Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
Sitemizde puan sistemi değişecektir. Bu sebeple puanlarınızda düşüş veya artış yaşanabilir.
+11 oy
46 okuma
Simge Bilgi kategorisinde Rüya Bilgesi (113k puan)  
Her ne kadar rüyanın kesin bir bilgi olup olmadığı tartışılmış olsa da rüya, hadis kitaplarının hemen hemen hepsinde özel bölüm ayrılarak Kitâbü’r- Rü’yâ, Kitâbü Ta’bîri’r- Rü’yâ, Kitâbü’t- Ta’bîr başlıkları altında incelenmiştir. Onların bu bölümde topladıkları bilgiler bir kitap oluşturacak hacimdedir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kendisi de rüyaya önem vermiştir.
bir yorum ile ilgili: İslam Dininde Rüya

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

9 Yorum

+7 oy
Simge Rüya Bilgesi (113k puan)  
seçti
 
En İyi Yorum
Hadislerde rüya pek çok farklı şekillerde bildirilmektedir. Müslümanın rüyası, peygamberin rüyası, müslümanın iyi ve güzel rüya gördüğünde ne yapması gerektiği, Hz. Muhammed’i rüyada görmek ve rüyaların tabir edilmesi gibi pek çok farklı alanlarda rüyayla ilgili hadisler geçmektedir. Çalışmamızda bu konularla ilgili hadislere yer verilecektir.

Güzel veya Kötü Rüya Görülünce Yapılması Gerekenler: Ebû Katâde (r.a.)’dan rivayete göre, Hz. Muhammed (s.a.v.): “Güzel rüya Allah’tandır. Kötü rüya da şeytandandır. Dolayısıyla her kim, bir rüya görür de ondan hoşlanmaz ise sol tarafına tükürsün ve şeytandan Allah’a sığınsın (Eûzü billâhi mineşşeytanirracîm, desin), böylece kötü rüya kendisine zarar veremez. Bunu da kimseye anlatmasın. Eğer güzel bir rüya görürse sevinsin, ama bunu da ancak sevdiği kimseye anlatsın.” buyurmuştur. (Müslim, Rüya 3).
Yine başka bir hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Biriniz hoşlanmayacağı rüya görürse sol tarafına üç defa tükürsün, üç defa, Allah’a sığınsın, (Eûzü billâhi mineşşeytanirracîm, desin) ve üzerinde bulunduğu tarafından öbür yanına dönsün.” (Müslim, Rüya 2).
+7 oy
Simge Rüya Bilgesi (113k puan)  
Müslümanın Rüyası: Ebû Hureyre (r.a.)’dan rivayete göre, Hz. Muhammed (s.a.v.): “Zaman yaklaştığında müslümanın gördüğü rüya neredeyse yalan söylemez. Rüyası en doğru olanınız, en doğru sözlü olanınızdır. Müslümanın rüyası peygamberliğin (nübüvvetin) kırk beş bölümünden bir bölümdür. Rüya üç kısımdır: Allah’tan gelen müjdeler olan salih rüya, şeytandan gelen üzüntü, bir kimsenin kendi kendine konuştuğu rüya. Biriniz beğenmediği bir rüya görürse kalkıp namaz kılsın ve onu halka anlatmasın.” buyurmuştur. (Müslim, Rüya 6).


Yine Hz. Muhammed (s.a.v.): “Mümin bir kimsenin gördüğü rüya peygamberlikten altmışta bir parçadır.” buyurmuştur. (Müslim, Rüya 7). Peygamberlik ilahi kaynaktan bilgi ve haber almaktır. Hz. Peygamberin vefatı ile bu kapı kapanmıştır. Sadece bunun bir bölümü salih rüya şeklinde devam etmektedir.  
Hz. Peygamber bir hadisinde; “Ey insanlar! Şu biline ki, peygamberlik müjdelerinden geriye, müslümanın gördüğü veya müslümana gösterilen Salih (doğru) rüyadan başka bir şey kalmamıştır.” (Müslim, Salat 207) buyurarak peygamberlerin Allah’tan aldığı birçok mesajın rüya aracılığı ile olduğunu açıklamıştır.
Yine başka bir hadiste, “Salih rüyanın nübüvvetin yani peygamberliğin yetmiş bölümünden bir bölüm” (Müslim, Rüya 9) olduğu bildirilmektedir. Güzel rüyanın peygamberliğin kırk altı bölümünden bir bölüm olarak ifade edilmesi ilahi kaynaktan haber almak demek olan bir bölümüne benzemesinden dolayıdır. Çünkü güzel rüya Allah’tandır. Vahiy peygamberlere rüyada da gelebilirdi, nitekim Hz. İbrahim (a.s.) gördüğü rüyaya dayanarak oğlunu kurban etmeye karar vermiştir. Hz. Ayşe’nin belirttiğine göre Hz. Peygamber’e vahyin başlangıcı uykuda doğru rüya şeklinde olmuştur. Bu anlamda peygamberlerin rüyası kesin bilgi ifade eder. Peygamberlerin dışında kimselerin gördüğü rüyalar ise, gören kimsenin durumuna göre birer vehim veya karışık duygulardan hakikate kadar çeşitli mertebededir. Nitekim bir hadisinde Hz. Muhammed “Rüyası en doğru olanınız, en doğru sözlü olanınızdır.” (Müslim, Rüya 6) buyurarak rüyada görülenlerin kalp temizliği ile doğru orantılı olarak gerçeğe dönüştüğünü açıklamıştır.
+7 oy
Simge Rüya Bilgesi (113k puan)  
Rüya Tabirleri Konusu: “Müslümanlara göre Allah, insanlara ahlaki gidişatlarıyla ilgili birçok uyarıyı rüya ile yapmaktadır. Bu tip ilahi kaynaklı rüyalar doğru yorumlandığı taktirde bir tür subjektif bilgi kaynağıdırlar. Ancak bu bilgi, hukuki bir kaynak ve delil değildir. Yalnız gören kişi ile alakalıdır. O kişi de bu rüyasını hayra yorar ve bu rüya yalnız kendisini bağlar.” (Güven ve Belbağı, 2006: 25).


Allah yoluna yönelenlerin müjdeleyici rüyadan büyük nasipleri vardır. İmam Malik, Buhari ve Ebu Davud’un rivayet ettikleri bir hadiste şöyle buyrulmaktadır: “Benden sonra nübüvvetten sadece müjdeleyiciler (mübeşşirat) kalacaktır. Ashab: Mübeşşirat nedir ey Allah’ın Resulü? diye sorunca, salih rüyadır cevabını vermiştir.” (Buhari, Ta’bir 2103; Müslim, Rüya 6).


“Tabirin nasıl yapılacağına dair alimler birtakım ölçüler koymuşlardır. Buna rağmen çoğu zaman bu ölçüler, rüyanın anlaşılması için yeterli olmayabilir. Çünkü rüya tabiri ilmi; kesbî (çalışmakla elde edilebilecek) bir ilim değil, vehbî (Allah tarafından ihsan edilen) bir ilimdir ki bunun en aşağı derecesi firaset (ileri görüşlülük) ve ilham,  zirvesi ise vahiydir. Zaten peygamberlerin dışındakilerin tabirleri ilm-i yakîn (kesin bir bilgi) ifade etmez. Ancak, görüşün ve görenin hususiyetine göre zayıf bir duygudan, kesin bir bilgiye kadar çeşitli derecelerde bir görüş oluşturur. Rüyanın asıl tabiri meydana gelen olaylarla açıklık kazanır. Bazı rüyalar aynen görüldüğü gibi çıkar. Bazılarının tabiri de rüya ile beraber görülür. Bazı rüyalar da gören kimsenin vicdanında tabir olunamamakla beraber onun sadık bir rüya olduğuna dair mücmel; fakat kesin bir kanaat hasıl olur.” (Yazır, t.s.: 4/ 2865).
+7 oy
Simge Rüya Bilgesi (113k puan)  
Rüya tabir etmek Allah vergisidir. Herkes rüya tabir edemez. Akıl ve mantık bu iş için yeterli değildir. Rüya merhametli ve öğüt verebilecek durumda olanlara anlatılmalıdır. Rüya gören adam; rüyasını düşmanına, cahil kimselere, haset, tamah, kibir ve kendini beğenme gibi kötü ahlak sahiplerine anlatmamalıdır. (Güven ve Belbağı, 2006: 66- 68).

“İmam Malik’e “Herkes rüya tabir edebilir mi?” diye sorulmuş. O da “Nübüvvetle oynanır mı?” demiştir. Yine İmam Malik, “Rüyayı iyi tabir edenler yorumlasınlar. Eğer rüyayı gören, iyi görürse söylesin; iyi görmezse iyi söylesin veya sussun.” demiştir. “İyi görmese de onu iyi olarak mı tabir etsin?” sorusuna, “Hayır” demiş; sonra da “Rüya nübüvvetin bir parçasıdır. Nübüvvetle oynanmaz.” diye cevap vermiştir. (Yazır, t.s.: IV/ 2863- 2869).

“Rüyanın doğrusunu veya yalanını diğerinden ayırmak lazımdır. Eğer rüya safra veya kan galebesi gibi hastalıklardan kaynaklanmışsa ve beyan edildiği gibi endişe ile yatsa, kalksa veya ziyade yorgun yahut hasta olarak görülürse, bu gibi rüyaların aslı yoktur. Senenin evvellerinde görülen rüya ahirinde görüleninden daha hayırlı ve doğru çıkar. Evvel baharda görülen rüyaların hükmü tez meydana gelir. Sene ahirindeki de tez çıkar. Bütün bunlar tecrübe edilmiştir.” (Güven ve Belbağı, 2006: 66).
+7 oy
Simge Rüya Bilgesi (113k puan)  
“Rüya tabir edende bulunması gereken özellikler ilmi vasıflar ve şahsi vasıflar olmak üzere iki ana grup altında toplanmaktadır. Bu özellikler şunlardır: (Güven ve Belbağı, 2006: 72- 76).
& İlmi vasıflar;
- Kitabullah’ın mesellerini, manalarını, açık olan ayetlerini bilmelidir. Kur’an-ı Kerim’de bulunan meseller rüya tabirine ışık tutabilir. Örneğin yumurta, kadınla tabir edilir. Saffat Suresi 49. ayette, “Sanki onlar (örtülüp saklanmış) toz toprak görmemiş (latif bir rengi olan) yumurta gibidirler.” buyrulmaktadır. Bakara Suresi
74. ayette; taş, kalp katılığıyla eş tutulmuştur ve şu şekilde buyrulmuştur: “Sonra bunun ardından kalpleriniz katılaştı; artık onlar taş gibi veya daha katıdırlar…” Yine Kur’an-ı Kerim’e bakıldığında gıybetin ölmüş kimsenin etini yemekle aynı olduğu Hucurat Suresi 12. ayette belirtilmiştir. İp, dinle eşleştirilmiştir ve Al-i İmran Suresi,
103. ayette “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve parçalanmayın…” buyrulmuştur.
- Hz. Peygamber’in hadislerini iyi bilmesi gerekir. Örneğin karga fasık adamla bir tutulur. Hz. Peygamber kargayı fasık olarak nitelendirmiştir. (İbni Mâce, Sayd 3249). Hz. Peygamber kaburga kemiğini kadın olarak isimlendirmiştir ve “Kadınlar eğri olan kaburga kemiğinden yaratıldı” buyurmuştur. (Buhari, Nikah 1816).
-Rüya gören hangi dili konuşuyorsa o dilin özelliklerini bilmelidir.
-Rüyayı görenin ismi de tabiri etkileyebilir.  
-Lafızların iştikakını bilmelidir. Örneğin, küfrün manası örtmek, mağfiretin manası gizlemek, fıskın manası Allah’a itaatten çıkıştır.
-Darb-ı Meselleri (Emsali ve deyimleri) bilmelidir. Örneğin, “eli uzun” meseli, Araplar tarafından cömertler ve iyilik yapmayı sevenler için kullanılır.
-İnsanlar arasındaki geçerli atasözlerini bilmelidir.
-Şiiri bilmelidir çünkü şiirlerde birçok meseller kullanılır.
+7 oy
Simge Rüya Bilgesi (113k puan)  
Şahsi Vasıflar;
•     Alim olmalıdır.
•     Zeki olmalıdır.
•     Müttakî (Allah’tan hakkıyla korkan) olmalıdır.
•     Her türlü çirkinlikten temizlenmiş olmalıdır.

- Yemesini içmesini düzeltmeli, davranışlarında ihlaslı olmalıdır. Böyle olunca tabir hususunda insanlar arasında iyi bir intiba bırakmış olur.
-İnsanların ayıplarını gizlemelidir.
“Rüya tabir etmede rüya gören şahsın da uyması gereken ölçüler vardır. İyi bir rüya gören veya iyi ya da kötü olduğunu bilmediği bir rüyayı gören kimse, dilerse onu anlatabilir. Fakat rüyanın ancak iyi niyetli, bilgili, rüya gören için muhabbet yönü ağır ve dirayetli şahıslara anlatılabileceği unutulmamalıdır.” (Köksal, 2008: 42). Şu hadisler bunu gösterir:
“Rüya ancak alim veya öğüt veren birisine anlatılır.” (Tirmizi, Rüya 2278).  
“Rüya, ancak akıllı ve seven kişilere anlatılmalıdır.” (Tirmizi, Rüya 2280).  
Hz. Yusuf henüz on iki yaşındayken rüya gördüğünde, babası Hz. Yakub’un
“Oğulcuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma” (Yusuf 12/ 4, 5) tavsiyesi de bundandır.
+7 oy
Simge Rüya Bilgesi (113k puan)  
Rüya Çeşitleri: Temel hadis kaynaklarına bakıldığı zaman üç tür rüyadan bahsedilir. Bu taksim şu hadise dayanır: Rüyanın kısımlarını belirten ve Ebu Hureyre’den rivayet edilen hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Kıyamet yaklaşınca müslümanın rüyası hemen hemen yanlış çıkmayacaktır. Sizin en doğru rüya göreniniz, en doğru söyleyeninizdir. Hem müslümanın rüyası peygamberliğin kırk beş cüzünden bir cüzdür. Rüya üç kısımdır: Biri salih rüya olup Allah’tan müjdedir, diğeri şeytanın verdiği üzüntüdendir. Üçüncüsü kişinin kendi kendine konuştuğu şeylerdendir. Biriniz hoşlanmadığı bir şey görürse hemen kalkıp namaz kılsın, onu kimseye söylemesin.” (Müslim, Rüya 6).
Şimdi bu hadise göre olan rüya türlerini açıklayalım: (Köksal, 2008: 37, 38).
-Şeytan tarafından gösterilen rüyalar: Bir hadiste, şeytanın uykuda insanla oynadığı bildirilir. Dolayısıyla bu tür rüyalar, böyle bir irtibat neticesinde, bir kişiyi mahzun etmek için şeytan tarafından gösterilir. Bundan dolayı onun şeytana nispeti münasiptir. Şu rivayet bu gerçeği gösterir: Bir gün bir şahıs, Hz. Peygamber’e geldi ve bir rüya gördüğünü söyledi bu rüyaya göre onun başı kopmuş ve kendisi de arkası sıra gitmişti. Anlatılanı dinleyen peygamber “Şeytanın seninle uykuda iken oynadığını anlatma” buyurdu. (Müslim, Rüya 14). Dolayısıyla ihtilam rüyaları ile bir müslümanı korkutmak için şeytanın sebep olduğu rüyalar bu kapsamdadır. Bunlara hulüm, edğâsu ahlâm, rüyay-ı kazibe gibi isimler de verilir. Bu sebeple onlar başkasına anlatılmaz ve yorumlanamaz. Yorumlansa da bir sonuç oluşturmazlar. Şu hadis bunu belirtir: “Rüya Allah’tan, hulm (düş) ise şeytandandır.” (Buhari, Bedil Halk 1358).
-Meşgul olunan konuda görülen rüyalar: Bunlara şuur altı rüyalar denilebilir. Bu rüyalar daha çok kuruntu ve mizaç bozukluğundan kaynaklanır. Dolayısıyla bazı şahısların şuuraltıları rüyalarına akseder. Düşüncelerin etkisi rüya olarak görülür. Bunlar da birinci grup gibi hulüm, edğâsu ahlâm, rüyay-ı kazibe gibi isimler alırlar. Rüyada aç olduğu için yiyecek görmek, susuz olduğu için su görmek bu tür rüyalara örnektir.
-Rahmani rüyalar: Allah’ın mesaj içerikli olarak kullarına gösterdiği rüyalardır. Bunlar gayba ait bilgiler içerebilirler. Üstelik beşâret ve inzar manası taşıdıklarından, gören şahıs tarafından net hatırlanırlar. Ezanın ilk ortaya çıkışı sadık bir rüya şeklinde olmuştur. Rivayete göre hem Abdullah b. Zeyd hem de Hz. Ömer aynı rüyayı görmüştür. Her ikisine de rüyalarında iki melek gelmiş, birisi ezan ve kamet okumuş, diğeri de namaz kıldırıp göğe yükselmiştir. Hz. Peygamber de bu rüyaları dinledikten sonra, ezan okuyup kamet yapanın Cibril, imam olanın da Mikail olduğunu söylemiştir. (İbn Mace, Ezan 1).
+7 oy
Simge Rüya Bilgesi (113k puan)  
İmam Abdulganî en-Nablûsî de bu hadise uyarak rüyayı üç kısma ayırmıştır: “Birincisi Allah tarafından müjde olarak gösterilen rüyadır ki hadiste belirtilen salih rüya budur. İkincisi şeytan tarafından vaki olan rüyadır. Üçüncüsü ise, kişinin bizzat kendisinin meydana getirdiği rüyadır. Bunun dışında İslam alimleri rüyayı, batıl ve sahih şeklinde de ikiye ayırmışlardır. Ayrıca sahih ve batıl rüyaları da kendi içlerinde çeşitli türlere ayırmışlardır. Batıl rüyalar yedi kısma ayrılır. Bunlar:


-Üzüntü ve istek gibi şeylerin tesiri ile kişinin kendisinin meydana getirdiği karmaşık rüyalar.
-İhtilam olma rüyası.
-Şeytan tarafından sakındırmak ve korkutmak için gösterilen rüya.
-Cin ve ins sihirbazlarının gösterdiği şeyler.
-Şeytanın gösterdiği batıl rüya.
- Bünyenin anormal zamanlarda tabiatının gösterdiği rüya.
-Daha önce yaşanmış acıların gösterdiği rüya.” “Sahih rüyalar ise şu kısımlara ayrılmıştır:
-Apaçık sadık rüyalardır. Bu rüya nübüvvetten bir cüzdür. Peygamberlerin gördükleri rüya bu türdendir.
-Allah tarafından rüyayı gören kişiyi müjdeleyici veya uyarıcı rüyalardır.
-Hayızlı kadın veya cünüb olan kimsenin rüyası ya da çocuğun rüyası sahih olabilir.”
“Hz. Muhammed’in hemen her gün ashabına rüya gören olup olmadığını sorduğu düşünülecek olursa rüyaya verdiği önem anlaşılmış olacaktır. Rüya bu denli öneme sahip ise rüya çeşitlerini birbirinden ayırmanın gerekli oluşunda da şüphe yoktur. Rüya tabirini bilmeyen ve onun çeşitlerini birbirinden ayırt edemeyen kimsenin rüya tabir etmeye çalışması büyük bir hatadır. Çünkü rüyanın büyük bir kısmı işaretler arkasına gizlenerek görülmektedir. Bazen rüyanın dış görünüşü korkutucu olduğu halde tevili müjdeleyici olabilir. Hatalı tevil en büyük tehlikedir. Bütün bunlar rüya tabirini bilmeyi ve yorumlamada dikkatle hareket etmeyi gerektirir. Çünkü birçok durumlarda rüya tabiri, meselenin birçok konularla alakalı olması açısından bir bakıma fetva vermeye benzer. Her rüyanın birtakım anahtarları vardır. O anahtar bazen bir isimde, bazen de gizli bir işarette bulunabilir. Enbiya hakkında rüyanın bir vahiy olması genel kuraldır. Bu nedenle rüya üzerine hükümler bina etmektedirler. Örneğin Hz. İbrahim (a.s.) gördüğü rüya üzerine oğlunu kurban etmeye karar vermiştir. Fakat bu peygamberler dışındaki kimse için vahiy değildir. Peygamberlerin dışındaki insanların gördükleri rüyalar nefsani, şeytani ya da rabbani rüyalar kısmına girmektedir.”
+7 oy
Simge Rüya Bilgesi (113k puan)  
“Sahih rüyalar şu kısımlara ayrılır: (İbn Kayyim el- Cevziyye, 2007: 44).
- Allah’ın kulun kalbine attığı ilhamdır. Böylece kul, rüyasında Allah’la konuşur.
- Rüya ile görevli meleğin temsil ettiği rüya.
-Uyuyan kişinin ruhunun, dostlarından; akrabasından ve ailesinden ölen kişilerin ruhlarıyla buluşması.
-Ruhun Allah’a yaklaşması ve O’na muhatap olması.
- Ruhun cennete girmesi ve orada görülmesi.”
“Hadisler dışında başka İslami kaynaklara bakılacak olunursa rüya çeşitleriyle ilgili farklı türlerden bahsedilmektedir. Temel olarak rüyalar iki kısma ayrılır. Birincisi sadık rüyalardır. Sadık rüyalar; peygamberlerin ve onlara uyan salih müminlerin gördükleri rüyalardır. Kur’an’da ayetlerle bildirilen rüyalar bu türe girmektedir. İkincisi ise, Kur’an-ı Kerim’de “edğas-u ahlâm” (karmakarışık düşler) diye bildirilen rüyalardır. Şeytanın uyuyan kimseyle oynamasından, kişinin arzu ettiği veya etmediği bir şeyi çok konuşmasından veya arzulamasından kaynaklanan rüyalardır.” (Güven ve Belbağı, 2006: 27).
Hz. Peygamberin Hz. Ayşe ile evlenmesi de ilahi hüküm doğrultusunda olmuştur. Bu ilahi hüküm Hz. Muhammed’e rüyasında bildirilmiştir. Bununla ilgili hadiste şöyle geçer; “Sen bana rüyamda iki defa gösterildin seni ipek kumaş içerisinde görüyordum ve ‘Bu senin hanımındır, yüzünü aç!’ deniliyordu. Açıp baksam ki o sensin, bunun üzerine ‘Bu takdir Allah katından ise Allah hükmünü yürürlüğe kor.’ dedim.” (Buhari, Kitabü’l Menâkıb 1554).

İlgili rüyalar

+12 oy
5 yorum 45 okuma
Simge 4 Ağustos 2020 Bilgi kategorisinde Simge Rüya Bilgesi (113k puan)   yazdı
+18 oy
14 yorum 93 okuma
Simge 4 Ağustos 2020 Bilgi kategorisinde Simge Rüya Bilgesi (113k puan)   yazdı
+11 oy
12 yorum 83 okuma
+10 oy
8 yorum 52 okuma
Simge 29 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Rüya Bilgesi (113k puan)   yazdı
+11 oy
7 yorum 49 okuma
Simge 24 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Rüya Bilgesi (113k puan)   yazdı
+7 oy
5 yorum 52 okuma
Simge 29 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Rüya Bilgesi (113k puan)   yazdı
+11 oy
9 yorum 182 okuma
sonsuz 26 Mayıs 2017 Bilgi kategorisinde sonsuz Rüya Kurucu (93.4k puan)   yazdı
+2 oy
1 yorum 39 okuma
9 Ağustos 2018 Rüya kategorisinde misafir   16 66 241 yazdı
+4 oy
2 yorum 56 okuma
mustafaharputi 3 Eylül 2019 Analiz kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (14.4m puan)   yazdı
+13 oy
9 yorum 115 okuma
mustafaharputi 26 Ağustos 2019 Analiz kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (14.4m puan)   yazdı
+9 oy
25 yorum 135 okuma
mustafaharputi 14 Temmuz 2020 Paranormal kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (14.4m puan)   yazdı
+3 oy
1 yorum 52 okuma
Ehlibeyt 29 Mart 2020 Tabir kategorisinde Ehlibeyt Karabasan (800 puan)   yazdı
+8 oy
1 yorum 49 okuma
iroke 29 Aralık 2019 Tabir kategorisinde iroke Karabasan (800 puan)   yazdı


Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.
Rüya tabiri sözlüğü

Puan Tablosu

Rüya yazmak : -1000
Yorum yazmak: +120
Düşünce yazmak: +12
Rüya oylamak: +2
Yorum oylamak: +4
Rüyanıza en iyi yorum seçmek: +150
Yorumunuzun en iyi seçilmesi: +350
Yorumunuzun her artı oyu: +10
Rüyanızın her artı oyu: +5
Rüyanızın her okunması: +1
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler size sadece farklı bir bakış açısı sağlar.
...