Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
Lütfen rüyanıza yapılan yorumlardan en iyi seçmeyi unutmayın. Puan toplamak için oy verin, yorum yazın.
+5 oy
502 okuma
Tabir kategorisinde Rüya Bilgesi (1.3m puan)
Danyâl (A.S.) buyurmuştur ki:Rüyasında cinsî münâsebette bulunduğunu gören, bil­hassa boşalma vaki olursa, muradına erer.

Karısıyla âdeti üzere münâsebette bulunduğunu gören, ona iyilik eder. Nikâh caiz olmayanlardan biriyle ilişki kur­duğunu görenin, o kadına karşı sevgisi azalır. Belki ara­larında bir bozukluk hâsıl olur. Şayet bu bir Ölü ise, rüya sahibi kedere düşer. Fakat, bir rivayete göre nikâh caiz ol­mayan bir kadınla birleşmek, iki taraf için de hayırdır. Hacca da delâlet eder. Vefat etmiş karısıyla münasebette bulunduğunu görenin rüyası, hayra yorulmaz. Meçhul ve Ölü kadınla beraber olan, muradına ulaşır.

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

14 Yorum

+1 oy
Rüya Bilgesi (1.3m puan)
Ebû Said’ül Vaaz demiştir ki: Cima rüyası arzuya nail olmaktır. Devlet büyüklerinden biriyle cima ettiğini gören, onlardan hayır ve menfaat sağlar. Ehilse, büyük bir makama gelir. Bir erkekle nikâhlandığını gören kadın7 se­vinir. Feraha çıkar. Bir erkekle tartışmadan beraber ol­duğunu gören kadın, onunla dostluk kurar. Sayesinde hayra ve menfaate erer. Meçhul bir gençle beraber ol­duğunu gören, adaletli davranır. Bir bakireyle münasebet kuran, o sene güzel bir kadın alır. Bildiği bir adamın ka­rısıyla cima ettiğini gören, o adamın karısından iyilik bulur. Kendi karısıyla birinin beraber olduğunu gören, o şahsa faydalı olur.

Meçhul bir kadınla rızâsı dâhilinde kurmak; çok çok ha­yırlıdır. Vefat etmiş bir erkekle beraber olduğunu gören kadın, ona rahmet okur, duâ eder. Bir hayvanla cima eden, nankör birine iyilik yapar. Bir hayvanın kendisine aştığını gören, çok kudretli olur. Kölesi veya câriyesiyle beraber olan, feraha çıkar. Mülkü artar. Fakat, onlardan birinin kendisine yaklaştığını gören, hizmetkârlarının yanında küçük düşer.
+2 oy
Rüya Bilgesi (1.3m puan)
Kirmâni demiştir ki: Rüyasında karısıyla cima ettiğini gören ailesine hayırlı olur. Karısı hayızken ona yaklaştığını görenin, eşi ile arasında ayrılık olur. Karısıyla cima eden ve onun üreme organını gören, büyük hayra erer. Hacetinden kurtulur. Kadın sâlihlerden, dindarlardan ise, hayır daha da büyüktür. Şayet kadın hafif meşrep ise, hayır daha az olur. Meçhul kadın, tanınan kadından iyidir. Bir top­luluğun zina eden bir kadınla beraber olduklarını görmek, o cemâatin bir âlimin etrafında toplanıp, ilminden istifâde edeceklerine işaret eder. Dinden uzak bir insanın fahişe ile beraber olduğunu görmesi, haram mala delâlettir. Şayet rüya sahibi dindarsa, yorum ilim ve bereket üzerine olur.
+2 oy
Rüya Bilgesi (1.3m puan)
El Salimi şöyle diyor: Rüyasında cima eylediğini lâkin boşalmadığını gören, güç ve gizli ilimleri arar. Münâse­bette bulunamadığını görenin, maksadı hâsıl olmaz. Hris-tiyan ye Yahudi bir kadınla beraber olduğunu gören, dev­let idarecileri vâsıtasıyle mala nail olur.
+2 oy
Rüya Bilgesi (1.3m puan)
îbn-i Kesir diyor ki: Cima rüyası hayra ve sevince delâlet eder. Nikâh caiz olmayan bir kadınla beraber olmak, gayr-ı meşru çocuğa işarettir.

Bâzılarına göre bakire bir câriye ile münâsebette bu­lunmak, hayra ve mevkîye delâlettir. Bir cariyeyle cima eden, kedere uğrar fakat, çabucak kurtulur.

Arslan, kaplan gibi bir hayvanla beraber olduğunu gören; düşmanını yener. Kudretli biriyle dost olur. Öyle bir hayvanın kendine aştığını görmek hayırsızdır. Cansız bir varlıkla beraber olmak, garip bir işin habercisidir. Bil­mediği dört ayaklı bir hayvanla beraber olan, düşmanını yener. Bildiği bir hayvanla münâsebette bulunan, nankör” birine iyilik eder.

Zina etmek, ihanetle tâbir olunur. Komşunun karısıyla beraber olduğunu görenin rüyası, hayra yorulmaz. Cima din ve dünyâ hayatı için murada işarettir.

Câfer-i Sâdık şöyle diyor: Rüyasında cima ettikten sonra gusl etmesi îcâp edenin rüyası bâtıldır. Çünkü bu, şeytani rüyalardandır.

Rüyada bir erkek cinsel ilişki görürse ticaret hayatında çok başarılı olacak ve rakiplerini geride bırakacak, eğer bu rüyayı kadın görürse kolay atlatacağı ama yine de kendisine mutsuzluk ve üzüntü verecek bir takım olaylar yaşayacak demektir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.3m puan)
Rüyada Cinsel İlişkiye Girmek

Rüyada cinsel ilişkiye girmek iki şekilde tabir edilir. Kişinin helali ya da sevdiği biriyle cinsel ilişkiye girmesi kendisi için hayırlı olacak güzel şeylerin yaşanmasına delalet eder. Fakat kişi normalde tanımadığı biriyle rüyasında cinsel ilişkiye girdiğini görürse bu iyi değildir, kişiye uğursuzluk ve şansızlık getirir. Rüya sahibi toplum içinde mahcup olacak ve herkesin gözündeki iyi algıyı kaybedecek aynı zamanda da kazancı azalacak demektir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.3m puan)
Rüyada Cinsel İlişki Yaşamak

Bir kişi rüyada cinsel ilişki yaşadığını görürse o kişinin iş yerinde makamı ve rütbesi artar. Rüyada cinsel ilişki yaşayıp orgazm olan kişi için rüya bozulmuş demektir. Bir kişi rüyasında hasmı ya da rakibi ile cinsel ilişki yaşadığını görürse eğer onu alt edecek demektir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.3m puan)
Rüyada Cinsel İlişki Yapanları Görmek

Rüyada cinsel ilişki yapanları görmek yardım etmek şeklinde tabir edilir. Rüya sahibinin rüyasında bir yakının, dostunun ya da arkadaşının biriyle cinsel ilişkiye girdiğini görmesi o kişiye bir faydasının dokunacağına delalet eder.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.3m puan)
Rüyada Erkekle Sevişmek

Rüyasında tanımadığı bir adamla cinsel ilişkiye girdiğini gören kişi maddi olarak zorluk çekmeye başlayacak demektir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.3m puan)
Rüyada Kadınla Sevişmek

Rüyasında tanımadığı bir kadınla cinsel ilişkiye giren kişi başının ağrımasına neden olacak bir şey yapacak demektir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.3m puan)
CİNSEL ilişki

Rûyâda cinsel ilişkide bu­lunduğunu görmek, yardım ve büyük bir mevkiye işaret olarak tabir olunur.

*Eğer bu rüyayı gören kimse, uyandığında bu münâsebetin guslü gerektiren bir belirtisini üzerinde (kilotunda ve sâirede) görürse bu rûyâ geçerli değildir. Yorumu yoktur. Çünkü bu rûyâ şeytanî rüyadır.

*Rûyâda düşmanıyla cinsel ilişkide bulunduğu­nu görmek, düşmanınıza veya düşmanlarınıza galib geleceğinize işarettir.

*Dost ve arkadaşınızla cinsel ilişkide bulun­duğunuzu görmek, onlara faydalı ve yararlı olacağı­nıza işaretle tabir olunur.

*Rüyasında tanımadığı (bilinmeyen) bir adamla cinsel ilişkide bulunduğunu gören bir kadın, malını boş yere harcayıp israf edeceğine ve büyük bir zarar göreceğine işarettir.

*Bir çok kimselerle cinsel ilişkide bulunduğunu gören kimse, halka (insanlara) çok faydalı ve yararlı olacağına işaretle tabir olunur.

*Rüyasında çirkin bir kimse ile cinsel ilişkide bulunduğunu gören kimse, üzüntü, keder ve sıkıntı­ya düşeceğine işaretle tabir olunur.

*Rüyasında çıplak biriyle cinsel ilişkide bulun­duğunu gören kimse, endişeden kaygı ve tasadan, sı­kıntıdan kurtulur, şeklinde tabir olunur.

*Rüyasında zina eden bir kadınla cinsel ilişkide bulunduğunu gören bir kimse, haram mal, haram para kazandığına veya kazanacağına işarettir şeklin­de yorumlanır.

*Kendi hanımıyla cinsel ilişkide bulunduğunu gören kimsenin, iş hayatında kendisine hile yapan kimselere galip geleceğine ve onlann hilesinden etk­ilenmeyeceğine işaret ile tabir olunur.

*Cennet hurileriyle cinsel ilişkide bulunduğunu gören kimsenin, din yönünden yükseleceğine, ferah
ve sevinçli bir hayat süreceğine işarettir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.3m puan)
Cinsel Ilişki  molla cami yorumu

Rüyada eşinizle veya sevgilinizle cinsel ilişkide bulunduğunuzu gördüyseniz, bu, hayallerinizi gerçekleştireceğinizin işaretidir. Eğer tanımadığınız bir yabancıyla ilişkiye girdiyseniz, zarara uğrayacağınız ve itibarınızın zedeleneceği anlamına gelir.

iliŞki rüyada cinsel iliskide bulunmak; büyük bir rütbeye yükselmeye ve sikintidan kurtulmaya , düsmanla cinsel iliskide bulunmak; cinsel iliskide bulunulan düsmanin maglup edilecegine, tanidik biri ile cinsel iliskide bulunmak, dostlara karsi iyi davranmaya, taninmadik biri ile cinsel iliskide bulunmak; üzüntüden kurtulmaya, bir hayvanla cinsel iliskide bulunmak; arzu edinilenin daha üstünde bir yere gelmeye, cinsel iliskide bulunmak istedigi kadini erkek olarak görmek; arzu ve istege kavusamamaya, kötü yoldaki bir kadinla cinsel iliskide bulunmak; haram mala, arkadan cinsel iliskide bulunmak; istenilen seyin yerine gelmeyecegi gibi elindeki malinda yok olacagina, rüyada kücük bir kiz cocugu ile cinsel iliskide bulunmak; basiniza kötü bir seyin gelecegine, güzel bir kadin ile cinsel iliskide bulunmak; iyiye, bir ölü ile cinsel iliskide bulunmak;ölüme ve iliskiye girilen kimse ile ayni mezarliga gömülmeye isarettir.

Rüya gören erkekse amaçlarina kavusup, isinde ilerleyecegine; rüya gören kadinsa sikintili bir dönem geçirecegi, ancak temkinli dikkatli olursa tekrar huzura erecegine isarettir.

rüyada cins-i münasebette bulunmak büyük bir rütbeye isaret eder. rüyada görülen cinsi münasebette meni görülse ve uyandiginda üzerine guslün farz oldugunu görse, bu rüya batil bir rüya oldugundan tabir edilmez. düsmani ile cinsi münasebette bulundugunu gören kimse, düsmanina galip gelir. dostlannin birisiyle cinsi münasebette bulundugunu gören kimse onlara iyilik eder. tanimadigi bir adamla cinsi münasebette bulundugunu gören kimse, malca israf eder. münasebette bulunmak borcu Ödemeye, üzüntü ve kederli kimsenin, üzüntü ve kederden kurtulmasina isarettir. rüyada cinsel iliski de bulunmak istedigi bir kadinin erkek oldugunu gören kimse, memur olmak istiyorsa, olamaz ve ümit ettigi sey de vücuda gelmez. rüyada kücük bir kizla cima ettigini gören kimse, bakire bir kizla evlenir. bazi tabirciler de demislerdir ki, rüyada bir cocukla cinsi münasebet yaptigini gören kimseye, bir musibet ve bela erisir. bir delikanli ile cinsi münasebette bulundugunu gören kimseye, nihayeti olmayan bir mesakkat isabet eder. bir kimse rüyada kadinla cinsi münasebette bulundugunu görse ve o kadin da Örtülü olsa, hayra isarettir. bir insanin rüyada tanimadigi bir kadinla cinsi münasebette bulunmasi, o kadinin görünüsünce o insana ariz olacak islere ve o nisbette isinin tamamlanmasina isarettir. eger o kimse zengin ise, cocuk icin birtakim seyler bagislamasina ve malik oldugu seyleri ona vasiyet edip ve buna dair de vasiyetname yazmasina isarettir. rüyada cinsi münasebette bulunmak, yolculuk, harp, yanma gitmek, sefere cikmak, savasmak ve insanin din ve dünyaca istedigi seyden muradina kavusmasina isarettir. rüyada hanimi ile cinsi münasebet yaptigini gören kimse, hanimindan umdugu seye veya hanimi kendisinden ümit ettigi seye isarettir. zina eden bir kadinla cinsi münasebette bulundugunu gören kimseye, haram bir mal isabet eder. cennet hurilerinin birisiyle cima ettigini gören kimse, o kadinin güzelligi nisbetinde dini emirleri yerine getirir. cennet hurilerinin birisiyle cima ettigini gören kimse, sevinc ve ferahlikla dini bahislerden hayirli bir sey duyar. bir kadin rüyada baska bir kadinla cinsi münasebette bulundugunu görse, o kadinin münasebette bulundugu kadinin sirrina muttali olmasina, fikir ve hareketlerinde bulundugu kadini tanimiyorsa, bos bir isle ugrasmasina isarettir. evli bir kadin, rüyada baska bir kadinla cinsi münasebette bulundugunu görse, kocasindan aynlacagina isarettir. bir kimse rüyada bir ölüyle münasebette bulundugunu veya ölünün kendisiyle cinsi münasebette bulundugunu görse, o kimsenin ölecegine isarettir. bir kimse rüyada cinsiyet organi ile kendi kendine cinsi münasebet yaptigini görse, o kimsenin himmet etmemesine ve iyilik etmesi lazim gelenler icin cimrilikte bulunmasina, malim israf ederek sarfetmesine ve esini bosamasina isarettir. eger bu rüyayi gören fakirse, onun siddetli bir hastaliga yakalanmasina, bazen de kendisine nikahi haram olan kadina yaklasmasina isarettir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.3m puan)
Cinsel ilişki  molla cami yorumu

Rüya gören erkekse amaçlarına kavuşup, işinde ilerleyeceğine; rüya gören kadınsa sıkıntılı bir dönem geçireceği, ancak temkinli dikkatli olursa tekrar huzura ereceğine işarettir.

İlişkiye girdiğiniz eşiniz veya sevgilinizse hayallerinizi gerçekleştireceğiniz, tanımadığınız birisiyse itibarınızın sarsılacağının işaretidir.

Rüya gören erkek, kendisini bir kadinla cinsel iliskide bulunurken görürse onun isteklerine kavusup, isinde ilerliyecegine isarettir. Kadin kendini bir erkekle iliskide görürse mutsuz bir dönem geçirecegi, ancak dikkatli olursa sonuçta tekrar huzura kavusacagina isarettir.

Rüyada eşinizle veya sevgilinizle cinsel ilişkide bulunduğunuzu gördüyseniz, bu, hayallerinizi gerçekleştireceğinizin işaretidir. Eğer tanımadığınız bir yabancıyla ilişkiye girdiyseniz, zarara uğrayacağınız ve itibarınızın zedeleneceği anlamına gelir.

Rüyada cinsel ilişkide bulunmak; büyük bir rütbeye yükselmeye ve sıkıntıdan kurtulmaya , düşmanla cinsel ilişkide bulunmak; cinsel ilişkide bulunulan düşmanın mağlup edileceğine, tanıdık biri ile cinsel ilişkide bulunmak, dostlara karşı iyi davranmaya, tanınmadık biri ile cinsel ilişkide bulunmak; üzüntüden kurtulmaya, bir hayvanla cinsel ilişkide bulunmak; arzu edinilenin daha üstünde bir yere gelmeye, cinsel ilişkide bulunmak istediği kadını erkek olarak görmek; arzu ve isteğe kavuşamamaya, kötü yoldaki bir kadınla cinsel ilişkide bulunmak; haram mala, arkadan cinsel ilişkide bulunmak; istenilen şeyin yerine gelmeyeceği gibi elindeki malında yok olacağına, rüyada küçük bir kız çocuğu ile cinsel ilişkide bulunmak; başınıza kötü bir şeyin geleceğine, güzel bir kadın ile cinsel ilişkide bulunmak; iyiye, bir ölü ile cinsel ilişkide bulunmak;ölüme ve ilişkiye girilen kimse ile aynı mezarlığa gömülmeye işarettir.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.3m puan)
seyyid süleyman .ks
Rüyada cima etmek büyük bir rütbeye delalet eder.
Rüyada görülen cimada meni görülse ve uyandığında üzerine guslün farz olduğunu görse, bu rüya batıl bir rüya olduğundan tabir edilmez. Çünkü bu hal ihtilam halidir.
Düşmanı ile cima ettiğini gören kimse, düşmanına galip gelir. Dostlarının birisiyle cima ettiğini gören kimse, onlara iyilik eder.
Bazı tabirciler bir kimse rüyada bir adamla cima ederse, o kimse o adamla habersiz olarak bir yerde toplanırlar. Tanımadığı bir adamla cima ettiğini gören kimse, malca israf eder. Cima, borcu ödemeye, üzüntü ve kederli kimsenin, üzüntü ve kederden kurtulmasına delalet eder.
Bir kuşla cima ettiğini gören kimse, düşmanına galip gelir. Eğer kuşu tanırsa, o kimse görmediği bir kimse ile muamelede bulunur. Rüyada hayvanla cima eden kimse, arzusunun fevkinde bir hayra nail olur.

Rüyada cima etmek istediği bir kadının erkek olduğunu gören kimse, memur olmak istiyorsa, olamaz ve ümit ettiği şey de vücuda gelmez. Rüyayı gören halktan birisi ise, dünyalığı güçleşir.
Çıplak bir kadınla cima ettiğini gören kimse, üzüntü keder ve sıkıntıdan kurtulur.
Yırtıcı bir hayvanla cima ettiğini gören kimse, ne şekilde olursa olsun düşmanına zafer bulur.
Rüyada dişi bir aslanla cima ettiğini gören kimse, büyük sıkıntılardan kurtularak zafere erişir ve işi yükselerek halk arasında heybetli ve kendisinden iyilik ümit edilen bir kimse olur.
+1 oy
Rüya Bilgesi (1.3m puan)
nablusi
Bir kimse rüyada tenasül uzvu ile kendi kendine cinsi münasebet yaptığını görse,

o kimsenin himmet etmemesine ve iyilik etmesi lazım gelenler için cimrilikte bulunmasına, malını israf ederek sarfetmesine ve eşini boşamasına yorumlanır. Eğer bu rüyayı gören fakirse, onun şiddetli bir hastalığa yakalanmasına, bazan da kendisine nikahı haram olan kimseye yaklaşmasına yorumlanır.

Rüyada bir çocukla cinsi münasebet yaptığını gören kimseye, bir musibet ve bela erişir. Bir delikanlı ile cinsi münasebette bulunduğunu gören kimseye, nihayeti olmayan bir meşakkat isabet eder.

Bir kimse rüyada kadınla cinsi münasebette bulunduğunu görse ve o kadın da akıllı ve sevimli ise, hayra yorumlanır. Eğer o kadın aptal, elbisesi de kirli olursa, kötülüğe yorumlanır.

Bu rüyaların kadınlar için de tabiri aynıdır.

Rüyada cima etmek büyük bir rütbeye yorumlanır.

Rüyada görülen cimada meni görülse ve uyandığında üzerine guslün farz olduğunu görse, bu rüya boş bir rüya olduğundan tabir edilmez. Çünkü bu hal boşalma halidir.

Düşmanı ile cima ettiğini gören kimse, düşmanına galip gelir. Dostlarının birisiyle cima ettiğini gören kimse, onlara iyilik eder.

Çıplak bir kadınla cima ettiğini gören kimse, üzüntü keder ve sıkıntıdan kurtulur.

Yırtıcı bir hayvanla cima ettiğini gören kimse, ne şekilde olursa olsun düşmanına zafer bulur.

Rüyada dişi bir aslanla cima ettiğini gören kimse, büyük sıkıntılardan kurtularak zafere erişir ve işi yükselerek halk arasında heybetli ve kendisinden iyilik ümit edilen bir kimse olur.

Rüyada bir hayvanın kendisini cima ettiğini gören kimseye, hayır isabet eder. Bir kimse rüyada aslan ve yırtıcı hayvanların, kendisini cima ettiğini görse, o kimse düşmanından hoşlanmadığı bir şey görür.

Zina eden bir kadınla cima ettiğini gören bir kimseye, haram bir mal isabet eder. Hanımıyla cima ettiğini gören kimse, sanatında kendisine hile eden birisine zafer bulur.

Cennet kadınlarının birisiyle cima ettiğini gören kimse, o kadının güzelliği nisbetinde dini emirlere kavuşur.

İlgili rüyalar

+3 oy
0 yorum 27 okuma
21 Mart 2019 Rüya kategorisinde misafir yazdı
+3 oy
1 yorum 25 okuma
26 Nisan 2019 Rüya kategorisinde misafir yazdı
+4 oy
1 yorum 21 okuma
10 Ekim 2018 Rüya kategorisinde Atlas yazdı
+2 oy
0 yorum 10 okuma
3 Ağustos 2018 Rüya kategorisinde Melek yazdı
+1 oy
0 yorum 25 okuma
13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Lusid Rüyacı (68.4k puan) yazdı
+5 oy
0 yorum 43 okuma
2 Mayıs 2017 Analiz kategorisinde Simge Rüya Kurucu (86.5k puan) yazdı
+5 oy
0 yorum 85 okuma
16 Haziran 2018 Rüya kategorisinde Selin yazdı
+4 oy
0 yorum 44 okuma
17 Eylül 2018 Rüya kategorisinde misafir yazdı
+4 oy
0 yorum 18 okuma
4 Temmuz 2018 Rüya kategorisinde X kişisi yazdı
+5 oy
0 yorum 72 okuma
13 Mart 2018 Rüya kategorisinde Yusuf yazdı
Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.

22k rüya

26.7k yorum

16.9k düş-ünce

3.1k üye

101 Aktif
4 Üye ve 97 misafir
Aktif olan üyeler
Bugün : 14650
Dün : 21542
Toplam : 13414172
En Aktif Üyeler
Bu hafta:
  1. mustafaharputi - 158 e
  2. Karga - 29 e
  3. Likya - 20 e
  4. Rüya Tabircisi - 14 e
  5. Cansuuüu - 12 e
  6. Ay Parçası - 11 e
  7. Mia - 10 e
Sayfamızı beğenip, takip ediniz.

Rüya tabiri sözlüğü
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler sadece size farklı bir bakış açısı sağlar.
...