Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
+4 oy
780 okuma
mustafaharputi Tabir kategorisinde Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Abdülgani Nablusiye göre; rüyada ölüm dinde noksanlığa ve fesada, dünyada ise şerefe işarettir. Ev halkından bir ölünün kendisi ile düşmanlık yaptığını görmek, dostunun kendisine darılacağına; bir ölünün hiddet ettiğini görmek, vasiyetinin yapılmadığına; bir ölünün güler ve sevinir olduğunu görmek, ona kabul edilen bir, dua ve sadakanın ulaştığına. Bir ölüyü güzel elbisesi içinde görmek, onun iyi bir akıbeti olduğuna ve iman ile öldüğüne; bir ölünün bir mescitte dirildiğini görmek, onun azaptan uzak olduğuna delalet eder.

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

100 Yorum

+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
seçti
 
En İyi Yorum
Rüyasında ölülerle oturup konuştuğunu gören uzak bir yolculuğa gider, ölünün güldüğünü ve sonra ağladığını görmek, onun İslam dininin dışında ölümüne işarettir. Bir ölünün yüzünün siyah olduğunu görmek, onun dinsiz olarak öldüğüne delildir.
İsmail El-Esasa göre; rüyasında bir ölünün namazda ayakta durduğunu görmek, onun yaşadığı zaman çok ibadet etmiş olduğuna, bir ölünün dirilerek sağ iken namaz kıldığı yerde namaz kıldığını görmek, onun iyi bir halde olduğuna delalet eder.
Ebu Sait El-Vaize göre; bir ölünün dirildiğini gören, iyiliğe ulaşır. Ümit etmediği bir yerden sevinç duyar. Bir ölünün kendisine bir şey söylediğini görmek, o şeyin aynen çıkacağına işarettir.
Bir ölünün üzerinde taç ve mühürler ve buna benzer şeyler olduğunu, veya yüksek bir yer üzerinde oturduğunu görmek, onun ahirette iyi halde olduğuna; bir ölünün arkasında yeşil elbise görmek, onun şehit olarak öldüğüne; bir ölüyü güler yüzlü ve fakat sessiz ve sakin görmek, o ölünün kendisine dualar gönderildiğinden dolayı hayır içinde olduğuna; bir ölünün kendisi ile ağız kavgası ettiğini görmek, günaha girdiğine; bir ölünün kötü sözlerle kendisine nasihat ettiğini görmek, rüya sahibinin günah işlediğine; bir ölünün kendisini dövdüğünü görmek, günahkar olduğuna; bir rivayete göre, yolculuktan habere, borcunu ödemeğe, yahut elinden çıkmış bir şeyi tekrar elde edeceğine işarettir. Bir ölünün zengin olduğunu görmek, Allah (CC) indinde iyiliğe bir ölünün fakir olduğunu görmek, bu rüyanın aksine; eğer ölü dindar bir kişi ise, ahirette rahatına; birçok taninmis ölünün, mezarlarından kalkıp, sevinçli bir halde oldukların görmek, ölmüş sandığı islerinin yeniden düzelip bundan hayır ve menfaat geleceğine, ve şansının yenileşeceğine; o ölüyü kederli ye elbiseleri eski ve yırtık görmek eğer evladı ve akrabaları varsa, fakirliğe düşeceklerine ve günahkar olacaklarına; birçok tanınmamış ölüyü mezarlarının üzerinde ayakta durduklarını görmek, o yer halkının şiddete kapılacaklarına ve içlerinden kötü insanlar çıkacağına delalet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ceddi veya ceddinin ceddi veyahut cet dedesinin dirildiğini görmek, rüya sahibinin uzun ömürlü olacağına, içlerinde doğruluğuna ve dünyada iyilik göreceğine işarettir. Rüyada anne ve babasının dirildiğini görmek iyidir. Oğlunun dirildiğini görene, beklemediği bir yerden bir düşman çıkar. İnsanın bildiği bir ölüyü görmesi, sevinçtir, insanın gördüğü rüyaların en iyisi babası ve annesini yahut ceddini veya akrabasından birini görmesidir.
Ne suretle olursa olsun, babasının öldüğünü görmek, eğer rüya sahibi muhtaç biri ise Allah (CC) ona rızk ihsan eder. Gurbette bir kimsesi varsa gelir. Hasta ise iyileşir. Keder ve derdi varsa kurtulur. Bildiği bir ölüyü ve onun kendine selam verdiğini gören, o yıl ölmez. Kendinin ve ölünün salahına da delalet eder.
Caferi-i Sadika (ra) göre; rüyasında bir ölüye yol gösterdiğini gören, ilim ve hikmete kavuşarak, kötü yolda olan bir topluma yardim eder. Ölüyü dirilttiğini gören çok yasar. Bir ölü ile minder üzerinde oturup kucaklaştığını gören, sağlıklı yasar, bir ölünün kendi mekânına oturduğunu görmek, hayır değildir. Eğer memur ise isinden çıkar veyahut ölür. Bir ölünün bir kadın ile evlendiğini görmek, o kadinin ölümüne işarettir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Danyal aleyhisselama göre; rüyasında ölüp ailesinin etrafında ağladıklarını ve onu yıkayıp kefenlediklerini ve tabuta koyduklarını görmek, rüya sahibinin dininin fesadına, eğer gömülmezse iyiliğine delalet eder, ölmüş ve tabuta konularak kaldırılmış ve herkesin onun cenazesinde arkasından üzülmekte olduklarını gören, şeref san ve büyüklüğe nail olur. Fakat dininde fesat bulunur. Çünkü ölüm hayrat ve ibadetten kopmaktır. Eğer gömülmediğini görürse sonradan bunlar düzelmiş olur, öldüğünü ve tekrar dirildiğini gören günah isler ve sonra tövbe eder. Bir rivayete göre, ölüm ömürdür.
Rüyada birinin “sen hiç ölmeyeceksin” dediğini gören şehit olarak ölür. Öldüğünü fakat üzerine de kefenin olmadığını, arkasından kimsenin ağlamadığını gasil ve kefenlenmediğini görenin evinin bir tarafı veya emlaginin bir kısmı yıkılır.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyasında öldüğünü ve cenazesi yıkanmayarak ve kimse tarafından uğurlanmayarak gömüldüğünü görmek yıkık olan; evinin tamir edilmeyeceğine işarettir. Kendisini mezarlıkla ölü gören ve eskiden beri ölmüş olduğunu sanan uzak bir yola gider. Ve cahillerle ve fesatlarla arkadaşlık eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Cablrül-Magribiye göre; ansızın, vefat, dindarlar için rahat, kafirler için azaptır. Rüyada ölümün sekli güç olursa, gazaba, delalet eder. öldüğünü ve kendisini yıkayanı öptüğünü gören günahlarından tövbe eder. Ölüp teneşir veya tabuta konulduğunu gören, bir devlet başkanının veya onun yardımcılarının hizmetine girer ve ondan hayır ve menfaat görür. Bir alimin öldüğünü görmek o yerde onun ve şeriatın itibardan düştüğüne işarettir. Bekçinin öldüğünü görmek, adaletin olmayacağına; sanatçı birinin öldüğünü görmek, o sanatın azalacağına işarettir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ibni Sirine göre; bir memleket başkanının rüyada öldüğünü görmek o memleketin yıkılmasına delalet eder. Rüyada ölüm görmek, fukaralıktır. Rüyasında öldüğünü ve yüzü buruşuk ve hiddetli olduğunu gören, dünyada darlığa ve ahirette de kötü bir hale düşer. Eğer yüzü gülüyorsa hayra işarettir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Kirmaniye göre; kendisinin ölüm halinde zahmet çektiğini gören, kendi nefsine zulüm eder. Bir rivayete göre, bu rüya sahibi borçlu ise borcundan kurtulur. Yolculuk etmek istiyorsa gider. Diğer bir görüşe göre de elinden mal çıkar, evi yıkılır ve oturduğu yer değişir. Öldüğünü ve kefenlendiğini ve gömüldüğünü ve sonradan kabirden çıktığını gören günahlarına tövbe eder ve iyi insan olur. Öldüğünü fakat ölüler gibi kefenlenmediğini görenin evi yıkılır ve oradan çıkar.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Öldüğünü ve sonradan tekrar dirildiğini gören, uzun bir yolculuğa gider ve döner, öldüğünü ve birtakım adamların omuzlarında götürüldüğünü görmek, yüksek bir rütbeye ulaşarak mevki sahibi olmaya ve fakat dininde azalma olduğuna, gömülmediği halde sonradan durumunun düzeleceğine, öldüğünü fakat ne kefen ne tabut ne kabir ve ne de göz yaşı olmadığını görmek, rüya sahibi için içinde bulunduğu kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya. Ölü gibi kefene sarılı olduğunu görmek, ölümüne, sağ iken öldüğünü ve sonradan tekrar dirildiğini görmek, dininden dönmesine delalet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Bir memur kendini ölüm döşeğinde ve ölüm halinde olduğunu görse isinden atılır. Anne ve babasından birinin öldüğünü görenin evinden dünya nimeti çıkar ve hali kötüleşir. Kardeşinin öldüğünü gören, eğer hasta ise ölür veya akrabasından biri ölür. Bir rivayete göre iki gözünden veya ellerinden birini kaybeder. Esinin öldüğünü görmek, geçimine yardımcı olanın artık bulunmadığına delalet eder.
Rüyada ölüm görmek, büyük bir isten dolayı pişmanlıktır, ölüp sonra dirildiğini gören, günah isler ve sonra tövbe etmesi gerekir. Hasta olmadan ve üzerinde ölüm hali bulunmadan öldüğünü gören uzun bir ömür yasar. Bir kimsenin kendisine sen artık ölmeyeceksin dediğini gören sehiden ölür. Ölmüş olup elbisesinden sıyrılarak çıplak bulunduğunu gören, şiddetli bir fakirliğe düşer; ölüp yüksek bir yere konulduğunu gören, rahata erişir. Bir rivayete göre esinden hayır görür. Kimsenin bulunmadığı ve geçmediği bir yerde yalnız olarak ölmüş olduğunu görmek, hayır değildir. Eğer gurbette bir akrabası varsa onun felakete uğradığına dair haberi gelir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Bazılarına göre; rüyada ölüm görmek boşanmaya delalet eder. Kendisinin ölüp, karisinin matem içinde olduğunu görmek, aralarında boşanmaya delalet eder.
Bekar bir adamın öldüğünü görmesi evlenmeğe; kendisinin veya ortağının öldüğünü ve kendisinin ağladığını görmek, her ikisi için musibete; birinin ölüp halkın onu hayır ile andıklarını görmek, işlediği islerle makbul olacağına; bir toplumda öldüğünü görmek, onların isleri üzerinde çalışmaya; bir rivayete göre, uzak bir yolculuğa gidip, dönmemeğe, bir ölüyü sırtına yüklediğini görmek, haram mal kazanmağa delalet eder. Bir ölüyü yerde sürüklediğini gören, günaha girer.
Bir ölüyü kabre götürdüğünü gören, sevap isler; bir ölüyü çarşıya taşıdığını gören, muradına erişir ve ticareti genişler; bir ölüyü musallaya götürdüğünü gören, fesat bir kimseye haber verir, ölmüş olduğunu ve toprak üzerinde yattığını gören mal sahibi olur.
Bazı tabirciler ölmek, evlenmeye işarettir. Çünkü ölü, evlenecek şahıs gibi hoş kokulu şeylere ve yıkanmaya ihtiyacı vardır, dediler.
Rüyada öldüğünü ve bir grup insanların omuzlarında götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini gören kimse, düşmanını kahreder. Eğer memurluğa ehilse, memur olur. Rüyada öldükten sonra yaşadığını gören kimse, fakirlikten zengin olur veya günahlarından tövbe eder. Eğer bu rüyayı gören misafir ve garip ise, salimen vatanına döner. Tanınmayan bir kadinin ölmesi, yağmur yağmamasına, öyle bir kadinin yaşaması ise, Allah (C.C.) in yağmurla yeryüzünü ihya etmesine işarettir. Bir kimse rüyada tanıdığı bir ölünün yeniden öldüğünü ve ona ağlandığını görse, o ölünün ailesinden birisinin öleceğine işarettir. Eğer ağlanmıyorsa, o ölünün ailesinden birisiyle evlenmesine, sevince ve evine gelin getirmesine işarettir. Bir kimse rüyada bir ölüyü güzel bir şekilde veya beyaz ve yeşil elbiseli olduğu halde güler yüzlü ve sevinçli olarak görse o ölünün görüldüğü gibi ahirette nimetler içinde bulunduğuna işarettir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Eğer ölünün saç ve sakalının tozlu ve dökük, elbiselerinin de çürümüş olduğunu veya ağladığını ve yüzünü buruşturmuş olduğunu görse, o ölünün durumunun kötü olduğuna işarettir. Bir kimseye rüyada bir ölünün kendisinin ölmediğini haber vermesi, o ölünün şehitler makamında olmasına ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine işarettir.
Rüyada bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, dinsiz bir adamın zahmet ve meşakkatini üzerine alır. Rüyada ölülerin götürüldüğü şeklin dışında bir ölüyü yüklendiğini Gören kimse, haram mala sahip olur. Rüyada bir ölüyü ölülerin götürüldüğü bir şekilde yüklendiğini gören kimse, idareciye hizmet eder.
Bir kimse rüyada bir ölünün hasta olduğunu görse, dinî bir isten dolayı mesul tutulacağına işarettir. Rüyada hanımının öldüğünü ve tekrar dirilerek yaşadığını gören kimse, ziraat ve harmanından fayda görür. Rüyada ölü cesedi bulan bir kimse, bir mal bulur.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölünün arkasından gittiğini gören kimse, o ölünün mesleğine uyar. Din ve dünyaca onun izini takip eder. imamın öldüğünü görmek, şehrin harap olması ile tabir edilir. ölmek, büyük bir günahtan pişmanlıktır. Bazı tabirciler, ölüm alametleri olmaksızın rüyada uyurken hastalanmaksızın öldüğünü gören kimsenin, ömrü uzun olur.
Rüyada, ölüm anında ve ölüm sıkıntıları içinde olduğunu gören kimse, kendi menfaati veya başkaları için zalim olur. Rüyada öldüğünü ve yer üzerinde çıplak olduğunu gören kimse, fakir olur. Eğer yatak üzerinde olursa, o kimse için dünya ferahlık olur, sedir üzerinde olursa, rütbe ve şerefe nail olur. Rüyada kaybolmuş birisinden ölüm haberi geldiğini gören kimseye, kaybolmuş o kimsenin dünyaca iyi halli ve dince bozuk halde oluşunun haberi gelir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada oğlunun öldüğünü gören kimse, düşmanından kurtulur. Kızının öldüğünü gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulamayacağından dolayı ümitsiz olur. Hasta olan bir kimse evlendiğini görse, o hasta ölür. Evli olan birisi öldüğünü ve defnedildiğini görse, hanımından veya ortağından yahut erkek kardeşinden ya da dostlarından ayrılır. Bazen de bu rüya, o kimsenin yolculuk yapmasına eğer yolcu ise çoluk çocuğunun yanma dönmesine işarettir. Hasta adamın öldüğünü görmesi, hastalığından iyileşmesine işarettir.
Rüyada erkek kardeşin ölümü, düşmanın ölümüne işarettir. Ölüm Birtakım ölüler arasında bulunduğunu gören kimsenin, münafık bir kavim arasında bulunduğuna işarettir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölü ile arkadaşlık ettiğini gören kimse, uzak bir yere yolculuğa çıkar ve o yolculuktan menfaat elde eder. Rüyada ölüyü yediğini gören kimsenin, ömrü uzun olur. Rüyada ölü olduğunu görse, sevinir ve durumuna imrenilir. ölünün bir şey yemesi o şeyin pahalanacağına işarettir. Rüyada teneşir üzerinde olduğunu gören kimsenin, isleri ilerler, günah üzüntü ve borçtan kurtulur.
Rüyada ölüleri kabirlere taşıdığını gören kimsenin, doğru bir is yaptığına işarettir.
Rüyada ölüleri çarsı ve pazara taşıdığını gören kimse, ihtiyacına kavuşur ve ticareti canlanır. Bir ölünün sağ olduğunu gören kimsenin ümidini kestiği bir isi vücuda gelir. Eğer sıkıntı içinde ise, tahmin etmediği bir yerden kolaylık gelir. Eğer tanıdığı ölüleri ev veya şehir yahut mahallenin bir yerinde durduklarını görse, rüya sahibinin veya o ölülerin evlat ve torunlarının ümitlerini kesmiş oldukları isleri meydana gelir. ölülerin meşgul veya yorgun ve zahmet içinde yahut sekil, sima ve elbiselerinde bir fenalık ve çirkinlik bulunduğunu görse, o ölünün dünyadaki halinden mesul tutulacaklarına işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ölünün üzerinde bulunan kirli ve paslı elbiselerin tabiri de böyledir, ölünün kendisiyle şakalaştığını görse, bu rüya sahih değildir. Çünkü ölü saka devresini bitirmiştir. Korku halinde bulunan bir kimse rüyada özellikle anasının ve babasının sağ olduklarını görse, korkudan emin olur, üzüntü ve kederi gider.
Rüyada bir ölüyü dirilttiğini gören kimsenin, eliyle bir Yahudi veya bir Hristiyan Müslüman olur. Ya da günahkar birisi tövbe eder. ölüleri dirilttiğini gören kimse, sapıklıkta kalan veya bidat içerisinde bulunan bir kavmi Allah’ın izni ile hidayete kavuşturur. Yahut günah yapmada ısrar eden birisi onun vasıtasıyla tövbe eder. Bir kimse rüyada bir ölünün başından şikâyet ettiğini görse, o ölünün ana veya babasına karsı yaptığı kusurdan dolayı mesul tutulduğunu, eğer boynundan şikâyet ederse, haniminin nikâhından veya vasiyetinden yahut zayi ettiği emanetinden mesul tutulduğuna, eğer sol elinden şikâyet ederse, erkek veya kız kardeşi yahut çocuğu veya ortağı ya da yalan yere yaptığı yemininden mesul tutulduğuna, eğer yan tarafından şikâyet ederse, o ölünün akrabalarını ziyaret etmediği için mesul tutulduğuna, eğer baldırlarından şikâyet ederse, o ölü hayatını batıl ve Allah (C.C.)in emrine muhalif yerlerde geçirdiğinden dolayı mesul tutulduğuna, eğer iki ayaklarından şikâyet öderse, o ölünün batıl yere ve Allah (C.C.)in emrinin dışında malini sarf ettiğinden mesul tutulduğuna işarettir. Kadinin durumu da bu rüyada erkeğin durumu gibi tabir edilir.
Rüyada ölüye yenilen ve içilen şeylerden veya giyilecek bir şey verdiğini gören kimsenin, malına bir zarar gelir. Sağ olan bir kimse giydiği elbisesini ölüye verdiğini görse, ölür ve onlara kavuşur. Rüyada bir ölünün kendisine elbise veya gömlek yahut bir sarık verdiğini gören kimse, o ölünün, hayattaki yaşayışı gibi yasar. ölünün kendisine bir yemek verdiğini gören kimseye, ümit etmediği bir yerden iyi bir rızk gelir. Eğer ölünün bal verdiğini görse, o kimse ümit etmediği bir ganimet ve nimete nail olur. Bir kimse rüyada elini bir ölünün tuttuğunu görse, o kimseye ümidini kestiği bir yerden eline mal geçer.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Bir kimse rüyada ölü olan birisinin hayatta olan bir şahsı dövdüğünü veya sinirli olarak o şahıstan ayrıldığını görse, hayatta olan o şahsın dince bozuk olan bir şey ihdas ettiğine işarettir. Çünkü ölü Hakkin evinde olduğundan ancak Allah (C.C.) in razı olduğu şeylerden memnun kalır. Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın bir ölüyü dövdüğünü ve ölünün de buna razı olup itaat ettiğini görse, döven şahsın mütedeyyin ve ölünün ruhu için sadaka verdiğine ve dua ettiğine yahut o ölünün yaptığı vasiyeti yerine getirdiğine işarettir.
Bir kimsenin rüyada bir ölünün makbul ve istenen islerle meşgul olduğunu görmesi, o kimsenin o isle emretmesine işarettir. Eğer ölünün yaptığı is kötü, o kimsenin o isin terkedilmesi için emir vermesine işarettir. Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın, ölünün ardı sıra gittiğini ve bir yere girip çıkışında ondan hiç ayrılmadığını görse, o şahsın din ve dünya işlemde o ölünün meslek ve yoluna uyduğuna işarettir. Rüyada bir ölüyü dövdüğünü gören kimse, yaptığı yolculukta hayra nail ve kaybettiği şeyi bulur.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
ÖLEN KİŞİNİN YEMEK VERMESİ
Hanenizde bereketiniz artacak ve beklemediğiniz şekilde rızıklandırılacaksınız demektir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölü ile konuşmak uzun ömürdür, ölüden bir şey almak rızıktır. ölü ile konuştuğunu gören kimse ile halk arasında, anlaşmazlık çıkar, ancak sulh ile neticelenir.
Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gören kimse, ölünün geriye bıraktığı ilim, eser veya malıyla faydalanır. Tanımadığı bir ölüyü öptüğünü görse, tahmin etmediği bir yerden ona mal gelir. Tanıdığı bir ölünün kendisini öptüğünü gören kimse, o ölü veya onun veresesi tarafından hayra kavuşur. Kendisini tanımadığı bir ölünün öptüğünü gören kimse, tahmin etmediği bir taraftan gelecek hayrı kabul edeceğine işarettir, bazı tabirciler, ölüyü öptüğünü gören kimse, onun öleceğine, sağlam ise konuştuğu sözün batıl olduğuna işarettir.
Rüyada kendisine mahrem olan birisiyle cinsi münasebet yaptığını gören kimse, o ölüyü hayırla yad ve dua eder. Veya o ölünün evlat ve torunları için faydalı olacak bir is yapar. Ya da o kimse haram olan bir şeyi yapar. Rüyada ölü olan bir kadınla evlenip evine gittiğini ve ona dokunmadığını gören kimsenin, öleceğine işarettir, ölü olan bir erkekle evlenerek evine geldiğini ve evinin de o erkeğin evine dönüştüğünü gören kadın da ölür. Hayatta olan bir şahıs rüyada bir ölünün ardına düşerek tanımadığı bir eve girip sonra oradan çıkmadığını görse, o kimsenin öleceğine, eğer o evden geri dönerse, ölüm tehlikesi geçireceğine işarettir. Rüyada bir ölünün kendisine eski veya kirli ve paslı bir gömlek verdiğini gören kimse, fakirleşir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
ÖLEN KİMSENİN SİZİ ÖPMESİ
Rüyanızda ölen bir kimse sizi öperse, aile tarafından gelecek paraya delalet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Hayatta olan birisinin bir ölüyü dövmesi onun borcunu ödemesine işarettir. Bir kimsenin rüyada bir ölünün uykuda olduğunu görmesi, o ölünün ahiretteki rahatlama ve iyi halliliğine işarettir, ölüyü çıplak olarak görmenin tabiri de böyledir. Hayatta olan birisinin rüyada ölüyle bir yatakta uyuduğunu görmesi, o kimsenin ömrünün uzun olduğuna işarettir. Rüyada bir ölünün yemek veya eşya satın aldığını görmesi, onların pahalılaşmasına ve bozulmasına işarettir, ölülerin yemek veya eşya sattıklarının görülmesi de onların rağbet görmemesine işarettir. Rüyada eski ve yırtık elbiseli dinsiz bir ölünün görülmesi, onun ahirette durumunun kötü olmasına işarettir.
Yahudi ve Hristiyan yahut Mecusi olan birisinin kendi ölüleri üzerinde yeşil elbise ve başında da taç olduğu halde bir sedir üzerinde bulunduğunu görmesi, o ölünün geriye terk ettiği kimselerin yükselmelerine ve dünyaca nail olacakları hayır ve sevince işarettir.
Bir kimse rüyada kendisini ebedî bir hayat içinde olduğunu söyleyen bir ölü görse, onun şehitlik mertebesinde olduğuna ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine işarettir. Hayatta olan birisine, rüyada tanıdığı bir ölünün filan güne veya filan aya yahut falan seneye kadar benim yanıma geleceksin diye haber verse, gün ay ile, ay sene ile, sene de on sene ile tabir edilir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyasında oğlunun öldüğünü gören bir kimse düşmanlarından kurtulur.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada anasının öldüğünü gören kimse, dünyaca zarara uğrar ve durumu bozulur. Amel yapmaz ve farzları yerine getirmekte tembellik gösterir. Hasta olan erkek kardeşinin rüyada öldüğünü görse, onun öleceğine, eğer kardeşi hasta değilse, kardeşi gibi konuştuğu ve yardim istediği bir kimsenin öleceğine işarettir.
Rüyada hanımının öldüğünü gören kimsenin, geçimini sağladığı sanatının, geçersiz olmasına işarettir. Bir kimse rüyada ölmüş bir alimi veya Salih yahut fakih olan bir şahsı bir şehirde olduklarını görse ve şehir halkı da harp, kitlik veya korku içerisinde iseler, o halden kurtulurlar. Ve liderlerinin tutumu güzelleşir.
Bir kimse rüyada Firavunlardan birisinin bir şehirde olduğunu veya o şehrin valisi olduğunu görse, o şehirde zulüm ve geçimsizlik meydana gelir. Rüyada ölü üzerine namaz kıldığını gören kimse, dinsiz birisine tavassut eder. Bir ölünün kendisine (görmediği bir yerden) seslendiğini ve kendisinin de ona cevap verdiğini gören kimse, ölür. Bir kimse rüyada bir ölünün denizde boğulduğunu görse, o ölünün hata ve günah içerisinde boğulduğuna işarettir.
Bir kimse rüyada ölülerin kabirlerinden çıkıp evlerine gittiklerim görse, o kimsenin hapislikten kurtulmasına veya kurumuş olan bitkilerin Allah (C.C.) in yeniden ihya etmesine işarettir, ölüm, bazen mümin için şerefe, bazen de uzlete çekilmeye işarettir. Aniden ölüm fakir için zenginliğe; zengin için de fakirliğe işarettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Kız Kardeşin Öldüğünü Görmek
Rüya sahibinin tek başınalık ve yalnızlık duygusunu ifade eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Bazen alimin ölmesi, dinde bir bidatin meydana çıkmasına, abidin ölümü, rüya sahibinin kalbinin ölmesine ve ibadet yapmasına, abidin ölümü rüya sahibinin kalbinin ölmesine ve ibadet yapmasına, zanaatkârın ölümü, zanaatkârın geçersizliğine, valinin ölümü geçim darlığına, zevcenin ölümü menfaatinin gitmesine, çocuğun ölümü, isminin anılmamasına işarettir.
Rüyada bir ölünün diğer bir ölü üzerine namaz kıldığını görmek, batıl” amellere işarettir. Çünkü onların her ikisinden de amel yapma mecburiyeti kalkmıştır. Veya bu rüya, rüya sahibinin borçlu olmasına işarettir.
Rüyada ölüden bir şey almak, hayra ve rızkın artmasına işarettir. Bekar bir kadinin rüyada bir ölüyle evlenmesi, kocaya; evliler için de boşanmaya işarettir. Bazen onun ölüyle evlenmesi, ölünün Allah (C.C.) yanında iyi halli oluşuna işarettir. Rüyada müşriklerin ölülerim görmek, düşmana, Hristiyan ve Yahudi ölülerini görmek de dinde haddi asmaya, üzüntü ve şiddetleri yenilemeye; işarettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölüyü gömmek, hayırlı bir haber alınacağına işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA BİRİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Çoğu rüya tabirine göre bu rüyanın yorumları biraz farklılık göstermektedir. Bir kere genel olarak hayırlı bir rüya değildir. Diğer rüyalardan farkı da genellikle rüyayı gören kişinin hâletiruhiyesine göre yorumlanmasıdır. Örneğin rüyayı gören kişi o gün, o sıralarda canı sıkkın bir ruh halindeyse o zaman bu rüya iş hayatında işlerin kötü gideceğine ve ailede de bazı sorunların patlak vereceğine işaret etmektedir.
Rüyada Ölmüş Birinin Öldüğünü Görmek, çevresel olarak yepyeni bir sürece gireceğinize işaret eder. Bu süreçte kendinizi kontrol etme konusunda büyük sıkıntılar yaşayacak, arkadaşlarınızla aranızın açılmasına neden olacaksınızdır. Rüyada birinin şehit olduğunu görmek, gören kişi için hissettiği duygulara göre anlam kazanır.
Rüyada birinin şehit olduğunu görmek, tanıdık birinin şehit ve gördüğü kişi askerde ise bazı endişeleri olduğunu gösterir. Rüyada tanıdık birinin şehit olduğunu görmek, bulunduğunuz ülkede yaşanan savaş veya terör olayları fazla ise bilinç altınızda sürekli düşündüğünüz olmasını istemediğiniz hadiselerin yansıması olabilir.
Rüyada aileden birinin öldüğünü görmek; kötü gibi görünse de aslında iyi anlam ifade eden rüyalardan biridir. Aileden gelecek müjdeli iyi bir haberi işaret eder. Kişi bekar ise evleneceği ya da aileden birinin evlenip çocuk sahibi olacağı anlamına gelir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ölünün güldüğünü görmek vicdanınızın rahat olacağını işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Yaşayan Birinin Öldüğünü Görmek
Rüyada yaşayan birinin öldüğünü görmek, en geniş şekilde yorumlanması gereken rüyalardan biri olup, rüya sahibinin yaşamı ile yakından alakalı bilgiler verir. Ancak farklı farklı yorumlara sahiptir çünkü rüyada öldüğü görülen kişi, o kişinin nasıl öldüğü ve rüya sahibinin ölüm karşısında nasıl bir tavır sergilediği, rüyanın yorumunu değiştirir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
ÖLEN KİŞİYE BİR ŞEY VERMEK
Ölen bir kişiye rüyanızda bir şey vermeniz elinizde olan maddi imkanların azalmasına işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada birinin öldüğünü görmek, rüya sahibinin işlerini bir türlü yoluna koyamayacağı, ailesinden maddi ve manevi destek alarak bir yerlere geleceği demektir. Kişinin sorumluluk sahibi bir birey olacağı, ilerleyen yaşlarda kimseye muhtaç olmayacağı anlamına gelmektedir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
ÖLEN KİŞİNİN HASTA OLMASI
Gerçek yaşamda ölen bir kişinin rüyanızda hasta olması, dini bir görevden mesul olduğunuza yorulur.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Yaşayan Birinin Öldüğünü Görmek ve Ağlamak
Rüyada yaşayan birinin öldüğünü gördükten sonra ağladığınızı görmek, rüya sahibinin bir işi başarmak için çok çaba göstereceğine, gösterdiği bu çabaların karşılığını bir türlü alamayacağına işarettir. Kişinin kötü insanlarla tanışacağına yorulur ve kötü geleceğe delalet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Komşunun Öldüğünü Görmek
Rüyada komşunun öldüğünü gören kişinin yeteneklerini bir türlü keşfedemediğine, başarısız olduğu işlere yoğunlaşacağına, bu yüzden de mutsuz olacağına alamet eder. Rüyada komşunun öldüğünü görmek, hayra işaret değildir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Birinin Bıçakla Öldürüldüğünü Görmek
Rüyada birinin bıçakla öldürüldüğünü görmek, rüya sahibinin büyük işlere gireceğine, bu işlerde başarılı olacakken bir sorunla karşı karşıya kalacağına delalet eder. Rüya sahibinin bütün mal varlığını kaybedeceğine, sıfırdan başlayıp eskisinden daha da büyük bir maddi kazanç elde edeceğine alamet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Birinin Öldüğünü Sonra Dirildiğini Görmek
Rüyada birinin öldüğünü sonra dirildiğini görmek, rüya sahibinin uzun süredir bir şey için çabaladığını ve bunun yakın zamanda sonuçlarını elde edeceğini gösterir. Rüyada ölünün dirilmesi, aynı zamanda rüya sahibinin, yetenekleri sayesinde ün kazanacağına da delalettir. Rüyada ölmüş birinin öldüğünü görmek de yine uzun süredir istenen bir hayalin gerçekleşeceğine yorulur.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Birinin Öldüğünü Duymak
Rüyada birinin ölüm haberini almak, rüya sahibi için bir uyarı niteliği taşır. Rüyada birinin öldüğünü duymak, rüya sahibinin, rüya sahibinin hayallerini gerçekleştirmesi için hiçbir zaman vazgeçmemesi ve bu yoldan geri dönmemesi gerektiğini ifade eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Tanıdık Birinin Öldüğünü Duymak
Rüyada tanıdık birinin öldüğünü duymak, bir arkadaşla ortak olmaya, aileden istenecek maddi yardıma, ev satmaya delalettir. Aynı zamanda para sıkıntısının olmayacağı bir hayatın da sembolüdür.
Rüyada birinin öldüğünü haber almak, bazı rüya sözlüğü tabircilerine göre, rüya sahibinin iş hayatındaki aksaklıklar ve problemlerin, yeterli bilgi sahibi olmamasından dolayı devam edeceğine delalettir. Bu yüzden rüya sahibinin ya yapması gereken işi yapması ya da yaptığı iş için kendisini geliştirmesi gerekmektedir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Tanımadığı Birinin Öldüğünü Görmek
Rüyada tanımadığı birinin öldüğünü görmek, rüya sahibinin hayırsever bir insan olduğu ile tabir edilir. Bu kişi, başkalarını da katarak, kimsesizlere ya da hastalara yardım edecektir. Bu sayede Allah katında çok sevap kazanacak ve hayırlı bir işe girecektir.
Rüyada tanımadığı birinin öldüğünü görüp üzülmek, rüya sahibinin iyi niyetli olduğu için herkesi öyle sanması ve bu yüzden bazı sorunlar yaşayacağına işaret eder. Yine de rüya sahibinin işleri her zaman yolunda olacak, hayırlı işler yapacaktır.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Birinin Öldüğünü Duyup Ağlamak
Rüyada birinin öldüğünü duyup ağlamak, rüyayı gören kişinin hem iş hem de eğitim hayatında doğru adımlar attığına, sabırla yapmak istediği her şeyi yapacağına delalettir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Birinin Öldüğünü Görüp Ağlamak
Rüyada birinin öldüğünü görüp ağlamak ise, rüya sahibi için çok hayırlı bir şeyin gerçekleştiğine ve yakın zamanda bunun sonuçlarını göreceğine yorulur.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Birinin Öldüğünü Görüp Gülmek
Rüyada birinin öldüğünü görüp gülmek, rüya sahibinin doğru olmayan şeyler yaptığına işarettir. Uyarı niteliğindeki bu rüya, rüya sahibinin yalan gibi hatalara bile bile devam etmesinin ona zarar vereceğini söyler.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Birinin Öldüğünü Görüp Korkmak
Rüyada birinin öldüğünü görüp korkmak, tersine yorumlanan bir rüyadır. Bütün kederlerin kendisini bulduğunu düşünen rüya sahibi, şans elde eder ve bu sayede yeniden umut etmeye başlar. Rüya sahibi bu rüyadan sonra sağlığı için dua etmeye ve psikolojik açıdan olumlu düşünmeye başlayacaktır.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Birinin Öldüğünü Görüp Kaçmak
Rüyada birinin öldüğünü görüp kaçmak, rüya sahibinin çevresinde ikiyüzlü birilerinin varlığının habercisidir. Bu kişilerin içi ve dışı aynı değildir. İyi gibi görünür fakat yardım gerektiğinde hiç düşünmeden sırtlarını dönerler. Adeta iyi gün dostudurlar.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Birinin Öldüğünü Görüp Şoka Girmek
Rüyada birinin öldüğünü görüp şoka girmek, rüya sahibini zor duruma sokacak bazı olayların yaklaştığını ifade eder. Özellikle aile içinde ciddi sağlık sorunları baş gösterebilir. Aynı zamanda uzun süremeyecek bazı olumsuz durumların da işaretidir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Trafik Kazasında Birinin Öldüğünü Görmek
Rüyada trafik kazasında birinin öldüğünü görmek, bir dileğinin gerçekleşmemesi yüzünden hayata küsen rüya sahibinin daha sonra bu dileğinin olmamasından ötürü mutlu olacağına işarettir. Bu durum başta kötü gibi görünse de sonradan kendisi için daha hayırlı olduğunu anlayacak demektir. Bu rüya aynı zamanda uzaktan gelecek bir misafirin de habercisidir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Uçak Kazasında Birinin Öldüğünü Görmek
Rüyada uçak kazasında birinin öldüğünü görmek, aksiliklerin üst üste gelmesi yüzünden rüyayı gören kişinin bazı planları değiştirmek zorunda kalacağını, iş hayatında durağanlığa ve nazara işaret eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Akrabalarından Birinin Öldüğünü Görmek
Rüyada bir akrabanın öldüğünü görmek, ya miras edileceği ya da mal mülk sahibi olunacağının habercisidir. Bu rüya maddi durumun iyileşeceğine işaret eder ancak harcamalarda dikkatli olunması gerektiğine dair de bir uyarı niteliği taşır. Aynı zamanda hayallerin gerçekleşeceğine ve rüya sahibi gençse eğitim hayatından sonra ailesinden maddi destek almaya devam edeceğine de yorulur.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Eşinin Öldüğünü Görmek
Rüyada rüya sahibinin eşinin öldüğünü ve sonra dirildiğini görmesi alım satım işlerine işaret eder. Kazançlı bir alışverişin müjdecisi olarak yorumlanır.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ailesinden Birinin Öldüğünü Görmek
Rüyada aileden birinin öldüğünü görmek, kardeşin evleneceğine yorulurken amca ya da dayı olmak, ve haneye sevinçli bir haber gelmesi anlamlarını da taşır. Aynı zamanda başarı elde edildiği için kalabalık bir kutlama yapılacağının da habercisidir. Rüya sahibinin elinin açık olduğunu ifade eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Babanın Öldüğünü Görmek
Rüyasında babasının öldüğünü gören kimse babasına içten içe yoğun bir öfke duymaktadır. Babanın rüya sahibine gerekli taktiri göstermemesi, desteğe ihtiyacı olduğu zaman yanında olmaması sebebiyle duyulan öfkenin sonucu bir rüya olarak tanımlanır.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Annenin Öldüğünü Görmek
Rüyasında annesini ölmüş görmesi kişinin annesinden gerekli ilgi ve şevkati görmemesi durumunu ifade eder. Anneye olan öfkenin bastırılması sonucu bilinçaltının mesajıdır bu rüya.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Erkek Kardeşin Öldüğünü Görmek
Rüyada erkek kardeşin öldüğünü görmek maddiyatla ilgili bir rüyadır. Maddi bir kayıp yaşandığını veya yaşanacağına olan kaygıyı ifade eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Televizyonda Birinin Öldüğünü Görmek
Rüyada televizyonda birinin öldüğünü görmek, rüya sahibinin olumsuz düşündüğü için hayatındaki olumlu gelişmeleri gözünün görmediğine, durumu iyi olsa da bir türlü rahatladığını hissedemediğine delalettir. Bu rüya, rüya sahibinin boş hayaller kurduğunu ya da şükretmeyi unuttuğunu ifade eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölüm görmek
İnsan kendisini veya başkasını rüyasında ölmüş olarak görürse, onun ahlaken bozulmasına işarettir. Eğer bir insan rüyasında ölünün arkasından bağırıyor, ağlıyor, tabutta taşındığını ,o kimsenin toprağa verildiğini görüyorsa rüya sahibinin yükseleceğine işarettir. Rüyada ölüyü gömmek, hayırlı bir haber alınacağına işarettir.

Rüyada ölü görmek hayra yorulur. Ölmüş insanların rüya aleminde söyledikleri doğru olarak çıkar. İnsanın kendisini ya da başkasını rüyada ölmüş görürse, onun ahlakının bozulmasına yorumlanır. Ölünün güldüğünü görmek vicdanınızın rahat olacağını işaret eder.

Rüyada ailenizden birinin öldüğünü gördüyseniz, ölen kişinin uzun ömürlü olacağı anlamına gelir. Bazen bu rüya, sıkıntı ve üzüntüyle de yorumlanır.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölüm, yolculuk ile, bir rivayete göre, evlenme ile tabir olunur. Öldügünü ve mezara götürüldügünü gören, uzak bir yolculuga çikar, ölüp kefenlendigini gören, bekar ise evlenir. Ölüp gömüldügünü gören, tövbe etmeden vefat eder. Gömüldükten sonra mezarindan çikarsa, tövbeye kavusur, ölüp halkin omuzlari üzerinde götürüldügünü gören, halk arasinda seref ve itibar kazanir, ölümünden sonra tekrar dirildigini gören, fakirse zengin olur, eger rüya sahibi yolculukta ise veya gurbette bulunuyorsa selametle vatanina döner. Taninmamis bir kadinin ölümünü görmek, yagmurun azligina; bu kadinin tekrar dirildigini görmek, yagmurun gelecegine, birçok kadinlarin öldüklerini görmek, çocuklar arasinda ölüm olacagina; ölülerin mezarlarindan çiktiklarini ve bütün yiyecekleri bitirip geriye bir sey birakmadiklarini görmek kitliga; kuyulardaki tatli sulari tamamen içtiklerini görmek, büyük bir hastalik çikacagina; bir ölüyü arkasinda beyaz veya yesil elbise oldugunu ve yüzü güldügü halde görmek, gufrana erismis bulunduguna; aksini görmek de bunun aksine; karisinin öldügünü ve sonra dirildigini görmek, esinden faydalanmaya; uykusunun içinde hasta olmayarak öylece öldügünü görmek, uzun ömre delalet eder. Bir dostunun ölümünü görmek, rüya sahibinin ölmesine veya dostunu kaybetmesine delalet eder. Vahsi bir hayvanin ölmüs ve katilmis oldugunu görmek, düsmana karsi zafere ve selamete isarettir. Evcil hayvanlardan birinin öldügünü görmek hayirli degildir. Bazi tabircilere göre; rüyada taninmamis bir ihtiyarin öldügünü görmek, arzu ettigi seyden bir sonuç almamaya; taninmamis bir kadinin öldügünü görmek, dünya islerinin askida kalmasina, bir aslan veya filin öldügünü görmek, o memlekette büyük bir kisinin ölümüne delalet eder. Ibni Kesire göre; oglunun ölümü, düsmandan kurtulmak ve mirastir. Kizinin ölümü, sevinç ve bir istekten vazgeçmektir. Babanin ölümü geçim sebebiyle; annenin ölümü, maksada ulasmaktir ve hüzündür. Akrabalarindan birinin öldügünü görenin, kuvvetinde noksanlik hasil olur. Kansinin ölümü iyidir. Hamile kadinin ölümü daha mübarek ve kurtulustur. Abdülgani Nablusiye göre; rüyada ölüm dinde noksanliga, ve fesada, dünyada ise serefe isarettir. Ev halkindan bir ölünün kendisi ile düsmanlik yaptigini görmek, dostunun kendisine darilacagina; bir ölünün hiddet ettigini görmek, vasiyetinin yapilmadigina; bir ölünün güler ve sevinir oldugunu görmek, ona kabul edilen bir, dua ve sadakanin ulastigina. Bir ölüyü güzel elbisesi içinde görmek, onun iyi bir akibeti olduguna ve iman ile öldügüne; bir ölünün bir mescitte dirildigini görmek, onun azaptan uzak olduguna delalet eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyasinda ölülerle oturup konustugunu gören uzak bir yolculuga gider, ölünün güldügünü ve sonra agladigini görmek, onun Islam dininin disinda ölümüne isarettir. Bir ölünün yüzünün siyah oldugunu görmek, onun dinsiz olarak öldügüne delildir. Ismail El-Esasa göre; rüyasinda bir ölünün namazda ayakta durdugunu görmek, onun yasadigi zaman çok ibadet etmis olduguna, bir ölünün dirilerek sag iken namaz kildigi yerde namaz kildigini görmek, onun iyi bir halde olduguna delalet eder. Ebu Sait El-Vaize göre; bir ölünün dirildigini gören, iyilige ulasir. Ümit etmedigi bir yerden sevinç duyar. Bir ölünün kendisine bir sey söyledigini görmek, o seyin aynen çikacagina isarettir. Bir ölünün üzerinde taç ve mühürler ve buna benzer seyler oldugunu, veya yüksek bir yer üzerinde oturdugunu görmek, onun ahirette iyi halde olduguna; bir ölünün arkasinda yesil elbise görmek, onun sehit olarak öldügüne; bir ölüyü güler yüzlü ve fakat sessiz ve sakin görmek, o ölünün kendisine dualar gönderildiginden dolayi hayir içinde olduguna; bir ölünün kendisi ile agiz kavgasi ettigini görmek, günaha girdigine; bir ölünün kötü sözlerle kendisine nasihat ettigini görmek, rüya sahibinin günah isledigine; bir ölünün kendisini dövdügünü görmek, günahkar olduguna; bir rivayete göre, yolculuktan habere, borcunu ödemege, yahut elinden çikmis bir seyi tekrar elde edecegine isarettir. Bir ölünün zengin oldugunu görmek, Allah (CC) indinde iyilige bir ölünün fakir oldugunu görmek, bu rüyanin aksine; eger ölü dindar bir kisi ise, ahirette rahatina; birçok taninmis ölünün, mezarlarindan kalkip, sevinçli bir halde olduklarin görmek, ölmüs sandigi islerinin yeniden düzelip bundan hayir ve menfaat gelecegine, ve sansinin yenilesecegine; o ölüyü kederli ye elbiseleri eski ve yirtik görmek eger evladi ve akrabalari varsa, fakirlige düseceklerine ve günahkar olacaklarina; birçok taninmamis ölüyü mezarlarinin üzerinde ayakta durduklarini görmek, o yer halkinin siddete kapilacaklarina ve içlerinden kötü insanlar çikacagina delalet eder. Rüyada ceddi veya ceddinin ceddi veyahut cet dedesinin dirildigini görmek, rüya sahibinin uzun ömürlü olacagina, içlerinde dogruluguna ve dünyada iyilik görecegine isarettir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada anne ve babasinin dirildigini görmek iyidir. Oglunun dirildigini görene, beklemedigi bir yerden bir düsman çikar. Insanin bildigi bir ölüyü görmesi, sevinçtir, insanin gördügü rüyalarin en iyisi babasi ve annesini yahut ceddini veya akrabasindan birini görmesidir. Ne suretle olursa olsun, babasinin öldügünü görmek, eger rüya sahibi muhtaç biri ise Allah (CC) ona rizk ihsan eder. Gurbette bir kimsesi varsa gelir. Hasta ise iyilesir. Keder ve derdi varsa kurtulur. Bildigi bir ölüyü ve onun kendine selam verdigini gören, o yil ölmez. Kendinin ve ölünün salahina da delalet eder. Caferi-i Sadika (ra) göre; rüyasinda bir ölüye yol gösterdigini gören, ilim ve hikmete kavusarak, kötü yolda olan bir topluma yardim eder. Ölüyü dirilttigini gören çok yasar. Bir ölü ile minder üzerinde oturup kucaklastigini gören, saglikli yasar, bir ölünün kendi mekanina oturdugunu görmek, hayir degildir. Eger memur ise isinden çikar veyahut ölür. Bir ölünün bir kadin ile evlendigini görmek, o kadinin ölümüne isarettir. Danyal aleyhisselama göre; rüyasinda ölüp ailesinin etrafinda agladiklarini ve onu yikayip kefenlediklerini ve tabuta koyduklarini görmek, rüya sahibinin dininin fesadina, eger gömülmezse iyiligine delalet eder, ölmüs ve tabuta konularak kaldirilmis ve herkesin onun cenazesinde arkasindan üzülmekte olduklarini gören, seref san ve büyüklüge nail olur. Fakat dininde fesat bulunur. Çünkü ölüm hayrat ve ibadetten kopmaktir. Eger gömülmedigini görürse sonradan bunlar düzelmis olur, öldügünü ve tekrar dirildigini gören günah isler ve sonra tövbe eder. Bir rivayete göre, ölüm ömürdür. Rüyada birinin "sen hiç ölmeyeceksin" dedigini gören sehit olarak ölür. Öldügünü fakat üzerine de kefenin olmadigini, arkasindan kimsenin aglamadigini gasil ve kefenlenmedigini görenin evinin bir tarafi veya emlaginin bir kismi yikilir. Rüyasinda öldügünü ve cenazesi yikanmayarak ve kimse tarafindan ugurlanmayarak gömüldügünü görmek yikik olan; evinin tamir edilmeyecegine isarettir. Kendisini mezarlikla ölü gören ve eskiden beri ölmüs oldugunu sanan uzak bir yola gider. Ve cahillerle ve fesatlarla arkadaslik eder. Cablrül-Magribiye göre; ansizin, vefat, dindarlar için rahat, kafirler için azaptir. Rüyada ölümün sekli güç olursa, gazaba, delalet eder. öldügünü ve kendisini yikayani öptügünü gören günahlarindan tövbe eder. Ölüp tenesir veya tabuta konuldugunu gören, bir devlet baskaninin veya onun yardimcilarinin hizmetine girer ve ondan hayir ve menfaat görür. Bir alimin öldügünü görmek o yerde onun ve seriatin itibardan düstügüne isarettir. Bekçinin öldügünü görmek, adaletin olmayacagina; sanatçi birinin öldügünü görmek, o sanatin azalacagina isarettir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ibni Sirine göre; bir memleket baskaninin rüyada öldügünü görmek o memleketin yikilmasina delalet eder. Rüyada ölüm görmek, fukaraliktir. Rüyasinda öldügünü ve yüzü burusuk ve hiddetli oldugunu gören, dünyada darliga ve ahirette de kötü bir hale düser. Eger yüzü gülüyorsa hayra isarettir. Kirmaniye göre; kendisinin ölüm halinde zahmet çektigini gören, kendi nefsine zulüm eder. Bir rivayete göre, bu rüya sahibi borçlu ise borcundan kurtulur. Yolculuk etmek istiyorsa gider. Diger bir görüse göre de elinden mal çikar, evi yikilir ve oturdugu yer degisir. Öldügünü ve kefenlendigini ve gömüldügünü ve sonradan kabirden çiktigini gören günahlarina tövbe eder ve iyi insan olur. Öldügünü fakat ölüler gibi kefenlenmedigini görenin evi yikilir ve oradan çikar. Öldügünü ve sonradan tekrar dirildigini gören, uzun bir yolculuga gider ve döner, öldügünü ve bir takim adamlarin omuzlarinda götürüldügünü görmek, yüksek bir rütbeye ulasarak mevki sahibi olmaya ve fakat dininde azalma olduguna, gömülmedigi halde sonradan durumunun düzelecegine, öldügünü fakat ne kefen, ne tabut ne kabir ve ne de göz yasi olmadigini görmek, rüya sahibi için içinde bulundugu kederden ve sikintidan kurtulmaya. Ölü gibi kefene sarili oldugunu görmek, ölümüne, sag iken öldügünü ve sonradan tekrar dirildigini görmek, dininden dönmesine delalet eder. Bir memur kendini ölüm döseginde ve ölüm halinde oldugunu görse isinden atilir. Anne ve babasindan birinin öldügünü görenin evinden dünya nimeti çikar ve hali kötülesir. Kardesinin öldügünü gören, eger hasta ise ölür veya akrabasindan biri ölür. Bir rivayete göre iki gözünden veya ellerinden birini kaybeder. Esinin öldügünü görmek, geçimine yardimci olanin artik bulunmadigina delalet eder. Rüyada ölüm görmek, büyük bir isten dolayi pismanliktir, ölüp sonra dirildigini gören, günah isler ve sonra tövbe etmesi gerekir. Hasta olmadan ve üzerinde ölüm hali bulunmadan öldügünü gören uzun bir ömür yasar. Bir kimsenin kendisine sen artik ölmeyeceksin dedigini gören sehiden ölür. Ölmüs olup elbisesinden siyrilarak çiplak bulundugunu gören, siddetli bir fakirlige düser; ölüp yüksek bir yere konuldugunu gören, rahata erisir.

İlgili rüyalar

0 oy
48 yorum 98 okuma
mustafaharputi 6 Mart Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)   yazdı
+1 oy
62 yorum 177 okuma
mustafaharputi 6 Mart Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)   yazdı
+5 oy
63 yorum 177 okuma
mustafaharputi 3 Aralık 2019 Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)   yazdı
+1 oy
71 yorum 289 okuma
mustafaharputi 6 Mart Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)   yazdı
0 oy
23 yorum 151 okuma
+4 oy
43 yorum 4.1k okuma
mustafaharputi 3 Aralık 2019 Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)   yazdı
+5 oy
102 yorum 3.4k okuma
mustafaharputi 2 Aralık 2019 Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)   yazdı
+4 oy
44 yorum 3.9k okuma
+5 oy
101 yorum 459 okuma
mustafaharputi 24 Kasım 2019 Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)   yazdı
+1 oy
70 yorum 31 okuma
mustafaharputi 9 Haziran Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)   yazdı
Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.

Kategoriler

20.9k rüya

82.9k yorum

26.5k düş-ünce

4.4k üye

113 Aktif
1 Üye ve 112 misafir
Aktif olan üyeler
Bugün : 945
Dün : 38567
Toplam : 17248283
En Aktif Üyeler
Bu hafta:
  1. mustafaharputi mustafaharputi - 1394 e
  2. Sonbahar Sonbahar - 246 e
  3. Karga Karga - 127 e
  4. Sibel Atasoy Sibel Atasoy - 60 e
  5. Rüya Tabircisi Rüya Tabircisi - 48 e
  6. Yaren1989 Yaren1989 - 30 e
  7. Kasnak Kasnak - 29 e
Rüya tabiri sözlüğü
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler size sadece farklı bir bakış açısı sağlar.
...