Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
Lütfen rüyalarınıza yapılan yorumlardan en iyi seçmeyi unutmayınız. Puan toplamak için oy veriniz, yorum yazınız.
+4 oy
69 okuma
Tabir kategorisinde Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Abdülgani Nablusiye göre; rüyada ölüm dinde noksanlığa ve fesada, dünyada ise şerefe işarettir. Ev halkından bir ölünün kendisi ile düşmanlık yaptığını görmek, dostunun kendisine darılacağına; bir ölünün hiddet ettiğini görmek, vasiyetinin yapılmadığına; bir ölünün güler ve sevinir olduğunu görmek, ona kabul edilen bir, dua ve sadakanın ulaştığına. Bir ölüyü güzel elbisesi içinde görmek, onun iyi bir akıbeti olduğuna ve iman ile öldüğüne; bir ölünün bir mescitte dirildiğini görmek, onun azaptan uzak olduğuna delalet eder.

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

100 Yorum

+4 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyasında ölülerle oturup konuştuğunu gören uzak bir yolculuğa gider, ölünün güldüğünü ve sonra ağladığını görmek, onun İslam dininin dışında ölümüne işarettir. Bir ölünün yüzünün siyah olduğunu görmek, onun dinsiz olarak öldüğüne delildir.
İsmail El-Esasa göre; rüyasında bir ölünün namazda ayakta durduğunu görmek, onun yaşadığı zaman çok ibadet etmiş olduğuna, bir ölünün dirilerek sağ iken namaz kıldığı yerde namaz kıldığını görmek, onun iyi bir halde olduğuna delalet eder.
Ebu Sait El-Vaize göre; bir ölünün dirildiğini gören, iyiliğe ulaşır. Ümit etmediği bir yerden sevinç duyar. Bir ölünün kendisine bir şey söylediğini görmek, o şeyin aynen çıkacağına işarettir.
Bir ölünün üzerinde taç ve mühürler ve buna benzer şeyler olduğunu, veya yüksek bir yer üzerinde oturduğunu görmek, onun ahirette iyi halde olduğuna; bir ölünün arkasında yeşil elbise görmek, onun şehit olarak öldüğüne; bir ölüyü güler yüzlü ve fakat sessiz ve sakin görmek, o ölünün kendisine dualar gönderildiğinden dolayı hayır içinde olduğuna; bir ölünün kendisi ile ağız kavgası ettiğini görmek, günaha girdiğine; bir ölünün kötü sözlerle kendisine nasihat ettiğini görmek, rüya sahibinin günah işlediğine; bir ölünün kendisini dövdüğünü görmek, günahkar olduğuna; bir rivayete göre, yolculuktan habere, borcunu ödemeğe, yahut elinden çıkmış bir şeyi tekrar elde edeceğine işarettir. Bir ölünün zengin olduğunu görmek, Allah (CC) indinde iyiliğe bir ölünün fakir olduğunu görmek, bu rüyanın aksine; eğer ölü dindar bir kişi ise, ahirette rahatına; birçok taninmis ölünün, mezarlarından kalkıp, sevinçli bir halde oldukların görmek, ölmüş sandığı islerinin yeniden düzelip bundan hayır ve menfaat geleceğine, ve şansının yenileşeceğine; o ölüyü kederli ye elbiseleri eski ve yırtık görmek eğer evladı ve akrabaları varsa, fakirliğe düşeceklerine ve günahkar olacaklarına; birçok tanınmamış ölüyü mezarlarının üzerinde ayakta durduklarını görmek, o yer halkının şiddete kapılacaklarına ve içlerinden kötü insanlar çıkacağına delalet eder.
+4 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada ceddi veya ceddinin ceddi veyahut cet dedesinin dirildiğini görmek, rüya sahibinin uzun ömürlü olacağına, içlerinde doğruluğuna ve dünyada iyilik göreceğine işarettir. Rüyada anne ve babasının dirildiğini görmek iyidir. Oğlunun dirildiğini görene, beklemediği bir yerden bir düşman çıkar. İnsanın bildiği bir ölüyü görmesi, sevinçtir, insanın gördüğü rüyaların en iyisi babası ve annesini yahut ceddini veya akrabasından birini görmesidir.
Ne suretle olursa olsun, babasının öldüğünü görmek, eğer rüya sahibi muhtaç biri ise Allah (CC) ona rızk ihsan eder. Gurbette bir kimsesi varsa gelir. Hasta ise iyileşir. Keder ve derdi varsa kurtulur. Bildiği bir ölüyü ve onun kendine selam verdiğini gören, o yıl ölmez. Kendinin ve ölünün salahına da delalet eder.
Caferi-i Sadika (ra) göre; rüyasında bir ölüye yol gösterdiğini gören, ilim ve hikmete kavuşarak, kötü yolda olan bir topluma yardim eder. Ölüyü dirilttiğini gören çok yasar. Bir ölü ile minder üzerinde oturup kucaklaştığını gören, sağlıklı yasar, bir ölünün kendi mekânına oturduğunu görmek, hayır değildir. Eğer memur ise isinden çıkar veyahut ölür. Bir ölünün bir kadın ile evlendiğini görmek, o kadinin ölümüne işarettir.
+4 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Danyal aleyhisselama göre; rüyasında ölüp ailesinin etrafında ağladıklarını ve onu yıkayıp kefenlediklerini ve tabuta koyduklarını görmek, rüya sahibinin dininin fesadına, eğer gömülmezse iyiliğine delalet eder, ölmüş ve tabuta konularak kaldırılmış ve herkesin onun cenazesinde arkasından üzülmekte olduklarını gören, şeref san ve büyüklüğe nail olur. Fakat dininde fesat bulunur. Çünkü ölüm hayrat ve ibadetten kopmaktır. Eğer gömülmediğini görürse sonradan bunlar düzelmiş olur, öldüğünü ve tekrar dirildiğini gören günah isler ve sonra tövbe eder. Bir rivayete göre, ölüm ömürdür.
Rüyada birinin “sen hiç ölmeyeceksin” dediğini gören şehit olarak ölür. Öldüğünü fakat üzerine de kefenin olmadığını, arkasından kimsenin ağlamadığını gasil ve kefenlenmediğini görenin evinin bir tarafı veya emlaginin bir kısmı yıkılır.
+4 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyasında öldüğünü ve cenazesi yıkanmayarak ve kimse tarafından uğurlanmayarak gömüldüğünü görmek yıkık olan; evinin tamir edilmeyeceğine işarettir. Kendisini mezarlıkla ölü gören ve eskiden beri ölmüş olduğunu sanan uzak bir yola gider. Ve cahillerle ve fesatlarla arkadaşlık eder.
+4 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Cablrül-Magribiye göre; ansızın, vefat, dindarlar için rahat, kafirler için azaptır. Rüyada ölümün sekli güç olursa, gazaba, delalet eder. öldüğünü ve kendisini yıkayanı öptüğünü gören günahlarından tövbe eder. Ölüp teneşir veya tabuta konulduğunu gören, bir devlet başkanının veya onun yardımcılarının hizmetine girer ve ondan hayır ve menfaat görür. Bir alimin öldüğünü görmek o yerde onun ve şeriatın itibardan düştüğüne işarettir. Bekçinin öldüğünü görmek, adaletin olmayacağına; sanatçı birinin öldüğünü görmek, o sanatın azalacağına işarettir.
+4 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Ibni Sirine göre; bir memleket başkanının rüyada öldüğünü görmek o memleketin yıkılmasına delalet eder. Rüyada ölüm görmek, fukaralıktır. Rüyasında öldüğünü ve yüzü buruşuk ve hiddetli olduğunu gören, dünyada darlığa ve ahirette de kötü bir hale düşer. Eğer yüzü gülüyorsa hayra işarettir.
+4 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Kirmaniye göre; kendisinin ölüm halinde zahmet çektiğini gören, kendi nefsine zulüm eder. Bir rivayete göre, bu rüya sahibi borçlu ise borcundan kurtulur. Yolculuk etmek istiyorsa gider. Diğer bir görüşe göre de elinden mal çıkar, evi yıkılır ve oturduğu yer değişir. Öldüğünü ve kefenlendiğini ve gömüldüğünü ve sonradan kabirden çıktığını gören günahlarına tövbe eder ve iyi insan olur. Öldüğünü fakat ölüler gibi kefenlenmediğini görenin evi yıkılır ve oradan çıkar.
+4 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Öldüğünü ve sonradan tekrar dirildiğini gören, uzun bir yolculuğa gider ve döner, öldüğünü ve birtakım adamların omuzlarında götürüldüğünü görmek, yüksek bir rütbeye ulaşarak mevki sahibi olmaya ve fakat dininde azalma olduğuna, gömülmediği halde sonradan durumunun düzeleceğine, öldüğünü fakat ne kefen ne tabut ne kabir ve ne de göz yaşı olmadığını görmek, rüya sahibi için içinde bulunduğu kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya. Ölü gibi kefene sarılı olduğunu görmek, ölümüne, sağ iken öldüğünü ve sonradan tekrar dirildiğini görmek, dininden dönmesine delalet eder.
+4 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Bir memur kendini ölüm döşeğinde ve ölüm halinde olduğunu görse isinden atılır. Anne ve babasından birinin öldüğünü görenin evinden dünya nimeti çıkar ve hali kötüleşir. Kardeşinin öldüğünü gören, eğer hasta ise ölür veya akrabasından biri ölür. Bir rivayete göre iki gözünden veya ellerinden birini kaybeder. Esinin öldüğünü görmek, geçimine yardımcı olanın artık bulunmadığına delalet eder.
Rüyada ölüm görmek, büyük bir isten dolayı pişmanlıktır, ölüp sonra dirildiğini gören, günah isler ve sonra tövbe etmesi gerekir. Hasta olmadan ve üzerinde ölüm hali bulunmadan öldüğünü gören uzun bir ömür yasar. Bir kimsenin kendisine sen artık ölmeyeceksin dediğini gören sehiden ölür. Ölmüş olup elbisesinden sıyrılarak çıplak bulunduğunu gören, şiddetli bir fakirliğe düşer; ölüp yüksek bir yere konulduğunu gören, rahata erişir. Bir rivayete göre esinden hayır görür. Kimsenin bulunmadığı ve geçmediği bir yerde yalnız olarak ölmüş olduğunu görmek, hayır değildir. Eğer gurbette bir akrabası varsa onun felakete uğradığına dair haberi gelir.
+4 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Bazılarına göre; rüyada ölüm görmek boşanmaya delalet eder. Kendisinin ölüp, karisinin matem içinde olduğunu görmek, aralarında boşanmaya delalet eder.
Bekar bir adamın öldüğünü görmesi evlenmeğe; kendisinin veya ortağının öldüğünü ve kendisinin ağladığını görmek, her ikisi için musibete; birinin ölüp halkın onu hayır ile andıklarını görmek, işlediği islerle makbul olacağına; bir toplumda öldüğünü görmek, onların isleri üzerinde çalışmaya; bir rivayete göre, uzak bir yolculuğa gidip, dönmemeğe, bir ölüyü sırtına yüklediğini görmek, haram mal kazanmağa delalet eder. Bir ölüyü yerde sürüklediğini gören, günaha girer.
Bir ölüyü kabre götürdüğünü gören, sevap isler; bir ölüyü çarşıya taşıdığını gören, muradına erişir ve ticareti genişler; bir ölüyü musallaya götürdüğünü gören, fesat bir kimseye haber verir, ölmüş olduğunu ve toprak üzerinde yattığını gören mal sahibi olur.
Bazı tabirciler ölmek, evlenmeye işarettir. Çünkü ölü, evlenecek şahıs gibi hoş kokulu şeylere ve yıkanmaya ihtiyacı vardır, dediler.
Rüyada öldüğünü ve bir grup insanların omuzlarında götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini gören kimse, düşmanını kahreder. Eğer memurluğa ehilse, memur olur. Rüyada öldükten sonra yaşadığını gören kimse, fakirlikten zengin olur veya günahlarından tövbe eder. Eğer bu rüyayı gören misafir ve garip ise, salimen vatanına döner. Tanınmayan bir kadinin ölmesi, yağmur yağmamasına, öyle bir kadinin yaşaması ise, Allah (C.C.) in yağmurla yeryüzünü ihya etmesine işarettir. Bir kimse rüyada tanıdığı bir ölünün yeniden öldüğünü ve ona ağlandığını görse, o ölünün ailesinden birisinin öleceğine işarettir. Eğer ağlanmıyorsa, o ölünün ailesinden birisiyle evlenmesine, sevince ve evine gelin getirmesine işarettir. Bir kimse rüyada bir ölüyü güzel bir şekilde veya beyaz ve yeşil elbiseli olduğu halde güler yüzlü ve sevinçli olarak görse o ölünün görüldüğü gibi ahirette nimetler içinde bulunduğuna işarettir.
+4 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Eğer ölünün saç ve sakalının tozlu ve dökük, elbiselerinin de çürümüş olduğunu veya ağladığını ve yüzünü buruşturmuş olduğunu görse, o ölünün durumunun kötü olduğuna işarettir. Bir kimseye rüyada bir ölünün kendisinin ölmediğini haber vermesi, o ölünün şehitler makamında olmasına ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine işarettir.
Rüyada bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, dinsiz bir adamın zahmet ve meşakkatini üzerine alır. Rüyada ölülerin götürüldüğü şeklin dışında bir ölüyü yüklendiğini Gören kimse, haram mala sahip olur. Rüyada bir ölüyü ölülerin götürüldüğü bir şekilde yüklendiğini gören kimse, idareciye hizmet eder.
Bir kimse rüyada bir ölünün hasta olduğunu görse, dinî bir isten dolayı mesul tutulacağına işarettir. Rüyada hanımının öldüğünü ve tekrar dirilerek yaşadığını gören kimse, ziraat ve harmanından fayda görür. Rüyada ölü cesedi bulan bir kimse, bir mal bulur.
+4 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada ölünün arkasından gittiğini gören kimse, o ölünün mesleğine uyar. Din ve dünyaca onun izini takip eder. imamın öldüğünü görmek, şehrin harap olması ile tabir edilir. ölmek, büyük bir günahtan pişmanlıktır. Bazı tabirciler, ölüm alametleri olmaksızın rüyada uyurken hastalanmaksızın öldüğünü gören kimsenin, ömrü uzun olur.
Rüyada, ölüm anında ve ölüm sıkıntıları içinde olduğunu gören kimse, kendi menfaati veya başkaları için zalim olur. Rüyada öldüğünü ve yer üzerinde çıplak olduğunu gören kimse, fakir olur. Eğer yatak üzerinde olursa, o kimse için dünya ferahlık olur, sedir üzerinde olursa, rütbe ve şerefe nail olur. Rüyada kaybolmuş birisinden ölüm haberi geldiğini gören kimseye, kaybolmuş o kimsenin dünyaca iyi halli ve dince bozuk halde oluşunun haberi gelir.
+3 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada oğlunun öldüğünü gören kimse, düşmanından kurtulur. Kızının öldüğünü gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulamayacağından dolayı ümitsiz olur. Hasta olan bir kimse evlendiğini görse, o hasta ölür. Evli olan birisi öldüğünü ve defnedildiğini görse, hanımından veya ortağından yahut erkek kardeşinden ya da dostlarından ayrılır. Bazen de bu rüya, o kimsenin yolculuk yapmasına eğer yolcu ise çoluk çocuğunun yanma dönmesine işarettir. Hasta adamın öldüğünü görmesi, hastalığından iyileşmesine işarettir.
Rüyada erkek kardeşin ölümü, düşmanın ölümüne işarettir. Ölüm Birtakım ölüler arasında bulunduğunu gören kimsenin, münafık bir kavim arasında bulunduğuna işarettir.
+3 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada ölü ile arkadaşlık ettiğini gören kimse, uzak bir yere yolculuğa çıkar ve o yolculuktan menfaat elde eder. Rüyada ölüyü yediğini gören kimsenin, ömrü uzun olur. Rüyada ölü olduğunu görse, sevinir ve durumuna imrenilir. ölünün bir şey yemesi o şeyin pahalanacağına işarettir. Rüyada teneşir üzerinde olduğunu gören kimsenin, isleri ilerler, günah üzüntü ve borçtan kurtulur.
Rüyada ölüleri kabirlere taşıdığını gören kimsenin, doğru bir is yaptığına işarettir.
Rüyada ölüleri çarsı ve pazara taşıdığını gören kimse, ihtiyacına kavuşur ve ticareti canlanır. Bir ölünün sağ olduğunu gören kimsenin ümidini kestiği bir isi vücuda gelir. Eğer sıkıntı içinde ise, tahmin etmediği bir yerden kolaylık gelir. Eğer tanıdığı ölüleri ev veya şehir yahut mahallenin bir yerinde durduklarını görse, rüya sahibinin veya o ölülerin evlat ve torunlarının ümitlerini kesmiş oldukları isleri meydana gelir. ölülerin meşgul veya yorgun ve zahmet içinde yahut sekil, sima ve elbiselerinde bir fenalık ve çirkinlik bulunduğunu görse, o ölünün dünyadaki halinden mesul tutulacaklarına işarettir.
+2 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Ölünün üzerinde bulunan kirli ve paslı elbiselerin tabiri de böyledir, ölünün kendisiyle şakalaştığını görse, bu rüya sahih değildir. Çünkü ölü saka devresini bitirmiştir. Korku halinde bulunan bir kimse rüyada özellikle anasının ve babasının sağ olduklarını görse, korkudan emin olur, üzüntü ve kederi gider.
Rüyada bir ölüyü dirilttiğini gören kimsenin, eliyle bir Yahudi veya bir Hristiyan Müslüman olur. Ya da günahkar birisi tövbe eder. ölüleri dirilttiğini gören kimse, sapıklıkta kalan veya bidat içerisinde bulunan bir kavmi Allah’ın izni ile hidayete kavuşturur. Yahut günah yapmada ısrar eden birisi onun vasıtasıyla tövbe eder. Bir kimse rüyada bir ölünün başından şikâyet ettiğini görse, o ölünün ana veya babasına karsı yaptığı kusurdan dolayı mesul tutulduğunu, eğer boynundan şikâyet ederse, haniminin nikâhından veya vasiyetinden yahut zayi ettiği emanetinden mesul tutulduğuna, eğer sol elinden şikâyet ederse, erkek veya kız kardeşi yahut çocuğu veya ortağı ya da yalan yere yaptığı yemininden mesul tutulduğuna, eğer yan tarafından şikâyet ederse, o ölünün akrabalarını ziyaret etmediği için mesul tutulduğuna, eğer baldırlarından şikâyet ederse, o ölü hayatını batıl ve Allah (C.C.)in emrine muhalif yerlerde geçirdiğinden dolayı mesul tutulduğuna, eğer iki ayaklarından şikâyet öderse, o ölünün batıl yere ve Allah (C.C.)in emrinin dışında malini sarf ettiğinden mesul tutulduğuna işarettir. Kadinin durumu da bu rüyada erkeğin durumu gibi tabir edilir.
Rüyada ölüye yenilen ve içilen şeylerden veya giyilecek bir şey verdiğini gören kimsenin, malına bir zarar gelir. Sağ olan bir kimse giydiği elbisesini ölüye verdiğini görse, ölür ve onlara kavuşur. Rüyada bir ölünün kendisine elbise veya gömlek yahut bir sarık verdiğini gören kimse, o ölünün, hayattaki yaşayışı gibi yasar. ölünün kendisine bir yemek verdiğini gören kimseye, ümit etmediği bir yerden iyi bir rızk gelir. Eğer ölünün bal verdiğini görse, o kimse ümit etmediği bir ganimet ve nimete nail olur. Bir kimse rüyada elini bir ölünün tuttuğunu görse, o kimseye ümidini kestiği bir yerden eline mal geçer.
+2 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Bir kimse rüyada ölü olan birisinin hayatta olan bir şahsı dövdüğünü veya sinirli olarak o şahıstan ayrıldığını görse, hayatta olan o şahsın dince bozuk olan bir şey ihdas ettiğine işarettir. Çünkü ölü Hakkin evinde olduğundan ancak Allah (C.C.) in razı olduğu şeylerden memnun kalır. Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın bir ölüyü dövdüğünü ve ölünün de buna razı olup itaat ettiğini görse, döven şahsın mütedeyyin ve ölünün ruhu için sadaka verdiğine ve dua ettiğine yahut o ölünün yaptığı vasiyeti yerine getirdiğine işarettir.
Bir kimsenin rüyada bir ölünün makbul ve istenen islerle meşgul olduğunu görmesi, o kimsenin o isle emretmesine işarettir. Eğer ölünün yaptığı is kötü, o kimsenin o isin terkedilmesi için emir vermesine işarettir. Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın, ölünün ardı sıra gittiğini ve bir yere girip çıkışında ondan hiç ayrılmadığını görse, o şahsın din ve dünya işlemde o ölünün meslek ve yoluna uyduğuna işarettir. Rüyada bir ölüyü dövdüğünü gören kimse, yaptığı yolculukta hayra nail ve kaybettiği şeyi bulur.
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
ÖLEN KİŞİNİN YEMEK VERMESİ
Hanenizde bereketiniz artacak ve beklemediğiniz şekilde rızıklandırılacaksınız demektir.
+2 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada ölü ile konuşmak uzun ömürdür, ölüden bir şey almak rızıktır. ölü ile konuştuğunu gören kimse ile halk arasında, anlaşmazlık çıkar, ancak sulh ile neticelenir.
Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gören kimse, ölünün geriye bıraktığı ilim, eser veya malıyla faydalanır. Tanımadığı bir ölüyü öptüğünü görse, tahmin etmediği bir yerden ona mal gelir. Tanıdığı bir ölünün kendisini öptüğünü gören kimse, o ölü veya onun veresesi tarafından hayra kavuşur. Kendisini tanımadığı bir ölünün öptüğünü gören kimse, tahmin etmediği bir taraftan gelecek hayrı kabul edeceğine işarettir, bazı tabirciler, ölüyü öptüğünü gören kimse, onun öleceğine, sağlam ise konuştuğu sözün batıl olduğuna işarettir.
Rüyada kendisine mahrem olan birisiyle cinsi münasebet yaptığını gören kimse, o ölüyü hayırla yad ve dua eder. Veya o ölünün evlat ve torunları için faydalı olacak bir is yapar. Ya da o kimse haram olan bir şeyi yapar. Rüyada ölü olan bir kadınla evlenip evine gittiğini ve ona dokunmadığını gören kimsenin, öleceğine işarettir, ölü olan bir erkekle evlenerek evine geldiğini ve evinin de o erkeğin evine dönüştüğünü gören kadın da ölür. Hayatta olan bir şahıs rüyada bir ölünün ardına düşerek tanımadığı bir eve girip sonra oradan çıkmadığını görse, o kimsenin öleceğine, eğer o evden geri dönerse, ölüm tehlikesi geçireceğine işarettir. Rüyada bir ölünün kendisine eski veya kirli ve paslı bir gömlek verdiğini gören kimse, fakirleşir.
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
ÖLEN KİMSENİN SİZİ ÖPMESİ
Rüyanızda ölen bir kimse sizi öperse, aile tarafından gelecek paraya delalet eder.
+2 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Hayatta olan birisinin bir ölüyü dövmesi onun borcunu ödemesine işarettir. Bir kimsenin rüyada bir ölünün uykuda olduğunu görmesi, o ölünün ahiretteki rahatlama ve iyi halliliğine işarettir, ölüyü çıplak olarak görmenin tabiri de böyledir. Hayatta olan birisinin rüyada ölüyle bir yatakta uyuduğunu görmesi, o kimsenin ömrünün uzun olduğuna işarettir. Rüyada bir ölünün yemek veya eşya satın aldığını görmesi, onların pahalılaşmasına ve bozulmasına işarettir, ölülerin yemek veya eşya sattıklarının görülmesi de onların rağbet görmemesine işarettir. Rüyada eski ve yırtık elbiseli dinsiz bir ölünün görülmesi, onun ahirette durumunun kötü olmasına işarettir.
Yahudi ve Hristiyan yahut Mecusi olan birisinin kendi ölüleri üzerinde yeşil elbise ve başında da taç olduğu halde bir sedir üzerinde bulunduğunu görmesi, o ölünün geriye terk ettiği kimselerin yükselmelerine ve dünyaca nail olacakları hayır ve sevince işarettir.
Bir kimse rüyada kendisini ebedî bir hayat içinde olduğunu söyleyen bir ölü görse, onun şehitlik mertebesinde olduğuna ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine işarettir. Hayatta olan birisine, rüyada tanıdığı bir ölünün filan güne veya filan aya yahut falan seneye kadar benim yanıma geleceksin diye haber verse, gün ay ile, ay sene ile, sene de on sene ile tabir edilir.
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
RÜYADA OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyasında oğlunun öldüğünü gören bir kimse düşmanlarından kurtulur.
+2 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada anasının öldüğünü gören kimse, dünyaca zarara uğrar ve durumu bozulur. Amel yapmaz ve farzları yerine getirmekte tembellik gösterir. Hasta olan erkek kardeşinin rüyada öldüğünü görse, onun öleceğine, eğer kardeşi hasta değilse, kardeşi gibi konuştuğu ve yardim istediği bir kimsenin öleceğine işarettir.
Rüyada hanımının öldüğünü gören kimsenin, geçimini sağladığı sanatının, geçersiz olmasına işarettir. Bir kimse rüyada ölmüş bir alimi veya Salih yahut fakih olan bir şahsı bir şehirde olduklarını görse ve şehir halkı da harp, kitlik veya korku içerisinde iseler, o halden kurtulurlar. Ve liderlerinin tutumu güzelleşir.
Bir kimse rüyada Firavunlardan birisinin bir şehirde olduğunu veya o şehrin valisi olduğunu görse, o şehirde zulüm ve geçimsizlik meydana gelir. Rüyada ölü üzerine namaz kıldığını gören kimse, dinsiz birisine tavassut eder. Bir ölünün kendisine (görmediği bir yerden) seslendiğini ve kendisinin de ona cevap verdiğini gören kimse, ölür. Bir kimse rüyada bir ölünün denizde boğulduğunu görse, o ölünün hata ve günah içerisinde boğulduğuna işarettir.
Bir kimse rüyada ölülerin kabirlerinden çıkıp evlerine gittiklerim görse, o kimsenin hapislikten kurtulmasına veya kurumuş olan bitkilerin Allah (C.C.) in yeniden ihya etmesine işarettir, ölüm, bazen mümin için şerefe, bazen de uzlete çekilmeye işarettir. Aniden ölüm fakir için zenginliğe; zengin için de fakirliğe işarettir.
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Kız Kardeşin Öldüğünü Görmek
Rüya sahibinin tek başınalık ve yalnızlık duygusunu ifade eder.
+2 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Bazen alimin ölmesi, dinde bir bidatin meydana çıkmasına, abidin ölümü, rüya sahibinin kalbinin ölmesine ve ibadet yapmasına, abidin ölümü rüya sahibinin kalbinin ölmesine ve ibadet yapmasına, zanaatkârın ölümü, zanaatkârın geçersizliğine, valinin ölümü geçim darlığına, zevcenin ölümü menfaatinin gitmesine, çocuğun ölümü, isminin anılmamasına işarettir.
Rüyada bir ölünün diğer bir ölü üzerine namaz kıldığını görmek, batıl” amellere işarettir. Çünkü onların her ikisinden de amel yapma mecburiyeti kalkmıştır. Veya bu rüya, rüya sahibinin borçlu olmasına işarettir.
Rüyada ölüden bir şey almak, hayra ve rızkın artmasına işarettir. Bekar bir kadinin rüyada bir ölüyle evlenmesi, kocaya; evliler için de boşanmaya işarettir. Bazen onun ölüyle evlenmesi, ölünün Allah (C.C.) yanında iyi halli oluşuna işarettir. Rüyada müşriklerin ölülerim görmek, düşmana, Hristiyan ve Yahudi ölülerini görmek de dinde haddi asmaya, üzüntü ve şiddetleri yenilemeye; işarettir.
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada ölüyü gömmek, hayırlı bir haber alınacağına işarettir.
+2 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
RÜYADA BİRİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Çoğu rüya tabirine göre bu rüyanın yorumları biraz farklılık göstermektedir. Bir kere genel olarak hayırlı bir rüya değildir. Diğer rüyalardan farkı da genellikle rüyayı gören kişinin hâletiruhiyesine göre yorumlanmasıdır. Örneğin rüyayı gören kişi o gün, o sıralarda canı sıkkın bir ruh halindeyse o zaman bu rüya iş hayatında işlerin kötü gideceğine ve ailede de bazı sorunların patlak vereceğine işaret etmektedir.
Rüyada Ölmüş Birinin Öldüğünü Görmek, çevresel olarak yepyeni bir sürece gireceğinize işaret eder. Bu süreçte kendinizi kontrol etme konusunda büyük sıkıntılar yaşayacak, arkadaşlarınızla aranızın açılmasına neden olacaksınızdır. Rüyada birinin şehit olduğunu görmek, gören kişi için hissettiği duygulara göre anlam kazanır.
Rüyada birinin şehit olduğunu görmek, tanıdık birinin şehit ve gördüğü kişi askerde ise bazı endişeleri olduğunu gösterir. Rüyada tanıdık birinin şehit olduğunu görmek, bulunduğunuz ülkede yaşanan savaş veya terör olayları fazla ise bilinç altınızda sürekli düşündüğünüz olmasını istemediğiniz hadiselerin yansıması olabilir.
Rüyada aileden birinin öldüğünü görmek; kötü gibi görünse de aslında iyi anlam ifade eden rüyalardan biridir. Aileden gelecek müjdeli iyi bir haberi işaret eder. Kişi bekar ise evleneceği ya da aileden birinin evlenip çocuk sahibi olacağı anlamına gelir.
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Ölünün güldüğünü görmek vicdanınızın rahat olacağını işaret eder.
+2 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Yaşayan Birinin Öldüğünü Görmek
Rüyada yaşayan birinin öldüğünü görmek, en geniş şekilde yorumlanması gereken rüyalardan biri olup, rüya sahibinin yaşamı ile yakından alakalı bilgiler verir. Ancak farklı farklı yorumlara sahiptir çünkü rüyada öldüğü görülen kişi, o kişinin nasıl öldüğü ve rüya sahibinin ölüm karşısında nasıl bir tavır sergilediği, rüyanın yorumunu değiştirir.
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
ÖLEN KİŞİYE BİR ŞEY VERMEK
Ölen bir kişiye rüyanızda bir şey vermeniz elinizde olan maddi imkanların azalmasına işaret eder.
+2 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada birinin öldüğünü görmek, rüya sahibinin işlerini bir türlü yoluna koyamayacağı, ailesinden maddi ve manevi destek alarak bir yerlere geleceği demektir. Kişinin sorumluluk sahibi bir birey olacağı, ilerleyen yaşlarda kimseye muhtaç olmayacağı anlamına gelmektedir.
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
ÖLEN KİŞİNİN HASTA OLMASI
Gerçek yaşamda ölen bir kişinin rüyanızda hasta olması, dini bir görevden mesul olduğunuza yorulur.
+2 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Yaşayan Birinin Öldüğünü Görmek ve Ağlamak
Rüyada yaşayan birinin öldüğünü gördükten sonra ağladığınızı görmek, rüya sahibinin bir işi başarmak için çok çaba göstereceğine, gösterdiği bu çabaların karşılığını bir türlü alamayacağına işarettir. Kişinin kötü insanlarla tanışacağına yorulur ve kötü geleceğe delalet eder.
+2 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Komşunun Öldüğünü Görmek
Rüyada komşunun öldüğünü gören kişinin yeteneklerini bir türlü keşfedemediğine, başarısız olduğu işlere yoğunlaşacağına, bu yüzden de mutsuz olacağına alamet eder. Rüyada komşunun öldüğünü görmek, hayra işaret değildir.
+2 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Birinin Bıçakla Öldürüldüğünü Görmek
Rüyada birinin bıçakla öldürüldüğünü görmek, rüya sahibinin büyük işlere gireceğine, bu işlerde başarılı olacakken bir sorunla karşı karşıya kalacağına delalet eder. Rüya sahibinin bütün mal varlığını kaybedeceğine, sıfırdan başlayıp eskisinden daha da büyük bir maddi kazanç elde edeceğine alamet eder.
+2 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Birinin Öldüğünü Sonra Dirildiğini Görmek
Rüyada birinin öldüğünü sonra dirildiğini görmek, rüya sahibinin uzun süredir bir şey için çabaladığını ve bunun yakın zamanda sonuçlarını elde edeceğini gösterir. Rüyada ölünün dirilmesi, aynı zamanda rüya sahibinin, yetenekleri sayesinde ün kazanacağına da delalettir. Rüyada ölmüş birinin öldüğünü görmek de yine uzun süredir istenen bir hayalin gerçekleşeceğine yorulur.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Birinin Öldüğünü Duymak
Rüyada birinin ölüm haberini almak, rüya sahibi için bir uyarı niteliği taşır. Rüyada birinin öldüğünü duymak, rüya sahibinin, rüya sahibinin hayallerini gerçekleştirmesi için hiçbir zaman vazgeçmemesi ve bu yoldan geri dönmemesi gerektiğini ifade eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Tanıdık Birinin Öldüğünü Duymak
Rüyada tanıdık birinin öldüğünü duymak, bir arkadaşla ortak olmaya, aileden istenecek maddi yardıma, ev satmaya delalettir. Aynı zamanda para sıkıntısının olmayacağı bir hayatın da sembolüdür.
Rüyada birinin öldüğünü haber almak, bazı rüya sözlüğü tabircilerine göre, rüya sahibinin iş hayatındaki aksaklıklar ve problemlerin, yeterli bilgi sahibi olmamasından dolayı devam edeceğine delalettir. Bu yüzden rüya sahibinin ya yapması gereken işi yapması ya da yaptığı iş için kendisini geliştirmesi gerekmektedir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Tanımadığı Birinin Öldüğünü Görmek
Rüyada tanımadığı birinin öldüğünü görmek, rüya sahibinin hayırsever bir insan olduğu ile tabir edilir. Bu kişi, başkalarını da katarak, kimsesizlere ya da hastalara yardım edecektir. Bu sayede Allah katında çok sevap kazanacak ve hayırlı bir işe girecektir.
Rüyada tanımadığı birinin öldüğünü görüp üzülmek, rüya sahibinin iyi niyetli olduğu için herkesi öyle sanması ve bu yüzden bazı sorunlar yaşayacağına işaret eder. Yine de rüya sahibinin işleri her zaman yolunda olacak, hayırlı işler yapacaktır.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Birinin Öldüğünü Duyup Ağlamak
Rüyada birinin öldüğünü duyup ağlamak, rüyayı gören kişinin hem iş hem de eğitim hayatında doğru adımlar attığına, sabırla yapmak istediği her şeyi yapacağına delalettir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Birinin Öldüğünü Görüp Ağlamak
Rüyada birinin öldüğünü görüp ağlamak ise, rüya sahibi için çok hayırlı bir şeyin gerçekleştiğine ve yakın zamanda bunun sonuçlarını göreceğine yorulur.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Birinin Öldüğünü Görüp Gülmek
Rüyada birinin öldüğünü görüp gülmek, rüya sahibinin doğru olmayan şeyler yaptığına işarettir. Uyarı niteliğindeki bu rüya, rüya sahibinin yalan gibi hatalara bile bile devam etmesinin ona zarar vereceğini söyler.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Birinin Öldüğünü Görüp Korkmak
Rüyada birinin öldüğünü görüp korkmak, tersine yorumlanan bir rüyadır. Bütün kederlerin kendisini bulduğunu düşünen rüya sahibi, şans elde eder ve bu sayede yeniden umut etmeye başlar. Rüya sahibi bu rüyadan sonra sağlığı için dua etmeye ve psikolojik açıdan olumlu düşünmeye başlayacaktır.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Birinin Öldüğünü Görüp Kaçmak
Rüyada birinin öldüğünü görüp kaçmak, rüya sahibinin çevresinde ikiyüzlü birilerinin varlığının habercisidir. Bu kişilerin içi ve dışı aynı değildir. İyi gibi görünür fakat yardım gerektiğinde hiç düşünmeden sırtlarını dönerler. Adeta iyi gün dostudurlar.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Birinin Öldüğünü Görüp Şoka Girmek
Rüyada birinin öldüğünü görüp şoka girmek, rüya sahibini zor duruma sokacak bazı olayların yaklaştığını ifade eder. Özellikle aile içinde ciddi sağlık sorunları baş gösterebilir. Aynı zamanda uzun süremeyecek bazı olumsuz durumların da işaretidir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Trafik Kazasında Birinin Öldüğünü Görmek
Rüyada trafik kazasında birinin öldüğünü görmek, bir dileğinin gerçekleşmemesi yüzünden hayata küsen rüya sahibinin daha sonra bu dileğinin olmamasından ötürü mutlu olacağına işarettir. Bu durum başta kötü gibi görünse de sonradan kendisi için daha hayırlı olduğunu anlayacak demektir. Bu rüya aynı zamanda uzaktan gelecek bir misafirin de habercisidir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Uçak Kazasında Birinin Öldüğünü Görmek
Rüyada uçak kazasında birinin öldüğünü görmek, aksiliklerin üst üste gelmesi yüzünden rüyayı gören kişinin bazı planları değiştirmek zorunda kalacağını, iş hayatında durağanlığa ve nazara işaret eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Akrabalarından Birinin Öldüğünü Görmek
Rüyada bir akrabanın öldüğünü görmek, ya miras edileceği ya da mal mülk sahibi olunacağının habercisidir. Bu rüya maddi durumun iyileşeceğine işaret eder ancak harcamalarda dikkatli olunması gerektiğine dair de bir uyarı niteliği taşır. Aynı zamanda hayallerin gerçekleşeceğine ve rüya sahibi gençse eğitim hayatından sonra ailesinden maddi destek almaya devam edeceğine de yorulur.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Eşinin Öldüğünü Görmek
Rüyada rüya sahibinin eşinin öldüğünü ve sonra dirildiğini görmesi alım satım işlerine işaret eder. Kazançlı bir alışverişin müjdecisi olarak yorumlanır.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Ailesinden Birinin Öldüğünü Görmek
Rüyada aileden birinin öldüğünü görmek, kardeşin evleneceğine yorulurken amca ya da dayı olmak, ve haneye sevinçli bir haber gelmesi anlamlarını da taşır. Aynı zamanda başarı elde edildiği için kalabalık bir kutlama yapılacağının da habercisidir. Rüya sahibinin elinin açık olduğunu ifade eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Babanın Öldüğünü Görmek
Rüyasında babasının öldüğünü gören kimse babasına içten içe yoğun bir öfke duymaktadır. Babanın rüya sahibine gerekli taktiri göstermemesi, desteğe ihtiyacı olduğu zaman yanında olmaması sebebiyle duyulan öfkenin sonucu bir rüya olarak tanımlanır.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Annenin Öldüğünü Görmek
Rüyasında annesini ölmüş görmesi kişinin annesinden gerekli ilgi ve şevkati görmemesi durumunu ifade eder. Anneye olan öfkenin bastırılması sonucu bilinçaltının mesajıdır bu rüya.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Erkek Kardeşin Öldüğünü Görmek
Rüyada erkek kardeşin öldüğünü görmek maddiyatla ilgili bir rüyadır. Maddi bir kayıp yaşandığını veya yaşanacağına olan kaygıyı ifade eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Televizyonda Birinin Öldüğünü Görmek
Rüyada televizyonda birinin öldüğünü görmek, rüya sahibinin olumsuz düşündüğü için hayatındaki olumlu gelişmeleri gözünün görmediğine, durumu iyi olsa da bir türlü rahatladığını hissedemediğine delalettir. Bu rüya, rüya sahibinin boş hayaller kurduğunu ya da şükretmeyi unuttuğunu ifade eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Ölüm görmek
İnsan kendisini veya başkasını rüyasında ölmüş olarak görürse, onun ahlaken bozulmasına işarettir. Eğer bir insan rüyasında ölünün arkasından bağırıyor, ağlıyor, tabutta taşındığını ,o kimsenin toprağa verildiğini görüyorsa rüya sahibinin yükseleceğine işarettir. Rüyada ölüyü gömmek, hayırlı bir haber alınacağına işarettir.

Rüyada ölü görmek hayra yorulur. Ölmüş insanların rüya aleminde söyledikleri doğru olarak çıkar. İnsanın kendisini ya da başkasını rüyada ölmüş görürse, onun ahlakının bozulmasına yorumlanır. Ölünün güldüğünü görmek vicdanınızın rahat olacağını işaret eder.

Rüyada ailenizden birinin öldüğünü gördüyseniz, ölen kişinin uzun ömürlü olacağı anlamına gelir. Bazen bu rüya, sıkıntı ve üzüntüyle de yorumlanır.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada ölüm, yolculuk ile, bir rivayete göre, evlenme ile tabir olunur. Öldügünü ve mezara götürüldügünü gören, uzak bir yolculuga çikar, ölüp kefenlendigini gören, bekar ise evlenir. Ölüp gömüldügünü gören, tövbe etmeden vefat eder. Gömüldükten sonra mezarindan çikarsa, tövbeye kavusur, ölüp halkin omuzlari üzerinde götürüldügünü gören, halk arasinda seref ve itibar kazanir, ölümünden sonra tekrar dirildigini gören, fakirse zengin olur, eger rüya sahibi yolculukta ise veya gurbette bulunuyorsa selametle vatanina döner. Taninmamis bir kadinin ölümünü görmek, yagmurun azligina; bu kadinin tekrar dirildigini görmek, yagmurun gelecegine, birçok kadinlarin öldüklerini görmek, çocuklar arasinda ölüm olacagina; ölülerin mezarlarindan çiktiklarini ve bütün yiyecekleri bitirip geriye bir sey birakmadiklarini görmek kitliga; kuyulardaki tatli sulari tamamen içtiklerini görmek, büyük bir hastalik çikacagina; bir ölüyü arkasinda beyaz veya yesil elbise oldugunu ve yüzü güldügü halde görmek, gufrana erismis bulunduguna; aksini görmek de bunun aksine; karisinin öldügünü ve sonra dirildigini görmek, esinden faydalanmaya; uykusunun içinde hasta olmayarak öylece öldügünü görmek, uzun ömre delalet eder. Bir dostunun ölümünü görmek, rüya sahibinin ölmesine veya dostunu kaybetmesine delalet eder. Vahsi bir hayvanin ölmüs ve katilmis oldugunu görmek, düsmana karsi zafere ve selamete isarettir. Evcil hayvanlardan birinin öldügünü görmek hayirli degildir. Bazi tabircilere göre; rüyada taninmamis bir ihtiyarin öldügünü görmek, arzu ettigi seyden bir sonuç almamaya; taninmamis bir kadinin öldügünü görmek, dünya islerinin askida kalmasina, bir aslan veya filin öldügünü görmek, o memlekette büyük bir kisinin ölümüne delalet eder. Ibni Kesire göre; oglunun ölümü, düsmandan kurtulmak ve mirastir. Kizinin ölümü, sevinç ve bir istekten vazgeçmektir. Babanin ölümü geçim sebebiyle; annenin ölümü, maksada ulasmaktir ve hüzündür. Akrabalarindan birinin öldügünü görenin, kuvvetinde noksanlik hasil olur. Kansinin ölümü iyidir. Hamile kadinin ölümü daha mübarek ve kurtulustur. Abdülgani Nablusiye göre; rüyada ölüm dinde noksanliga, ve fesada, dünyada ise serefe isarettir. Ev halkindan bir ölünün kendisi ile düsmanlik yaptigini görmek, dostunun kendisine darilacagina; bir ölünün hiddet ettigini görmek, vasiyetinin yapilmadigina; bir ölünün güler ve sevinir oldugunu görmek, ona kabul edilen bir, dua ve sadakanin ulastigina. Bir ölüyü güzel elbisesi içinde görmek, onun iyi bir akibeti olduguna ve iman ile öldügüne; bir ölünün bir mescitte dirildigini görmek, onun azaptan uzak olduguna delalet eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyasinda ölülerle oturup konustugunu gören uzak bir yolculuga gider, ölünün güldügünü ve sonra agladigini görmek, onun Islam dininin disinda ölümüne isarettir. Bir ölünün yüzünün siyah oldugunu görmek, onun dinsiz olarak öldügüne delildir. Ismail El-Esasa göre; rüyasinda bir ölünün namazda ayakta durdugunu görmek, onun yasadigi zaman çok ibadet etmis olduguna, bir ölünün dirilerek sag iken namaz kildigi yerde namaz kildigini görmek, onun iyi bir halde olduguna delalet eder. Ebu Sait El-Vaize göre; bir ölünün dirildigini gören, iyilige ulasir. Ümit etmedigi bir yerden sevinç duyar. Bir ölünün kendisine bir sey söyledigini görmek, o seyin aynen çikacagina isarettir. Bir ölünün üzerinde taç ve mühürler ve buna benzer seyler oldugunu, veya yüksek bir yer üzerinde oturdugunu görmek, onun ahirette iyi halde olduguna; bir ölünün arkasinda yesil elbise görmek, onun sehit olarak öldügüne; bir ölüyü güler yüzlü ve fakat sessiz ve sakin görmek, o ölünün kendisine dualar gönderildiginden dolayi hayir içinde olduguna; bir ölünün kendisi ile agiz kavgasi ettigini görmek, günaha girdigine; bir ölünün kötü sözlerle kendisine nasihat ettigini görmek, rüya sahibinin günah isledigine; bir ölünün kendisini dövdügünü görmek, günahkar olduguna; bir rivayete göre, yolculuktan habere, borcunu ödemege, yahut elinden çikmis bir seyi tekrar elde edecegine isarettir. Bir ölünün zengin oldugunu görmek, Allah (CC) indinde iyilige bir ölünün fakir oldugunu görmek, bu rüyanin aksine; eger ölü dindar bir kisi ise, ahirette rahatina; birçok taninmis ölünün, mezarlarindan kalkip, sevinçli bir halde olduklarin görmek, ölmüs sandigi islerinin yeniden düzelip bundan hayir ve menfaat gelecegine, ve sansinin yenilesecegine; o ölüyü kederli ye elbiseleri eski ve yirtik görmek eger evladi ve akrabalari varsa, fakirlige düseceklerine ve günahkar olacaklarina; birçok taninmamis ölüyü mezarlarinin üzerinde ayakta durduklarini görmek, o yer halkinin siddete kapilacaklarina ve içlerinden kötü insanlar çikacagina delalet eder. Rüyada ceddi veya ceddinin ceddi veyahut cet dedesinin dirildigini görmek, rüya sahibinin uzun ömürlü olacagina, içlerinde dogruluguna ve dünyada iyilik görecegine isarettir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada anne ve babasinin dirildigini görmek iyidir. Oglunun dirildigini görene, beklemedigi bir yerden bir düsman çikar. Insanin bildigi bir ölüyü görmesi, sevinçtir, insanin gördügü rüyalarin en iyisi babasi ve annesini yahut ceddini veya akrabasindan birini görmesidir. Ne suretle olursa olsun, babasinin öldügünü görmek, eger rüya sahibi muhtaç biri ise Allah (CC) ona rizk ihsan eder. Gurbette bir kimsesi varsa gelir. Hasta ise iyilesir. Keder ve derdi varsa kurtulur. Bildigi bir ölüyü ve onun kendine selam verdigini gören, o yil ölmez. Kendinin ve ölünün salahina da delalet eder. Caferi-i Sadika (ra) göre; rüyasinda bir ölüye yol gösterdigini gören, ilim ve hikmete kavusarak, kötü yolda olan bir topluma yardim eder. Ölüyü dirilttigini gören çok yasar. Bir ölü ile minder üzerinde oturup kucaklastigini gören, saglikli yasar, bir ölünün kendi mekanina oturdugunu görmek, hayir degildir. Eger memur ise isinden çikar veyahut ölür. Bir ölünün bir kadin ile evlendigini görmek, o kadinin ölümüne isarettir. Danyal aleyhisselama göre; rüyasinda ölüp ailesinin etrafinda agladiklarini ve onu yikayip kefenlediklerini ve tabuta koyduklarini görmek, rüya sahibinin dininin fesadina, eger gömülmezse iyiligine delalet eder, ölmüs ve tabuta konularak kaldirilmis ve herkesin onun cenazesinde arkasindan üzülmekte olduklarini gören, seref san ve büyüklüge nail olur. Fakat dininde fesat bulunur. Çünkü ölüm hayrat ve ibadetten kopmaktir. Eger gömülmedigini görürse sonradan bunlar düzelmis olur, öldügünü ve tekrar dirildigini gören günah isler ve sonra tövbe eder. Bir rivayete göre, ölüm ömürdür. Rüyada birinin "sen hiç ölmeyeceksin" dedigini gören sehit olarak ölür. Öldügünü fakat üzerine de kefenin olmadigini, arkasindan kimsenin aglamadigini gasil ve kefenlenmedigini görenin evinin bir tarafi veya emlaginin bir kismi yikilir. Rüyasinda öldügünü ve cenazesi yikanmayarak ve kimse tarafindan ugurlanmayarak gömüldügünü görmek yikik olan; evinin tamir edilmeyecegine isarettir. Kendisini mezarlikla ölü gören ve eskiden beri ölmüs oldugunu sanan uzak bir yola gider. Ve cahillerle ve fesatlarla arkadaslik eder. Cablrül-Magribiye göre; ansizin, vefat, dindarlar için rahat, kafirler için azaptir. Rüyada ölümün sekli güç olursa, gazaba, delalet eder. öldügünü ve kendisini yikayani öptügünü gören günahlarindan tövbe eder. Ölüp tenesir veya tabuta konuldugunu gören, bir devlet baskaninin veya onun yardimcilarinin hizmetine girer ve ondan hayir ve menfaat görür. Bir alimin öldügünü görmek o yerde onun ve seriatin itibardan düstügüne isarettir. Bekçinin öldügünü görmek, adaletin olmayacagina; sanatçi birinin öldügünü görmek, o sanatin azalacagina isarettir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Ibni Sirine göre; bir memleket baskaninin rüyada öldügünü görmek o memleketin yikilmasina delalet eder. Rüyada ölüm görmek, fukaraliktir. Rüyasinda öldügünü ve yüzü burusuk ve hiddetli oldugunu gören, dünyada darliga ve ahirette de kötü bir hale düser. Eger yüzü gülüyorsa hayra isarettir. Kirmaniye göre; kendisinin ölüm halinde zahmet çektigini gören, kendi nefsine zulüm eder. Bir rivayete göre, bu rüya sahibi borçlu ise borcundan kurtulur. Yolculuk etmek istiyorsa gider. Diger bir görüse göre de elinden mal çikar, evi yikilir ve oturdugu yer degisir. Öldügünü ve kefenlendigini ve gömüldügünü ve sonradan kabirden çiktigini gören günahlarina tövbe eder ve iyi insan olur. Öldügünü fakat ölüler gibi kefenlenmedigini görenin evi yikilir ve oradan çikar. Öldügünü ve sonradan tekrar dirildigini gören, uzun bir yolculuga gider ve döner, öldügünü ve bir takim adamlarin omuzlarinda götürüldügünü görmek, yüksek bir rütbeye ulasarak mevki sahibi olmaya ve fakat dininde azalma olduguna, gömülmedigi halde sonradan durumunun düzelecegine, öldügünü fakat ne kefen, ne tabut ne kabir ve ne de göz yasi olmadigini görmek, rüya sahibi için içinde bulundugu kederden ve sikintidan kurtulmaya. Ölü gibi kefene sarili oldugunu görmek, ölümüne, sag iken öldügünü ve sonradan tekrar dirildigini görmek, dininden dönmesine delalet eder. Bir memur kendini ölüm döseginde ve ölüm halinde oldugunu görse isinden atilir. Anne ve babasindan birinin öldügünü görenin evinden dünya nimeti çikar ve hali kötülesir. Kardesinin öldügünü gören, eger hasta ise ölür veya akrabasindan biri ölür. Bir rivayete göre iki gözünden veya ellerinden birini kaybeder. Esinin öldügünü görmek, geçimine yardimci olanin artik bulunmadigina delalet eder. Rüyada ölüm görmek, büyük bir isten dolayi pismanliktir, ölüp sonra dirildigini gören, günah isler ve sonra tövbe etmesi gerekir. Hasta olmadan ve üzerinde ölüm hali bulunmadan öldügünü gören uzun bir ömür yasar. Bir kimsenin kendisine sen artik ölmeyeceksin dedigini gören sehiden ölür. Ölmüs olup elbisesinden siyrilarak çiplak bulundugunu gören, siddetli bir fakirlige düser; ölüp yüksek bir yere konuldugunu gören, rahata erisir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Bir rivayete göre esinden hayir görür. Kimsenin bulunmadigi ve geçmedigi bir yerde yalniz olarak ölmüs oldugunu görmek, hayir degildir. Eger gurbette bir akrabasi varsa onun felakete ugradigina dair haberi gelir. Bazilarina göre; rüyada ölüm görmek bosanmaya delalet eder. Kendisinin ölüp, karisinin matem içinde oldugunu görmek, aralarinda bosanmaya delalet eder. Bekar bir adamin öldügünü görmesi evlenmege; kendisinin veya ortaginin öldügünü ve kendisinin agladigini görmek, her ikisi için musibete; birinin ölüp halkin onu hayir ile andiklarini görmek, isledigi islerle makbul olacagina; bir toplumda öldügünü görmek, onlarin isleri üzerinde çalismaga; bir rivayete göre, uzak bir yolculuga gidip, dönmemege, bir ölüyü sirtina yükledigini görmek, haram mal kazanmaga delalet eder. Bir ölüyü yerde sürükledigini gören, günaha girer. Bir ölüyü kabre götürdügünü gören, sevap isler; bir ölüyü çarsiya tasidigini gören, muradina erisir ve ticareti genisler; bir ölüyü musallaya götürdügünü gören, fesat bir kimseye haber verir, ölmüs oldugunu ve toprak üzerinde yattigini gören mal sahibi olur. HZ. ÖMER; Rüyada Ömer Ül-Faruk (RA) Hazretlerini görmek, Ibni Sirine göre, uzun bir ömre, faziletli olmaya, dogru sözlü, dogru özlü olmaya. hayra, batildan kaçinmaya isarettir. Hz. Ömerin kendisine, helal olan seylerden bir sey ikram ettigini görmek, nimet ve bolluga, memuriyet ve makama, saglik ve selamete isaret oldugu gibi, verdigi sey helal olmayan seylerden ise, rüya sahibinin geçim sikintisi çekecegine günaha girecegine delalet eder:Rüyasinda Hz. Ömer ile konustugunu gören, adalet içinde yasar, Halifenin kendisine hiddetle bagirarak, söylendigini gören kedere düser, memur ve isçi ise isinden atilir. Fakir ise daha ziyade fakirlesir. Zengin ise fakir olur. Bir baska rivayete görede: Rüyada ölen ve defnedilen kimse, tövbe etmeksizin ölür. Eger kabrinden çiksa ona tövbe etmek nasib olur. Bazi tabirciler ölmek, evlenmeye isarettir. Çünkü ölü, evlenecek sahis gibi hos kokulu seylere ve yikanmaya ihtiyaci vardir, dediler. Rüyada öldügünü ve bir grup insanlarin omuzlarinda götürüldügünü, ancak defnedilmedigini gören kimse, düsmanim kahreder. Eger memurluga ehilse, memur olur. Rüyada öldükten sonra yasadigini gören kimse, fakirlikten zengin olur veya günahlanndan tövbe eder. Eger bu rüyayi gören misafir ve garip ise, salimen vatanina döner. Taninmayan bir kadinin ölmesi, yagmur yagmamasina, öyle bir kadinin yasamasi ise, Allah (C.C.)in yagmurla yeryüzünü ihya etmesine isarettir. Bir kimse rüyada tanidigi bir ölünün yeniden öldügünü ve ona aglandigini görse, o ölünün ailesinden birisinin ölecegine isarettir. Eger aglanmiyorsa, o ölünün ailesinden birisiyle evlenmesine, sevince ve evine gelin getirmesine isarettir. Bir kimse rüyada bir ölüyü güzel bir sekilde veya beyaz ve yesil elbiseli oldugu halde güleryüzlü ve sevinçli olarak görse. o ölünün görüldügü gibi ahirette nimetler içinde bulunduguna isarettir. Eger ölünün saç ve sakalinin tozlu ve dökük, elblselerinin de çürümüs oldugunu veya agladigini ve yüzünü burusturmus oldugunu görse, o ölünün durumunun kötü olduguna isarettir. Bir kimseye rüyada bir ölünün kendisinin ölmedigini haber vermesi, o ölünün sehitler makaminda olmasina ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine isarettir. Rüyada bir ölüyü yüklendigini gören kimse, dinsiz bir adamin zahmet ve mesakkatini üzerine alir. Rüyada ölülerin götürüldügü seklin disinda bir ölüyü yüklendigini Gören kimse, haram mala sahip olur. Rüyada bir ölüyü ölülerin götürüldügü bir sekilde yüklendigini gören kimse, idareciye hizmet eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Bir kimse rüyada bir ölünün hasta oldugunu görse, dinî bir isten dolayi mesul tutulacagma isarettir. Rüyada haniminin öldüGünü ve tekrar dirilerek yasadigini gören kimse, ziraat ve harmanindan fayda görür. Rüyada ölü cesedi bulan bir kimse, bir mal bulur. Rüyada ölünün arkasindan gittigini gören kimse, o ölünün meslegine uyar. Din ve dünyaca onun izini takip eder. imamin öldügünü görmek, sehrin harap olmasi ile tabir edilir. ölmek, büyük bir günahtan pismanliktir. Bazi tabirciler, ölüm alametleri olmaksizin rüyada uyurken hastalanmaksizin öldügünü gören kimsenin, ömrü uzun olur. Rüyada, ölüm aninda ve ölüm sikintilari içinde oldugunu gören kimse, kendi menfaati veya baskalan için zalim olur. Rüyada öldügünü ve yer üzerinde çiplak oldugunu gören kimse, fakir olur. Eger yatak üzerinde olursa, o kimse için dünya ferahlik olur, sedir üzerinde olursa, rütbe ve serefe nail olur. Rüyada kaybolmus birisinden ölüm haberi geldigini gören kimseye, kaybolmus o kimsenin dünyaca iyi halli ve dince bozuk halde olusunun haberi gelir. Rüyada oglunun öldügünü gören kimse, düsmanindan kurtulur. Kizinin öldügünü gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulamiyacagindan dolayi ümitsiz olur. Hasta olan bir kimse evlendigini görse, o hasta ölür. Evli olan birisi öldügünü ve defnedildigini görse, hanimindan veya ortagindan yahut erkek kardesinden ya da dostlanndan ayrilir. Bazen de bu rüya, o kimsenin yolculuk yapmasina eger yolcu ise çolukçocugunun yanma dönmesine isarettir. Hasta adamin öldügünü görmesi, hastaligindan iyilesmesine isarettir. Rüyada erkek kardesin ölümü, düsmanin ölümüne isarettir. Ölüm Birtakim ölüler arasinda bulundugunu gören kimsenin, münafik bir kavim arasinda bulunduguna isarettir. Rüyada ölü île arkadaslik ettigini gören kimse, uzak bir yere yolculuga çikar ve o yolculuktan menfaat elde eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada ölüyü yedigini gören kimsenin, ömrü uzun olur. Rüyada ölü oldugunu görse, sevinir ve durumuna imrenilir. ölünün bir sey yemesi o seyin pahalanacagma isarettir. Rüyada tenesir üzerinde oldugunu gören kimsenin, isleri ilerler, günah üzüntü ve borçtan kurtulur. Rüyada ölüleri kabirlere tasidigini gören kimsenin, dogru bir is yaptigina isarettir. Rüyada ölüleri çarsi ve pazara tasidigini gören kimse, ihtiyacina kavusur ve ticareti canlanir. Bir ölünün sag oldugunu gören kimsenin ümidini kestigi bir isi vücuda gelir. Eger sikinti içinde ise, tahmin etmedigi bir yerden kolaylik gelir. Eger tanidigi ölüleri ev veya sehir yahut mahallenin bir yerinde durduklanm görse, rüya sahibinin veya o ölülerin evlat ve torunlarinin ümitlerini kesmis olduklari isleri meydana gelir. ölülerin mesgul veya yorgun ve zahmet içinde yahut sekil, sima ve elbiselerinde bir fenalik ve çirkinlik bulundugunu görse, o ölünün dünyadaki halinden mesul tutulacaklarina isarettir. Ölünün üzerinde bulunan kirli ve pasli elbiselerin tabiri de, böyledir, ölünün kendisiyle sakalastigini görse, bu rüya sahih degildir. Çünkü ölü saka devresini bitirmistir. Korku halinde bulunan bir kimse rüyada özellikle anasinin ve babasinin sag olduklarim görse, korkudan emin olur, üzüntü ve kederi gider. Rüyada bir ölüyü dirilttigini gören kimsenin, eliyle bir yahudi veya bir hiristiyan Müslüman olur. Ya da günahkar birisi tövbe eder. ölüleri dirilttigini gören kimse, sapiklikta kalan veya bidat içerisinde bulunan bir kavmi Allahin izni ile hidayete kavusturur. Yahut günah yapmada israr eden birisi onun vasitasiyla tövbe eder. Bir kimse rüyada bir ölünün basindan sikayet ettigini görse, o ölünün ana veya babasina karsi yaptigi kusurdan dolayi mesul tutuldugunu, eger boynundan sikayet ederse, haniminin nikahindan veya vasiyetinden yahut zayi ettigi emanetinden mesul tutulduguna, eger sol elinden sikayet ederse, erkek veya kiz kardesi yahut çocugu veya ortagi ya da yalan yere yaptigi yemininden mesul tutulduguna, eger yan tarafindan sikayet ederse, o ölünün akrabalarim ziyaret etmedigi için mesul tutulduguna, eGer baldiriarindan sikayet ederse, o ölü hayatini batil ve Allah (C.C.)in emrine muhalif yerlerde geçirdiginden dolayi mesul tutulduguna, eger iki ayaklanndan sikayet öderse, o ölünün batil yere ve Allah (C.C.)in emrinin disinda malini sarfettiginden mesul tutulduguna isarettir. Kadinin durumu da bu rüyada erkegin durumu gibi tabir edilir, Rüyada ölüye yiyllen ve içilen seylerden veya giyilecek bir sey verdigini gören kimsenin, malina bir zarar gelir. Sag olan bir kimse giydigi elbisesini ölüye verdigini görse, ölür ve onlara kavusur.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada bir ölünün kendisine elbise veya gömlek yahut bir sarik verdigini gören kimse, o ölünün, hayattaki yasayisi gibi yasar. ölünün kendisine bir yemek verdigini gören kimseye, ümit etmedigi bir yerden iyi bir rizik geler. Eger ölünün bal verdigini görse, o kimse ümit etmedigi bir ganimet ve nimete nail olur. Bir kimse rüyada elini bir ölünün tuttugunu görse, o kimseye ümidini kestigi bir yerden eline mal geçer. Rüyada ölü île konusmak uzun ömürdür, ölüden bir sey almak riziktir. ölü île konustugunu gören kimse île halk arasinda, anlasmazlik çikar, ancak sulh île neticelenir. Rüyada tanidigi bir ölüyü öptügünü gören kimse, ölünün geriye biraktigi ilim,eser veya maliyla faydalanir. Tanimadigi bir ölüyü öptügünü görse, tahmin etmedigi bir yerden ona mal gelir. Tanidigi bir ölünün kendisini öptügünü gören kimse, o ölü veya onun veresesi tarafindan hayra kavusur. Kendisini tanimadigi bir ölünün öptügünü gören kimse, tahmin etmedigi bir taraftan gelecek hayri kabul edecegine isarettir, bazi tabirciler, ölüyü öptügünü gören kimse, onun ölecegine, saglam ise konustugu sözün batil olduguna isarettir. Rüyada kendisine mahrem olan birisiyle cinsi münasebet yaptigini gören kimse, o ölüyü hayirla yad ve dua eder. Veya o ölünün evlat ve torunlan için faydali olacak bir is yapar. Ya da o kimse haram olan bir seyi yapar. Rüyada ölü olan bir kadinla evlenip evine gittigini ve ona dokunmadigini gören kimsenin, ölecegine isarettir, ölü olan bir erkekle evlenerek evine geldigini ve evinin de o erkegin evine dönüstügünü gören kadin da, ölür. Hayatta olan bir sahis rüyada bir ölünün ardina düserek tanimadigi bir eve girip sonra oradan çikmadigini görse, o kimsenin ölecegine, eger o evden geri dönerse, ölüm tehlikesi geçirecegine isarettir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada bir ölünün kendisine eski veya kirli ve pasli bir gömlek verdigini gören kimse, fakiriesir. Bir kimse rüyada ölü olan birisinin hayatta olan bir sahsi dövdügünü veya sinirli olarak o sahistan aynidigim görse, hayatta olan o sahsin dince bozuk olan birsey ihdas ettigine isarettir. Çünkü ölü Hakkin evinde oldugundan ancak Allah (C.C.)in razi oldugu seylerden memnun kalir. Bir kimse rüyada hayatta olan bir sahsin bir ölüyü dövdügünü ve ölünün de buna razi olup itaat ettigini görse, döven sahsin mütedeyyin ve ölünün ruhu için sadaka verdigine ve dua ettigine yahut o ölünün yaptigi vasiyeti yerine getirdigine isarettir. Bir kimsenin rüyada bir ölünün makbul ve istenen islerle mesgul oldugunu görmesi, o kimsenin o isle emretmesine isarettir. Eger ölünün yaptigi is kötü, o kimsenin o isin terkedilmesi için emir vermesine isarettir. Bir kimse rüyada hayatta olan bir sahsin, ölünün ardi sira gittigini ve bir yere giripçikisinda ondan hiç ayrilmadigini görse, o sahsin din ve dünya islemde o ölünün meslek ve yoluna uyduguna isarettir. Rüyada bir ölüyü dövdügünü gören kimse, yaptigi yolculukta hayra nail ve kaybettigi seyi bulur. Hayatta olan birisinin bir ölüyü dövmesi onun borcunu ödemesine isarettir. Bir kimsenin rüyada bir ölünün uykuda oldugunu görmesi, o ölünün ahiretteki rahatlama ve iyi halliligine isarettir, ölüyü çiplak olarak görmenin tabiri de, böyledir. Hayatta olan birisinin rüyada ölüyle bir yatakta uyudugunu görmesi, o kimsenin ömrünün uzun olduguna isarettir. Rüyada bir ölünün yemek veya esya satin aldigini görmesi, onlarin pahalilasmasina ve bozulmasina isarettir, ölülerin yemek veya esya sattiklarinin görülmesi de, onlarin ragbet görmemesine isarettir. Rüyada eski ve yirtik elbiseli dinsiz bir ölünün görülmesi, onun ahirette durumunun kötü olmasina isarettir. Yahudi ve Hiristiyan yahut mecusi olan birisinin kendi ölüleri üzerinde yesil elbise ve basinda da taç oldugu halde bir sedir üzerinde bulundugunu görmesi, o ölünün geriye terkettigi kimselerin yükselmelerine ve dünyaca nail olacaklari hayir ve sevince isarettir. Bir kimse rüyada kendisini ebedî bir hayat içinde oldugunu söyleyen bir ölü görse, onun sehitlik mertebesinde olduguna ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine isarettir. Hayatta olan birisine, rüyada tanidigi bir ölünün filan güne veya filan aya yahut falan seneye kadar benim yanima geleceksin diye haber verse, gün ay ile, ay sene ile, sene de on sene ile tabir edilir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada anasinin öldügünü gören kimse, dünyaca zarara ugrar ve durumu bozulur. Amel yapmaz ve farzlan yerine getirmekte tembellik gösterir. Hasta olan erkek kardesinin rüyada öldügünü görse, onun ölecegine, eger kardesi hasta degilse, kardesi gibi konustugu ve yardim istedigi bir kimsenin ölecegine isarettir. Rüyada haniminin öldügünü gören kimsenin, geçimini sagladigi sanatinin, geçersiz olmasina isarettir. Bir kimse rüyada ölmüs bir alimi veya sallh yahut fakih olan bir sahsi bir sehirde olduklarim görse, ve sehir halki da harp, kitlik veya korku içerisinde iseler, o halden kurtulurlar. Ve liderlerinin tutumu güzellesir. Bir kimse rüyada Firavunlardan birisinin bir sehirde oldugunu veya o sehrin vallsi oldugunu görse, o sehirde zulüm ve geçimsizlik meydana gelir. Rüyada ölü üzerine namaz kildigini gören kimse, dinsiz birisine tavassut eder. Bir ölünün kendisine (görmedigi bir yerden) seslendiGlni ve kendisinin de ona cevap verdigini gören kimse, ölür. Bir kimse rüyada bir ölünün denizde boguldugunu görse, o ölünün hata ve günah içerisinde bogulduguna isarettir. Bir kimse rüyada ölülerin kabirlerinden çikip evlerine gittiklerim görse, o kimsenin hapislikten kurtulmasina veya kurumus olan bitkilerin Allah (C.C.)in yeniden ihya etmesine isarettir, ölüm, bazen mümin için serefe, bazen de, uzlete çekllmeye isarettir. Aniden ölüm fakir için zenginlige; zengin için de, fakirlige isarettir. Bazen alimin ölmesi, dinde bir bidatin meydana çikmasina, abidin ölümü, rüya sahibinin kalbinin ölmesine ve ibadet yapmasina, abidin ölümü rüy sahibinin kalbinin ölmesine ve ibadet yapmasina, zanaatkarin ölümi, zanaatkarin geçersizligine, valinin ölümü geçim darligina, zevcenin ölümt menfaatinin gitmesine, çocugun ölümü, isminin anilmamasina isarettir. Rüyada bir ölünün diger bir ölü üzerine namaz kildigini görmek, batil" amellere isarettir. Çünkü onlarin her ikisinden de amel yapma mecburiyeti kalkmistir. Veya bu rüya, rüya sahibinin borçlu olmasina isarettir. Rüyada ölüden bir sey almak, hayra ve rizkin artmasina isarettir. Bekar bir kadinin rüyada bir ölüyle evlenmesi, kocaya; evliler için de bosanmaya isarettir. Bazen onun ölüyle evlenmesi, ölünün Allah (C.C.) yaninda iyi halli olusuna isarettir. Rüyada müsriklerin ölülerim görmek, düsmana, hiristiyan ve yahudi ölülerini görmek de, dinde haddi asmaya, üzüntü ve siddetleri yenllemeye; isarettir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
BİR KİMSENİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyanızda bir kimsenin öldüğünü görmüşseniz, bu rüya etrafınızda olumsuz yorumları ve olumsuz tavırlarıyla enerjinizi çalan birisi olduğunun işaretidir. Bu kimselerin size nazar değdirebileceği gibi, işlerinizle ve hayatınızla ilgili olumsuz yorumlarının etkisi altında da kalabilirsiniz. Bu tarz kişilerden mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekir. Olumsuz bakış açısına sahip kişiler enerjinizi aşağıya çektikçe, işleriniz de rast gitmemeye başlayacaktır.
Rüyada ölen kişinin tanımadığı bir kadın olduğunu gören kimsenin işlerinde biraz sıkıntı gözükebilir. Gelirinizi kaybetmeyeceksiniz ancak kısa süreliğine gelirinizde azalma olacaktır.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
RÜYADA ÖLEN KİŞİ GÖRMEK
Rüyanızda ölmüş olan bir kimseyi görmüşseniz bu rüya hayra yorulmaktadır. Alacağınız haberler sizi sevindirecektir.
Bu rüya bir diğer taraftan, ölen kişiyi özlediğinizi de ifade etmektedir.
Rüyanızda ölen bu kimse ile helalleşmişseniz, yaptığınız bazı kötü şeyler yüzünden üzüntü duyacağınız anlamına gelir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
ÖLEN KİŞİNİN SİZDEN BİR ŞEY İSTEMESİ
Böyle bir rüya üzerinde durulması gereken bir rüyadır. Bu rüya mesaj taşımaktadır. Ölen kişinin sizden ne istediğine dikkat edin. Eğer elinizden geliyorsa istediği şeyi gerçekleştirin. Eğer ölen kişi sizden onun için bir şey yapmanızı istemişse bunu gerçekleştirmelisiniz. Ölen kişinin sizden istediği şey, çevrenizdeki muhtaçların ihtiyaçlarına delalet eder. Ölen kişi sizden para istemişse, etrafınızda paraya ihtiyacı olan düşkünlere maddi yardımda bulunabilirsiniz. Bu tamamen rüyanızın nasıl devam ettiğine göre sizin yorumunuza bağlı olacaktır.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
ÖLEN KİŞİNİN ASLINDA ÖLMEDİĞİNİ GÖRMEK
Böyle bir rüya sizi sevindirecek haberler alacağınıza delalet eder. Eğer ölen kişi, ölmediğini kendi ağzıyla söylemişse, bu onun cennette olduğunu gösterir.
Rüyanızda gördüğünüz bu kişi anneniz ya da babanızsa ve onları diri bir şekilde görmüşseniz, sıkıntı ve kaygılarınızın yersiz olduğuna delalet eder. Bu rüya sevineceğiniz olaylara ve mutluluğa yorulur.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
ÖLÜ ARKASINDAN AĞLAMAK
Rüyanızda ölen bir kişinin arkasından üzüntüyle ağladığınızı görmeniz canınızı sıkacak bir mekana gireceğiniz anlamına gelir.
Rüyada ölen bir kişinin arkasından ağlayan ve bunu gösteriş için yapan kişiler görmeniz, günahlarınızın arttığına işaret eder. Doğru yolu bulmanız için uyarı niteliğinde olan bu rüyayı dikkate almanızda fayda vardır.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
KENDİSİNİ ÖLMÜŞ OLARAK GÖRMEK
Rüyanızda kendinizi ölmüş olarak görmüşseniz bu rüya hayırlara vesiledir. Şansınız artacak ve işleriniz yolunda gidecek demektir.
Rüyanızda mezara kadar sizi taşımışlar fakat gömmemişlerse, bu rüya, şan ve şerefiniz artacağının, çevreniz tarafından takdir edileceğinizin habercisidir.
Eğer rüyanızda defnedilmişseniz, bu rüya, dünya hayatınızdan uzaklaşarak günahlarınızdan arınacağınıza yorulur.
Rüyanızda öldükten sonra dirilmiş iseniz bu rüya günahlarınızdan tövbe edeceğinize delalet etmektedir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
ÖLEN KİMSEYİ ÇIPLAK GÖRMEK
Ölen bir kimseyi çıplak halde görmeniz, manevi yaşamınızın azalacağına işaret eder. Uyarı niteliği taşıyan bu rüya dikkate alınmalıdır. İçsel dünyanızla ilgili bir analiz yapmalı ve maneviyatınızı kuvvetlendirmeye çalışmalısınız.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
RÜYADA ÖLÜMSÜZ OLMAK
Rüyanızda ölümsüz olduğunuzu görmeniz, sabit fikirli olduğunuza ve yeniliklere açık olmadığınıza işaret eder. Bu durum hayatınızda ilerleme kaydetmenizin de önüne geçmektedir. Yeniliklere açık olduğunuzda, yeni kapılar da size açılacaktır. Bu nedenle tabularınızı biraz yumuşatmanızda fayda olacaktır. Böylece yeni fırsatları da rahatlıkla görebilirsiniz. Belki de hoşlanmadığınız bir durum size fayda sağlayacaktır. Bu nedenle bu rüyayı uyarı niteliğinde değerlendirmenizi tavsiye ederiz.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
ÖLEN BİR KİŞİYİ DÖVMEK
Rüyanızda ölen bir kişiyi dövdüğünüzü görmüşseniz bu rüya üç farklı şekilde yorumlanmaktadır. Bu rüya, kaybettiğiniz bir eşyanızın geri geleceğine yorulabileceği gibi bir seyahat yaparak hayrınıza olan şeyler elde etmeye de yorulabilmektedir. Rüyada ölen kişiyi dövmenin bir diğer tabiri ise sizin ölen bu kimse için dua ettiğinizdir.
+1 oy
Uzman Yorumcu (28.2k puan)
Bundan 4 sene önce ben bir alandayım bir tanıdıkların evin karşısında halbuki onların evleri öyle degil. Neyse rüyamda onların evinin yanında bir sulak alan var kuyu mu desem dere mı desem bilmiyorum ben aşağı baktığımda ölen kadınlar çocuklar vardı bunların bazısı zenciydi.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Oğlunun Öldüğünü Görmek
Oğlunun öldüğünü rüyasında gören kimsenin düşmanlarından bir bir kurtulacağına yorulur.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada İntihar Eden Birinin Öldüğünü Görmek
Rüyada intihar eden birinin öldüğünü görmek, birinin günah işlememesi için çaba sarf etmek ya da aileden birinin yaptığı bir hatayı kapatmak için uğraşmak anlamına gelir. Bu rüya, rüya sahibinin sevap işlemeyi seven biri olduğuna ve insanları doğru yola çekmeye çalıştığına yorulur.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Yangında Birinin Öldüğünü Görmek
Rüyada birinin yanarak öldüğünü görmek, can yakan bir haber duymanın yakın olduğunu söyler. Aynı zamanda borç verilen bir paranın geri alınamayacağını da ifade eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Birinin Öldürüldüğünü Görmek
Rüyada birinin öldürüldüğünü görmek, rüya sahibinin haklının yanında olmaya çalışırken düşman kazanacağını, yine de bildiği doğrudan şaşmayacağını ifade eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Tabancayla Birinin Öldürüldüğünü Görmek
Rüyada tabancayla birinin öldürüldüğünü görmek ise eğitim hayatında başarı yakalamaya ve iş hayatında da bu başarının devam edeceğine delalettir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Kavga Esnasında Birinin Öldüğünü Görmek
Rüyada kavgada birinin öldüğünü görmek, rüya sahibinin değer verdiği birinden duymak istemediği bir söz işitmesi üzerine kalbinin kırılacağına ve o kişiyle bağlarının kopacağına işaret eder. Aynı zamanda rüya sahibinin alınganlığının ilişkilerinde ona sorun yarattığının ve olaylara daha farklı yaklaşması gerektiğinin habercisidir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
RÜYADA BİRİNİN ÖLMESİ
Eğer ölen kişi sevdiğiniz bir kişi ise fakat bu kişi aynı zamanda kan bağınızın veya aşk ilişkinizin olmadığı bir kişi ise mali olarak zararlara uğrayacağınıza delalet eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
ÖLEN KİMSEYİ ÖPMEK
Rüyanızda ölen bir kimseyi öpmüşseniz, bu rüya, istediğiniz şeyleri söylemek konusunda çoğu kez tereddüt ettiğinize ve genellikle dilinizin ucuna gelen şeyleri söyleyemediğinize yorulur.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
ÖLEN KİMSENİN ELİNİ TUTMAK
Gerçekleşmesini istediğiniz hayalleriniz konusunda umudunuzu yitirmişsiniz. Beklemediğiniz bir şekilde hayalleriniz gerçekleşecek.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Gerçekte Ölmüş Birini Hasta Olarak Görmek
Gerçekte hayatını kaybetmiş bir tanıdığı rüyada hasta olarak görmek; rüya sahibinin dini bir görevden mesul olduğu anlamına yorulur.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyanızda ölen kişi eşinizse ve öldükten sonra dirilirse, bu rüya, alım satım işleriyle ilgili gelir artışının müjdecisidir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada ölüm, yolculuk ile, bir rivayete göre, evlenme ile tabir olunur. Öldügünü ve mezara götürüldügünü gören, uzak bir yolculuga çikar, ölüp kefenlendigini gören, bekar ise evlenir. Ölüp gömüldügünü gören, tövbe etmeden vefat eder. Gömüldükten sonra mezarindan çikarsa, tövbeye kavusur, ölüp halkin omuzlari üzerinde götürüldügünü gören, halk arasinda seref ve itibar kazanir, ölümünden sonra tekrar dirildigini gören, fakirse zengin olur, eger rüya sahibi yolculukta ise veya gurbette bulunuyorsa selametle vatanina döner. Taninmamis bir kadinin ölümünü görmek, yagmurun azligina; bu kadinin tekrar dirildigini görmek, yagmurun gelecegine, birçok kadinlarin öldüklerini görmek, çocuklar arasinda ölüm olacagina; ölülerin mezarlarindan çiktiklarini ve bütün yiyecekleri bitirip geriye bir sey birakmadiklarini görmek kitliga; kuyulardaki tatli sulari tamamen içtiklerini görmek, büyük bir hastalik çikacagina; bir ölüyü arkasinda beyaz veya yesil elbise oldugunu ve yüzü güldügü halde görmek, gufrana erismis bulunduguna; aksini görmek de bunun aksine; karisinin öldügünü ve sonra dirildigini görmek, esinden faydalanmaya; uykusunun içinde hasta olmayarak öylece öldügünü görmek, uzun ömre delalet eder. Bir dostunun ölümünü görmek, rüya sahibinin ölmesine veya dostunu kaybetmesine delalet eder. Vahsi bir hayvanin ölmüs ve katilmis oldugunu görmek, düsmana karsi zafere ve selamete isarettir. Evcil hayvanlardan birinin öldügünü görmek hayirli degildir. Bazi tabircilere göre; rüyada taninmamis bir ihtiyarin öldügünü görmek, arzu ettigi seyden bir sonuç almamaya; taninmamis bir kadinin öldügünü görmek, dünya islerinin askida kalmasina, bir aslan veya filin öldügünü görmek, o memlekette büyük bir kisinin ölümüne delalet eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Ibni Kesire göre; oglunun ölümü, düsmandan kurtulmak ve mirastir. Kizinin ölümü, sevinç ve bir istekten vazgeçmektir. Babanin ölümü geçim sebebiyle; annenin ölümü, maksada ulasmaktir ve hüzündür. Akrabalarindan birinin öldügünü görenin, kuvvetinde noksanlik hasil olur. Kansinin ölümü iyidir. Hamile kadinin ölümü daha mübarek ve kurtulustur. Abdülgani Nablusiye göre; rüyada ölüm dinde noksanliga, ve fesada, dünyada ise serefe isarettir. Ev halkindan bir ölünün kendisi ile düsmanlik yaptigini görmek, dostunun kendisine darilacagina; bir ölünün hiddet ettigini görmek, vasiyetinin yapilmadigina; bir ölünün güler ve sevinir oldugunu görmek, ona kabul edilen bir, dua ve sadakanin ulastigina. Bir ölüyü güzel elbisesi içinde görmek, onun iyi bir akibeti olduguna ve iman ile öldügüne; bir ölünün bir mescitte dirildigini görmek, onun azaptan uzak olduguna delalet eder. Rüyasinda ölülerle oturup konustugunu gören uzak bir yolculuga gider, ölünün güldügünü ve sonra agladigini görmek, onun Islam dininin disinda ölümüne isarettir. Bir ölünün yüzünün siyah oldugunu görmek, onun dinsiz olarak öldügüne delildir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
öldüğünü görmek, uzun ömre delalet eder.
Ismail El-Esasa göre; rüyasinda bir ölünün namazda ayakta durdugunu görmek, onun yasadigi zaman çok ibadet etmis olduguna, bir ölünün dirilerek sag iken namaz kildigi yerde namaz kildigini görmek, onun iyi bir halde olduguna delalet eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Ebu Sait El-Vaize göre; bir ölünün dirildigini gören, iyilige ulasir. Ümit etmedigi bir yerden sevinç duyar. Bir ölünün kendisine bir sey söyledigini görmek, o seyin aynen çikacagina isarettir. Bir ölünün üzerinde taç ve mühürler ve buna benzer seyler oldugunu, veya yüksek bir yer üzerinde oturdugunu görmek, onun ahirette iyi halde olduguna; bir ölünün arkasinda yesil elbise görmek, onun sehit olarak öldügüne; bir ölüyü güler yüzlü ve fakat sessiz ve sakin görmek, o ölünün kendisine dualar gönderildiginden dolayi hayir içinde olduguna; bir ölünün kendisi ile agiz kavgasi ettigini görmek, günaha girdigine; bir ölünün kötü sözlerle kendisine nasihat ettigini görmek, rüya sahibinin günah isledigine; bir ölünün kendisini dövdügünü görmek, günahkar olduguna; bir rivayete göre, yolculuktan habere, borcunu ödemege, yahut elinden çikmis bir seyi tekrar elde edecegine isarettir. Bir ölünün zengin oldugunu görmek, Allah (CC) indinde iyilige bir ölünün fakir oldugunu görmek, bu rüyanin aksine; eger ölü dindar bir kisi ise, ahirette rahatina; birçok taninmis ölünün, mezarlarindan kalkip, sevinçli bir halde olduklarin görmek, ölmüs sandigi islerinin yeniden düzelip bundan hayir ve menfaat gelecegine, ve sansinin yenilesecegine; o ölüyü kederli ye elbiseleri eski ve yirtik görmek eger evladi ve akrabalari varsa, fakirlige düseceklerine ve günahkar olacaklarina; birçok taninmamis ölüyü mezarlarinin üzerinde ayakta durduklarini görmek, o yer halkinin siddete kapilacaklarina ve içlerinden kötü insanlar çikacagina delalet eder. Rüyada ceddi veya ceddinin ceddi veyahut cet dedesinin dirildigini görmek, rüya sahibinin uzun ömürlü olacagina, içlerinde dogruluguna ve dünyada iyilik görecegine isarettir. Rüyada anne ve babasinin dirildigini görmek iyidir. Oglunun dirildigini görene, beklemedigi bir yerden bir düsman çikar. Insanin bildigi bir ölüyü görmesi, sevinçtir, insanin gördügü rüyalarin en iyisi babasi ve annesini yahut ceddini veya akrabasindan birini görmesidir. Ne suretle olursa olsun, babasinin öldügünü görmek, eger rüya sahibi muhtaç biri ise Allah (CC) ona rizk ihsan eder. Gurbette bir kimsesi varsa gelir. Hasta ise iyilesir. Keder ve derdi varsa kurtulur. Bildigi bir ölüyü ve onun kendine selam verdigini gören, o yil ölmez. Kendinin ve ölünün salahina da delalet eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Caferi-i Sadika (ra) göre; rüyasinda bir ölüye yol gösterdigini gören, ilim ve hikmete kavusarak, kötü yolda olan bir topluma yardim eder. Ölüyü dirilttigini gören çok yasar. Bir ölü ile minder üzerinde oturup kucaklastigini gören, saglikli yasar, bir ölünün kendi mekanina oturdugunu görmek, hayir degildir. Eger memur ise isinden çikar veyahut ölür. Bir ölünün bir kadin ile evlendigini görmek, o kadinin ölümüne isarettir. Danyal aleyhisselama göre; rüyasinda ölüp ailesinin etrafinda agladiklarini ve onu yikayip kefenlediklerini ve tabuta koyduklarini görmek, rüya sahibinin dininin fesadina, eger gömülmezse iyiligine delalet eder, ölmüs ve tabuta konularak kaldirilmis ve herkesin onun cenazesinde arkasindan üzülmekte olduklarini gören, seref san ve büyüklüge nail olur. Fakat dininde fesat bulunur. Çünkü ölüm hayrat ve ibadetten kopmaktir. Eger gömülmedigini görürse sonradan bunlar düzelmis olur, öldügünü ve tekrar dirildigini gören günah isler ve sonra tövbe eder. Bir rivayete göre, ölüm ömürdür. Rüyada birinin “sen hiç ölmeyeceksin” dedigini gören sehit olarak ölür. Öldügünü fakat üzerine de kefenin olmadigini, arkasindan kimsenin aglamadigini gasil ve kefenlenmedigini görenin evinin bir tarafi veya emlaginin bir kismi yikilir. Rüyasinda öldügünü ve cenazesi yikanmayarak ve kimse tarafindan ugurlanmayarak gömüldügünü görmek yikik olan; evinin tamir edilmeyecegine isarettir. Kendisini mezarlikla ölü gören ve eskiden beri ölmüs oldugunu sanan uzak bir yola gider. Ve cahillerle ve fesatlarla arkadaslik eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Cablrül-Magribiye göre; ansizin, vefat, dindarlar için rahat, kafirler için azaptir. Rüyada ölümün sekli güç olursa, gazaba, delalet eder. öldügünü ve kendisini yikayani öptügünü gören günahlarindan tövbe eder. Ölüp tenesir veya tabuta konuldugunu gören, bir devlet baskaninin veya onun yardimcilarinin hizmetine girer ve ondan hayir ve menfaat görür. Bir alimin öldügünü görmek o yerde onun ve seriatin itibardan düstügüne isarettir. Bekçinin öldügünü görmek, adaletin olmayacagina; sanatçi birinin öldügünü görmek, o sanatin azalacagina isarettir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Ibni Sirine göre; bir memleket baskaninin rüyada öldügünü görmek o memleketin yikilmasina delalet eder. Rüyada ölüm görmek, fukaraliktir. Rüyasinda öldügünü ve yüzü burusuk ve hiddetli oldugunu gören, dünyada darliga ve ahirette de kötü bir hale düser. Eger yüzü gülüyorsa hayra isarettir. Kirmaniye göre; kendisinin ölüm halinde zahmet çektigini gören, kendi nefsine zulüm eder. Bir rivayete göre, bu rüya sahibi borçlu ise borcundan kurtulur. Yolculuk etmek istiyorsa gider. Diger bir görüse göre de elinden mal çikar, evi yikilir ve oturdugu yer degisir. Öldügünü ve kefenlendigini ve gömüldügünü ve sonradan kabirden çiktigini gören günahlarina tövbe eder ve iyi insan olur. Öldügünü fakat ölüler gibi kefenlenmedigini görenin evi yikilir ve oradan çikar. Öldügünü ve sonradan tekrar dirildigini gören, uzun bir yolculuga gider ve döner, öldügünü ve bir takim adamlarin omuzlarinda götürüldügünü görmek, yüksek bir rütbeye ulasarak mevki sahibi olmaya ve fakat dininde azalma olduguna, gömülmedigi halde sonradan durumunun düzelecegine, öldügünü fakat ne kefen, ne tabut ne kabir ve ne de göz yasi olmadigini görmek, rüya sahibi için içinde bulundugu kederden ve sikintidan kurtulmaya. Ölü gibi kefene sarili oldugunu görmek, ölümüne, sag iken öldügünü ve sonradan tekrar dirildigini görmek, dininden dönmesine delalet eder. Bir memur kendini ölüm döseginde ve ölüm halinde oldugunu görse isinden atilir. Anne ve babasindan birinin öldügünü görenin evinden dünya nimeti çikar ve hali kötülesir. Kardesinin öldügünü gören, eger hasta ise ölür veya akrabasindan biri ölür. Bir rivayete göre iki gözünden veya ellerinden birini kaybeder. Esinin öldügünü görmek, geçimine yardimci olanin artik bulunmadigina delalet eder. Rüyada ölüm görmek, büyük bir isten dolayi pismanliktir, ölüp sonra dirildigini gören, günah isler ve sonra tövbe etmesi gerekir. Hasta olmadan ve üzerinde ölüm hali bulunmadan öldügünü gören uzun bir ömür yasar. Bir kimsenin kendisine sen artik ölmeyeceksin dedigini gören sehiden ölür. Ölmüs olup elbisesinden siyrilarak çiplak bulundugunu gören, siddetli bir fakirlige düser; ölüp yüksek bir yere konuldugunu gören, rahata erisir. Bir rivayete göre esinden hayir görür. Kimsenin bulunmadigi ve geçmedigi bir yerde yalniz olarak ölmüs oldugunu görmek, hayir degildir. Eger gurbette bir akrabasi varsa onun felakete ugradigina dair haberi gelir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Bazilarina göre; rüyada ölüm görmek bosanmaya delalet eder. Kendisinin ölüp, karisinin matem içinde oldugunu görmek, aralarinda bosanmaya delalet eder. Bekar bir adamin öldügünü görmesi evlenmege; kendisinin veya ortaginin öldügünü ve kendisinin agladigini görmek, her ikisi için musibete; birinin ölüp halkin onu hayir ile andiklarini görmek, isledigi islerle makbul olacagina; bir toplumda öldügünü görmek, onlarin isleri üzerinde çalismaga; bir rivayete göre, uzak bir yolculuga gidip, dönmemege, bir ölüyü sirtina yükledigini görmek, haram mal kazanmaga delalet eder. Bir ölüyü yerde sürükledigini gören, günaha girer. Bir ölüyü kabre götürdügünü gören, sevap isler; bir ölüyü çarsiya tasidigini gören, muradina erisir ve ticareti genisler; bir ölüyü musallaya götürdügünü gören, fesat bir kimseye haber verir, ölmüs oldugunu ve toprak üzerinde yattigini gören mal sahibi olur.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Bir baska rivayete görede: Rüyada ölen ve defnedilen kimse, tövbe etmeksizin ölür. Eger kabrinden çiksa ona tövbe etmek nasib olur. Bazi tabirciler ölmek, evlenmeye isarettir. Çünkü ölü, evlenecek sahis gibi hos kokulu seylere ve yikanmaya ihtiyaci vardir, dediler. Rüyada öldügünü ve bir grup insanlarin omuzlarinda götürüldügünü, ancak defnedilmedigini gören kimse, düsmanim kahreder. Eger memurluga ehilse, memur olur. Rüyada öldükten sonra yasadigini gören kimse, fakirlikten zengin olur veya günahlanndan tövbe eder. Eger bu rüyayi gören misafir ve garip ise, salimen vatanina döner. Taninmayan bir kadinin ölmesi, yagmur yagmamasina, öyle bir kadinin yasamasi ise, Allah (C.C.)in yagmurla yeryüzünü ihya etmesine isarettir. Bir kimse rüyada tanidigi bir ölünün yeniden öldügünü ve ona aglandigini görse, o ölünün ailesinden birisinin ölecegine isarettir. Eger aglanmiyorsa, o ölünün ailesinden birisiyle evlenmesine, sevince ve evine gelin getirmesine isarettir. Bir kimse rüyada bir ölüyü güzel bir sekilde veya beyaz ve yesil elbiseli oldugu halde güleryüzlü ve sevinçli olarak görse. o ölünün görüldügü gibi ahirette nimetler içinde bulunduguna isarettir. Eger ölünün saç ve sakalinin tozlu ve dökük, elblselerinin de çürümüs oldugunu veya agladigini ve yüzünü burusturmus oldugunu görse, o ölünün durumunun kötü olduguna isarettir. Bir kimseye rüyada bir ölünün kendisinin ölmedigini haber vermesi, o ölünün sehitler makaminda olmasina ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine isarettir. Rüyada bir ölüyü yüklendigini gören kimse, dinsiz bir adamin zahmet ve mesakkatini üzerine alir. Rüyada ölülerin götürüldügü seklin disinda bir ölüyü yüklendigini Gören kimse, haram mala sahip olur. Rüyada bir ölüyü ölülerin götürüldügü bir sekilde yüklendigini gören kimse, idareciye hizmet eder. Bir kimse rüyada bir ölünün hasta oldugunu görse, dinî bir isten dolayi mesul tutulacagma isarettir. Rüyada haniminin öldüGünü ve tekrar dirilerek yasadigini gören kimse, ziraat ve harmanindan fayda görür. Rüyada ölü cesedi bulan bir kimse, bir mal bulur. Rüyada ölünün arkasindan gittigini gören kimse, o ölünün meslegine uyar. Din ve dünyaca onun izini takip eder. imamin öldügünü görmek, sehrin harap olmasi ile tabir edilir. ölmek, büyük bir günahtan pismanliktir. Bazi tabirciler, ölüm alametleri olmaksizin rüyada uyurken hastalanmaksizin öldügünü gören kimsenin, ömrü uzun olur. Rüyada, ölüm aninda ve ölüm sikintilari içinde oldugunu gören kimse, kendi menfaati veya baskalan için zalim olur. Rüyada öldügünü ve yer üzerinde çiplak oldugunu gören kimse, fakir olur. Eger yatak üzerinde olursa, o kimse için dünya ferahlik olur, sedir üzerinde olursa, rütbe ve serefe nail olur.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
İnsan kendisini veya başkasını rüyasında ölmüş olarak görürse, onun ahlaken bozulmasına işarettir. Eğer bir insan rüyasında ölünün arkasından bağırıyor, ağlıyor, tabutta taşındığını ,o kimsenin toprağa verildiğini görüyorsa rüya sahibinin yükseleceğine işarettir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada ölü görmek hayra yorulur. Ölmüş insanların rüya aleminde söyledikleri doğru olarak çıkar. İnsanın kendisini ya da başkasını rüyada ölmüş görürse, onun ahlakının bozulmasına yorumlanır.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada kaybolmus birisinden ölüm haberi geldigini gören kimseye, kaybolmus o kimsenin dünyaca iyi halli ve dince bozuk halde olusunun haberi gelir. Rüyada oglunun öldügünü gören kimse, düsmanindan kurtulur. Kizinin öldügünü gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulamiyacagindan dolayi ümitsiz olur. Hasta olan bir kimse evlendigini görse, o hasta ölür. Evli olan birisi öldügünü ve defnedildigini görse, hanimindan veya ortagindan yahut erkek kardesinden ya da dostlanndan ayrilir. Bazen de bu rüya, o kimsenin yolculuk yapmasina eger yolcu ise çolukçocugunun yanma dönmesine isarettir. Hasta adamin öldügünü görmesi, hastaligindan iyilesmesine isarettir. Rüyada erkek kardesin ölümü, düsmanin ölümüne isarettir. Ölüm Birtakim ölüler arasinda bulundugunu gören kimsenin, münafik bir kavim arasinda bulunduguna isarettir. Rüyada ölü île arkadaslik ettigini gören kimse, uzak bir yere yolculuga çikar ve o yolculuktan menfaat elde eder. Rüyada ölüyü yedigini gören kimsenin, ömrü uzun olur. Rüyada ölü oldugunu görse, sevinir ve durumuna imrenilir. ölünün bir sey yemesi o seyin pahalanacagma isarettir. Rüyada tenesir üzerinde oldugunu gören kimsenin, isleri ilerler, günah üzüntü ve borçtan kurtulur. Rüyada ölüleri kabirlere tasidigini gören kimsenin, dogru bir is yaptigina isarettir. Rüyada ölüleri çarsi ve pazara tasidigini gören kimse, ihtiyacina kavusur ve ticareti canlanir. Bir ölünün sag oldugunu gören kimsenin ümidini kestigi bir isi vücuda gelir. Eger sikinti içinde ise, tahmin etmedigi bir yerden kolaylik gelir. Eger tanidigi ölüleri ev veya sehir yahut mahallenin bir yerinde durduklanm görse, rüya sahibinin veya o ölülerin evlat ve torunlarinin ümitlerini kesmis olduklari isleri meydana gelir. ölülerin mesgul veya yorgun ve zahmet içinde yahut sekil, sima ve elbiselerinde bir fenalik ve çirkinlik bulundugunu görse, o ölünün dünyadaki halinden mesul tutulacaklarina isarettir. Ölünün üzerinde bulunan kirli ve pasli elbiselerin tabiri de, böyledir, ölünün kendisiyle sakalastigini görse, bu rüya sahih degildir. Çünkü ölü saka devresini bitirmistir. Korku halinde bulunan bir kimse rüyada özellikle anasinin ve babasinin sag olduklarim görse, korkudan emin olur, üzüntü ve kederi gider.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada bir ölüyü dirilttigini gören kimsenin, eliyle bir yahudi veya bir hiristiyan Müslüman olur. Ya da günahkar birisi tövbe eder. ölüleri dirilttigini gören kimse, sapiklikta kalan veya bidat içerisinde bulunan bir kavmi Allahin izni ile hidayete kavusturur. Yahut günah yapmada israr eden birisi onun vasitasiyla tövbe eder. Bir kimse rüyada bir ölünün basindan sikayet ettigini görse, o ölünün ana veya babasina karsi yaptigi kusurdan dolayi mesul tutuldugunu, eger boynundan sikayet ederse, haniminin nikahindan veya vasiyetinden yahut zayi ettigi emanetinden mesul tutulduguna, eger sol elinden sikayet ederse, erkek veya kiz kardesi yahut çocugu veya ortagi ya da yalan yere yaptigi yemininden mesul tutulduguna, eger yan tarafindan sikayet ederse, o ölünün akrabalarim ziyaret etmedigi için mesul tutulduguna, eGer baldiriarindan sikayet ederse, o ölü hayatini batil ve Allah (C.C.)in emrine muhalif yerlerde geçirdiginden dolayi mesul tutulduguna, eger iki ayaklanndan sikayet öderse, o ölünün batil yere ve Allah (C.C.)in emrinin disinda malini sarfettiginden mesul tutulduguna isarettir. Kadinin durumu da bu rüyada erkegin durumu gibi tabir edilir, Rüyada ölüye yiyllen ve içilen seylerden veya giyilecek bir sey verdigini gören kimsenin, malina bir zarar gelir. Sag olan bir kimse giydigi elbisesini ölüye verdigini görse, ölür ve onlara kavusur. Rüyada bir ölünün kendisine elbise veya gömlek yahut bir sarik verdigini gören kimse, o ölünün, hayattaki yasayisi gibi yasar. ölünün kendisine bir yemek verdigini gören kimseye, ümit etmedigi bir yerden iyi bir rizik geler. Eger ölünün bal verdigini görse, o kimse ümit etmedigi bir ganimet ve nimete nail olur. Bir kimse rüyada elini bir ölünün tuttugunu görse, o kimseye ümidini kestigi bir yerden eline mal geçer. Rüyada ölü île konusmak uzun ömürdür, ölüden bir sey almak riziktir. ölü île konustugunu gören kimse île halk arasinda, anlasmazlik çikar, ancak sulh île neticelenir. Rüyada tanidigi bir ölüyü öptügünü gören kimse, ölünün geriye biraktigi ilim,eser veya maliyla faydalanir. Tanimadigi bir ölüyü öptügünü görse, tahmin etmedigi bir yerden ona mal gelir. Tanidigi bir ölünün kendisini öptügünü gören kimse, o ölü veya onun veresesi tarafindan hayra kavusur.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Kendisini tanimadigi bir ölünün öptügünü gören kimse, tahmin etmedigi bir taraftan gelecek hayri kabul edecegine isarettir, bazi tabirciler, ölüyü öptügünü gören kimse, onun ölecegine, saglam ise konustugu sözün batil olduguna isarettir. Rüyada kendisine mahrem olan birisiyle cinsi münasebet yaptigini gören kimse, o ölüyü hayirla yad ve dua eder. Veya o ölünün evlat ve torunlan için faydali olacak bir is yapar. Ya da o kimse haram olan bir seyi yapar. Rüyada ölü olan bir kadinla evlenip evine gittigini ve ona dokunmadigini gören kimsenin, ölecegine isarettir, ölü olan bir erkekle evlenerek evine geldigini ve evinin de o erkegin evine dönüstügünü gören kadin da, ölür. Hayatta olan bir sahis rüyada bir ölünün ardina düserek tanimadigi bir eve girip sonra oradan çikmadigini görse, o kimsenin ölecegine, eger o evden geri dönerse, ölüm tehlikesi geçirecegine isarettir. Rüyada bir ölünün kendisine eski veya kirli ve pasli bir gömlek verdigini gören kimse, fakiriesir. Bir kimse rüyada ölü olan birisinin hayatta olan bir sahsi dövdügünü veya sinirli olarak o sahistan aynidigim görse, hayatta olan o sahsin dince bozuk olan birsey ihdas ettigine isarettir. Çünkü ölü Hakkin evinde oldugundan ancak Allah (C.C.)in razi oldugu seylerden memnun kalir. Bir kimse rüyada hayatta olan bir sahsin bir ölüyü dövdügünü ve ölünün de buna razi olup itaat ettigini görse, döven sahsin mütedeyyin ve ölünün ruhu için sadaka verdigine ve dua ettigine yahut o ölünün yaptigi vasiyeti yerine getirdigine isarettir. Bir kimsenin rüyada bir ölünün makbul ve istenen islerle mesgul oldugunu görmesi, o kimsenin o isle emretmesine isarettir. Eger ölünün yaptigi is kötü, o kimsenin o isin terkedilmesi için emir vermesine isarettir. Bir kimse rüyada hayatta olan bir sahsin, ölünün ardi sira gittigini ve bir yere giripçikisinda ondan hiç ayrilmadigini görse, o sahsin din ve dünya islemde o ölünün meslek ve yoluna uyduguna isarettir. Rüyada bir ölüyü dövdügünü gören kimse, yaptigi yolculukta hayra nail ve kaybettigi seyi bulur. Hayatta olan birisinin bir ölüyü dövmesi onun borcunu ödemesine isarettir. Bir kimsenin rüyada bir ölünün uykuda oldugunu görmesi, o ölünün ahiretteki rahatlama ve iyi halliligine isarettir, ölüyü çiplak olarak görmenin tabiri de, böyledir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Hayatta olan birisinin rüyada ölüyle bir yatakta uyudugunu görmesi, o kimsenin ömrünün uzun olduguna isarettir. Rüyada bir ölünün yemek veya esya satin aldigini görmesi, onlarin pahalilasmasina ve bozulmasina isarettir, ölülerin yemek veya esya sattiklarinin görülmesi de, onlarin ragbet görmemesine isarettir. Rüyada eski ve yirtik elbiseli dinsiz bir ölünün görülmesi, onun ahirette durumunun kötü olmasina isarettir. Yahudi ve Hiristiyan yahut mecusi olan birisinin kendi ölüleri üzerinde yesil elbise ve basinda da taç oldugu halde bir sedir üzerinde bulundugunu görmesi, o ölünün geriye terkettigi kimselerin yükselmelerine ve dünyaca nail olacaklari hayir ve sevince isarettir. Bir kimse rüyada kendisini ebedî bir hayat içinde oldugunu söyleyen bir ölü görse, onun sehitlik mertebesinde olduguna ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine isarettir. Hayatta olan birisine, rüyada tanidigi bir ölünün filan güne veya filan aya yahut falan seneye kadar benim yanima geleceksin diye haber verse, gün ay ile, ay sene ile, sene de on sene ile tabir edilir. Rüyada anasinin öldügünü gören kimse, dünyaca zarara ugrar ve durumu bozulur. Amel yapmaz ve farzlan yerine getirmekte tembellik gösterir. Hasta olan erkek kardesinin rüyada öldügünü görse, onun ölecegine, eger kardesi hasta degilse, kardesi gibi konustugu ve yardim istedigi bir kimsenin ölecegine isarettir. Rüyada haniminin öldügünü gören kimsenin, geçimini sagladigi sanatinin, geçersiz olmasina isarettir. Bir kimse rüyada ölmüs bir alimi veya sallh yahut fakih olan bir sahsi bir sehirde olduklarim görse, ve sehir halki da harp, kitlik veya korku içerisinde iseler, o halden kurtulurlar. Ve liderlerinin tutumu güzellesir. Bir kimse rüyada Firavunlardan birisinin bir sehirde oldugunu veya o sehrin vallsi oldugunu görse, o sehirde zulüm ve geçimsizlik meydana gelir. Rüyada ölü üzerine namaz kildigini gören kimse, dinsiz birisine tavassut eder. Bir ölünün kendisine (görmedigi bir yerden) seslendiGlni ve kendisinin de ona cevap verdigini gören kimse, ölür. Bir kimse rüyada bir ölünün denizde boguldugunu görse, o ölünün hata ve günah içerisinde bogulduguna isarettir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Bir kimse rüyada ölülerin kabirlerinden çikip evlerine gittiklerim görse, o kimsenin hapislikten kurtulmasina veya kurumus olan bitkilerin Allah (C.C.)in yeniden ihya etmesine isarettir, ölüm, bazen mümin için serefe, bazen de, uzlete çekllmeye isarettir. Aniden ölüm fakir için zenginlige; zengin için de, fakirlige isarettir. Bazen alimin ölmesi, dinde bir bidatin meydana çikmasina, abidin ölümü, rüya sahibinin kalbinin ölmesine ve ibadet yapmasina, abidin ölümü rüy sahibinin kalbinin ölmesine ve ibadet yapmasina, zanaatkarin ölümi, zanaatkarin geçersizligine, valinin ölümü geçim darligina, zevcenin ölümt menfaatinin gitmesine, çocugun ölümü, isminin anilmamasina isarettir. Rüyada bir ölünün diger bir ölü üzerine namaz kildigini görmek, batil” amellere isarettir. Çünkü onlarin her ikisinden de amel yapma mecburiyeti kalkmistir. Veya bu rüya, rüya sahibinin borçlu olmasina isarettir. Rüyada ölüden bir sey almak, hayra ve rizkin artmasina isarettir. Bekar bir kadinin rüyada bir ölüyle evlenmesi, kocaya; evliler için de bosanmaya isarettir. Bazen onun ölüyle evlenmesi, ölünün Allah (C.C.) yaninda iyi halli olusuna isarettir. Rüyada müsriklerin ölülerim görmek, düsmana, hiristiyan ve yahudi ölülerini görmek de, dinde haddi asmaya, üzüntü ve siddetleri yenllemeye; isarettir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Tanınmamış bir kadının ölümünü görmek, yağmurun azlığına; bu kadının tekrar dirildiğini görmek, yağmurun geleceğine, birçok kadınların öldüklerini görmek, çocuklar arasında ölüm olacağına delalettir.
Rüyada ölülerin mezarlarından çıktıklarını ve bütün yiyecekleri bitirip geriye bir şey bırakmadıklarını görmek kıtlığa; kuyulardaki tatlı suları tamamen içtiklerini görmek, büyük bir hastalık çıkacağına;
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Ölüp gömüldüğünü gören, tövbe etmeden vefat eder. Gömüldükten sonra mezarından çıkarsa, tövbeye kavuşur, ölüp halkın omuzları üzerinde götürüldüğünü gören, halk arasında şeref ve itibar kazanır.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada ölümünden sonra tekrar dirildiğini gören, fakirse zengin olur, eğer rüya sahibi yolculukta ise veya gurbette bulunuyorsa selametle vatanına döner.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada ailenizden birinin öldüğünü gördüyseniz, ölen kişinin uzun ömürlü olacağı anlamına gelir. Bazen bu rüya, sıkıntı ve üzüntüyle de yorumlanır.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada ölüm, yolculuk ile, bir rivayete göre, evlenme ile tabir olunur. Öldüğünü ve mezara götürüldüğünü gören, uzak bir yolculuğa çıkar, ölüp kefenlendiğini gören, bekar ise evlenir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada Ölü Olduğunu Görmek
Ölü olduğunu görmek sevince ve imrenilecek güzel bir duruma gelmeye, Rüyasında Ölüm anı ve onun sıkıntılarını çektiğini görmek çıkar için insanlara zulmetmeye yorumlanır. Bazen ölüm anı dinde tartışmaya, ev taşınmaya, borç ödemeye, evlenmeye, misafiri hazırlamaya, bir sanattan diğer sanata geçmeye yahut haklardan istifade etmeye işaret eder. Ölü üzerine feryat ederek ağlamak vaaz ve nasihate, bu ağlamayı dinlemek çirkin koku yayan bir yeri açmaya ya da çalgı aletlerinin çalındığı bir merasimde bulunmaya; bir fitne çıkarmaya da tabir edilir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.1m puan)
Rüyada öldüğünü görmek
Rüyada öldüğünü, tabuta konarak omuzlar üzerinde mezara götürüldüğünü fakat defnedilmediğini görmek dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye işaret eder. defnedilmiş ise dünyanın kendisine galip gelmesine;

İlgili rüyalar

+3 oy
0 yorum 13 okuma
3 Aralık Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (1.1m puan) yazdı
+3 oy
43 yorum 34 okuma
3 Aralık Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (1.1m puan) yazdı
+1 oy
101 yorum 93 okuma
+3 oy
44 yorum 38 okuma
+5 oy
101 yorum 84 okuma
24 Kasım Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (1.1m puan) yazdı
+2 oy
92 yorum 71 okuma
3 Aralık Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (1.1m puan) yazdı
+3 oy
103 yorum 132 okuma
2 Aralık Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (1.1m puan) yazdı
+2 oy
54 yorum 48 okuma
+3 oy
100 yorum 69 okuma
29 Kasım Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (1.1m puan) yazdı
+4 oy
100 yorum 103 okuma
29 Kasım Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (1.1m puan) yazdı
+2 oy
59 yorum 41 okuma
29 Kasım Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (1.1m puan) yazdı
Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.

20.7k rüya

24.2k yorum

14.6k düş-ünce

2.6k üye

80 Aktif
3 Üye ve 77 misafir
Aktif olan üyeler
Bugün : 15873
Dün : 27369
Toplam : 11688887
En Aktif Üyeler
Bu hafta:
  1. mustafaharputi - 469 e
  2. Likya - 272 e
  3. Karga - 128 e
  4. yok - 73 e
  5. Ruyaninmeali - 66 e
  6. Tolgahan - 59 e
  7. sonsuz - 44 e
Sayfamızı beğenip, takip ediniz.

Rüya tabiri sözlüğü
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler sadece size farklı bir bakış açısı sağlar.
...