Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
+2 oy
28 okuma
mustafaharputi önce Tabir kategorisinde Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada sadaka verdiğini görmek, iyi geleceğinin olacağına, yaptığı yatırımlarla kısa bir sürede durumun iyiye gideceğine, zengin olacağına ancak muhtaç kişilere el atmasına yorulmaktadır. Rüya sahibinin iyilik bulacağına, bol kazancı olacağına, helal lokmadan vaz geçmemesine delalet etmektedir.

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

22 Yorum

+2 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
 
En İyi Yorum
Rüyada sadaka vermek, zenginliğe işarettir. Sa­daka veren hasta ise şifa bulur, sıkıntıda ise feraha çıkar, hapiste ise serbest bırakılır, günahkar ise tövbe eder.Bir kimse, rüyasında sadaka verdiğini gör­se, korku ve endişeden emin olur, bela ve afetlerden, mu­sibetlerden kurtulmaya veya kurtulacağına işaret eder. Sadaka vermek ile ilgili rüyalar, hepsi hayırla yorumlanır.Cabirir Magribi'nin yorumu:Bir kimsenin rüyasında sada­ka verdiğini görmesi, iyiye ve hayırlara yorumlanır demiş­tir. Rüya sahibi hasta ise, şifa bulup sağlığına kavuşur. Eğer hapishanede tutuklu bulunuyorsa, kurtulup hürriye­tine kavuşur. Günahkar biri ise, günahından tövbe eder. Kafir görse, Müslüman olur. Bu rüya herkes için saadet ve baht açıklığına işarettir şeklinde yorumlamıştır.Kirmani'nin yorumu:Kişinin rüyada sadaka verdiğini gör­mesi, her türlü korkudan kurtuluşa, her türlü bela ve musibetlerden korunmaya işarettir şeklinde yorumlamıştır.Bir kimsenin rüyada sadaka verdiğini görmesi, âlim ise ilminin; vali ise mülk ve yüceliğinin; tüccar ise kâr ve kazancının artacağına; fakir ise zengin olacağına işârettir.Bazen rüyada sadaka vermek, korku ve endişeden emin olmaya, bela ve âfetten kurtulmaya işârettir.Rüyada sadaka vermek, eğer sanatçı iseniz halkın sevgisinin artacağına ve insanların sizden sanat öğreneceğine işâret eder.Rüyada sadaka verip bir fakiri sevindirdiğini gören kişi, hasta ise iyileşir. Sıkıntısı varsa kurtulur. Tutuklu ise kurtulur. Hapiste ise hürriyetine kavuşmaya yorulur. Eğer günahkâr ise Allah Teâlâ onu tövbe etmeye nail eder. Dinsiz ise İslamiyet'i kabul eder.Sadaka verdiğini görmek her durumda mutluluktur.Herkese sadaka dağıttığını gören kişinin malında ve parasında bereket olur.Rüyada verilen sadaka, belâların define, hastaların iyileşmesine, berekete ve nîmete işâret eder.Rüyasında ölmüş hayvan, şarap, ve çöp gibi sadaka olarak verilmeyecek şeyleri sadaka olarak verdiğini görmek ise, hem kendi hem de başkasının malında, kendilerine kötülük getirecek bir iş yapmaya işârettir.Rüyasında helal ve iyi şeyleri sadaka olarak verdiğini gören kişi, eğer hayvan ticareti yapıyorsa, o işinden bereket görür, eğer çiftçi ise ürününde bereket ve feyz bulur.Tanınmış zenginlerden birine sadaka verdiğini görmeniz, o zenginin fakir olarak sadakaya muhtaç olacağına işâret eder.Açıktan günâh işlemiş bir kadına sadaka vermek, tövbe etmesine; hırsıza sadaka ver- I mek ise hırsızlıktan vazgeçeceğine işârettir.Rüyada gizli sadaka veren, eğer âsi ise günâhları affedilir.Bazen rüyada sadaka vermek ilim adamlarına ve büyüklere yaklaşmaya da yorumlanır.Rüyada bir yoksula yemek yedirmek, korkudan kurtulmaya, sıkıntıdan ve kederden kurtulmaya; bir düşmanı doyurmak düşmanını kuvvetlendirmeye işârettir.Rüyada sadaka verdiğini görmeniz bazen teşbih çekmeye, kabir ziyaretine ve Kuran okumaya da yorumlanır.
+2 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada sadaka vermek; sadaka verdiğini gören, eğer âlim ise, ilminden kazanır, eğer bir devlet adamı ise şan ve şerefi artar, tüccar ise ticareti çoğalır, sanatçı ise halk ondan fayda görür. Fakir ise zengin olur.

Kirmani'ye göre; Rüyada sadaka verdiğini görmek, korku ve düşünceden kurtulmak, bela ve afetlerden emin olmak ile tabir olunur.

Cabir ül Magribi ye göre; rüyada sadaka verip bir fakiri sevindirdiğini gören, hasta ise iyileşir. Sıkıntısı varsa geçer. Tutuklu ise kurtulur. Eğer günahkâr ise Allah'u Teâlâ onu tövbe etmeye nail eder. Dinsiz ise İslamiyet'i kabul eder.

Rüyada sadaka vermek; zengin olmaya, hasta ise sağlığına kavuşacağına ve bütün sıkıntıları geride bırakacağına işarettir.

Sadaka verdiğini görmek her durumda mutluluk ve ikbale delalet eder. Herkese sadaka dağıttığını gören kimsenin malında bereket olur.

Abdülgani Nablusi ye göre; Rüyada sadaka vermek, belaların define, hastaların iyileşmesine, rızk ve berekete, nimete delalet eder.

Rüyasında ölmüş hayvan, şarap ve çöp gibi sadaka olarak verilmesi caiz olmayan şeylerden birini sadaka verdiğini görmek, kendi malında ve başkasının malında, kendilerine kötülük getirecek bir is yapmış olacağına işarettir. Çünkü fenalığa fenalık, günaha günah ile karşılık verilir.

Rüyasında helal ve iyi bir şeyi sadaka olarak verdiğini gören, eğer hayvan ticareti yapıyorsa, o isinde bereket görür, eğer çiftçi ise ürününde bereket ve feyiz bulur.

Rüyada sadaka vermek hayır ve berekettir. Tanınmış zenginlerden birine sadaka verdiğini görmek, o zenginin fakir olarak sadakaya muhtaç olacağına delalet eder. Fahişse bir kadına sadaka vermek tövbe etmesine; hırsıza sadaka vermek, hırsızlıktan vazgeçeceğine işarettir.

Ibn i Kesir e göre; rüyada sadaka vermek, malini çoğaltmak, düşmanı çıldırtmaktır. Çünkü sadaka ile şeytan kahredildiği gibi, sadaka vermek rüyası da hayır ve bereket ve mal çokluğuna delalet eder. Rüyada gizli sadaka veren, eğer asi ise, günahları bağışlanır.

Bazen sadaka vermek ilim adamlarına ve büyüklere yaklaşmaya da delalet eder. Rüyada kendisinden sadaka istenip verdiğini gören, Âlim ise halk ondan ilim öğrenir, devlet adamı ise sözü geçerli olur, tüccar ise halk ondan faydalanır.

Sanatçı ise birçok çırak yetiştirir. Rüyada bir yoksula yemek yedirmek korkudan emin olmaya, sıkıntıdan ve kederden kurtulmaya; bir dinsizi doyurmak düşmanını kuvveti indirdiğine işarettir.

Rüyada sadaka verdiğini görmek bazen tespih çekmeye, kabir ziyaretine ve Kur an okumaya delalet eder. Rüyada sadaka vermek, korku ve endişeden emin, bela ve afetten kurtulmaya işarettir.
+2 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada Sadaka Görmek

Rüyada sadaka vermek, sıkıntıdan kurtulmak ve iyilik olarak yorumlanır.

Rüyada sadaka vermek ne demek: Zengin olmaya, hasta ise sağlığına kavuşacağına ve bütün sıkıntıları geride bırakacağına işarettir.

Ayrıca bakılacak rüya tabirleri: Fıtır Sadakası, Sadaka Vermek
+2 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Diyanet: Âlim bir kimsenin rüyasında sadaka verdiğini görmesi; o âlimin ilminden kazanacağına, bir devlet adamının rüyasında sadaka verdiğini görmesi; o kimsenin şan ve şerefinin artacağına, bir tüccarın rüyasında sadaka verdiğini görmesi; o tüccarın ticaretinin çoğalacağına, bir sanatçının sadaka verdiğini görmesi; o kimsenin sanatından halkın yararlanacağına ve fakir bir kimsenin rüyasında sadaka verdiğini görmesi; o fakirin zengin olacağına yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda sadaka verdiğinizi görmeniz; sizin korku ve düşüncelerden kurtulacağınıza, belâ ve musibetlerden emin olacağınıza işaret eder. Câbirul-Mağribî'nin yorumuna göre: Hasta bir kimsenin rüyasında sadaka vererek bir fakiri sevindirdiğini görmesi; o kimsenin şifa bulup iyileşeceğine ve bir sıkıntısı varsa geçeceğine, eğer tutuklu ise tahliye edileceğine, eğer günahları varsa Allah'ın o kimsenin tövbesini kabul buyuracağına delalet eder. Rüyanızda herkese sadaka dağıttığınızı görmeniz; malınızda bereket hâsıl olacağına yorumlanır. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Rüyada sadaka verildiğinin görülmesi; hastaların iyileşeceğine, rızık ve bereketin artacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sadaka olarak verilmesi caiz olmayan bir şeyi sadaka verdiğini görmesi; o kimsenin kendi malında ve başkasının malında kendilerine kötülük getirecek bir iş yapmış olacağına işaret eder. Çünkü fenalığa fenalık ile kötülüğe kötülük ile karşılık verilir. Hayvan ticareti yapan bir kimsenin rüyasında helal ve iyi bir şeyi sadaka olarak verdiğini görmesi; o kimsenin işinde bereket göreceğine, eğer çiftçi ise aldığı üründe feyiz ve bereket bulacağına, kişinin rüyasında tanınmış zenginlerden birisine sadaka verdiğini görmesi; o zenginin fakirleşerek sadaka alacak duruma düşeceğine, kişinin rüyasında fahişe bir kadına sadaka verdiğini görmesi; o fahişenin tövbe edeceğine, kişinin rüyasında bir hırsıza sadaka verdiğini görmesi; o hırsızın hırsızlık yapmaktan vazgeçeceğine işaretle tabir olunur. İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Asi bir kimsenin rüyasında gizli olarak sadaka verdiğini görmesi; o kimsenin günahlarının affedileceğine, bir kimsenin rüyasında kendisinden sadaka istenildiğini ve onun da verdiğini görmesi; eğer âlim ise halkın o kimseden ilim öğreneceğine yorumlanır.
+2 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada sadaka vermek, gerçek hayattaki gibi çok hayırlıdır. Rüya sahibinin kendisi için isabet olacak yatırımlar yapmasına, zengin olmasına fakat geldiği yeri unutmamasına ve çevresinde bulunan yardıma muhtaç kişilere el atmasına delalet eder. Çok güzel bir rüyadır, rüya sahibinin iyilik yaptığı gibi iyilik bulmasına, sağlıklı ve afiyette olmasına, kazancından hayır görmesine, helal olandan vazgeçmemesine tabir edilir.
+2 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada Çocuğa Sadaka Vermek

Rüyada bir çocuğa sadaka verdiğini gören kişinin, geçmişinde içinde ukde kalmış bir isteğinin gerçek olacağına delalet eder. Rüya sahibinin, geçmişinde olmasını çok istediği ve o zamanlar büyük eksiklik hissettiği bir konudan yana şimdi yüzü gülecek demektir.
+2 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada Yaşlı Kadına Sadaka Vermek

İki türlü tabir edilir, bir kişinin haksız yere günahını alıp gerçek anlaşılınca da çok pişman olmasına ya da rüya sahibinin iyilik ettiği bir kişiden hayır duaları almasına yorulur.
+2 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada Sadaka Aldığını Görmek

Rüya sahibinin bir kişiden sadaka aldığını görmesi, bir kimse ya da bir iş hakkında yanılacağı anlamına gelir. Yani rüya sahibinin kötü sandığı bir kişinin iyi biri olduğunu ya da iyi sandığı birinin kötü olduğunu anlayacağına veya gözünde dağ gibi büyüttüğü bir işin çok kolay, çok basit sandığı bir işin de çok zor olduğunu fark edeceğine delalet eder.
+2 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada Sadaka Kutusu Görmek

Rüyasında sadaka kutusu gören kişi, yaptığı iyiliğin karşılığında kendisi de Allah tarafından mükâfatlandırılacak demektir. Kişinin başının çok sıkıştığı ve hiçbir çıkar yol bulamadığı anda Allah tarafından kendisine yardım eli uzatılacak demektir.
+2 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada Sadaka Görmek

Rüyasında sadaka gören kişi, mutluluğa kavuşacak, güzel günler yaşayacak, şansı dönecek ve kısa süre içinde rahata erecektir. Kişi, yaşadığı zor günleri artık gerisinde bırakacaktır.
+2 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada Sadaka Görmek
Rüyada sadaka görmek, uzun zamandır çok bunalmış olan rüya sahibinin nihayet rahat bir nefes alacağına ve biraz olsun işlerini yoluna sokacağına delalettir.Sadaka görmek aynı zamanda kişinin zor durumda iken alacağı çok büyük bir yardıma da işarettir. İslami olarak bir uyarı mahiyetindedir ve kişinin sahip oldukları için fitre ve zekat vermesi gerektiğinin altını çizer. Safahat düşkünü olunduğu için, başkalarının dertlerine çare olmak istemeyen bencil kişilerin başlarına gelecek kötü olaylardan sonra büyük bir ders alacaklarını ve yaşayacakları bu olumsuz olaylar neticesinde de yaşamlarının öncekine oranla çok daha farklı bir hale geleceğine alamet eder.
+1 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada Sakada Vermek

Rüya sahibinin toplum nazarında çok önemli ve saygın bir kişilik haline geleceği, itibarının artması sonucunda pek çok iş kapısının açılacağı, ilim irfan yolunda durmaksızın eğitim alınacağını ve isteklerin yerine geleceği anlamına gelir. Sadaka verdiğini gören kişinin hayatı kazalardan uzak olur ve kişi her türlü dertten, beladan uzak kalır. İslami olarak da kişinin çok sevilen bir kul olduğunu, doğru yoldan ayrılmadan, hak yemeden, helal yollardan kazanç elde ederek, hem kendisini, hem de ailesini koruduğuna, anne babasından da her zaman hayır duası aldığına yorulur.
+1 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada Sadaka Almak

Yaşanacak kötü olaylar neticesinde kişinin yaşamının hiç hesaplamadığı bir şekilde kötü gideceğine, olumsuz gelişmeler nedeniyle planların bozulacağını, işyerinde de sorunlarla karşılaşıp, maddi, manevi olarak zarar göreceği anlamlarına gelir.
+1 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada Sadaka Görmenin Psikolojik Yorumu

Aşırı gurur sahibi olunduğuna ve bu nedenle zor durumda bile kalınsa hiç kimseden yardım talep edilmediğini bildiren rüya, kişinin gerçek hayatında çok sayıda güçlükle boğuştuğunu fakat yine de kimseye bu durumdan bahsetmediğini, problemlerini tek başına çözerek ayakta kalmaya çalıştığını tabir eder. Sadaka görmek, gelecek kaygıları taşımak anlamına da gelir.
+1 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada sadaka görmek... Nablusi (rahmetullahi aleyh)'in tabiri: Rüyada tanıdığı zengin bir kimseye sadaka verdiğini görmesi o kimsenin fakirleşip sadakaya muhtaç kalmasına delalet eder. Sadaka belanın define, hastanın afiyet bulmasına, rızka ve hayra delalet eder. Sadaka doğruluğa delalettir. Sadaka olarak verilmesi caiz olmayan ölü havyan eti ya da şarap gibi şeylerle sadaka ver­diğini gören kişi, kendi malı ya da başkasının malı hususunda tedbiri elden bırakmasına delalettir.
+1 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada güzel bir sadaka verdiğini gören kişi, hayvan besleyen kişiler­den ise, o hayvanlarda bereket olur. Ziraatla uğraşan kişilerden ise, ekini gelişir ve bereketlenir. Zinekar bir kadına sadaka verdiğini görmek, o zinekar kadının tövbe etmesine delalet eder. Hırsıza sadaka verdiğini görmek o hırsızın hırsızlıktan el çekmesine delalet eder. Bazen sadaka haset-çinin zelil kılınmasına ve düşmanların sindirilmesine delalet eder. Gizli sadaka günahların bağışlanmasına ya da sultana ya da âlimlere yakın ol­maya delalet eder.
Kendisinden sadaka istediğinde verdiğini gören kişi, âlim ise insanlara ilim öğretir. Sultan ise toplulukları yönetmesine delalettir. Tüccar ise in­sanların onun ticareti ile faydalanmasına delalet eder. Sanatkâr ise çıra­ğına sanat öğretmesine delalet eder. Bir fakiri yedirdiğini gören kişi, kor­kuda ise, korkudan emin olur ve sıkıntılarından kurtulur. Kâfir olan kimseyi yedirdiğini görmek düşmanını kuvvetlendirmeye delalettir. Sadaka bazende teşbihe, kabir ziyaretine ve hayır işlerine delalet eder.
+1 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada sadaka verdiğini görmek, iyi geleceğinin olacağına, yaptığı yatırımlarla kısa bir sürede durumun iyiye gideceğine, zengin olacağına ancak muhtaç kişilere el atmasına yorulmaktadır. Rüya sahibinin iyilik bulacağına, bol kazancı olacağına, helal lokmadan vaz geçmemesine delalet etmektedir.
+1 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada Çocuğa Sadaka Vermek

Gerçek hayatta olduğu gibi rüyada da bir çocuğu sevindirmek, ona yardımcı olmak hayra yorulur. Rüyada çocuğa sadaka veren rüya sahibinin içinde ukde kalmış bir isteğinin tez zamanda gerçekleşeceğine, geçmişte olmasını istediği ve büyük eksiklik duyduğu bir konuda yüzünün güleceğine işaret eder. Yakın bir zamanda sizi sevindirecek güzel bir haber alacağınıza yorulur.
+1 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada sadaka verdiğini görmek, kişinin hayatında karşısına hayırlı fırsatlar çıkacağı demektir. Rüya sahibinin bol kazançlı işler yapacağına, ailesinin kendisi ile gurur duyacağına, hanesinin bolluk ve bereket içerisinde olacağı anlamına gelmektedir.
+1 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada Yaşlı Kadına Sadaka Vermek

Rüyada yaşlı kadına sadaka vermek iki şekilde yorumlanır. Rüya sahibi haksız yere birinin günahını almasına ya da yaşlı birinin hayır dualarının almasına yorulur.
+1 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada Sadaka Aldığını Görmek

Rüyada sadaka almanız girişeceğiniz bir işten dolayı yanılacağınız anlamına gelir. Diğer bir anlatımla bir kişinin iyi olduğunu düşündüğünüz kişinin kötü; hakkında kötü düşüncelerinizin olduğu kişinin iyi, kolay görünen işin zor, zor görünen işin kolay olduğuna alamet eder.
+1 oy
mustafaharputi önce Rüya Bilgesi (11.4m puan)  
Rüyada Sadaka Kutusu Görmek

Rüyada sadaka kutusu görmek, kişinin yapacağı iyilikleri Allah tarafından verileceğine yorulur. Rüyada görülen sadaka kutusunun kişinin başı sıkıştığı anda Allah tarafından yardım edileceğine işaret eder. Sadaka kutusu görüp para atan kişi Allah’ın sevgili kulu, yüreği temiz kişiye tabir eder.

İlgili rüyalar

+2 oy
1 yorum 56 okuma
Rüya Tabircisi 13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Bilgesi (239k puan)   yazdı
0 oy
1 yorum 21 okuma
Rüya Tabircisi 13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Bilgesi (239k puan)   yazdı
+4 oy
61 yorum 153 okuma
mustafaharputi 13 Kasım 2020 Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (11.4m puan)   yazdı
+6 oy
40 yorum 115 okuma
mustafaharputi 19 Ağustos 2020 Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (11.4m puan)   yazdı
+2 oy
30 yorum 150 okuma
mustafaharputi 1 Ağustos 2020 Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (11.4m puan)   yazdı
+4 oy
73 yorum 368 okuma
+6 oy
1 yorum 68 okuma
Rüya Tabircisi 13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Bilgesi (239k puan)   yazdı
+4 oy
2 yorum 79 okuma
Rüya Tabircisi 13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Bilgesi (239k puan)   yazdı
+5 oy
2 yorum 75 okuma
Rüya Tabircisi 13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Bilgesi (239k puan)   yazdı
+3 oy
1 yorum 48 okuma
Rüya Tabircisi 13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Bilgesi (239k puan)   yazdı
+5 oy
1 yorum 48 okuma
2 Haziran 2019 Rüya kategorisinde Onr   yazdı
+3 oy
40 yorum 196 okuma
mustafaharputi 17 Temmuz 2020 Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (11.4m puan)   yazdı
+2 oy
100 yorum 108 okuma
mustafaharputi 4 gün önce Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (11.4m puan)   yazdı


Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.
Rüya tabiri sözlüğü

Puan Tablosu

Rüya yazmak : -500
Yorum yazmak: +80
Düşünce yazmak: +16
Rüya oylamak: +2
Yorum oylamak: +4
Rüyanıza en iyi yorum seçmek: +80
Yorumunuzun en iyi seçilmesi: +300
Yorumunuzun her artı oyu: +10
Rüyanızın her artı oyu: +5
Rüyanızın her okunması: +1
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler size sadece farklı bir bakış açısı sağlar.
...