir. Ölüyle tartışmak; günaha girmektir. Ölünün zengin olduğunu görmek; hayırdır. Fakir ise bunun aksidir. Ölüyü çıplak veya bir yerini açık görmek; onun için iyi değildir. Sağlığında hayır yapmamıştır. Fakat, ölü dindarlardan ise, rüya şerre yorulmaz. Meçhul ölülerin mezarları üzerinde durduklarını görmek; o bölge ahalisi için şiddet ve nifakla, karışıklıkla yorumlanır. Bir kafiri güzel bir halde görenin veya o ölünün evladının ve torunun akıbeti iyi olur yahutta o ölü iman ile göçmüştür. Rüyasında atalarından birinin dirildiğini gören, çok yaşar. İşleri düzelir. Bahtı açık olur. Oğlunun dirildiğini görenin, bir düşmanı olur. Kızının dirildiğini gören, selamete çıkar.
Ölmüş kadınların dirilerek yanına geldiklerini görenin, kısmeti açık olur. Beyaz elbiseli ölülerin dirildiğini gören, dinine bağlı olur. Kırmızı elbise; ise dünya eğlencelerine düşkün olmaktır. Siyah elbiseli ölü, servete delalettir. Kirli ve yırtık elbise günahla tabir edilir. Vefat etmiş bir idarecinin dirilerek makamına tekrar geçtiğini görenin ailesinden biri, büyük memuriyete gelir. Bir ölünün dirilerle beraber namaz kılması, o insanların ibadette kusur işlediklerine işaret eder. Ölünün başından şikayet etmesi, onun ana babasına karşı yaptığı kötü muameleden dolayı ceza gördüğüne delalettir. Ebeveyninden(*) şikayet etmesi, malı veya karısının nikahı yüzünden hesap verdiğine işaret eder. Elinden şikayetçi ise, kardeşi veya ortağının hakkı yüzünden yahut yalan yeminden hesap vermektedir. Böğründen şikayet ederse, karısının hakkından dolayı eziyet gördüğüne, karnından şikayetçiyse, evlat ve akrabasının hakkından dolayı mes'ul tutulduğuna, ayağından rahatsız ise, malını dine muhalif yerlerde sarfetmesi yüzünden ceza çektiğine delalet eder. Baldırından şikayet eden bir ölü, akrabalarıyla münase-betini kestiği için, bacaklarından şikayetçi bir ölü ise, dünyasını batılla mahvettiği için azapta demektir. Ağlayan, inleyen, hali bozuk bir ölü, kabahatleri yüzünden sıkıntıdadır. Göz ağrısı çeken bir ölü; dünyada başkalarının namusuna göz diktiği için cezalandırılmaktadır.
Baş ağrısı, o ölünün kibir yüzünden de eziyet gördüğüne işaret eder. Dili ağrıyan bir ölü görmek; onun dünyada dedikoducu olduğuna delalet eder. Kulak ağrısı çeken bir ölü, dünyada kötü sözleri dinlediğinden dolayı çile çekmektedir. Ayak ağrısı, o ölünün yolculuklarındaki kötü işleri yüzünden çektiği azaba işarettir. Cinsel organında sancı olan bir ölü, dünyada aile ve akrabalarıyla ilgisi olanlara düşmanlık ettiği için ceza görmektedir.
Bir firavunun dirilerek hüküm verdiğini görmek; halk için iyi değildir. Bir ölüyle beraber aynı yorganla yatan, hastalanır. Fakat, şifaya kavuşur. Ölünün kendisini davet ettiğini gören, çok yaşar. Ölünün uyuması, onun rahatta olduğuna delalet eder. Bir ma'ruf (tanınan) ölünün tekrar öldüğünü ve arkasından ağlandığını gören, yakınlarından birini kaybeder. Şayet ağlayan olmazsa, bir akrabası evlenir. Bir ölünün deniz vb. yerde gark olduğunu görmek; onun Cehennemde olduğuna işarettir. Ölülerin evlerine döndüklerini görmek; hapis için kurtuluş, kıtlıktan sonra bolluktur.
Ölünün aniden tekrar öldüğünü, yahut öleceğini bildirdiğini görmek; hayır değildir. Belki ani ölümdür. Ölüyü sarhoş görmek; hem rüya sahibi hem de ölü için iyi sayılmaz.
Cafer-i Sadık buyurmuştur ki: Ölüye yol gösteren, ilim ve hikmet sahibi olup insanları doğru yola davet eder. Ölüyü dirilttiğini gören, debbağ olur. Minder üzerinde otu-rup ölüyle kucaklaşan, çok yaşar.
Ölünün kendi mekanına oturduğunu görmek; hayır değildir. Rüya sahibi memur ise azl olunur yahut vefat eder. Bir kadının ölüyle evlenmesi, onun vefatına işarettir. Ölünün kendisine ağır bir şey yüklediğini gören, günah işler. Ölünün atına bindiğini, kılıcını kuşandığını yahut elbisesini giydiğini görmek; hayır değildir. Dalalet ve hüsrandır. Ölünün koşması, rüya sahibinin selametine delalettir. Ölünün kalede veya zırhlar içinde olması, hayra yorulur. Selamettir. Ölünün şarkı söylemesi, iyi değildir.
Kabirlerin yıkıldığını ve ölülerin çıktıklarını görmek; depreme delalettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölmüş Birinin Size Gülmesi
Rüyada gülen ölü, yakında çok müjdeli haberler alacağınızın ev başınıza oldukça güzel hadiseler geleceğinin göstergesidir. Bu rüya oldukça hayırlıdır. Uzun süredir devam eden sıkıntıların bitmesine ve ferahlamaya, üzüntülerden kurtulmaya, bekarlar için kendisine hayırlı bir kısmetin çıkmasına, düşündüğünüz her alanda güzellik ve hayırlara yorumlanır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Uzaktaki yahut kaybolmuş birinin ölüm haberini almak, onun dice noksanlık içinde olduğuna,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Bazen ölüm anı dinde tartışmaya, ev taşınmaya, borç ödemeye, evlenmeye, misafiri hazırlamaya, bir sanattan diğer sanata geçmeye yahut haklardan istifade etmeye,
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ebu Said'ül Vaaz'ın bu rüya ile alakalı diğer yorumları ise şöyle: Bir ölünün dirildiğini gören, sevinir. Ümit etmediği yerden selamete çıkar. Ölüyü yeşil elbiseler içinde görmek, onun şehit olarak göçtüğüne delildir. Bir ölüyü güler yüzlü ve sükunet içinde görmek, kendisi için yapılan hayırlara memnun olduğuna işarettir. Ölünün kendisine çirkin sözlerle nasihat ettiğini gören, günah işler. Ölüden dayak yiyen ya günaha girer, ya yolculuktan hayır görür, ya borcunu öder yahutta elinden çıkmış bir şeye tekrar kavuşur.
Tanıdığı ölülerin kabirlerinden sevinç içinde kalktıklarını görenin, ümidini kestiği işleri yeniden hayat bulur. Talihi açılır. Bu mevtaları üzüntülü ve eski elbiseler içinde görenin (belki o ölülerin), evlatları ve diğer yakınları fakir düşerler. Günah işlerler.
Vefat ettiğini ve ölümle alakalı işlemlerin yerine getirildiğini görenin işleri bozulur. İmamın veya hükümdarın vefatını görmek, o ülke için hayır değildir. Bir rivayete göre o bölge harap olur. Hasta olmadan ve hey'et-i mevt bulunmadan ölen, çok yaşar.
İbn-i Şirin daha önce beyan ettiğimiz tabirlerine ilaveten diyor ki: Bir ölünün dirilerek yanına geldiğini ve kendisine hitap ettiğini gören, selamete çıkar. Sıhhat bulur. Bahtı açılır. Ailesinin ölmüş bir ferdiyle tartışan, dostu ile darılır. Öldüğünü, bütün işlemlerin yerine getirildiğini gören, tevbe etmeden vefat eder. Şayet defnedilmemişse tevbekar olması umulur. Bir kavmin yanında vefat eden, onların fiilleriyle haşr olunur. Bir rivayete göre bid'at üzere günah-kar olarak ölür yahutta uzun bir yola gider ve geri dönmez.
Yukarıda adı geçen büyük tabirciler, ölmek ve dirilmekle ilgili rüyaları bazen aynı bazen farklı yorumlamışlardır. Onların bu muhtelif tabirleri aşağıdaki paragraflardadır.
Vefat ettiğini ve ölümle ilgili bütün işlemlerin yapıldığını ancak defnedilmediğini görenin hanesi yıkılır ve oradan ayrılır.
Vefat eyledikten sonrahayata döndüğünü gören, uzun biryolculuğa çıkar. Günah işler, ardından tevbe eder. Vefat etmesine rağmen gerekli şartların yapılmadığını görenin işleri bozulur. Birinin vefat ettiğini, halkın onu hayır ile andığını görmek, makbul işler yapmağa delildir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölmüş Birini Canlı Görmek ve Konuşmak
Uzun zamandan beri sıkıntılı günler yaşayan rüya sahibinin, iş hayatında yapacağı bir atılım sayesinde çok iyi yerlere geleceğine, sıkıntılarından ve üzüntülerinden kurtulacağına, hayallerine kavuşarak çok mutlu ve sevinçli bir hayata sahip olacağına alamet eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölmüş Birini Canlı Görmek ve Öpmek
Rüyayı gören kişinin, iş hayatında sıkıntılı olduğu dönemlerin sona ereceğine, yaşanan parasal sıkıntıların düzeleceğine, huzursuzlukların son bulacağına, rüya sahibinin gireceği büyük bir iş sayesinde hiç beklemediği bir anda bir miktar hayırlı paraya ve mala kavuşacağına delalet eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölmüş Birinin Sizi Terslemesi
Rüyanızda ölen birinin size kızdığını ve sizi terslediğini görmeniz dünya hayatında birtakım yanlışlar ve günahlar yapmanıza ve bu nedenle de insanlar arasında huzursuzluğun çıkmasına işarettir. Bu rüyayı gören kişi kendisine çeki düzen vermeli ve yaptıklarına dikkat etmelidir. Bazen de o ölmüş kişinin sizden razı olmadığını gösterir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Oğlunun öldüğünü görmek düşmanından kurtulmaya,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölü üzerine feryad ederek ağlamak vaaz ve nasihate,
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Uykusu içinde hasta olmaksızın öldüğünü gören, çok yaşar. Vefat edip defnolunduğunu gören, tevbe etmeden vefat eder. Gömüldükten sonra kabirden çıkarsa tevbeye nail olur.
Vefat edip kabre götürüldüğünü gören, uzak bir sefere gider. Bir garip ölünün dirildiğini görmek o ölünün iyi haline delalettir.
Öldükten sonra halkın omuzları üzerinde götürüldü-ğünü gören halk arasında itibar sahibi olur. Şeref kazanır. Ehilse büyük bir makama gelir.
Kirmani'ye göre ölmüş bir idarecinin dirilmesi ve tekrar vazifesinin başına geçmesi iki şekilde tevil edilir. Ya yakınları işbaşına gelir veya vali vb.nin ahlakı iyi olur.
Bazı ölülerin bir yere oturup yedikleri yiyecek, pahalanır. Bir ölüde, bulunması mümkün olmayan şeyi görmek; hayret edilecek bir durumun zuhuruna yahut rüya sahibinin istifadesine delildir. Bir ölüyü sağlığında hiç namaz kılmadığı bir yerde namazda görmek, hayatında yaptığı hayırlar sayesinde kazandığı sevaplara işarettir. Ölünün arkasından bir haneye giren tekrar geri çıkmayan şahıs, vefat eder. Öldükten sonra dirildiğini gören, zengin olur. Gurbetteyse salimen döner. Meçhul bir kadının öldüğünü ardından dirildiğini görmek, yağmur yağacağına delalettir. Karısının ölüp dirildiğini gören, ziraatten fayda sağlar. Ölünün muteber bir san'atı icra etmesi, iyidir. Makbul olmayan bir işi icra etmesi, hayra yorulmaz.
Ölüyü eski elbiseler içinde çirkin fiillerle ve kötü durumda görmek, oun sıkıntıda olduğuna, Cenab-ı Hakk'ın rızasından mahrum kaldığına işaret eder.
Bir eşyanın üzerinde insan veya hayvan ölüsüne ait bir şey görmek, o eşyanın bozulacağına, kaybolacağına delildir. Meyyitin bir şey satın alması veya satması, o maddenin azalacağına delildir. Rüyada ölünün elbisesinin yıkanmasını istemesi, onu sadakaya, duaya vb.ne muhtaç olduğuna işarettir. Borcu ödenmeli, vasiyeti yerine getirilmelidir.
Rüyasında meyyitin hakikatinden bahsettiğini gören, onun hayatındaki halini, ahlakını araştırır. Meyyitin meçhul bir mekanda tabuttan veya teneşirden kalkarak kendine geldiğini gören, hayra, hikmete ve helal mala nail olur.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Anne Babasının Dirildiğini Görmek
Rüyada bir kişi babasının dirildiğini ve özellikle de güler yüzlü ya da mutlu olduğunu girse bu rüya o kimsenin mala mülke konmasına, makam sahibi olmasına, işinde yükselerek güzel mevkilere gelmesine işarettir. Annenin dirilmesi ise her türlü sıkıntılardan kurtulmaya ve kişinin ferahlamasına işarettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİN TEKRAR ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Bir sorunu çözememiş, henüz bir sıkıntının etkilerini üzerinden atamamışken üzerine yeni bir problemin gelmesi nedeniyle rüya sahibinin bunalmasına işaret eder. Aynı zamanda kişiyi  olarak sarsacak bu nedenle onun korkusu haline gelecek bir olaydır. Rüyada ölmüş birinin tekrar öldüğünü sonra da dirildiğini görmek, deyim yerindeyse Arap saçına dönecek bir olayın yaşanması demektir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• kızının öldüğünü görmek ümitsizliğe,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• bu ağlamayı dinlemek çirkin koku yayan bir yeri açmaya ya da çalgı aletlerinin çalındığı bir merasimde bulunmaya; bir fitne çıkarmaya,
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilmesi ve Konuşması, yakın bir süre içerisinde sizi şaşırtacak ve manevi olarak değiştirecek bazı olayların meydana geleceğine işaret eder. Rüyada ölünün dirilmesi ve konuşması doğrultusunda meydana gelecek olan bu olayların, hayatınızın kapsamını değiştirmesi son derece muhtemeldir. Rüyada ölünün dirilmesi ve konuşması aynı şekilde dini yaşantınızı baştan aşağıya etkileyecek bazı olaylara maruz kalacağınızı da simgeler.
Tüm bu anlamların yanı sıra rüyada ölünün dirilmesi ve konuşması tabiri doğrultusunda, yaşadığınız manevi değişimlerin sizi duygusal olarak etkilemesi de beklenebilir. Bu sayede inandığınız değerlere daha da bağlı bir hale gelecek, ibadetlerinizi ya da dualarınızı da bu doğrultuda yapmaya özen göstereceksinizdir. Rüyada ölünün dirilmesi ve konuşması aynı şekilde, manevi olarak deneyimlediğiniz şeylerin psikolojik sağlığınıza iyi geleceğine de işaret eder. Bunun yanı sıra, bu rüya tabiri yaşadığınız bu değişimlerden dolayı içsel bir huzur yakalayacağınızın de habercisidir. Yakalayacağınız bu içsel huzur sayesinde geleceğe karşı daha duyarlı bir hale gelecek ve bundan son derece mutluluk duyacaksınızdır. Özet geçmek gerekirse rüyada ölünün dirilmesi ve konuşması tabirince kısa süre içerisinde dini yaşantınızı daha farklı bir boyutta yaşamaya başlayacağınıza delalet eden bi tabir olarak öne çıkar.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Erkek Kardeşinin Dirildiğini Görmek
Rüyasında erkek kardeşinin dirildiğini gören kimse, güç ve kuvvet kazanır. Bu rüya sizin çok büyük bir makama gelerek sorumluluğunuzun artmasına; o kimsenin devlet işine girmesine veya çok iyi bir işte yükselmesine, her anlamda ferahlığa ve mutluluğa işarettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ AĞLARKEN GÖRMEK
Rüyada ölmüş birini ağlarken görmek, ölmüş kişinin, çok sevap işlemesinden ve her zaman Allah yolunda ilerlemesinden ötürü çok hayırlı biri olduğuna alamet edilir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Erkek kardeşinin öldüğünü görmek düşmanın vefatına yahut zarardan kurtulmaya,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölü ardından üzüntüyle - sesli de olsa- ağladığını görmek sevinç ve sürura,
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada mezarda ölünün dirilmesi ve konuşması, kısa süre içerisinde hayatınızı daha farklı bir boyutta yaşayacağınıza işaret eder. Rüyada mezarda ölünün dirilmesi ve konuşması doğrultusunda kısa süre içerisinde yepyeni deneyimler yaşayacağınızın göstergesi olarak yorumlanır. Rüyada mezarda ölünün dirilmesi ve konuşması aynı şekilde gelecekle alakalı kaygılarınızın daha farklı bir boyuta ulaşacağına da işaret eder. Rüyada mezarda ölünün dirilmesi ve konuşması bu manevi hayatınızdaki yaşayışınızın da daha farklı ilerleyeceğine de delalet eder. Rüyada mezarda ölünün dirilmesi ve konuşması tabirince kısa süre içerisinde yepyeni deneyimler yaşayacağınızı ve bundan manevi keyif alacağınızı ifade eden bir tabir olarak öne çıkar. Özet geçmek gerekirse rüyada mezarda ölünün dirilmesi ve konuşması tabirince manevi hayatınıza daha farklı açılardan bakacağınızı söylemek doğru olacaktır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Dedesinin Dirildiğini Görmek
Rüyada dedesini nur yüzlü bir şekilde dirilmiş gören, manevi anlamda kendisini geliştirerek, insani derecesini yükseltir. Bu rüya kişinin dünya ve ahiretinin güzelliğine, yakında size güzel bir haber verecek bir kişiye, umduğunuza nail olmaya, özellikle maddi beklentilerinizin gerçekleşmesine, sıkıntılardan kurtulmaya işarettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ölü üzerine namaz kılmak çirkin bir iş yapmaya yahut batıl amele delalet eder
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
siyah ve çirkin renkli elbiseler içinde ve üzüntülü görmek azap çektiğine,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölü olduğunu görmek sevince ve imrenilecek güzel bir duruma gelmeye,
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilmesi ve Seninle Konuşması
Rüyada ölünün dirilmesi ve seninle konuşması, son derece şaşırtıcı olayların parçası olacağınıza işaret eder. Rüyada ölünün dirilmesi ve seninle konuşması doğrultusunda bu olaylar yüzünden riskler alacağınızı söylemek doğru olacaktır. Rüyada ölünün dirilmesi ve seninle konuşması aynı şekilde gelecekle alakalı kaygılarınızın sizi ele geçireceğine de delalet eder. Rüyada ölünün dirilmesi ve konuşması tabiri ile benzer anlamlar anlamlar barındıran bu rüya tabiri doğrultusunda, dualarınızı daha tutkulu ve ibadetlerinizi daha derinden yapacağınıza işaret eder. Özet geçmek gerekirse rüyada ölünün dirilmesi ve seninle konuşması aile ve arkadaşlarınıza manevi hissiyatınızı yansıtacağınıza işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Eşinin Dirildiğini Görmek
Rüyada eşinin dirildiğini gören kimse, güzel bir rızıkla rızıklandırılır ve geçimini hayırlı ve iyi yollardan sağlar. Bu rüya gören kişi için hayırlıdır. Sizin sahip olacağınıza nimetlere, bu nimetlerden dolayı sevinip gönül huzuru yaşamanıza, en yakın zamanda karşınıza çıkacak iyi huylu ve ahlaklı bir kimse ile dost olmaya da işarettir.
Rüyada Ölü Olduğunu Görmek
Rüyada ölü olan imrenilen ve herkes tarafından gıpta edilen bir makama yükselir. Bu rüya gören kişinin ömrünün uzamasına maddi anlamda ferahlamasına, istek ve arzularının gerçekleşmesine, kişinin eğer evli değilse yakında tam istediği gibi bir kadın veya erkekle evlenmesine, evliler için hayırlı ve güzel bir geçime, eşi ile anlaşmaya, mutlu bir aile yuvasına işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ölmüş kimseyi uykuda görmek, onun durumunun iyi olduğuna,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölünün ardı sıra gitmek, ölen kimsenin meslek ve işine, görüş ve düşüncesine uymaya,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölüm anı ve onun sıkıntılarını çektiğini görmek çıkar için insanlara zulmetmeye,
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilmesi
Rüyada ölünün dirilmesi; enerji, olgunlaşma, özgüven, güvence, iç arınma, değişim, yeni bir başlangıç ve yeniden doğuş anlamına gelir. Her bakımdan umut vaat eden rüyalardır. Bir hastalıktan kurtulma, yeni bir fikrin ortaya çıkması, aşk hayatında yeni bir başlangıç, iş hayatında yenilikler gibi insan hayatında önemli değişikliklerin habercisidir. Büyük zorlukların geride kaldığı şansınızın açık olduğu bir döneme gireceğinize müjdedir.
Rüyada ölünün dirilmesi; daha yüksek bir hedef veya hidayete erme, yüksek ilim irfan öğrenme, entelektüel büyüme gibi kişisel, manevi arzuları simgeler. Rüyada ölü birinin dirildiğini görmek birçok kültürde kişinin isteklerinin gerçekleşeceğine, başarılı olacağına işaret sayılır, bazı kültürlere göre ise bozukluklara ve kayıplara göstergedir. Aynı zamanda acı veren ilişkilere veya sağlıksız, yıkıcı davranışlara yorumlanır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölüm Anını Görmek
Rüyada ölüm anında bulunmak farklı şekillerde yorumlanır. Bu rüya bazen, dinde muhalefet etmeye ve bidatlara dalmaya, bazen de borçlarınızın hepsini ödeyeceğinize işarettir. Bazı alimlere göre ise böyle bir rüya yeni bir eve taşınmaya, bulunduğu mekanı terk ederek farklı bir yere gitmeye, bir meslekten başka bir mesleğe geçmeye, elindeki sanatını bırakıp farklı bir sanat öğrenmeye işarettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
•    Ölüyü soymak, eşini boşamak için zorlanmaya, malında zulüm meydana gelmesine, yolculuğa, günahtan temizlenmeye, tövbe etmeye ya da -kâfir için- İslâmla şereflenmeye,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ümamın ( önder konumdaki kimselerin) ölmesi şehrin yahut o yerleşim alanının harap olmasına,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölmek, bir hatadan yahut günahtan pişman olmaya, ölüm belirtileri olmadan, uyurken hastalanmaksızın öldüğünü görmek ömrünün uzun olmasına,
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Aniden Dirilmesi ve Konuşması
Rüyada ölünün aniden dirilmesi ve konuşması, kısa süre içerisinde ruhani haliniz kapsamında büyük değişimlerin yaşanacağını ifade eder. Rüyada ölünün aniden dirilmesi ve konuşması doğrultusunda yaşanacak bu değişimler sosyal kimliğinizi de baştan sona etkileyecektir. Rüyada ölünün aniden dirilmesi ve konuşması aynı şekilde gelecekle alakalı kaygılarınızın üstesinden geleceğinize de işaret eder. Rüyada ölünün aniden dirilmesi ve konuşması doğrultusunda gelecek ile alakalı manevi gücünüzün size güzel şeyler yaptıracağını söylemek doğru olacaktır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölü Üzerine Feryat Edip Ağlamak
Rüyada bir ölü olduğunu ve onun üzerinde kapanıp feryat ederek ağladığını gören kişi birisine bir nasihat verir veya kendisine verilir. Bu rüya batıl olandan ayrılarak hak yolu bulmaya, doğru yoldan ayrılanlar için yapılan hatalara pişman olup tövbe etmeye, bazen zikir meclislerinde bulunmaya delalettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ölmüş birinin bir diriyi dövmesi, dövülen kimsenin dinen sakıncalı bir iş işlediğine,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• ölü geçmişte olmayan bir şeyi haber vermiş ise bu rüyanın geçersiz olmasına,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Bir şeyden korkan yahut üzüntü ve sıkıntı içinde olan kimsenin öldüğünü görmesi hayra ve esenliğe,
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirildiğini Görmek
Rüyada ölünün dirilmesi, artık tamamen umutlarınızı yitirdiğiniz bir konuda yeniden umutlanmaya yorumlanır. Kısa vadede umutların artmasını sağlayacak haberler gelebilir ya da olaylar olabilir. Örneğin bir süredir emek verdiğiniz bir şeyde artık hakkınızı alabilirsiniz. Rüyada ölmüş birinin dirilmesi, edilen duaların kabul olmasına da yorumlanır. Özellikle kendiniz ve ailenizin huzuru mutluluğu için kurduğunuz hayaller kabul olabilir. Ailevi ilişkiler düzelir. Rüyada ölünün canlanması, haneye bebek ya da gelin damat gelmesine yorumlanır. Örneğin bekar olan kişiler için evlenerek kendi yuvalarını ve düzenlerini kurmalarını müjdeler. Evli olanlar için de bebek sahibi olmak demektir.
Rüyada ölünün dirildiğini ve tekrar öldüğünü görmek, sağlık problemi yaşayan için bu sağlık sorunlarının iyileşmesine ve tedavi bulmaya yorumlanır. Bazı sağlık endişeleriniz olabilir ancak tez zamanda da sıhhate erişebilirsiniz. Haneden hasta biri varsa da iyileşebilir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölmüş Biri İçin Sessizce Ağlamak
Rüyada ölü için sessizce ağlayıp göz yaşı dökmek hayırlı sayılır. Bu rüya rahmete ve merhamete, kişinin temiz kalbine, yakın zamanda sevinmeye ve mutluluk içinde bulunmaya, kendisine ulaşacak müjdelere, sevindirici olaylara, işinin gücünün rast gitmesine, toplum içinde iyi bir ada sahip olmasına işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ölmüş birini dövmek - eğer ölü buna razı ve itaat ediyorsa- döven kimsenin ölüye hayır ve duâ ettiğine ya da yolculuk yaparak bir hayra ermeye yahut kaybettiği şeyi bulmasına,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölüyü güzel bir sedirde görmek, onun Cennette olduğuna,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölmek dince eksikliğe ve itikat bozukluğuna; yolculuğa, bir yere taşınmaya yahut yoksulluğa yahut evlenmeye,
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölülerin Dirilmesi Görmek

Rüyada Ölülerin dirilmesi goren kısının huzura kavusacağına ve butun sıkıntılarından kurtulacağına delalettir.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada bir ölünün dirildiğini görmek, salâha ermeye ve hiç ummadığı yerden mesrur olacağı bir şeyin gelmesine delâlet eder.
Ibn-i Sirîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada bir ölünün dirilerek kendisine sen ölü müsün diye sorunca, hayır ben diriyim dediğini görmek, o ölünün ahiretteki saadetine ve güzel haline delâlet eder.
Rüyada zevcesinin öldüğünü ve fakat tekrar dirildiğini görmek, ticaret ve ziraatte kazanca ve rızıkta genişliğe delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada tabiînden bir zatın dirildiğini görmesi, o zatın sünnetini ihya etmeye işarettir.
Bir kimsenin rüyada kıyametin koptuğunu ve insanların kabirlerinden kalkarak mahşer meydanına doğru dağıldıklarını görmesi, halkın menfaatları için çarşı ve pazara dağılıp yayılmalarına, kiminin kâr, kiminin de zarar etmelerine alâmettir.
Yine ölü iken dirildiğini görmek, fayda ve menfaate işarettir.
Bir kimsenin rüyada öldüğünü, teçhiz ve tekfin edilerek def olunduğunu ve sonradan dirilerek kabirden çıktığını görmesi, günah ve isyana tevbe etmeye ve Hakka yönelmeye alâmettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Hanımının Ölüp Dirildiğini Görmek
Hanımınızın önce ölmesi sonra tekrardan canlanması, ondan göreceğiniz faydaya ve gelecek güzel günlere işarettir. Bu rüya aynı zamanda eşinizin size oldukça sadık olduğuna ve gerçekten iyi bir eş olmasına yorumlanır. Hanımının öldüğünü görmek ise, onunla iyi geçinmeye ve birlikte uzun, güzel bir ömür sürmeye delalet eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ölü ile cinsi münasebette bulunmak ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine ya du bu işin ölünün vereseleri tarafından gerçekleşmesine yahut o ölüyü hayırla yâd etmeye,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölüyü beyaz, yeşil elbiseler içinde yahut Sağlıklı ve iyi durumda görmek, onun kabirdeki halinin iyi olduğuna;
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölüm bazen uzlete, rahata kavuşmaya yahut şerefe; âni ölüm yoksul için zenginliğe, zengin için yoksulluğa,
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ibn-i Sirîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada bir ölünün dirilerek kendisine sen ölü müsün diye sorunca, hayır ben diriyim dediğini görmek, o ölünün ahiretteki saadetine ve güzel haline delâlet eder.
Rüyada zevcesinin öldüğünü ve fakat tekrar dirildiğini görmek, ticaret ve ziraatte kazanca ve rızıkta genişliğe delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada tabiînden bir zatın dirildiğini görmesi, o zatın sünnetini ihya etmeye işarettir.
Bir kimsenin rüyada kıyametin koptuğunu ve insanların kabirlerinden kalkarak mahşer meydanına doğru dağıldıklarını görmesi, halkın menfaatları için çarşı ve pazara dağılıp yayılmalarına, kiminin kâr, kiminin de zarar etmelerine alâmettir.
Yine ölü iken dirildiğini görmek, fayda ve menfaate işarettir.
Bir kimsenin rüyada öldüğünü, teçhiz ve tekfin edilerek def olunduğunu ve sonradan dirilerek kabirden çıktığını görmesi, günah ve isyana tevbe etmeye ve Hakka yönelmeye alâmettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölüye Ücretle Ağlayan Kişiyi Görmek
Rüyada ücret aldığı için ölülere ağlayan kişileri görmek çirkin amele ve faydasız uğraşlara işarettir. Bu rüyayı gören kimse kendisine yarar sağlamayacak bir kimse ile arkadaşlık kurar ve onun fitnelerine uğrar. Bazen de bu böyle bir rüya ikiyüzlülüğe ve münafıklığa yorumlanır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada bir kadının ölmüş kızının yaşadığını görmesi, erkek çocuğu olacağına işarettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölü taşıdığını görmek devlete hizmet etmeye,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada atalarından birinin dirildîğini görmek, uzun ömre, baht açıklığına ve sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilmesi
Rüyada ölünün dirilmesi, hayırlara alamet eder ve ferahlamaya, esenlik bulmaya, güzel fırsatlar yakalamaya, sıkıntıları ve dertleri atlatmaya işaret eder. Rüya sahibinin hayatının güzelliklerle, iyiliklerle ve hayırlarla geçeceğine, korkularının, hastalıklarının ve maddi sıkıntılarının çözüleceğine rivayet edilir. Rüya sahibinin huzuru ve mutluluğu yakalayacağı bunun da kısa süreli değil, ömür boyu süreceği anlamına gelir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Giysisiz Bir Ölü Görmek
Rüyada görülen giysi giymeyen ölü, şeref, izzet, makam ve mevkidir. Böyle bir rüya gören kişi dünya hayatının zevklerini tadar. Bu rüya sizin için güzel günler yakında gelmesine ve tüm sıkıntıların birer birer bitmesine işaret etmektedir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölmüş erkek kardeşinin dirildiğini gören kimsenin, kuvveti artar.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölmüş birini hasta olarak görmek, onun dini bir vazifeden sorumlu tutulduğuna,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Rüyada ölmüş kadınların dirilerek yanına geldiklerini görmek, kısmetin açılmasına işarettir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Tanıdık Bir Ölünün Dirilmesi
Aile çevresindeki olumlu gelişmeleri ifade eden rüya, kişinin sevdikleri ile geçireceği, ağız tadı içindeki yaşamına yorumlanır. Herhangi bir hastalık sıkıntısı çekilmeyeceğini, şifasız bir derde sahip olunmayacağını da alamet eden rüya, işlerin açılacağını, her türlü darlıktan kurtularak, nasibin bollaşacağını bildirir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Öldüğünü Ama Defnedilmediğini Görmek
Rüyada bir kimse öldüğünü, hatta tabuta konulduğunu; fakat defnedilmediğini görse, bu rüya onun için hayırlı ve güzel bir rüyadır. Genellikle dünya hayatının menfaatlerine, izzet ve şerefe, kişinin mutluluğuna ve sıkıntılardan kurtulup rahatlamasına yorumlanmaktadır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada bir kadının ölmüş erkek kardeşinin yaşadığını görmesi, kendisinden haber alamadığı bir yakınını bulacağına işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölmüş birinin kişinin kendisi ve insanlar için bir şeyi haber verdiğini görmek, bu haberin aynen çıkmasına;
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilmesi Yüzünden Kalp Krizi Geçirmek
Bir dönemin sonuna gelindiğini, kişinin geride bıraktıkları için üzülmek yerine, geleceğe daha ümitli bakmayı tercih edeceğine nüks eden hastalıkların düzeleceğine tabir edilir. Merak edilen bir sorunun cevabını bulmak, girilen bir sınavdan en üstün başarıyla sonuç almak ve sevinçten ağlamak anlamına da gelen rüya, uzak diyarlardan gelen insanlarla bir araya gelerek sohbet etmeye, huzurlu günler geçirmeye ve hoş muhabbetler içinde olmaya da yorumlanır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölmüş Birini Canlı Görmek ve Konuşmak
Uzun zamandan beri sıkıntılı günler yaşayan rüya sahibinin, iş hayatında yapacağı bir atılım sayesinde çok iyi yerlere geleceğine, sıkıntılarından ve üzüntülerinden kurtulacağına, hayallerine kavuşarak çok mutlu ve sevinçli bir hayata sahip olacağına alamet eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölmüş Birisini Sırtına Aldığını Görmek
Bu rüyayı gören kişi inançsız bir kimseden birtakım sıkıntılar görür veya onun için meşakkat çeker. Bazen de bu rüya, o ölen kimse tanınıyorsa onun ahirette güzel bir mevkide bulunduğunun ve kendisine birçok nimetlerin sunulduğunun göstergesidir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada bir kadının ölmüş kız kardeşinin yaşadığını görmesi, zaafla rından kurtulmasına, öz güveninin artmasına işarettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölmüş birini sırtına almak dinsiz birinin meşakkat ve sıkıntısını üzerine almaya,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
-Rüyada bir ölüyle tartıştığını görmek, günaha girmeye işarettir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilmesinden Korkmak
Tedirginlik anlamında olan rüya, kişinin yaşadığı olumsuzlukların hala etkisinde olduğuna, atacağı her adımdan önce uzun uzadıya düşüneceğine, bazı durumlarda da ağırdan alması nedeniyle önemli fırsatları kaçıracağına tabir edilir. Hane içinden birinin yakalanacağı hastalığın kişinin psikolojisi üzerinde çok etki bırakacağına ve bir müddet hayattan zevk alınmadan, sıkıntılı şekilde yaşanacağına yorulur. Atlatıldığı düşünülen bir sorunun yeniden ortaya çıkmasının bazı tedbirleri daha sağlam almak gerektiğine dair ipucu vereceğine ve dikkat ederek yapılan hamlelerin sonuçta kişiyi huzura erdireceğine delalettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölüyü Güzel Bir Şekilde Görmek
Rüyada ölüyü güzel görmek, onun ahirette çok güzel bir nimete kavuştuğunun ve cennette bulunduğunun göstergesidir. Bu rüya o ölü için oldukça hayırlı ve güzeldir. Eğer o ölü tanınan birisi değilse, rüya sahibinin amellerinin güzelliğine, dünya ve ahiret saadetine erişmesine, bazen de uzun ömre ve hayırlı amele yorumlanır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada bir ölüyü dirilttiğini görmek, bir kimsenin doğru yolu bulma sına vesile olmaya işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölüyü, mutad olan şeklin dışında yüklendiğini görmek haram mala,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Rüyada bir ölünün zengin olduğunu görmek, hayırdır; fakir görmek ise bunun aksidir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirildiğini Görüp Bayılmak
Anlık sevinçlerle ayakta duran rüya sahibinin moralini yüksek tutmak için kendisini sürekli motive etmeye çalıştığına yorumlanan rüya, tatsızlıkların uzun sürdüğü ilişkilerin de habercisidir. Özellikle yeni evli çiftler arasında bazı uyumsuzlukların ortaya çıkacağı bu dönemde kavgaların gereksiz inatlaşma yüzünden uzayıp gideceğini, eşler arasında bir dönem soğukluğun hasıl olacağını işaret eder. Kişinin özel yaşamında sır gibi sakladığı durumların, kötü niyetli kimseler tarafından ifşa edilmesi yüzünden yaşayacağı zor anlara da ifade edilir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölüm Görmek
Rüyada ölüm görmek rüya sahibine görünen bir yol olarak tabir edilir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Erkek Kardeşinin Öldüğünü Görmek
Rüyasında erkek kardeşinin öldüğünü gören kişi, kendisine ulaşacak bir zarardan kurtulur. Bu rüya aynı zamanda düşmanınızın helak olmasına işarettir. Rüyayı gören kimse, kendisine düşmanlık eden birtakım kimselerden kurtulur ve onların vereceği zararlardan emin olur.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölmüş dostlarından birinin dirildiğini görmek, sevindirici bir haber almaya işarettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Kadınların vefatı çocukların ölümüne,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Meçhul ölülerin mezarları üzerin de durduklarını görmek, o bölgede çıkacak bir karışıklığa işaret eder.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Birden Fazla Ölünün Dirilmesi
Çok hata yapan, yaşamında pek çok işi yarım bırakmış kimselerin bundan sonraki yaşantısında yapacağı yeniliklere, alacağı doğru kararlara, Allah’a sığınarak hareket edeceğine yorumlanır. Aile hayatını önemsemek, yalnız insanlar için uygun bir eş bularak evlenmek manasına da gelen rüya, kalabalık bir misafir ağırlamanın da habercisidir. Yurt dışında tanıdıkları olanların haber alacaklarına ve ilerleyen günleri son derece hareketli geçireceklerine de alamettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Bir Şeyler Vermesi
Rüyada ölünün size özellikle yemek verdiğini görmeniz, hiç beklemediğiniz yerlerden elde edeceğiniz nimetlerdir. Bu rüya, size ulaşacak hayırlara, önünüze çıkacak güzel kısmetlere, mutluluk ve sevince, şeref ve azamete de yorumlanmaktadır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölmüş amcanın veya dayının dirildiğini görmek, üne kavuşmaya işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• çocukların ölümü kadınların vefat etmesine,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Rüyada bir ölüyü namaz kılarken görmek, o kişinin yaşarken çok iba det yaptığına, ahirette ferahlık içinde olduğuna işaret eder.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilip Ağlaması
Kişinin kendi başına kalma ihtiyacı duyacağını ve bu süreyi doğru şekilde öz eleştiri yaparak geçireceğini, yaşamında nerelerde hata yaptığını bularak, bu konular üzerinde titizlikle düşüneceğini, verimli bir iş hayatına kavuşmak için yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışacağına da tabir edilir. Yakın kişilerin önerilerine kulak vermek, iç sesini dinlemek, ruhani açıdan daha huzurlu bir hayata kavuşmak için çaba sarf etmek manasına da gelir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Rüyada bir ölünün güler yüzle dirildiğini görmek, sevince işarettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölmüş kız kardeşin dirildiğini görmek, mutluluğa işarettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölmüş birinin ölmediğini söylemesi, onun durumunun şehidlik makamı olduğuna,
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilip Namaz Kıldığını Görmek
İbadet etmenin gerekliliğini bildiren rüya, kişiye yapılan bir çeşit uyarı olarak da ele alınmalıdır. Özellikle rüya sahibinin inancını zayıflatan kimselerden uzak durması gerektiğine işaret eden rüya, dini bütün kimselerle arkadaşlık etmenin daha makbul olacağını, elde imkan varken yoksul kişilere yardım etmenin, sevap kazanmanın kişinin ahiret hayatına da olumlu katkılarda bulunacağını tabir eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölmüş babasının güler yüzle ve temiz elbiseyle dirildiğini gören kimse, arzusuna kavuşur, makam sahibi olur, işleri düzelir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Bilinmeyen kadının ölmesi yağmur yağmamasına, bu kadının dirilmesi bereketli yağmurlara,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Rüyada bir ölüden haber almak, alınan haberin aynen gerçekleşeceğine işarettir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilip Dua Ettiğini Görmek
Doğaya dönüşün, kişinin özünü keşfedişinin müjdecisi olan rüya, canlılık içinde geçecek günlerin kişinin kalbinde de yeni ufuklar açacağını, dini açıdan kendisinde eksik gördüğü yönleri tamamlayacağını bildirir. Tükenmeyen bir sabrın, inancın ve gücün işareti olan rüya, isteklerin hepsine aynı zamanda kavuşmak, yeni iş girişimlerinin sıkıntılara neden olsa bile kişinin moralini bozmayacağıma alamet eder. Rüya sahibinin yaratıcı potansiyeli sayesinde hayatına dair çok güzel işler yapacağına ve geleceğini tek başına, inancıyla kuracağına tabir edilir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölmüş hanımının yaşadığını görmek, geçim sıkıntısına işarettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölmüş bir kimsenin ölmediğini söylemesi, o kimsenin ahirette rahat olduğuna veya şehidlik mertebesine ulaştığına işarettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Hanımının ölüp tekrar dirildiğini görmek ziraat ve harmandan fayda görmeye,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Rüyada bir ölünün yeşil elbiseler içinde olduğunu görmek, o kimsenin şehid olarak vefat ettiğine işarettir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ölünün Dirilmesi
Rüyada ölünün dirilmesi, hayırlara alamet eder ve ferahlamaya, esenlik bulmaya, güzel fırsatlar yakalamaya, sıkıntıları ve dertleri atlatmaya işaret eder. Rüya sahibinin hayatının güzelliklerle, iyiliklerle ve hayırlarla geçeceğine, korkularının, hastalıklarının ve maddi sıkıntılarının çözüleceğine rivayet edilir. Rüya sahibinin huzuru ve mutluluğu yakalayacağı bunun da kısa süreli değil, ömür boyu süreceği anlamına gelir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölmüş annesinin dirildiğini gören kimse, feraha çıkar.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Rüyada bir ölünün sevinçli bir halde evine girdiğini görmek, sadaka vermeye, sevap kazanmaya ve o ölü için yapılan duaların kabul olacağma işarettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• öldüğü halde dirildiğini görmek tövbe etmeye,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Rüyada bir ölünün camide dirildiğini görmek, o kimsenin ahirette fe rahlık içinde olduğuna işarettir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölü Görmek
Rüyada ölü görmek, hayırlara alamet eder ve rüyayı gören kişinin hasretini çektiği bir kimseyle bir araya geleceğine, ona özlemle sarılacağına, tüm özlemini gidereceğine ve çok mutlu olacağına rivayet edilir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölmüş oğlunun ya şadığını görmek, kendine haksızlık yapan kimseleri affetmeye işarettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada bir ölüyü öfke içinde görmek, o kimsenin vasiyetinin yerine getirilmediğine işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Öldüğü halde yaşadığını görmek yoksulluktan sonra zengin olmaya, günahlarından tövbe etmeye, yolcu ve gurbette ise vatanına dönmeye,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Rüyada ölülerle birlikte yaşadığını, onlarla güzel vakit geçirdiğini görmek, uzak bir yola gitmeye işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilmesi ve Konuşması
Rüyada ölünün dirilmesi ve konuşması, rüyayı gören kişinin, iş hayatının ve aile hayatının çok güzel gittiğine ve yüklü miktarda kazanç elde ettiğine ancak bu durumu çekemeyen insanların rüya sahibi hakkında dedikodu çıkardığına ve insanlar ile arasına fitne soktuğuna delalet eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölmüş kızının dirildiğini görmek, üzüntüden kurtulmaya, sevinç ve neşeye işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Tanıdığı bir ölüyü öpmek veya onun tarafından öpülmek onun vereselerine bıraktığı mal ve ilminden istifade etmeye,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• defnedilmiş ise dünyanın kendisine galip gelmesine;
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Bir kimsenin öldükten sonra güldüğünü, sonra ağladığını görmek, kötü bir şekilde öldüğüne işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilmesi ve Ölmesi
Rüya sahibinin, rüyasında gördüğü kişinin, sevdiği insanlardan ya da eş, dost ve akrabalarından birinin öleceğine alamet eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölmüş oğlunun dirildiğini görmek, birinin düşmanlığına maruz kalmaya işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• tanınmayan ölüyü öpmek tahmin edilmeyen bir yerden mal ve dünyalığın gelmesine,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Öldüğü halde kefen, tabut ve yıkanmak gibi şeyleri görmemek bir şeyin kırılmasına yahut yıkılmasına,
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Mezar Görmek
Rüyada mezar görmek, rüya sahibinin öz eleştiri yaparak kendi hatalarının ve eksiklerinin farkına varmayı başaracağına ve kendini geliştirmek için çaba göstereceğine işaret eder. Bu rüya aynı zamanda kişinin yaptığı kusurlu işler için Allah’a yalvarmasına ve ondan af dilemesine alamet eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölünün yenecek bir şey vermesi ummadığı yerden rızka nail olmaya,
• Ölünün elini tuttuğunu görmek, ümidini kestiği
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölüp de defnedildiğini görmek tövbe etmeden vefata,
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölmüş Birini Görmek
Rüyada ölmüş birini görmek, sürpriz bir olay yaşamaya, heyecanlanmaya ve mutlu olamaya yorulur. Rüyayı gören kişinin hoş bir olay yaşayacağı ve ağız tadının artacağı şeklinde ifade edilir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölünün bir yerinden şikâyet ettiğini görmek, onun bir şeyden sorumlu tutulduğuna,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Öldüğünü, tabuta konarak omuzlar üzerinde mezara götürüldüğünü fakat defnedilmediğini görmek dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye,
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilmesi Ve Şarkı Söylemesi
Rüya sahibinin teşvik edileceğine ve moralinin yükselmesiyle beraber iş konusunda daha açık fikirli olacağına, fırsatları tam zamanında değerlendireceğine kolektif çalışmalar yaparak riskleri daha da aza indireceğine yorumlanır. Yeteneklerin, sanatsal faaliyetlerin gün ışığına çıkacağına, ayrıntılar üzerinde çalışılacağına, yaşamdaki küçük mutlulukların farkına varılacağına alamet eden rüya, kişinin gönül gözünün de açılacağına tabir edilir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölüye bir şey vermek - eğer ölü bunu almış ise- mal veya dünyalığına gelecek zarara,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• bir sedir üzerinde ölüp çıplak kaldığını görmek şeref ve rütbeye,
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilip Banyo Yapması
Dua etmek, kadınlar için doğurganlık içinde olmak, bebek sahibi olacaklar için işlerinin kolay gitmesi ve eşlerinden görecekleri destek manasına gelir. Rüya sahibinin yenilikler peşinde koştuğunu, bilincinin açıklığı ve manevi görüşünün yüksekliği sayesinde kötü insanlardan uzak duracağı gibi, kendisini de koruyacağını işaret eder. Eşler arasında anlayışın artacağı bu dönem, iş görüşmelerinde olumlu sonuç almanın, her türlü bolluk içinde olmanın, üretkenliğin zirvesine çıkmanın alametidir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölü bir kimseyle kanuşmak uzun ömre,
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölerek Toprak zeminde çıplak kaldığını görmek yoksulluğa, bir yatağın üzerinde kendini böyle görmek dünyasının iyileşmesine,
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Yaşlı Bir Ölünün Dirilmesi
Tecrübelerin kişinin yaşamındaki olumlu yansımalarına alamet eden rüya, mutluluk ve neşe duygularının artacağına, kişinin sahip olduklarının, parasının değerini bileceğine ve bu keyfini yakın arkadaşları, ailesi ve çevresiyle paylaşacağını işaret eder. Hayata bakış açısının her zaman pozitif olacağına alamet eden rüya, hastalıkların geçici olduğuna, manevi dünyanın önemine vurgu yapar. Dünyevi işlerde fazla boğulmak istemeyen rüya sahibinin geleceği için, ahireti için en doğrusunu yapmak için uğraş vereceğine tabir edilir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ölüyü dirilttiğini görmek birinin hidayetene vesile olmaya,
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilmesi Ve Karanlıkta Kaybolması
Dünyevi zevklerin içinde kaybolan rüya sahibinin karanlık çevrelerle bağlantı içine girebileceğine dikkat çektiği gibi, aşırı lüks ve şatafat düşkünlüğünün yanlış yollara girmeye neden olabileceğini de tabir eder. Kendini üstün görmek, başkalarını küçümsemek yüzünden insanların gözünde hiç de hoş olmayan biri haline gelmenin ifadesi olan rüya, elde edilenleri kaybetmek suretiyle büyük bir gerginlik yaşayacak olan rüya sahibinin stres içinde kalacağına yorulur.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölmüş birinin ikinci kez öldüğünü görmek, onun adaşı yahut yandaşı olan birinin yefat etmesine,
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilmesiyle Şoka Girmek
İş yaşantısında inişli çıkışlı günler geçirilecek olduğuna ve tutarsız gelişmelerin kişiyi zor durumda bırakacağına yorumlanır. Çalışma koşullarından memnun olmayanların, araya tanıdık kimseler sokarak başka işlere başvuruda bulunacaklarına alamet ettiği gibi, özellikle yetişkinliğe geçişte sorun yaşanacağını, kişinin çocuksu tavırları yüzünden iş sorumluluklarını tam olarak yerine getirmekte zorlanacağını ifade eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ölünün bir şey yemesi, o şeyin pahalılaşmasına,
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilmesini Görüp Şehadet Getirmek
Her işin başında besmele çeken, Allah ismini ağzından düşürmeden hareket eden, haksızlığa tahammül edemeyen ve asla başka insanlara saygısızlık yapmayan rüya sahibinin doğruluktan ayrılmadan geçireceği hayata tabir edilir. İslami konularda derin bilgi birikimine, maneviyatta alınacak yollara işaret eden rüya, değişimin, olumlu gelişmelerin habercisidir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
• Ölmüş anne ve babalarının sağ olduklarını görmek korkudan emin olmaya, sevinç ve mutluluğa,
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölünün dirilmesi ve konuşması sıkıntıların son bulacağına ve rüya sahibinin karşısına yeni fırsatlar çıkacağına delalettir. Bazen de dertlerden bir çırpıda kurtulmak anlamına da gelmektedir. Aynı zamanda bu rüyayı gören kişinin hayatının refah içinde, iyiliklerle ve güzelliklerle geçeceği şeklinde de yorumlanabilmektedir. Rüyayı gören kişi maddi anlamda sıkıntılarla boğuşuyorsa bu rüyayı gördükten sonra düzlüğe çıkacak ve maddi anlamda sıkıntılarını sona erdirecektir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ölü ile arkadaşlık etmek yolculuğa ve bununla erişilecek hayra,
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilmesinin Psikolojik Yorumu
Hedeflerini saptarken akıllıca davranan, her sorunda bir fırsat yakalayan rüya sahibinin, olaylara bakış açısının gelişkin olduğunu gösterir. İstekleri eyleme geçirmek için adım atmanın, başkalarına fikir danışmaya gerek görmeden, kendi bildiği yoldan ilerleyecek olmanın da tabiridir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilmesiyle Dili Tutulmak
Kişinin içine kapanık karakter özelliği yüzünden sosyal ortamlarda çok ilgi görmediğine, iş yerinde de girişken olmadığı için terfi sorunu yaşayacağına yorumlanır. Ailevi bir sorunda görüş bildirmemek, olayların içinde olmamak için kenarda kalmak ve bu nedenle eleştiri almak manasına da gelir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilmesini Görüp Kaçmak
Hataları kabullenmekte zorlanan rüya sahibinin, yaşadıklarının sorumluluğunu aldığı gibi, hatalarını da kabul ettiğini, başkalarının eleştirilerinden hoşlanmadığı için, bu tip durumlara ve ortamlara girmekten de kaçındığını ifade eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilmesi

Rüyada ölünün dirilmesi, rüya sahibinin iş hayatında çok başarılı olacağına, verdiği kararlar sayesinde kazancını arttıracağına delalet eder. Kişinin sıkıntılarının kısa süre içerisinde son bulacağına alamet eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilmesinin Fotoğrafını Çekmek
Kindar olmasa da, kendisine yapılan tüm haksızlıkların kaydını tutan rüya sahibinin zamanı geldiğinde bu insanlara yaptıklarını hatırlatacağını, öfkesine yenik düşmeden, sakin bir dille düşmanlarını uyaracağını, kriz anlarını çok iyi şekilde yöneteceğini ifade eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Mezardan Çıktığını Görmek
Rüyada ölünün mezardan çıktığını görmek, kişinin uzun vadede kazancını iki katına çıkartacağına, yaşadığı bazı tartışmaların tatlıya bağlanacağına yorulur. Rüya sahibinin başarılarının ve kazançlarının daim olacağına, eğer kişi bekar ise kısmetinin açılacağına, dünya evine gireceğine işaret eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölmüş Annenin Dirildiğini Görmek
Rüya tabiri yorumcularına göre rüyada ölmüş annenin dirildiğini görmek, rüya sahibinin hayatında huzurun, mutluluğun eksik olmayacağına işaret eder. Ayrıca kişinin zengin olacağına, maddi kazancını arttıracağına, hayırlı kişiler ile ortaklık kuracağına delalet eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilmesi Görmek
Rüyada ölünün dirilmesi, hayırlı bir şekilde yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin ferahlayacağına ve hayatının güzel bir şekilde devam edeceğine işaret etmektedir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölmüş Babanın Dirildiğini Görmek
Rüyada ölmüş babanın dirildiğini görmek, rüya sahibinin yardıma muhtaç bir insana yardım edeceğine, Allah yolunda ilerleyen birisi olacağına delalet eder. Rüyayı gören kişinin rızkının artacağına, hüzünlü günlerin geride kalacağına, ayağına kadar gelen bir fırsatı kaçıracağına da alamet eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilmesi ve Konuşması
Rüyada ölünün dirilmesi ve konuşması, rüya sahibinin iş hayatında zor bir duruma düşeceğine, kendisine fayda katan birisiyle tanışıp geçim sıkıntısı var ise kurtulacağına, sorunlarının son bulacağına alamet eder. Rüyada ölünün dirilmesi ve konuşması yeni yatırımlar yapmaya yorulur.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Tekrar Dirilmesi
Rüyada ölünün tekrar dirilmesi, rüya sahibinin sorunlarının artacağına, sıkıntılarının git gide daha kötü bir hal alacağına, kötü bir duruma düşeceğine işaret eder. Kişinin kısmetinin artacğaına, evinde bereketin eksik olmayacağına, iş arkadaşlarıyla birlikte sorunları çözeceğine delalet eder.

İlgili rüyalar

+6 oy
2 yorum 34 okuma
+9 oy
1 yorum 53 okuma
+9 oy
1 yorum 53 okuma
Turna 30 Eylül 2019 Rüya kategorisinde Turna Rüyakar (5.2k puan)   yazdı
+2 oy
0 yorum 44 okuma
17 Ağustos 2018 Rüya kategorisinde Onur   yazdı
+2 oy
15 yorum 819 okuma
0 oy
2 yorum 16 okuma
Rüya Tabircisi 13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Bilgesi (151k puan)   yazdı
+3 oy
3 yorum 184 okuma
yirmiyedi 2 Nisan 2019 Rüya kategorisinde yirmiyedi Rüyakar (4.5k puan)   yazdı
+2 oy
0 yorum 53 okuma
7 Mart 2018 Rüya kategorisinde Nur   yazdı
+3 oy
1 yorum 39 okuma
Nurr 1 Ocak Rüya kategorisinde Nurr Rüyazede (512 puan)   yazdı
+6 oy
1 yorum 18 okuma
3 Mayıs 2019 Rüya kategorisinde misafir   12 33 171 yazdı
Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.

Kategoriler

20.9k rüya

82.7k yorum

26.5k düş-ünce

4.4k üye

107 Aktif
4 Üye ve 103 misafir
Bugün : 34581
Dün : 28782
Toplam : 17243355
En Aktif Üyeler
Bu hafta:
  1. mustafaharputi mustafaharputi - 1202 e
  2. Sonbahar Sonbahar - 172 e
  3. Karga Karga - 113 e
  4. Sibel Atasoy Sibel Atasoy - 51 e
  5. Rüya Tabircisi Rüya Tabircisi - 35 e
  6. Yaren1989 Yaren1989 - 30 e
  7. Hypnos Hypnos - 27 e
Rüya tabiri sözlüğü
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler size sadece farklı bir bakış açısı sağlar.
...