Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
+5 oy
457 okuma
mustafaharputi Tabir kategorisinde Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölmek
Rüyada ölmek, gerçek anlamının çok dışındadır ve hayırlara işaret eder. Rüyasında öldüğünü gören kişinin ömrünün uzun olacağı anlamına gelir. Rüyasında kişi, her kimin öldüğünü görürse bu onun ömrünün uzadığı şeklinde yorumlanır.

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

101 Yorum

+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
seçti
 
En İyi Yorum
Nablusi: Rüyada ölmek, dince eksik ve bozuktur. Ölümle beraber ağlaşarak tabut üzerine konup bir gurup adamların omuzlarında kabristana götürülüp henüz defnedilmemiş ise, rüya sahibinin dünyaca yücelmesine ve büyük bir mevkiye geçmesine delalet eder. Eğer toprağa defnedilmiş olursa, iyilik ümit edilmez, belki dünyası ona galip eür. Onun devletinde ve galibiyeti halinde ona tabi olanlar ve onun cemaati, cenazesine iştirak edenlerin miktarı kadardır. Herhalde o kimse halka zulüm ve onları kahreder.
Bir kimse rüyada öldüğünü ve ağlamak, kefen ve tabuta konulmak gibi ölüm alametlerinden, bulunduğu yerde hiç bir şeyin bulunmadığını görse, o kimsenin evinde bir odasının veya bir duvarının yıkılmasına yahut direk ve kerestesi gibi bir şeyin kırılmasına delalet eder. Eğer gasl ve kefen gibi ölüm işaretlerinden bir şey görse, bu rüya, aşırı bir dinsizliğe, eğer ağlamak ve bağırmak gibi şeyler olursa, rüya sahibinin dünyaca, şan ve mevkii'nin yükselmesine delalet eder. Bazı tabirciler, ölüm, yolculuk ve bir yerden başka bir yere nakildir. Bazıları da fakirliktir, dediler.
Rüyada ölen ve defnedilen kimse, tevbe etmeksizin ölür. Eğer kabrinden çıksa ona tevbe etmek nasib olur. Bazı tabirciler ölmek, evlenmeye delalet eder. Çünkü ölü, evlenecek şahıs gibi hoş kokulu şeylere ve yıkanmaya ihtiyacı vardır, dediler.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Eğer rüyada salt ölüm görülürse bu kişinin gideceği bir yola ve izdivaca işaret eder. Eğer rüya sahibinin rüyasında ölen kişi kendisi ise ve kendini kabristanda görürse bu ona görünen uzak bir yol anlamına gelir. Eğer rüya sahibi kendini kefen içinde görürse bu da hayırlı bir izdivaç anlamına gelir. Eğer rüya sahibi rüyasında bir hanımefendinin öldüğünü görürse ve ölen zatı muhteremi tanımıyorsa bu kuraklığa işaret eder. Kaynak: Rüyada Ölmek
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada öldüğünü ve bir gurup insanların omuzlarında götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini gören kimse, düşmanını kahreder. Eğer memurluğa ehilse, memur olur.
Rüyada öldükten sonra yaşadığını gören kimse, fakirlikten sonra zengin olur, veya günahlarından tevbe eder. Eğer bu rüyayı gören misafir ve garip ise, salimen vatanına döner.
Tanınmayan bir kadının ölmesi, yağmur yağmamasına, öyle bir kadının yaşaması ise, Allah (C.C.)'ın yağmurla yeryüzünü ihya etmesine delalet eder.
Kadınların ölmesi çocuklara aittir. Çocukların ölmesi de, kadınlara aittir. Çünkü kadınlar dinlerinin noksan ve akıllarının az oluşundan dolayı çocuklara benzerler.
Bir kimseye rüyada bir ölünün kendisinin ölmediğini haber vermesi, o ölünün şehitler makamında olmasına ve ahiret nimetleriyle nimet-lenmesine delalet eder.
Rüyada bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, dinsiz bir adamın zahmet ve meşakkatini üzerine alır.
Rüyada ölülerin götürüldüğü şeklin dışmda bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, haram mala nail olur.
Rüyada bir ölüyü ölülerin götürüldüğü bir şekilde yüklendiğini gören kimse, sultana hizmet eder.
Bir kimse rüyada bir ölünün hasta olduğunu görse, o ölü ile Allah (C.C.) arasında olan dinî bir işte mes'ul tutulacağına delalet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Bir kimsenin, rüyada kabirde bulunanların kabirlerinden çıktıklarım ve halkın yiyeceklerini geriye hiç bir şey bırakmaksızın yediklerini görmesi, piyasanın pahah olmasına, kabirlerinden çıkıp kuyulardan tatlı suları içtiklerini görmesi, salgın bir veba hastalığına delalet eder.
Bir kimse rüyada tanıdığı bir ölünün öldüğünü ve ona ağlandığını görse, o ölünün ailesinden birisinin öleceğine delalet eder. Eğer ağlanmıyorsa, o ölünün ailesinden birisiyle evlenmesine, sevince ve evine gelin getirmesine delalet eder.
Rüyada ölünün kendisi hakkında veya başkası hakkında verdiği haber doğrudur. Çünkü ölü hakka yönelerek batıldan çıkmış ve batü şeyleri terketmiş olduğundan, hak ve doğrudan başka bir şey söylemez. Eğer o ölü geçmişte olmamış bir şeyi haber verse, bu rüya karma karışık bir rüya olduğundan itibar edilmez.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Bir kimse rüyada bir ölüyü güzel bir şekilde veya beyaz ve yeşil elbiseli olduğu halde güleryüzlü ve sevinçli olarak görse, o ölünün görüldüğü gibi ahirette nimetler içinde bulunduğuna delalet eder. Eğer ölünün saç ve sakalının tozlu ve dökük, elbiselerinin de çürümüş olduğunu veya ağladığmı ve yüzünü buruşturmuş olduğunu görse, o ölünün durumunun kötü olduğuna, kabirleri ziyaret etmeye ve devamlı olarak hayırla dua etmeye, bazan da bu rüya misafirlerini ağırlamasına ve fakirleri ziyaret etmeye delalet eder.

Bazı tabirciler rüyada bir ölü üzerine namaz kıldığını ve dua ettiğini gören kimse, anlayışsız ve hilesi az olan bir kimseye va'z eder.
Rüyada hanımının öldüğünü ve tekrar dirilerek yaşadığını gören kimse, ziraat ve harmanından fayda görür.
Rüyada bir ölü cesedi bulan bir kimse, bir mal bulur.
Rüyada ölü olan birisinin ardınca gittiğini gören kimse, o ölünün mesleğine uyar. Din ve dünyaca onun izini takip eder.
İmamın öldüğünü görse, şehir, harap olur. Nitekim şehrin harap olması, imamın ölümü olduğu ibi. İmamın ölemeyeceğini görse, ecelinin yaklaşmasına delalet eder.
Ölmek, büyük bir günahtan pişmanlıktır. Bazı tabirciler, ölüm alametleri olmaksızın rüyada uyurken hastalanmaksızın öldüğünü gören kimsenin, ömrü uzun olur.
Rüyada, ölüm anında ve ölüm sıkıntıları içinde olduğunu gören kimse, kendi menfaati veya başkaları için zalim olur.
Rüyada öldüğünü ve yer üzerinde çıplak olduğunu gören kimse, fakir olur. Eğer yatak üzerinde olursa, o kimse için dünya ferahlık olur, sedir üzerinde olursa, rütbe ve şerefe nail olur.
Rüyada kaybolmuş birisinden ölüm haberi geldiğini gören kimseye, kaybolmuş o kimsenin dünyaca iyi halli ve dince bozuk halde oluşunun haberi gelir.
Rüyada oğlunun öldüğünü gören kimse, düşmanından kurtulur. Kızının öldüğünü gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulamıyacağın-dan dolayı ümitsiz olur.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölünün dirildiğini görmek
Rüyada ölünün dirildiğini görmek, ihanete uğramaya, magduriyete, zarar görmeye, sırtınızdan geçinmek isteyen bir kimsenin varlığına işaret eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada öldüğünü ve defnedildiğini gören kimse, köle ise, azad olmasına, bir şey kendisine yed-i emin olarak bırakılmış ise, bırakılan şeyin elinden çıkarılmasına, eğer evli değilse, evlenmesine delalet eder.
Hasta olan bir kimse evlendiğini görse, o hasta ölür. Evli olan birisi öldüğünü ve defnedildiğini görse, hanımından veya ortağından yahut erkek kardeşinden ya da dostlarından ayrılır. Bazan da bu rüya, o kimsenin yolculuk yapmasına eğer yolcu ise çoluk - gocuğunun yanma dönmesine delalet eder.
Ölüm, bir şeyden korkan veya üzüntülü bulunan kimse için, hayra delalet eder. Hasta adamın kendisinin öldüğünü görmesi, hastalığından iyileşmesine delalet eder.
Rüyada erkek kardeşin ölümü, düşmanın ölümüne ve isabet etmesinden korkulan zarardan kurtulmaya delalet eder.
Birtakım ölüler arasmda bulunduğunu gören kimsenin, münafık bir kavim arasmda bulunduğuna delalet eder.
Rüyada ölü ile arkadaşlık ettiğini gören kimse, uzak bir yere yolculuğa çıkar ve o yolculuktan hayra erişir.
Rüyada ölüyü yediğini gören kimsenin, ömrü uzun olur. Rüyada ölü olduğunu görse, sevinir ve durumuna imrenilir.
ölünün bir şey yemesi o şeyin pahalanacağna delalet eder.
Rüyada teneşir üzerinde olduğunu gören kimsenin, işleri ilerler, günah - üzüntü ve borçtan kurtulur.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Cassandra Eason’a göre; Rüyada ölmek, “Bir durumu bir sonuca vardırma veya yeni bir başlangıç yapma arzusunu bildirir.”
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada hortlak görmek
Rüyada ölen bir kimsenin mezardan çıkarak hortladığını görmek, tövbe etmeye işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA ÇIPLAK HALDE ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyada çıplak olarak öldüğünü görmek, rüya sahibi için hayırlı olarak yorumlanmaktadır. Kişi her ne halde olursa olsun makama ve hayra ulaşacağına alamet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Bir kimsenin rüyada bir ölünün elbiselerini yıkatmak için bir adam aradığını görmesi, o ölünün rüya sahibinin veya dostunun duasına yahut borcunu ödemesine veya borçlusunu razı etmesine yahut vasiyetini yerine getirmesine veya mazlumlara haklarını helal ettirmesine ya da bu gibi mes'ul tutulacak şeylerden kurtulmasına himmet etmesine muhtaç olduğuna delalet eder.
Eğer birisi onun elbiselerini yıkasa, o ölünün mes'uliyetten kurtulması, o insanın elinde olduğuna delalet eder.
Rüyada ölüleri kabirlere taşıdığını gören kimsenin, doğru bir iş yaptığma delalet eder.
Rüyada ölüleri çarşı ve pazara taşıdığını gören kimse, ihtiyacma kavuşur ve ticareti canlanır.
Bir ölünün sağ olduğunu gören kimsenin ümidim kestiği bir işi vücuda gelir. Eğer sıkıntı içinde ise, tahmin etmediği bir yerden kolaylık gelir.
Eğer tanıdığı ölüleri ev veya şehir yahut mahallenin bir yerinde durduklarını görse, rüya sahibinin veya o ölülerin evlat ve torunlarının ümitlerini kesmiş oldukları işleri meydana gelir.
Ölülerin yeni elbiseli ve sevinçli olduklarmı görse, rüya sahibinin veya o ölünün neslini sevindirecek işleri canlanır ve durumları düzelir. Eğer ölüler, mahzun veya elbiseleri kirli ise, onların evlat ve torunlarının durumu, fakirlik, üzüntü, keder ve günah kazanmaya dönüşür.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Soozi Holberche’ye göre; Rüyada ölmek, “Bırakma, eski huylardan ve geçmişten kopma” olarak yorumlanır.”
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölünün kıyafetlerini görmek
Rüyada ölünün kıyafetlerini görmek, gelirinizin ve malınızın artacağına, helal zenginliğe işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA TENEŞİRDE UZANDIĞINI GÖRMEK
Rüyayı gören kişinin eline geçecek olan bir para ile borçlarından kurtulacağına delalet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
ölülerin meşgul veya yorgun ve zahmet içinde yahut şekil, sima ve elbiselerinde bir fenalık ve çirkinlik bulunduğunu görse, o ölünün dünyadaki halinden mes'ul tutulacaklarına delalet eder.
Ölünün hasta olduğunu görse, o ölünün kendisi ile Allah (C.C.) arasında olan şeylerden mes'ul olduğuna delalet eder. Ölünün üzerinde bulunan kirli ve paslı elbiselerin tabiri de, böyledir.
ölünün kendisiyle şakalaştığını görse, bu rüya sahih değildir. Çünkü ölü şaka devresini bitirmiştir.
Korku halinde bulunan bir kimse rüyada ana ve babasmm sağ olduklarmı görse, korkudan emin olur. Üzüntü ve kederi gider, özellikle anasını görürse.
Rüyada bir ölüyü dirilttiğini gören kimsenin, eliyle bir Yahudi veya bir Hıristiyan Müslüman olur. Ya da günahkar birisi tevbe eder.
ölüleleri dirilttiğini gören kimse, sapıklıkta kalan veya bid'at içerisinde bulunan bir kavmi hidayete kavuşturur. Yahut günah yapmada ısrar eden birisi onun vasıtasıyla tevbe eder.
Bir kimse rüyada ölülerin ikinci defa olarak öldüklerini görse, o ölülerden birisiyle adaş bir şahsın öleceğine delalet eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölmek üzere olmak
Rüyada ölmek üzere olduğunu görmek, umudunu kaybetmeye, düzeltmek için çabaladığınız bir işte emeklerinizin boşa gittiğine, hayal kırıklığı yaşamaya işaret eder.
Rüyada ölüm anında olmak
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölünün bir şey verdiğini görmek
Rüyada ölünün bir şey verdiğini görmek, ölünün verdiği her şey umulmayan bir yer¬den gelecek menfaate işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA İNTİHAR ETTİĞİNİ GÖRMEK
Rüya sahibinin yaşadıklarından ötürü pişmanlı duyduğunu ve tövbe edeceğini göstermektedir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Bir kimse rüyada bir ölünün başından şikayet ettiğini görse, o ölünün ana veya babasma karşı yaptığı kusurdan dolayı mes'ul tutulduğuna, eğer boynundan şikayet ederse, hanımının nikahından veya vasiyetinden yahut zayi ettiği emanetinden mes'ul tutulduğuna, eğer sol elinden şikayet ederse, erkek veya kız kardeşi yahut çocuğu veya ortağı ya da yalan yere yaptığı yemininden mes'ul tutulduğuna, eğer yan tarafından şikayet ederse, o ölünün akrabalarım ziyaret etmediği için mes'ul tutulduğuna, eğer baldırlarından şikayet ederse, o ölü hayatmı batü ve Allah (C.C.)'m emrine muhalif yerlerde geçirdiğinden dolayı mes'ul tutulduğuna, eğer iki ayaklarından şikayet ederse, o ölünün batıl yere ve Allah (C.C.)'m emrinin dışmda malım sarfet-tiğinden mes'ul tutulduğuna delalet eder. Kadının durumu da bu rüyada erkeğin durumu gibi tabir edilir.
Rüyada ölüye yiyilen ve içilen şeylerden bir şey verdiğini gören kimsenin, malına gelecek bir zarara, elbise verdiğini görmesi ise, malına gelecek bir zarara veya yakalanacağı ve sonra kurtulacağı bir hastalığa delalet eder.
Sağ olan bir kimse giydiği elbisesini ölüye verdiğini görse, ölür ve onlara kavuşur. Eğer o elbiseyi emanet olarak veya yıkaması için yahut o elbiseye herhangi bir şey yapsın diye verse, bu durumda rüya sahibine veya malına gelecek bir zarar yoktur.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölüm anında olduğunu görmek, sadece kendini düşenen bencil biri olduğunuza, zalim bir yöneticiye işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölüyle kucaklaşmak
Rüyada ölü ile kucaklaştığını görmek, rüya sahibinin hayatının güzel ve mutlu bir şekilde devam edeceğine, isteklerinin ve hayallerinin gerçekleşeceğine işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyada bir kimse tarafından öldürüldüğünü gören kimse, bereketli ve uzun yaşama sahip olur.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada bir ölünün kendisine elbise veya gömlek yahut bir sarık verdiğini gören kimse, o ölünün, hayattaki yaşayışı gibi yaşar. Gömlek ölünün geçimi gibi bir geçimdir. Sarık ölünün şöhret ve rütbesi gibi şöhret ve rütbesidir.
ölünün kendisine bir yemek verdiğini gören kimseye, ümit etmediği bir yerden iyi bir rızık gelir. Eğer ölünün bal verdiğini görse, o kimse ümit etmediği bir ganimet ve nimete nail olur.
ölünün sana verdiği iyi ve güzel her şey, ümit etmediğin yerden gelecek bir hayırdır.
Bir kimse rüyada elini bir ölünün tuttuğunu görse, o kimseye ünüdini kestiği bir yerden eline mal geçer.
Rüyada ölü ile konuşmak uzun ömürdür. Ölüden bir şey almak rızıktır. ölü ile konuştuğunu gören kimse ile halk arasmda, anlaşmazlık çıkar, ancak sulh üe neticelenir.
Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gören kimse, ölünün geriye bıraktığı ilim, eser veya malıyla faydalanır. Tanımadığı bir ölüyü öptüğünü görse, tehmin etmediği bir yerden ona mal gelir.
Tanıdığı bir ölünün kendisini öptüğünü gören kimse, o ölü veya onun veresesi tarafından hayra kavuşur.
Kendisini tanımadığı bir ölünün öptüğünü gören kimse, tahmin etmediği bir taraftan gelecek hayrı kabul edeceğine delalet eder. Bazı tabirciler, ölüyü öptüğünü gören kimse, onun öleceğine, sağlam ise konuştuğu sözün batıl olduğuna delalet eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada biri tarafından öldürülmek
Rüyada biri tarafından öldürülmek, uzun ve bereketli bir ömür sürmeye yorumlanır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölü bebek taşımak
Rüyada ölü bebek taşımak, ağırlığa, üzüntü ve sıkıntıya, umudunu kaybetmeye yorumlanır. Maddi ve manevi yüke işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada tanımadığı birinin öldüğünü görüp üzülmek
Rüyada tanımadığı birinin öldüğünü görüp üzülmek, iyi niyetinizin suistimal edilerek sorunlara yol açacağına işarettir. Ancak her şeyin buna rağmen yoluna gireceğinin de göstergesidir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Kabirde bir ölüyle cinsî münasebet yaptığını görse ve kendisinden de meni gelmese, o kimse münafık ve şerli bir kimse ile arkadaş olur ve tahmin etmediği bir yere tazminat öder.
Rüyada —ister erkek, isterse kadın olsun — tanıdığı bir ölüyle cinsî münasebet yaptığmı gören kimse, ümidim kestiği bir şeye kavuşur veya ümidi kalmadığı bir iş, o ölünün nesli tarafından meydana getirilir.
Rüyada kendisine mahrem olan birisiyle cinsî münasebet yaptığını gören kimse, o ölüyü hayırla yad ve dua eder. Veya o ölünün evlad ve torunları için faydalı olacak bir iş yapar. Ya da o kimse haram olan bir şeyi yapar.
Ölmüş bir kadının hayatta olduğunu, onunla cinsî münasebet yaptığında kendisine meni ve mezisinin bulaştığını gören kimse, yapılmasında zarar, üzüntü ve keder bulunan bir işine pişman olmasma dela let eder.
Rüyada ölü olan bir kadınla evlenip evine gittiğini ve ona dokun madığmı gören kimsenin, öleceğine delalet eder.
Ölü olan bir erkekle evlenerek evine geldiğini ve evinin de o erke ğin evine dönüştüğünü gören kadın da, ölür.
Hayatta olan bir şahıs rüyada bir ölünün ardına düşerek tanıma dığı bir eve girip sonra oradan çıkmadığını görse, o kimsenin öleceği ne, eğer o evden geri dönerse, ölüm tehlikesi geçireceğine delalet eder
Rüyada bir ölünün kendisine eski veya kirli, ve paslı bir gömlel verdiğini gören kimse, fakirleşir.

Bir kimse rüyada ölü olan birisinin hayatta olan bir şahsı dövdü günü veya sinirli olarak o şahıstan ayrıldığını görse, hayatta olan ı şahsm dince bozuk olan bir şey ihdas ettiğine delalet eder. Çünkü ölı Hakkın evinde olduğundan ancak Allah (C.C.)'ın razı olduğu şeyleı den memnun kalır.
Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın bir ölüyü dövdüğünü v ölünün de buna razı olup itaat ettiğini görse, döven şahsın mütedej yin ve ölünün ruhi için sadaka verdiğine ve dua ettiğine yahut o ölü nün yaptığı vasiyeti yerine getirdiğine delalet eder.
Rüyada bir ölüyü dövdüğünü gören kimse, yaptığı yolculukta hayra nail ve kaybettiği şeyi bulur.
Hayatta olan birisinin bir ölüyü dövmesi onun borcunu ödemesine delalet eder.
Bir kimsenin rüyada bir ölünün uykuda olduğunu görmesi, o ölünün ahiretteki rahatlığma ve iyi halliliğine delalet eder. Ölüyü çıplak olarak görmenin tabiri de, böyledir.
Hayatta olan birisinin rüyada ölüyle bir yatakta uyuduğunu görmesi, o kimsenin ömrünün uzun olduğuna delalet eder.
Rüyada bir ölünün yemek veya eşya satın aldığım görmesi, onların pahalılaşmasına ve bozulmasma delalet eder. Ölülerin yemek veya eşya sattıklarının görülmesi de, onların rağbet görmemesine delalet eder.
Bir kimse rüyada yenilecek şeyler içerisinde bir ölü veya ölü bir fare bulsa, onların bozulmasma ve kıymetten düşmesine delalet eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölmek ve omuzlarda taşınmak
Rüyada ölmek ve omuzlarda taşınmak, rüya sahibi kimsenin düşmanları kahrolur.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada tanıdığı bir ölüyü hayalet şeklinde görmek
Rüyada tanıdığınız bir ölüyü hayalet şeklinde görmek, gerçek¬leşmesini istediğiniz bir arzunuzun gerçekleşeceğine işare¬ttir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA ÖLÜM ANINDA OLDUĞUNU GÖRMEK
Rüyada ölüm anını görmek, rüya sahibinin etrafındaki menfaatçi bir kimseye işaret etmektedir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Bir kimsenin rüyada bir ölünün makbul ve istenen işlerle meşgul olduğunu görmesi, o kimsenin o işle emretmesine delalet eder. Eğer ölünün yaptığı iş kötü ise, o kimsenin o işin terkedilmesi için emir vermesine delalet eder.
Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın ölüler arasında olduğunu görse, o şahsın uzak bir yere yolculuk yapmasına ve dinini ifsat etmesine delalet eder. Kendisi hayatta olduğu halde ölüler ile uğraştığını görse, o kimsenin dinleri bozuk olan bir kavimle düşüp kalkmasına delalet eder.
Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın, ölünün ardı sıra gittiğini ve bir yere girip - çıkışında ondan hiç ayrılmadığını görse, o şahsın din ve dünya işlerinde o ölünün meslek ve yoluna uyduğuna delalet eder.
Rüyada bir ölünün müşrik olarak öldüğünü gören kimse, hikmetli atasözlerini, gerek bilinen, gerekse bilinmeyen iyi ve doğru sözleri konuşmakla meşguldür. Bu rüya ise, sahih değildir. Belki şeytan o ölünün suretinde ona görünüp ölünün lisanıyla şirk olan şeyler: konuşmuştur.
Rüyada eski ve yırtık elbiseli dinsiz bir ölünün görülmesi, onun ahirette durumunun kötü olmasına delalet eder.
Yahudi veya Hıristiyan yahut mecusi olan birisinin kendi ölüleri üzerinde yeşil elbise ve başmda da taç olduğu halde bir sedir üzerinde bulunduğunu görmesi, o ölünün geriye terkettiği kimselerin yükselmelerine ve dünyaca naü olacakları hayır ve sevince delalet eder.

Bir kimse rüyada kendisinin ebedî bir hayat içinde olduğunu söyleyen bir ölü görse, onun şehitlik mertebesinde olduğuna ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine delalet eder.
Hayatta olan birisine, rüyada tamdığı bir ölünün filan güne veya filan aya yahut falan seneye kadar benim yanıma geleceksin diye haber verse, gün ay ile, ay sene ile, sene de on sene ile tabir edilir.
Rüyadş. anasının öldüğünü gören kimse, dünyaca zarara uğrar ve durumu bozulur. Eğer ahireti istiyorsa amel yapmaz ve farzları yerine getirmekte tembellik gösterir.
Hasta olan erkek kardeşinin rüyada öldüğünü görse, onun öleceğine, eğer kardeşi hasta değilse, kardeşi gibi konuştuğu ve yardım istediği bir kimsenin öleceğine delalet eder.
Kardeşi olmadığı halde rüyada öz kardeşi olduğunu ve onun öldüğünü görse, o kimsenin öleceğine veya malının gitmesine, eğer fakir ise, gözlerinin veya ellerinin birisine bir zarar isabet eder.
Rüyada hanımının öldüğünü gören kimsenin, geçimini sağladığı san'atının, geçersiz olmasına delalet eder.
Bir kimse rüyada ölmüş bir valinin hayatta veya bulunduğu vilayette yeni vali olduğunu görse, o ölünün takip ettiği yolun, o şehir halkı arasında henüz devam ettiğine ve halkın o valinin gidişatıyla hareket ettiklerine yahut o şehre o valinin neslinden veya halktan ona benzeyen birisinin ya da o valinin adaşı olan bir kimsenin vali olmasına delalet eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada kendini kefen içinde görmek
Rüyada kendini kefen içinde görmek, hayırlı bir evlilik yapmaya işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada arabada ölmek
Rüyada arabada ölmek, ölüm ile ilgili korkularınız olduğuna, bu neden ile de her an huzursuz ve endişe içinde olduğunuza işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada kız kardeşin öldüğünü görmek
Rüyada kız kardeşin öldüğünü görmek, yalnızlık duygusunu had safhada yaşadığınızı ifade etmektedir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Bir kimse rüyada ölmüş bir alimi veya salih yahut fakih olan bir şahsı bir şehirde olduklarını görse, ve şehir halkı da harp, kıtlık veya korku içerisinde iseler, o halden kurtulurlar. Ve liderlerinin tutumu güzelleşir.
Bir kimse rüyada Firavunlardan birisinin bir şehirde olduğunu veya o şehrin valisi olduğunu görse, o şehirde zulüm ve geçimsizlik meydana geür.
Rüyada ölü üzerine namaz kıldığını gören kimse, dinsiz birisine tavassut eder.
Bir ölünün kendisine — görmediği bir yerden — seslendiğini ve kendisinin de ona cevap verdiğini gören kimse, ölür.
Bir kimse rüyada bir ölünün denizde boğulduğunu görse, o ölünün hata ve günah içerisinde boğulduğuna delalet eder.
Bir kimse rüyada ölülerin kabirlerinden çıkıp eylerine gittiklerini görse, o kimsenin hapislikten kurtulmasına veya kurumuş olan bitkileri Allah (C.C.)'m yeniden ihya etmesine delalet eder.
ölüm, oazan mü'min için şerefe, bazan da, uzl?te çekilmeye delalet eder. '
Aniden ölüm fakir için zenginliğe; zengin için de, fakirliğe delalet eder.
Rüyada alimin ölmesi rüya sahiplerinin delillerinin iptal edilmesine delalet eder. Bazan alimin ölmesi, dinde bir bid'atın meydana çıkmasına, abidin ölümü rüya sahibinin kalbinin ölmesine ve ibadet yapmasına, san'atkarın ölümü, san'atınm geçersizliğine, valinin ölümü geçim darlığına, zevcenin ölümü, menfaatinin gitmesine, çocuğun ölümü, isminin anılmamasına, köle ve bineği gibi kişinin işlerine yardımcı olanların ölümü ise, yolculuktan geri kalmasına ve ölenin kıymeti nisbetinde borçlanmasına delalet eder.
Rüyada bir ölünün diğer bir ölü üzerine namaz kıldığını görmek, batü amellere delalet eder. Çünkü onların her ikisinden de amel yapma mecburiyeti kalkmıştır. Veya bu rüya, rüya sahibinin borçlu olmasına, veya tavassutu kabul edilmeyen birisinden tavassut olmasını arzu etmeye ve şair şeyleri satın alması, onların yok olmasına delalet eder.
Rüyada ölüden bir şey almak, hayra delalet ettiği takdirde, rızkın artmasına delalet eder.
Rüyada bir ölü ile beraber bir Yahudi veya bir Hıristiyan görülmesi — eserde varid olduğu üzere— bazan o ölüyü cehennem ateşinden kurtaracak bir amelin bulunduğuna delalet eder.
Bekar bir kadının rüyada bir ölüyle evlenmesi, kocaya; evliler için de boşanmaya delalet eder. Bazan onun ölüyle evlenmesi, ölünün Allah (C.C.) yanında iyi halli oluşuna delalet eder.
Rüyada müşriklerin ölülerini görmek, düşmana, ehl-i kitabın ölülerini görmek de, dinde haddi aşmaya, üzüntü ve şiddetleri yenilemeye delalet eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada intihar etmek
Rüyada intihar etmek, pişmanlığa ve tövbeye yorumlanır. Kimi yorumculara göre korku ve kederden kurtulmaya yorumlanır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada annenin öldüğünü görmek
Rüyada annenin öldüğünü görmek, annenizden gereken ilgi ve şefkatin görülmediği biçiminde yorumlanmaktadır.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
•  Ölmek dince eksikliğe ve itikat bozukluğuna; yolculuğa, bir yere taşınmaya yahut yoksulluğa yahut evlenmeye,
•  Ölüm bazen uzlete, rahata kavuşmaya yahut şerefe; âni ölüm yoksul için zenginliğe, zengin için yoksulluğa,
•  Ölmek, bir hatadan yahut günahtan pişman olmaya, ölüm belirtileri olmadan, uyurken hastalanmaksızın öldüğünü görmek ömrünün uzun olmasına,
•  Bir şeyden korkan yahut üzüntü ve sıkıntı içinde olan kimsenin öldüğünü görmesi hayra ve esenliğe,
•  Ölü olduğunu görmek sevince ve imrenilecek güzel bir duruma gelmeye,
•  Ölüm anı ve onun sıkıntılarını çektiğini görmek çıkar için insanlara zulmetmeye,
•  Bazen ölüm anı dinde tartışmaya, ev taşınmaya, borç ödemeye, evlenmeye, misafiri hazırlamaya, bir sanattan diğer sanata geçmeye yahut haklardan istifade etmeye,
•  Ölü üzerine feryad ederek ağlamak vaaz ve nasihate,
•  bu ağlamayı dinlemek çirkin koku yayan bir yeri açmaya ya da çalgı aletlerinin çalındığı bir merasimde bulunmaya; bir fitne çıkarmaya,
•  Ölü ardından üzüntüyle - sesli de olsa- ağladığını görmek sevinç ve sürura,
•  Ölü üzerine ücretle ağlayan kadınları görmek durumun değişmesine, çirkin amellere,
•  Ölerek toprak zeminde çıplak kaldığını görmek yoksulluğa, bir yatağın üzerinde kendini böyle görmek dünyasının iyileşmesine,
•  bir sedir üzerinde ölüp çıplak kaldığını görmek şeref ve rütbeye,
•  Öldüğünü, tabuta konarak omuzlar üzerinde mezara götürüldüğünü fakat defnedilmediğini görmek dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye,
•  defnedilmiş ise dünyanın kendisine galip gelmesine;
•  Öldüğü halde kefen, tabut ve yıkanmak gibi şeyleri görmemek bir şeyin kırılmasına yahut yıkılmasına,
•  Ölüp de defnedildiğini görmek tövbe etmeden vefata,
•  öldüğü halde dirildiğini görmek tövbe etmeye,
•  Öldüğü halde yaşadığını görmek yoksulluktan so a zengin olmaya, günahlarından tövbe etmeye, yolcu ve gurbette ise vatanına dönmeye,
•  Bilinmeyen kadının ölmesi yağmur yağmamasına, bu kadının dirilmesi bereketli yağmurlara,
•  Hanımının ölüp tekrar dirildiğini görmek ziraat ve harmandan fayda görmeye,
•  Kadınların vefatı çocukların ölümüne,
•  çocukların ölümü kadınların vefat etmesine,
•  Ölmüş birinin ölmediğini söylemesi, onun durumunun şehidlik makamı olduğuna,
•  Ölmüş birini sırtına almak dinsiz birinin meşakkat ve sıkıntısını üzerine almaya,
•  Ölüyü, mutad olan şeklin dışında yüklendiğini görmek haram mala,
•  Ölü taşıdığını görmek devlete hizmet etmeye,
•  Ölmüş birini hasta olarak görmek, onun dini bir vazifeden sorumlu tutulduğuna,
•  Ölmüş birinin kişinin kendisi ve insanlar için bir şeyi haber verdiğini görmek, bu haberin aynen çıkmasına;
•  ölü geçmişte olmayan bir şeyi haber vermiş ise bu rüyanın geçersiz olmasına,
•  Ölüyü güzel bir sedirde görmek, onun Cennette olduğuna,
•  Ölüyü beyaz, yeşil elbiseler içinde yahut sağlıklı ve iyi durumda görmek, onun kabirdeki halinin iyi olduğuna;
•  siyah ve çirkin renkli elbiseler içinde ve üzüntülü görmek azap çektiğine,
•  Ölünün ardı sıra gitmek, ölen kimsenin meslek ve işine, görüş ve düşüncesine uymaya,
•  Ümamın ( önder konumdaki kimselerin) ölmesi şehrin yahut o yerleşim alanının harap olmasına,
•  Uzaktaki yahut kaybolmuş birinin ölüm haberini almak, onun dice noksanlık içinde olduğuna,
•  Oğlunun öldüğünü görmek düşmanından kurtulmaya,
•  kızının öldüğünü görmek ümitsizliğe,
•  Erkek kardeşinin öldüğünü görmek düşmanın vefatına yahut zarardan kurtulmaya,
•  Ölü ile arkadaşlık etmek yolculuğa ve bununla erişilecek hayra,
•  Ölüyü yediğini görmek uzun ömre,
•  Ölünün bir şey yemesi, o şeyin pahalılaşmasına,
•  Ölmüş anne ve babalarının sağ olduklarını görmek korkudan emin olmaya, sevinç ve mutluluğa,
•  Ölüyü dirilttiğini görmek birinin hidayetene vesile olmaya,
•  Ölmüş birinin ikinci kez öldüğünü görmek, onun adaşı yahut yandaşı olan birinin yefat etmesine,
•  Ölünün bir yerinden şikâyet ettiğini görmek, onun bir şeyden sorumlu tutulduğuna,
•  Ölüye bir şey vermek - eğer ölü bunu almış ise- mal veya dünyalığına gelecek zarara,
•  Ölünün yenecek bir şey vermesi ummadığı yerden rızka nail olmaya,
•  Ölünün elini tuttuğunu görmek, ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine,
•  Ölü bir kimseyle kanuşmak uzun ömre,
•  Tanıdığı bir ölüyü öpmek veya onun tarafından öpülmek onun vereselerine bıraktığı mal ve ilminden istifade etmeye,
•  tanınmayan ölüyü öpmek tahmin edilmeyen bir yerden mal ve dünyalığın gelmesine,
•  Ölü ile cinsi münasebette bulunmak ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine ya du bu işin ölünün vereseleri tarafından gerçekleşmesine yahut o ölüyü hayırla yâd etmeye,
•  Ölmüş birinin bir diriyi dövmesi, dövülen kimsenin dinen sakıncalı bir iş işlediğine,
•  Ölmüş birini dövmek - eğer ölü buna razı ve itaat ediyorsa- döven kimsenin ölüye hayır ve duâ ettiğine ya da yolculuk yaparak bir hayra ermeye yahut kaybettiği şeyi bulmasına,
•  Ölüyü soymak, eşini boşamak için zorlanmaya, malında zulüm meydana gelmesine, yolculuğa, günahtan temizlenmeye, tövbe etmeye ya da -kâfir için- İslâmla şereflenmeye,
•  Ölmüş kimseyi uykuda görmek, onun durumunun iyi olduğuna,
•  Ölü üzerine namaz kılmak çirkin bir iş yapmaya yahut batıl amele delalet eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada çıplak halde ölmek
Rüyada öldüğünü ve çıplak olduğunu görmek, hayra yorumlanır. Makam ve mevki sahibi olmaya, terfi etmeye yorumlanır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada oğlunun öldüğünü görmek
Rüyada oğlunun öldüğünü görmek, düşmanlarınızı teker teker ekarte edeceğinize yorulmaktadır. Rüyada erkek kardeşin öldüğünü görmek, maddi anlamda kayıp yaşayacağınızın göstergesidir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Rüyasında vefat ettiğini, yakınlarının ağladıklarını, yıkanıp kefenlenerek, kabre konulduğunu görmek; dinde fesada işarettir. Şayet kabre konulmazsa, işleri düzelir. Halkın cenazesinde yürüdüklerini gören, şeref ve şan sahibi olur. Lakin, dini bozulur. Eğer defn olunmaz ise, bilahare iyi olur. Vefat ettikten sonra yaşadığını gören; günah işler sonra tevbe eder. Bir rivayete göre bu rüya, uzun ömrün habercisidir. Rüyada birinin kendisine "Sen hiç ölmeyeceksin" dediğini gören, şehit olarak göçer. Öldüğü halde kimsenin ağlamadığını ve diğer işlemlerin yapılmadığını görenin mülkünün bir kısmı harap olur. Cenaze işlemlerinin yapılmadığını görenin, zararı devam eder. Uzun zamandan beri ölü olarak kabirde bulunduğunu gören; uzak yola gider, cahiller ve günahkarlarla arkadaş olur.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada yanarak ölmek
Rüyada yanarak ölmek, haksızlığa uğrayacağınıza, kötü, nahoş sözler işiteceğinize ve bu nedenle de çok büyük üzüntü yaşayacağınıza işaret eder.
Rüyada düşüp ölmek
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada eşinin öldüğünü görmek
Rüyada eşinin öldüğünü görmek, kazanç sahibi olacağınız bir ticaret işi içerisinde olacağınız biçiminde yorumlanmaktadır.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Ani olarak vefat etmek, mü'min için; rahat, kafir için; azaptır. Rüyasında ölümü sırasında güçlük çeken eza (eziyet) görür. Ölümü sebebiyle kendisini yıkayan şahsı öpen, tevbekar olur. Vefat ederek, teneşire yahut tabuta konan; devlet idaresine girer. Bundan menfaat görür.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada düşüp öldüğünü görmek, düşmanlarınız veya rakiplerinizden tehditler duyacağınıza, korkutulmak isteneceğinize işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada babanın öldüğünü görmek
Rüyada babanın öldüğünü görmek, babanıza öfke duyduğunuzun göstergesidir. Bu öfkenin kaynağı ise babadan gereken ilgi ve desteği görememenizden dolayı ortaya çıktığına delalettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
İbn-i Şirin (R.A.) diyor ki: Bir hükümdarın vefat ettiğini görmek, onun memleketinin harap olmasına işarettir.
Kirmani şöyle diyor: Ölürken zahmet çektiğini gören, nefsine zulmeder. Bir rivayete göre, borcunu öder. Niyeti varsa yola çıkar.
Fakat, başka bir görüşe göre durumu bozulur. Hanesi yıkılır. Evi değişir. Bildiği bir ölüyü gören, sevinir. Bu rüyaların en iyisi, kendi ailesinden ölmüş olanları görmektir. Tanıdığı bir ölünün kendisine selam verdiğini gören, o sene ölmez. Bu rüya aynı zamanda o ölünün ve kendinin rahatına işarettir. Babasının iyi bir halde geldiğini gören, her bakımdan selamete çıkar, şifaya kavuşur. Gurbetteki yakını döner.
Ölünün hacca gittiğini görmek; onun ahirette rahat ettiğine işarettir. Bir ölünün kötü bir şeyle meşgul olduğunu görmek; Onun ahirette ümit ettiğine erişemediğinin ifade-sidir. Kendisini çağıran bir ölünün ardından giden, vefat eder. Bir ölüyle kabrine kadar gidip, oraya girmediğini gören, çok hasta olur. Fakat, iyileşir.
Bir kısım tabirciye göre meçhul, bir ihtiyarın öldüğünü gören; gayret gösterdiği bir konuda netice alamaz. Meçhul bir kadının vefat ettiğini görmek; ya işlerin bozulmasına yahut yağmurların azalacağına delildir. Bu kadın dirilirse, yağışlar çoğalır. Birçok kadınların vefatını görmek; çocuk ölümlerine işarettir. Bir arslan veya filin ölümü devlet başkanının ölümüne delalet eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada kurşunlanarak ölmek
Rüyada kurşunlanarak ölmek, çevrenizdeki bazı kimselere kasıtlı davranışlarından ötürü alınacağınıza, sizi üzeceklerine işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölü bir kanarya görmek
Rüyada ölü bir kanarya görmek ise, sadakatsizliğin işaretidir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
İbn-i Kesir diyor ki: Erkek evladın vefatı, zafer ve mirastır. Kızınki sevinilecek bir emelden vazgeçmektir. Babanın ölümü, geçim yüzünden şaşkınlıktır. Annenin vefatı, üzüntü ve hayal kırıklığıdır. Akrabasından birini kaybede-nin, gücü azalır. Zevcenin vefatı iyidir.
Hamile kadının öldüğünü görmek; daha büyük hayır ve selamettir.
Abdulgani'en Nablusi şöyle diyor: Ölüm rüyası; iman eksikliği buna mukabil, dünya rahatı ve itibarıdır. Öldüğü halde bununla alakalı bir hazırlık, üzüntü vb. halleri görmeyenin hanesi veya o mahalde başka bir yer yıkılır. Bir rivayete göre, rüya sahibi uzun bir ömür sürer. Ama dini bozulur. Basiretsiz olur. Ölümüne ağladıklarını gören, şan ve mevki kazanır.
Bazı tabirciler, yeşil yahut beyaz elbiseler içinde, güleryüzlü görülen bir ölünün; bağışlanacağını, Cennete vasıl olacağını söylemişlerdir. Ölülerin mezarlarından çıkarak, bütün yiyecekleri hiçbir şey bırakmamacasına yediklerini görmek, kıtlığa, kuyulardaki tatlı suları içtikle-rini görmek ise; müthiş bir hastalığın zuhuruna işarettir.
Rüyasında ölen, ölümle alakalı her şeyi aynen gören ve sonunda defnedilen, sonra canlanıp kabirden çıkmak, tevbekar olmaya delildir. Öldüğünü fakat, bununla ilgili hiçbir hazırlığın yapılmadığını, kabre konulmadığını gören; sıkıntıdan kurtulur. Ölü gibi kefene sarılan, vefat eder. Rüyasında öldükten sonra dirildiğini gören, dininden döner. İmamın vefat ettiğini görenin, dini bozuktur.
Kendisini ölüm halinde gören bir memur, azledilir. Ana babasından birinin vefat ettiğini gören, elindeki ni'metleri kaybeder. İmanı zayıflar. Erkek kardeşinin vefat ettiğini gören, hastaysa vefat eder veya bir akrabası ölür.
Bir rivayete göre, gözlerinden birini veya elini kaybeder. Karısının öldüğünü görenin, işleri bozulur.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada askerde ölmek
Rüyada askerde ölmek, inandığınız bir iş veya bir durum için canla başla çalışacağınıza, uğruna herşeyi feda edebileceğinize, elinizden geleni yapacağınıza işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA BİRİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK VE AĞLAMAK
Rüyada birinin öldüğünü görüp ağlamak, çok güzel ve hayırlı bir iş yapıldığına ve büyük başarılara ulaşılacağına yorumlanır.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ebu Said'ül Vaaz yukarıdaki yorumlara ilaveten şunları söylüyor: Ölüm rüyası, büyük bir işten dolayı pişman-lıktır. Bir mahalde toplu ölüm görmek; orada büyük bir yangın çıkacağına delalettir. Karısının öldüğünü gören, zengin olur ve helal malından istifade eder. Vefat ettiğini, elbisesinin çıktığını ve üzerinde hiçbir şey bulunmadığını gören, çok fakir düşer. Öldükten sonra yüksek bir yere konulduğunu gören, büyük makam sahibi olur. Bir görüşe göre, ailesinden hayır görür. Yapayalnız ıssız bir yerde vefat etmek; iyi değildir. Gurbette bir akrabası varsa, onun felaket haberini alır. Oğlunun vefat ettiğini gören, düşmanından kurtulur. Kızının öldüğünü gören, üzülür. Aniden öldüğünü gören, beklemediği bir üzüntüyle karşılaşır. Hamile bir kadının vefat etmesi, hayırlı bir erkek evlada kavuşmasına işarettir.
Bekar bir insanın vefat ettiğini görmesi, evliliktir. Kendinin veya iş ortağının öldüğünü, kendisinin ortağının ölümüneağladığını görmek, iki taraf için de felakete delildir. Bir ölüyü yüklenmek; haram kazanmaktır. Bir ölüyü yerde sürükleyen, günah işler. Bir ölüyü kabre götüren, doğru bir iş yapar. Ölüyü çarşıya götüren, arzusuna kavuşur ve kar sağlar. Bir ölüyü musallaya koyan, günahkar birine yardımcı olur. Ölüp toprak üzerinde yattığını gören, mal sahibi olur.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada uçak kazasında ölmek
Rüyada uçak kazasında ölmek, Büyük bir sorundan maddi ve manevi olarak zarara uğramaya, ruhsal olarak huzursuz olacağınız olaylar yaşayacağınıza işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölü kelebek görmek
Rüyada ölü kelebek görmek, çevrenizde size kin besleyen gizli bir düşmanın varlığına işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
İbn-i Şirin'e göre, ölüm fakirliktir. Öldükten sonra yüzünün çirkin bir hal aldığını gören, dünya ve ahirette zarar görür. Yüzü güleç ise rüya hayırdır.
Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Bir alimin öldüğünü görmek; o mekanda ilmin ve şeriatin gözden düşmesine işarettir. Dalalete düşmüş birinin vefat ettiğini gören, zulüm ve küfürde çok ileri gider ve fakir düşer. Bir bekçinin öldüğünü gören, korkar yahutta bir hakim vefat eder. Bir esnafın (erbab-ı sanatten birinin) öldüğünü görmek; o san'atın kesadına işarettir. Hizmetkarının öldüğünü görenin, işleri bozulur, itibardan düşer. Bir dostunun öldüğünü görenin; ya kendi yahutta arkadaşı ölür. Vahşi bir hayvanın ölüp atıldığını görmek; düşmana karşı zafer kazanmak ve emniyet içinde olmaktır. Ehil hayvanlardan birinin öldüğünü görmek; hayır değildir.
Bir meyyitin (ölü) yemeğinden yediğini gören, topraktan hazine bulur. Dindar bir insanın rüyasında bir ölünün boğazını kesmesi, halkın tevbe etmesine vesile olacağına işarettir veya düşmanına galip gelir. Bu rüyayı gören devlet idarecisi ise, suçluları affeder. Tutsakları bırakır.
Ölüm rüyası bazılarınca boşanmakla yorumlanmıştır. Öldüğünü, karısının iddet halinde bulunduğunu gören, ondan ayrılır. (İddet bekleme müddeti demektir. İslam hukukunda kocası ölen kadın 130 gün, boşanan kadın 100 gün evlenmeden bekler.
Bu kadının hamile olması ihtimaline karşı doğması muhtemel bir çocuğun babasının bilinmesi için konulmuş bir tedbirdir.)
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada depremde ölmek
Rüyada depremde ölmek, sizi derinden yaralayacak, çok üzülmenize sebep olacak bir haber alacaksınız.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada kedi ölüsü görmek
Rüyada kedi ölüsü görmek, kötülüklerden korunmaya, size zarar vermek isteyen kişinin hayalleri suya düşecek.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Yine Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor: Meçhul bir mekanda ölünün kendisine doğru geldiğini gören; hayra, hikmete ve helal mala nail olur. Bir ölüye talkin veren; dalalete düşenlerin, hidayete ermelerine vesile olur. Ölünün kabrine inmek; zina ile yorumlanır. Bir kabrin yanında veya içinde ateş, haşerat vb. görmek; rüya sahibi yahut ölü için, günah ve bid'atle tabir olunur. Ölünün kemiklerini ayırdığını görmek; malı israf etmektir. Ölünün gaz çıkardığını görmek; onun kötü şöhretine işarettir. Ölüye ilaç vermek; onun için sadaka dağıtmaktır. Ölüden kan, irin, idrar gibi bir şey çıkması, kötü bir halin meydana geleceğine işaret eder. (Ayrıca bkz. Ölülerin Dirilmesi)
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölü ile konuşmak
Rüyada ölü ile konuşmak, ummadığınız birinden yardım göreceğinize işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada bir hayvanın öldüğünü görmek
Rüyada bir hayvanın öldüğünü görmek, evcil bir hayvan ise hayra yorumlanmaz. Evcilleşmemiş bir hayvanın öldüğünü görmek, düşmana veya bir rakibe galip gelmeye, mutlu olacağınız olaylar yaşayacağınıza işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölmek
Ölmek veya ölüm ile ilgili rüyalar çok değişik şekiller¬de yorumlanmışlardır. Bu konuyla ilgili rüyaları şöyle bir sıraya koyarak ünlü yorumcuların yorumlarını öne alarak ayrıntılı bir şekilde yorumları açıklamaya işaret edelim.Rüyasında öldüğünü ve kabre gömüldüğünü görmek, iyi değildir. Rüya sahibinin tövbesiz yani, günahlarından tövbe etmeden öleceğine, yani kendisine tövbe etmek nasip olmayacağına işarettir. Şayet bu rüyayı gören kişi, kendisi¬nin gömülmesinden sonra tekrar kabrinden çıktığını gör¬müş olsa, o zaman bu rüyası, onun tövbe ederek öleceğine kendisine ölmeden önce günahlarından tövbe etmek na¬sip olacağına işarettir şeklinde yorumlanır demişlerdir.Rü¬ya sahibinin halk arasında şeref ve itibarının, saygı ve hürmetinin artacağına veya saygınlığının olduğuna işarettir şeklinde yorumlanır denmiştir.Rüyada ölmek, büyük bir günâhtan piş¬manlık duymaya işârettir.Ölüm, bazen mümin için şerefe; bazen de uzlete çekilmeye işârettir.Rüyada ölüm görmek, bir şeyden korkan ve¬ya üzüntülü bulunan kişi için, hayra işâret eder.Rüyada aniden öldüğünü görmek, fakir için zenginliğe; zengin için de fakirliğe işârettir.Bazı tabircilere göre ölmek, evlenmeye işârettir.Riiyada öldükten sonra yaşadığını gör¬mek, fakirlikten kurtulup zengin olmaya, sı¬kıntıdan sonra genişliğe veya günâhlarından tövbe etmeye işârettir. Eğer bu rüyayı gören misafir ve garip ise, salimen vatanına döne¬ceğine işârettir.Bir kimsenin rüyada bir ölünün sağ olduğu¬nu görmesi, ümidini kestiği bir işinin vücuda geleceğine; eğer sıkıntı içinde ise tahmin etme¬diği biryerden kolaylık geleceğine işârettir.Rüyada tanıdığı ölülerin, ev veya şehir yahut mahallenin bir yerinde durduklarını gör¬mek, rüya sahibinin veya o ölülerin evlât ve torunlarının ümitlerini kesmiş oldukları işleri¬nin meydana geleceğine işârettir.Bir kimse rüyasında kendisinin ebedî bir hayat içerisinde olduğunu söyleyen bir ölü görse, onun şehitlik mertebesinde olduğuna ve âhiret nîmetleryle nîmetlenmesine işârettir.Bir kimseye rüyada bir ölünün kendisinin ölmediğini haber vermesi de, o ölünün şehit¬ler makamında olmasına ve âhiret nîmetleryle nîmetlenmesine işârettir.Rüyada bir ölünün dirilerek kendisine 'sen ölü müsün?' dye sorulunca, 'hayır ben diri¬yim' dediğini görmek, o ölünün âhiretteki saâdetine ve güzel haline işâret eder.Rüyada bir ölüyü güzel bir şekilde veya beyaz ve yeşil elbiseli olduğu halde güleryüzlü ve sevinçli olarak görmek, o ölünün görül¬düğü gibi âhirette nimetler içinde bulunduğu¬na işârettir.Rüyada ölünün saç ve sakalının tozlu ve dö¬kük, elbiselerinin de çürümüş olduğunu görmek, o ölünün durumunun kötü olduğuna işârettir.Rüyada bir ölünün kendisine Kur'ân-ı Ke-rim, hadis veya fıkıh kitabı gibi kitaplar verdiğini görmek, itaat ve hayrata muvaffakıyete işâret eder.Rüyada ölünün iyi ve giizel bir şeyi kendi¬sine verdiğini görmek, rüya sahibi için iyi bir rızıktır.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada bir ölüyü dövmek
Rüyada bir ölüyü dövdüğünü görmek, iman kuvvetine delalet eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölü fare yavrusu görmek
Rüyada ölü fare yavrusu görmek, korkulan, art niyetli, sevgi ve saygıdan yoksun bir kimsenin etksisizleştirildiğine, düşmana galip gelmeye işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Ve hiç ümit etmediği yerden ona bir hayır erişir.Rüyada ölüye yenilen ve içilen şeylerden veya giyilecek bir şey verdiğini görmek, rüya sahibinin malına bir zarar geleceğine işârettir.Sağ olan bir kimsenin giydiği elbisesini rüyada ölüye verdiğini görmesi, âhirete göçe¬ceğine ve ölülere kavuşacağına işârettir.Rüyada bir ölünün kendisine elbise veya gömlekyahut bir sarık verdiğini görmesi, rüya sahibinin, o ölünün, hayattaki yaşayışı gibi yaşayacağına işâret eder.Rüyada ölünün kendisine biryemek verdiği görmek, rüya sahibine ümit etmediği biryer¬den iyi bir rızık geleceğine işârettir.Rüyada ölünün kendisine bal verdiğini görmek, rüya sahibinin ümit etmediği bir ganîmete ve mala nâil olacağına işârettir.Rüyada bir ölünün yemeğinden yediğini görmek, toprakta gizlenen bir hâzineye nâil olmaya işâret eder.Rüyada elini bir ölünün tuttuğunu görmek, o kimseye ümidini kestiği biryerden eline mal geçeceğine işârettir.Rüyada bir ölünün kendisine yıkanmış bir elbise verdiğini görmek, zengin olmaya işârettir.Rüyada ölüleri kabirlere taşıdığını görmek, rüya sahibinin doğru bir iş yaptığına işârettir.Rüyada ölüleri çarşı ve pazara taşıdığını görmek, rüya sahibinin ticaretinin canlanması¬na ve artmasına, ihtiyaçlarının karşılanmasına ve menfaate işârettir.Rüyada bir ölüyü yüklendiğini görmek, rüya sahibinin dinsiz bir adamın zahmet ve meşakkatini üzerine alacağına işârettir.Rüyada bir ölüyü ölülerin götürüldüğü bir şekilde yüklendiğini görmek, rüya sahibinin idareciye hizmet edeceğine işârettir.Rüyada ölülerin götürüldüğü şeklin dışın¬da bir ölüyü yüklendiğini görmek, rüya sahibinin haram mala sahip olacağına işârettir.Rüyada ölünün cesedini bulduğunu görmek, beklenmedikyerden erişecek mala işarettir.Rüyada ölünün arkasından gittiğini gör¬mek, rüya sahibinin o ölünün mesleğine uyacağına; din ve dünyaca onun izini takip ede- ceğine işârettir.Rüyada bir takım ölüler arasında bulundu-ğunu görmek, rüya sahibinin münafık bir ka¬vim arasında bulunduğuna işârettir.Rüyada bir ölünün hasta olduğunu gör¬mek, o ölü kişinin Allah Teâlâ ile arasında olan şeylerden mesul olduğuna işâret eder.Rüyada ölünün üzerinde kirli, paslı, yırtık ve eskimiş elbise görmek de, o ölü kişinin Allah Teâlâ ile arasında olan şeylerden mesul olduğuna işârettir.Rüyada imamın öldüğünü görmek, şehrin harap olmasına işâret eder.Rüyada çocuğun ölümü, isminin anılmamasına işârettir.Rüyada oğlunun öldüğünü görmek, rüya sahibinin düşmanından kurtulacağına işârettir.Rüyada kızının öldüğünü gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulamayacağından do¬layı ümitsiz olur.Rüyada erkek kardeşinin öldüğünü gör¬mek, düşmanının ölümüne işârettir.Hasta olan erkek kardeşinin rüyada öldü¬ğünü görmek, onun âhirete göçebileceğine; eğer kardeşi hasta değilse, kardeşi gibi konuş¬tuğu ve yardım istediği bir kimsenin âhirete göçebileceğine işârettir.Rüyada hanımının öldüğünü görmek, menfaatinin elden gitmesine işârettir.Bazen rüyada hanımının öldüğünü gör¬mek, rüya sahibinin geçimini sağladığı sanatı¬nın geçersiz olmasına işârettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölü taşıdığını görmek
Rüyada ölü taşıdığını görmek, zamanında çok üzdüğünüz birinin gazabına uğramaya delalet eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada hamile bir kadının öldüğünü görmek
Rüyada hamile bir kadının öldüğünü görmek, zafer kazanmaya, sıkıntı ve zorluklardan kurtulmaya işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada hanımının öldüğünü ve tekrar dirildiğini görmek, ticaret ve ziraatte kazanca ve rızıkta genişliğe işâret eder.Rüyada annesinin öldüğünü görmek, rüya sahibinin dünyaca zarara uğrayacağına, durumunun bozulacağına; amel yapmayacağına ve farzlarıyerine getirmekte tembellik gösterece¬ğine işârettir.Rüyada hiç tanınmayan bir kadının öldü¬ğünü görmek, yağmur yağmamasına; hiç tanınmayan bir kadının yaşadığını görmek ise, Allah Teâlâ'nın (c.c.) yağmurla yer yüzünü ihya etmesine işârettir.Rüyada tanıdığı bir ölünün yeniden öldü¬ğünü ve ona ağlandığını görmek, o ölünün ailesinden birinin âhirete göçebileceğine işârettir. Eğer ağlanmıyorsa, o ölünün ailesin¬den birisiyle evlenmesine, sevince ve evine gelin getirmesine işârettir.Rüyada tanınmış bir âlimin öldüğünü gör¬mek, rüya sahibinin delillerinin iptal edilmesi¬ne işarettir.Bazen rüyada âlimin ölmesi, dinde bir bi¬datin meydana çıkmasına işârettir.Rüyada ibadete düşkün birinin ölümü de, rüya sahibinin kalbinin ölmesine işârettir.Rüyada valinin öldüğünü görmek, geçim darlığına işârettir.Rüyada ölmüş bir âlimin veya sâlih yahut fâkih olan bir şahsın bir şehirde olduklarını, ve o şehir halkının da harp, kıtlık ve korku içeri¬sinde bulunduklarını görmek, o şehir halkının harp, kıtlık ve korku hallerinden kurtulacakla¬rına ve liderlerinin tutumunun güzelleşeceği-ne işârettir.Korku halinde bulunan bir kimsenin rüyada özellikle annesinin ve babasının sağ olduklarını görmesi, rüya sahibinin korkudan emin olması¬na, üzüntü ve kederinin gitmesine işârettir.Rüyada bir ölünün makbul ve istenen işler¬le meşgul olduğunu görmek, rüya sahibinin o işle emretmesine işârettir.Rüyada bir ölünün dirildiğini görmek, salâha ermeye ve hiç ummadığı yerden mesrur olacağı bir şeyin gelmesine işârettir.Rüyada bir ölüyü dirilttiğini görmek, rüya sahibinin vasıtasyla biryahudi veya bir hıristi- yanın Müslüman olmasına işârettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölü birinin kendini yıkadığını görmek
Rüyada ölünün kendini yıkadığını görmek, sıkıntılardan kurtulacaksınız.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada damadını ölmüş görmek
Rüyada damadını ölmüş görmek, rüyanızda damanız olan kimse hakkında hayırlı haberler alacaksınız.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Bazen rüyada bir ölüyü dirilttiğini görmek, rüya sahibinin vasıtasyla günâh işlemede ısrar eden günahkâr birisinin tövbe etmesine işarettir.Rüyada bir ölünün diğer bir ölü üzerine namaz kıldığını görmek, bâtıl amellere işârettir. Veya bu rüya, rüya sahibinin borçlu olmasına işârettir.Rüyada ölü ile arkadaşlık ettiğini görmek, rüya sahibinin uzak bir yere yolculuğa çıkaca¬ğına ve o yolculuktan menfaat elde edeceğine işârettir.Rüyada ölüden bir şey aldığını görmek, hayra ve rızkın artmasına işârettir.Rüyada ölü ile konuştuğunu görmek, uzun ömre işâret eder.Bazen rüyada ölü ile konuştuğunu görmek, rüya sahibi ile halk arasında anlaşmazlık çıkaca¬ğına; ancak barış ile neticeleneceğine işârettir.Rüyada ölüden bir şey aldığını görmek, rızka işâret eder.Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gör¬mek, rüya sahibinin, ölünün geride bıraktığı ilim, eser veya malıyla faydalanacağına işârettir.Rüyada tanımadığı bir ölüyü öptüğünü görmek, rüya sahibine tahmin etmediği bir yerden mal geleceğine işârettir.Rüyada tanıdığı ve bildiği bir ölünün ken¬disini öptüğünü görmesi, o ölü veya veresesi tarafından gelecek hayra işârettir.Rüyada ölü olan birisinin hayatta olan bir şahsı dövdüğünü veya sinirli olarak o şahıstan ayrıldığını görmesi, hayatta olan o şahsın din¬ce bozuk olan bir şey ihdas ettiğine işârettir.Rüyada hayatta olan bir şahsın bir ölüyü dövdüğünü ve ölünün de buna razı olup itaat ettiğini görmek, döven şahsın mütedeyyin ve öliiniin ruhu için sadaka verdiğine ve duâ et¬tiğine yahut o ölünün yaptığı vasyeti yerine getirdiğine işârettir.Rüyada bir ölüyü dövdüğünü görmek, rü¬ya sahibinin yaptığı yolculuktan hayra nâil olmaya ve kaybettiği şeyi bulacağına işârettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölü gömmek
Rüyada ölü gömmek, kafa karışıklığının son bulmasına, sağlıklı karar almaya, belirsiz durumlardan kurtulmaya işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölü bir kadın veya erkek ile sevişmek
Rüyada ölü bir kadın veya erkek ile sevişamek, ölüme ve o kimsenin yattığı mezarlığa gömülmeye yorumlanır.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada hayatta olan birisinin bir ölüyü dövdüğünü görmek, ölünün borcunu ödemesine işârettir.Bekâr bir kadının rüyada bir ölüyle evlen¬diğini görmesi, kocaya; evliler için de boşan¬maya işârettir.Bazen bir kadının ölüyle evlenmesi, ölünün Allah (c.c.) yanında yi halli oluşuna işârettir.Rüyada bir kadının ölü olan bir erkekle evlendiğini ve evine gittiğini ve evinin de erke¬ğin evine dönüştüğünü görmesi, ömrünün bittiğine ve ecelin geldiğine işâret eder.Rüyada ölüye bir şey sattığını görmek, o şeyin pahalanmasına işârettir.Rüyada bir ölünün yemek veya eşya satın aldığını görmek, onların pahalılaşmasına ve bozulmasına işârettir.Rüyada ölülerin yemek veya eşya sattıklarını görmek, onların rağbet görmemesine işârettir.Rüyasında ölüm alâmetleri olmaksızın, uyur¬ken, hastalanmaksızın öldüğünü görmek, rüya sahibinin ömrünün uzun olacağına işârettir.Rüyada ölüm anında ve ölüm sıkıntıları için¬de olduğunu görmek, rüya sahibinin kendi men¬faati veya başkaları için zâlim olacağına işârettir.Rüyada ölülerin meşgul veya yorgun ve zahmet içinde olduklarını görmek; yahut sima ve elbiselerinde bir fenalık ve çirkinlik bulunduğunu görmek, o ölülerin dünyadaki haliyle mesul tutulacaklarına işarettir.Rüyada bir ölüye yol gösterdiğini görmek, ilim ve hikmete nâil olmaya ve onun vasıtasıy¬la ehl-i dalâletten bir cemaatin hidayete erme¬sine işâret eder.Rüyada öldüğünü ve yer üzerinde çıplak olduğunu görmek, rüya sahibinin fakir olaca¬ğına işarettir.Rüyada öldüğünü ve yatak üzerinde oldu¬ğunu görmek, o kimse için dünyanın ferahlık olacağına işârettir.Rüyada öldüğünü ve sedir üzerinde oldu¬ğunu görmek, rüya sahibinin rütbe ve şerefe nâil olacağına işârettir.Rüyada bir ölü ile minder üzerinde kucaklaş-tığını görmek, çok uzun yaşamaya işâret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada akrabalarının öldüğünü görmek
Rüyada akrabalarının öldüğünü görmek, akrabalar ile birlik ve beraberliğinizin kuvvetleneceğine işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölmek üzereyken Kelime-i Şahadet getirmek
Rüyada ölmek üzereyken Kelime-i Şahadet getirmek, ömrünüz boyunca isteklerinizi elde edeceğinize, sahip olmak istediklerine sahip olmaya, şansın ve bahtın açık olmasına işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Hasta kimsenin rüyasında öldüğünü görme¬si, hastalığından şifâ bulmaya ve afyete işârettir.Rüyada kaybolmuş birisinden ölüm haberi geldiğini gören kimseye, kaybolmuş o kimse¬nin dünyaca iyi halli ve dince bozuk halde oluşunun haberi gelir.Bir kimse rüyada bir ölünün denizde bo¬ğulduğunu görse, o ölünün hata ve günâh içerisinde boğulduğuna işârettir.Rüyada hayatta olan bir şahsın, ölünün ardı sıra gittiğini ve bir yere girip çıkışında ondan hiç ayrılmadığını görmek, o şahsın din ve dünya işlerinde o ölünün meslek ve yoluna uyduğuna işârettir.Elayatta olan birisinin riyada ölüyle bir yatakta uyuduğunu görmesi, rüya sahibinin ömrünün uzun olacağına işârettir.Rüyada bir ölünün uykuda olduğunu görmek, o ölünün âhiretteki rahatlığına ve iyi halliliğine işarettir. Ölüyü çıplak olarak görme¬nin yorumu da böyledir.Rüyada bir ölünün ferah ve sevinçli halde kendi evine girdiğini ve kendisine selâm verdi¬ğini görmek, rüya sahibinin selâmete ve sıhha¬te nâil olmasına işârettir.Bir kimsenin rüyada bir ölünün ardına dü¬şerek tanımadığı bir eve girip sonra oradan çıkmadığını görmesi, o kimsenin âhirete göçe- bileceğine; eğer o evden geri dönerse, ölüm tehlikesi geçireceğine işârettir.Rüyada ölülerin kabirlerinden çıkıp evleri¬ne gittiklerini görmek, o kimsenin hapislikten kurtulmasına veya kurumuş olan bitkileri Allah'ın (c.c.)yeniden ihya etmesine işârettir.Rüyada bir ölüyü yediğini görmek, rüya sahibinin ömrünün uzun olacağına, sevince ve imrenilecek bir hale işâret eder.Rüyada ölünün bir şey yediğini görmek, yediği o şeyin pahalanacağına işârettir.Rüyada bir ölünün kendisine eski veya kirli ve paslı bir gömlek verdiğini görmesi, rüya sahibinin fakirleşeceğine işârettir.Rüyada teneşir üzerinde olduğunu gör¬mek, rüya sahibinin işlerinin ilerleyeceğine, günâhlarından üzüntülerinden ve borçların¬dan kurtulacağına işârettir.Rüyada eski ve yırtık elbiseli dinsiz bir ölünün görülmesi, onun âhirette durumunun kötü olmasına işârettir.Yahudi, hıristiyan veya mecûsi olan birisi¬nin kendi ölüleri üzerinde yeşil elbise ve ba¬şında da taç olduğu halde bir sedir üzerinde bulunduğunu görmesi, o ölünün gerye terk ettiği kimselerin yükselmelerine ve dünyaca nâil olacakları hayır ve sevince işârettir.Rüyada müşriklerin ölülerini görmek, düş¬mana; hıristiyan ve yahudi ölülerini görmek de, dinde haddi aşmaya, üzüntü ve şiddetleri yenilemeye işârettir.Kendi Öldüğünü GörmekBir kimsenin rüyada kendisini ölmüş görmesi, onun (rüyayı görenin-rüya sahibinin) ömrünün uzadığına, yani uzun ömürlü olduğuna işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Kişinin rüyada kendisini ölmüş görüp halkın (insanların) omuzları üzerinde götürüldüğünü görmesi, iyi sayılır.Defnedildiğini GörmekEvli olan birisinin rüyasında öldüğünü ve defnedildiğini görmesi, hanımından veya orta¬ğından yahut erkek kardeşinden ya da dostla¬rından ayrılacağına işârettir. Bazen de bu rüya, o kimsenin yolculuk yapmasına eğer yolcu ise çoluk çocuğunun yanına dönmesine işârettir.Rüyada öldüğünü ve defnedildiğini gör¬mek, rüya sahibinin tövbe etmeksizin öleceği¬ne işârettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada kocanın ölmüş olduğunu görmek
Rüyada kocanın ölmüş olduğunu görmek ummadığı bir yerden hediye ala¬cağına işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada trafik kazasında ölmek
Rüyada trafik kazasında ölmek, yapacağınız bir hata veya ihmalinizden dolayı kazancını veya işini kaybetmeye, geçim sıkıntısı çekmeye, sağlık problemleri yaşamaya, üzüntü yaşamaya işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Eğer rüyada kabrinden çıktığını görürse, rüya sahibine tövbe etmek nasip olacağına işârettir.Bir kimsenin rüyada öldüğünü, insanların omuzlarında götürüldüğünü; ancak defnedilmediğini görmek, rüya sahibinin düşmanlarını kahredeceğine işârettir.Bir kişinin rüyada öldüğünü, ölümle bera¬ber ağlaşarak tabut üzerine konup bir kısım adamların omuzlarında kabristana götürüldü¬ğünü; ancak defnedilmediğini görmesi, dün¬yaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçme¬ye işârettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölmüş birini görmek
Rüyada ölmüş birini görmek, İş hayatında güzel olaylar ile karşılaşmaya, sıkıntıları kısa süre içinde atlatmaya, büyük kazançlar elde etmeye, yüksek makamlara ulaşmaya işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada savaşta öldürüldüğünü görmek, geniş rızka erişmeye işaret eder. Rüyada savaşta düşman tarafından öldürüldüğünü görmek, mutlu¬luğa, sevince, helal rızka, ömrün uzamasına işarettir.
Kimi yorumculara göre ise Rüyada savaşta ölmek, zorunlu ve gönülsüz olarak bir işin içinde bulunup bu durumdan zararlı çıkmaya işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyada ölmek, dini yönden eksiklikle tabir olunur. Bazen de bu rüya büyük günahtan pişman olmayla tabir olunur. Rüyasında savaşta öldürüldüğünü gören kimse dünyevi bir çok rızka erişir. Rüyada ölüp tekrar yaşadığını gören kimse günah işler ve tövbe eder. Kendisini kabirde ölü olarak görüp, eskiden vefat etmiş olduğunu zannetmek, yolculuğa işarettir. Rüyada bir kimsenin kendisini veya başka bir kimseyi ölmüş olarak görmesi, onun ahlakının bozulduğunu gösterir. Rüyada ölmüş olduğunu, fakat ne kefenlendiğini ve ne de tabuta konulduğunu, hatta arkasında ağlayanları bile olmadığını gören kimsenin, evinin yıkılıp dağılacağına veya evinin damına çökeceğine yorumlanır. Bu rüya aynı zamanda kişinin ömrünün uzun olacağına da işaret eder.
Öldüğünü, kefenlenip teneşirde bekletildiğini görmek, eğer arkasından bağıran ve ağlayanlar varsa, onun dünyaca yücelik sahibi olduğuna, yüksek ahlaklı bir kimse bulunduğuna işaret sayılır. Rüyada ölüm, yolculuk ile, bir rivayete göre, evlenme ile tabir olunur. Gemide öldüğünü görmek, halkın elinde hayatını kaybetmesi demektir. Birinin kendisini öldürdüğünü gören kimse, kendisini öldüren kimseden çok yararlanır. Rüyasında öldürüldüğünü gören kimsenin ömrü uzar. Bir kalabalık tarafından öldürüldüğünü veya linç edildiğini gören kimse, devletin en büyük yardım ve desteğini görür. Boynu vurularak öldürüldüğünü gören kimse, hasta ise hastalıktan, fakir ise fakirlikten, üzüntülü ise üzüntüden kurtulur. Zehir içerek öldüğünü görmek, uzun ömre işaret eder. Rüyada bir zehir içerek öldüğünüzü görmek, hayatınızda hoşa gitmeyen bir başkalık veya değişiklik olacağına delalettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada bir dostunun öldüğünü görmek
Kimi yorumculara göre Rüyada yakın bir dostun öldüğünü görmek, hayra yorumlanmaz. Gerçek hayatta siz veya bir yakınınız vefat edebilir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada babaannenin öldüğünü görmek
Rüyada babaannenin öldüğünü görmek, babaanneniz hayatta ise sağlık problemleri yaşadığına işaret eder. Baba anneniz hayatta değil ve rüyanızda öldüğünü görüyorsanız, onu unutamadığınıza delalet eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada öldükten sonra yaşadığını görmek
Rüyada öldükten sonra yaşadığını görmek, sıkıntıların sonunda feraha çıkmaya, günahlardan tövbe et¬meye ve fakir için zengin olmaya, özlemlerin son bulmasına delalet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA BİRİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyada birinin öldüğünü görmek duymak veya hamile bir kadının vefat ettiğini görmesi, erkek bir evlat doğuracağına işarettir. Rüyada görülen ölü, ürkütücü bir halde değilse, hayra yorulur. Ölüye ikramda bulunan veya ölünün kendisine ikramda bulunduğu kimsenin evinde bereket meydana gelir. Kendisini ölüler içinde ve onlarla birlikte yürürken gören kimsenin eceli yakın olur. Evinde ölü gören kimse arzusuna ulaşır. Ölüyü rahat içinde görmek, ahiret hayatında da rahat olduğuna delalet eder. Bir ölüyü yerde sürüklediğini görmek, günah işlemeye delalet eder. Bir ölüyü kabre kadar götürmek, sevap işlemeye yorumlanır.  Tanımadığınız bir kadının ölmüş olduğunu görmek, mevsim kuru bile olsa o yere yağmur yağacağına delildir. Kadının öldükten sonra tabutunda tekrar dirilerek kalktığını görmek, yağmurun dolu şekline dönüşeceğine alamettir. Bir kadının ölümü küçük çocuklara da yorumlanır. Öldüğü evvelce işitilen bir kimsenin ölmediğinin haber alınması, o kimsenin şahadet rütbesine eriştiği anlamına gelir. Tanınmamış bir kadının ölümünü görmek, yağmurun azlığına delalettir. Rüyada dedesinin öldüğünü gören kimsenin çalışma ve gayreti sona erer.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada anneyi ölü görmek
Rüyada anneyi ölmüş görmek, ummadığınız bir haber alacaksınız ve bu haber sizi sevince boğacak…
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölü yıkamak
Rüyada ölü yıkamak, noksan yanlarınız olduğuna, daha fazla sorumluluk almaya, özverili davranmanız gerektiğine, bir kimseye destek vermeye, yapmak istedikleriniz için zamanlama hatası yapıp, ya erken yada geç kaldığınıza işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA ÖLDÜĞÜNÜ DUYMAK
Rüyada öldüğünü duymak, o kimsenin ömrünün uzun olacağını gösterir. Uzun bir zamandan beri hasta bulunan bir yakınının öldüğünü işitmesi veya görmesi, o kimsenin sıkıntı içinde olduğunu gösterir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada birinin öldüğünü görmek
Rüyada birinin öldüğünü görmek, o kimse hakkında hayırlı bir haber alacağınıza ve sevineceğinize işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölü bebek görmek
Rüyada ölü bebek görmek, yarım kalacak arzularınızın ve hedeflerinizin olduğuna yorumlanır. Tamamlanamayacak istek, umut ve mutluluklara işaret eder. Hevesinizin kursağınızda kalacağına yorumlanır.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA ANNENİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyada annenin veya rüyada annesinin öldüğünü gören kimse, malca zarara uğrar. Vefat etmiş annesini yaşadığını görmek, fakirliğe düşmeye delalet eder. Oğlunun yaşadığını görmek, düşmanını veya hasmını affetmeye işarettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölü akraba görmek
Rüyada ölü bir eş, anne veya baba görünürse, Ölünün içimizde yaşadığını da unutmayın; bunun ne zaman sağlıklı ve yaşamı zenginleştiren bir şey, ne zaman olumsuz olduğunu kavramak önemlidir. Olumsuzsa, rüyada ortaya çıktığı an o insanı içinizden atmaya karar verin.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada bir ölüyü güzel bir şekilde görmek
Rüyada bir ölüyü güzel bir şekilde görmek, ölünün ahrette de durumunun iyi ve orada rahat olduğuna yorum¬lanır.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
RÜYADA KARDEŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyada kardeşinin öldüğünü görmek dünyevi ve uhrevi yönden güçlü olmaya delalet eder. Bir kimsenin rüyasında kardeşinin (kız erkek fark etmez) görmesi, her türlü sıkıntıdan emin olmaya ve sevince delalettir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölen bir kimseye Ayetel Kürsi okumak
Rüyada ölen bir kimseye Ayetel Kürsi okumak, Ayetel Kürsi okuduğunuz ölünün ahirette güzel bir yere sahip olduğuna, hayır dualarınızı eksik etmemeniz gerektiğine işaret eder..
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada bir ölüyü cenazede cemaat arasında görmek
İbn-i Nablusi’ye göre; Rüyada bir ölünün cemaat arasında görülmesi, ölünün mağfiret edilip Hakk’ın rahmetine erişmesidir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölmek
Rüyada ölmek, gerçek anlamının çok dışındadır ve hayırlara işaret eder. Rüyasında öldüğünü gören kişinin ömrünün uzun olacağı anlamına gelir. Rüyasında kişi, her kimin öldüğünü görürse bu onun ömrünün uzadığı şeklinde yorumlanır. Eğer rüyada salt ölüm görülürse bu kişinin gideceği bir yola ve izdivaca işaret eder. Eğer rüya sahibinin rüyasında ölen kişi kendisi ise ve kendini kabristanda görürse bu ona görünen uzak bir yol anlamına gelir. Eğer rüya sahibi kendini kefen içinde görürse bu da hayırlı bir izdivaç anlamına gelir. Eğer rüya sahibi rüyasında bir hanımefendinin öldüğünü görürse ve ölen zatı muhteremi tanımıyorsa bu kuraklığa işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada kayınvalidenin öldüğünü görmek
Rüyada kayınvalidenin öldüğünü görmek, sıkıntılı günlerin yakında olduğuna, maddi zarara, huzurunuz ve keyfinizin kaçacağına işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölü birinin yoğurt yediğini görmek
Rüyada ölü birinin yoğurt yediğini görmek, sizi sıkıntıya koyan bir kimseyi affettiğinize, kin tutmadığınıza işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Hayvanın Öldüğünü Görmek
Rüyada ehlileşmiş bir hayvanın öldüğünü görmek pek de iyiye yorumlanmaz ama eğer rüya sahibi rüyasında evcil olmayan, ehlileşmemiş bir hayvanın öldüğünü ve üzerinden uzun zaman geçtiği için hayvanın kaskatı kesildiğini görürse bu rakibi olan birine karşı galip geleceğine işaret eder. Yani mutluluk verecek bir olayın yaşanacağı anlamına gelir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada kaynanayı ölü görmek
Rüyada kaynanayı ölü görmek, hayırlı bir olay yaşayacaksınız. Tehlikelerden belalardan yara almadan kurtulmaya, sevdiğiniz ile evlenip evlat sahibi olacağınıza işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada ölüyü alnından öpmek
Rüyada ölüyü alnından öpmek, hayallerinize ve isteklerinize kavuşacağınıza, hayırlı ve bereketli olacak projelerden sonuç alınacağına işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölünün Dirilmesi
Rüyada ölen bir kimsenin mezardan çıkarak hortladığını görmek hayırlı bir şeydir. Bu tövbekar olmaya işaret eder. Rüyasında hortlak gören kişi tövbekar olma şerefine nail olur.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada salavat getirerek ölmek
Rüyada salavat getirerek ölmek, kendiniz veya bir başkası için hayırlı, mutluluk verici bir işe vesile olacaksınız.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Bir Dostunun Öldüğünü Görmek
Rüyada yakın ve sevdiği bir dostun öldüğünü görmek iyi değildir. Bu rüya gerçek bir ölüme delalet eder. Bu rüya gerçeğe uyan bir rüyadır. Rüyaya göre ya rüya sahibinin kendisinin ya da gerçekten çok sevdiği yakın bir dostunun öleceği anlamına gelir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada namaz kılarken ölmek
Rüyada namaz kılarken ölmek, Allah yolunda olduğunuza, ibadetlerini yerine getirmeye, helal nimetlerden faydalanmaya, hayırlı işlerde bulunmaya işaret eder.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada teneşir üzerinde olduğunu görmek
Rüyada teneşir üzerinde olduğunu görmek, rüya sahibinin işlerinin düzeleceğine, günahtan, sıtıntıdan, üzüntüden ve borçtan kurtulacağına işaret eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Hamile Kadının Öldüğünü Görmek
Rüyada hamile bir kadının öldüğünü görmek her ne kadar ürkütücü de dursa aslında çok iyi ve güzeldir. Rüyada hamile kadının ölmesi çok hayırlıdır zafere işaret eder. Aynı zamanda zor durumdan ve sıkıntılardan kurtulmak anlamına gelir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölmek Üzere Olan Köpek Görmek
Sevilen bir kimsenin üzerine titremek anlamına gelir. Eğer rüya sahibinin gerçekten bir köpeği varsa ve rüyada ölmek üzere olan köpek kendi köpeğiyse bu ona çok değer verdiğine, gözü gibi baktığına ve onu kaybetmekten korktuğuna alamet eder.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölmek ve Ruhunu Görmek
Dert, gam, tasa ve sıkıntı demektir. Rüyayı gören kişinin zor ve ulaşılması neredeyse imkânsız işlere girişmesine ve hayal kırıklığı yaşayarak sonunda başarısızlığa uğramasına yorulur. İşlerin istenildiği yönde değil tam tersi şekilde sonuçlar vereceğine işarettir.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölmek İstememek
Bir şey konusunda onu yapmaya zorlanmaya ve bu konuda baskı görmeye delalettir. Kişinin içine sinmediği ve aklına yatmadığı halde bir işi yapma mecburiyetinde bırakılması ve içine düştüğü bu sıkıntılı durumun canını sıkarak ona büyük zahmet vermesi demektir.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölmek Üzereyken Kelime-i Şahadet Getirmek
Rüyayı gören kişinin hayatı boyunca her istediğini elde edeceğine, heveslendiği ve sahip olmak istediği her ne varsa ona sahip olacağına, Allah’ın kendisine her neyi hayal ederse onu yaşamayı nasip edeceğine yorulur. Rüya sahibinin bahtının açıklığına ve kısmetinin hep bol olacağına alamet eder.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölmek Üzere Olduğunu Görmek
Hayat içerisinde zaman zaman ümitsizlik yaşamak demektir. İyileşmesi için uğraşılan bir kişiden ya da düzeltmek için çok çalışıp emek verilen bir işten yana emeklerin boşa gitmesine, hayallerin yıkılmasına, psikolojinin bozulmasına ve amacın gerçekleşmemesine yorulur.
0 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Düşüp Ölmek
Kişinin yapmak istediği bir girişim sebebiyle rakipleri tarafından taciz edilerek engellenmeye çalışmasına ya da yaşanacak bir olay karşısında düşmanlarının harekete geçerek kendisini tehdit etmelerine onu sindirmeye ve korkutmaya yeltenmelerine delalet eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Birinin Öldüğünü Görmek
O kimseden hayırlı haberler almak demektir. Çok sevilen ve her zaman dua edilen bir kişinin refah içinde, sağlıklı, mutlu, huzurlu, güvende ve rahatının yerinde olduğunun öğrenileceği ve bu sebeple çok sevinileceği anlamına gelir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Ölmek İstemek
Kişinin sıkıntı ve problemlerinin hepsinin üst üste gelmesine, hayatın kendisi için adeta bir zindana dönmesine, kişinin de sorunlarının altında kalarak ezilmesine ve çok zor günler geçirmesine alamet eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Trafik Kazasında Ölmek
Yapılacak küçük bir hata ya da gözden kaçırılacak bir eksik nedeniyle işin ve kazancın kaybedilmesine, geçim derdine düşülmesine, hasta olunmasına, üzüntü duyulmasına ve dara düşülmesine yorulur. Aynı zamanda, bundan sonra birçok sıkıntının ve zor durumun sırada beklediğine, daha kötü durumlara düşülmek isteniyorsa eğer elden geldiği ölçüde önlem alınması gerektiğine ve ancak o zaman sorunların bir miktarda olsa düzelebileceğine delalet eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Suda Boğularak Ölmek
Rüyayı gören kişinin sürüncemede kalacak ve bir türlü bir sonuca bağlanamayacak bir takım işleri olacağı anlamına gelir. Bu durum rüya sahibinin elinin kolunun bağlanmasına ve onu hareket edemeyecek hale getirmesi neden olacak demektir. Kişi, durumunun netleşmemesi nedeniyle hiçbir girişimde bulanamayacak ve bu da onu çaresiz hale düşürecektir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Askerde Ölmek
Kişinin, tabiri caizse baş koyduğu, inandığı ve savunduğu bir doğru uğruna elinden geleni yaparak gerekirse bu yolda tüm parasını ve nefesini harcamayı göze alacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin vazgeçemeyeceği ve gerekirse kendini siper edeceği bir gerçeğin varlığına yorulur.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)  
Rüyada Savaşta Ölmek
Zoraki yapılacak bir işe ve bu işte zarar eden kimse olmaya işaret eder. Rüyayı gören kişinin gönülsüz ve hiç beklenti içine girmeden çevresinin isteği üzerine bir atılım yapacağına fakat korktuğu gibi zarar ederek elindekini kaybedeceğine yorulur.

İlgili rüyalar

+4 oy
1 yorum 31 okuma
Ali baki 28 Ocak Rüya kategorisinde Ali baki Karabasan (499 puan)   yazdı
+7 oy
2 yorum 90 okuma
+2 oy
0 yorum 28 okuma
Rüya Tabircisi 13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Bilgesi (151k puan)   yazdı
+1 oy
71 yorum 289 okuma
mustafaharputi 6 Mart Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)   yazdı
0 oy
48 yorum 98 okuma
mustafaharputi 6 Mart Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)   yazdı
+1 oy
62 yorum 177 okuma
mustafaharputi 6 Mart Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)   yazdı
0 oy
23 yorum 151 okuma
+5 oy
63 yorum 177 okuma
mustafaharputi 3 Aralık 2019 Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)   yazdı
+4 oy
43 yorum 4.1k okuma
mustafaharputi 3 Aralık 2019 Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)   yazdı
+5 oy
102 yorum 3.4k okuma
mustafaharputi 2 Aralık 2019 Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (5.6m puan)   yazdı
Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.

Kategoriler

20.9k rüya

82.9k yorum

26.5k düş-ünce

4.4k üye

120 Aktif
3 Üye ve 117 misafir
Aktif olan üyeler
Bugün : 37672
Dün : 28782
Toplam : 17246444
En Aktif Üyeler
Bu hafta:
  1. mustafaharputi mustafaharputi - 1325 e
  2. Sonbahar Sonbahar - 246 e
  3. Karga Karga - 127 e
  4. Sibel Atasoy Sibel Atasoy - 51 e
  5. Rüya Tabircisi Rüya Tabircisi - 36 e
  6. Yaren1989 Yaren1989 - 30 e
  7. Hypnos Hypnos - 27 e
Rüya tabiri sözlüğü
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler size sadece farklı bir bakış açısı sağlar.
...