Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
+13 oy
55 okuma
Simge Bilgi kategorisinde Rüya Bilgesi (121k puan)  
Rüyaların gizli psikolojik anlamlar içerdiği görüşü Freud tarafından 20. yüzyılda geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Freud, hastalarının bilinçaltı çatışmalarını ve arzularını anlamak için onların rüyalarını yorumlamıştır. Günümüzde pek çok terapist rüya yaklaşımını terapi aracı olarak kullanmaktadır. Freud rüyalardaki simgelerde önemli bilinçdışı malzemenin yattığını belirtmektedir. Freud’a göre bilinçaltı dürtüleri sonsuza dek bastırılamaz ve bu nedenle rüyalar bu dürtüleri simgesel olarak dışa vururlar.
bir yorum ile ilgili: Batı düşüncesinde rüya

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

8 Yorum

+10 oy
Simge Rüya Bilgesi (121k puan)  
seçti
 
En İyi Yorum
“Freud’un Fliess’e yazdığı 4 Mart 1895 tarihli mektubunda, bir tıp talebesinin analizini yaptığı rüyasını “uygunluk rüyası” (dream of convenience), rüyaların “arzu yerine getirici” niteliği olarak yorumlanması, onun rüya yorumunun ilk verileridir. Freud’un 24 Temmuz 1895’de kendinin gördüğü “Irma’s Injection” (Irma’nın Enjeksiyonu) rüyası ve onu yorumlaması, rüya analizinin ilk formal deklarasyonudur.”

“Düş aklın kendisine saldıran uyaranlara uyku durumunda tepki veriş biçimidir.”
+10 oy
Simge Rüya Bilgesi (121k puan)  
“Freud’un görüşüne göre, gün boyunca engellenen yasak arzular rüya esnasında açığa çıkarlar ve bilince sızmak için yol ararlar. Nitekim arzuların yasakçı tabiatı egoda uyandırdığı rahatsızlıktan kaynaklanır, dolayısıyla kişinin uykusunu bölebilir. Freud’a göre, rüyalar sayesinde bunun önü alınabilmektedir, kabul görmeyen arzular kabul gören bir dizi imgeye dönüşerek egoyu korurlar böylece kişinin uykudan uyanmasına mani olurlar. Freud The Interpretation of Dreams’de bundan şöyle bahseder: “Tüm rüyalar esasen faydalıdır. Onlar kişiyi uyandırmak yerine uykuyu uzatma işlevi görürler. Düşler uykuyu ihlal etmeyip onun bekçiliğini yaparlar.” Bu koruma işlevini yerine getiren sansür ya da süperegodur ki, bunlar yasaklanmış arzuyu (Freud’un deyimiyle rüyanın gizil içeriğini) farklı bir görüntüye sokarak, onun benliğini rahatsız etmeyecek ve kişinin uykusunu bölmeyecek bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar. Sansür bu gizli içeriği saklamak için bir dizi yöntem kullanır, sözgelimi yer değiştirme, kısaltma, simgeleştirme ve resmetme vb. Sansür ancak serbest çağrışım metodu ile açıklanabilir. Rüya yorumlaması, bilinçdışı zihinsel etkinlikler hakkında bilgilenmenin en mükemmel yoludur.”
Simge 24 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Rüya Bilgesi (121k puan)   yazdı Freud’a Göre Rüyanın Oluşumu
+10 oy
Simge Rüya Bilgesi (121k puan)  
“Bir rüya gerek bütünü gerekse teferruatı itibariyle göründüğü gibi bir kaostan ibaret olamaz. Psişik bir sebep- sonuç bağlantısı vardır; fizik ilimlerde olduğu gibi burada da bir determinizm söz konusudur. Rüyayı gören, uyanıkken makul olacağını kabul edemediği şeyleri sanki reel şeylermiş gibi işlemektedir. Motivlerin uyuşmamasından doğan çatışmalar ne kadar reel ise baskı altında bulunan bir motivin rüyada ortaya çıkış tarzı da o derece reeldir. Rüyalar huzursuzlukların ve komplekslerin tohumlandığı çocukluk yıllarına götürür. Bu genel teori içinde üç ana hipotez vardır. Birincisi her şeyden önce rüyalar manalıdır; rüya imajların, fikirlerin manasız olarak gelişigüzel, karmakarışık, bir şekilde ortaya çıkması değildir. İkinci hipoteze göre her rüya daima belirli bir anlamda arzu tatminidir yani her rüyanın bir gayesi vardır. Üçüncü hipotez ise bu arzular çok defa rüyayı görenin, sosyalleşmiş zihni tarafından kabul edilemeyecek şeyler olduklarından şuurlu olmaktan alıkonularak bastırılırlar ve bu sebepten rüyada bile gizlenerek, kılık değiştirerek ortaya çıkarlar. Bir sansür veya süperego bunları kontrol eder ve ancak tanınmayacak derecede kılık değiştirdikleri taktirde rüyada görünmelerine izin verir.”
+10 oy
Simge Rüya Bilgesi (121k puan)  
“Freud bilinçdışı süreçlerin nevrotik bozukluklarda, rüyalarda, hatalı ifade şekillerinde ve özellikle psikopatolojik rahatsızlıklarda kendini dışa vurduğunu söylemektedir. İşte bilinç dışı süreçlerin dışa vurumunu anlamak için Freud hastalarının rüyaları üzerinde fazlaca durmuştur.” (Holm, 2004: 121). Freud’a göre rüya; ruhbilimsel bir teknikle düşlere yaklaşıldığında, her düşün bir anlamı vardır ve uyanıklık yaşamın zihinsel etkinlikleri arasında kayda değer bir yere yerleştirilebilecek ruhbilimsel bir yapıdır.
+10 oy
Simge Rüya Bilgesi (121k puan)  
“Düş yorumunun önemi küçümsenemez. Bu yorum kişiye içinde var olan ancak uyanık durumdayken farkına varamadığı duygu ve düşünceleri hakkında bilgi verir. Rüya yorumu,  ruh dünyansının bilinmeyen yönlerinin tanınmasında bir Kral Yolu (Via regia)’dur. Ayrıca rüya yaratıcı bir eylemdir. Ortalama insanlar bile uyanıkken hiç fark edemedikleri yaratıcı yönlerini rüyalarda görür ve tanırlar. Ayrıca Freud rüyada sansür olgusu düşüncesinin temelini atmıştır. Ona göre rüyalar, cinsel arzuların üstü örtülü bir biçimde giderilmesine yararlar. Rüyalar bir isteğin tatmini olarak anlamlandırılır.”
+10 oy
Simge Rüya Bilgesi (121k puan)  
“Düş işlemi süreci, önceden bilinen hiçbir şeye benzemeyen tümüyle yeni ve yabancı bir şeydir. Kişiye bilinçdışı sistemde yer alan süreçlere ilk göz atışını sağlamış ve bilinçli düşüncesiyle bildiklerinden oldukça farklı olduklarını ve bilinçli düşünceye göre yanlış ve mantıksız görünmeye zorunlu olduklarını göstermiştir. Bu buluşun önemi, nevrotik belirtilerin oluşumunda, gizli düş, düşüncelerini görünür düşe dönüştürmüş olanlar gibi aynı mekanizmaların işlediğini keşfetmesiyle arttı.”

Normal ruhsal olayların başka hiçbirinde zihnin bilinçdışı süreçleri bu kadar açık belirtilmez. Freud’a göre düşler, zihnin bilinç dışına ulaşan yoludur. Düşlerin psikanalitik açıklaması şu şekilde yapılabilir; uykudaki öznel yaşantı ve uyandıktan sonra düş denilen şey, uyku sırasında bilinçdışı zihinsel işleyişin sonucudur. Bazen bu etkinlik, niteliği ya da yoğunluğu ile uykuyu tehdit edebilir. Uyku sırasında uyuyanın anımsadığı ya da anımsayamadığı bilinçli yaşantıya “görülen düş”, içindeki çeşitli unsurlara da “görülen düş içeriği” denir. Uyuyanı uyandırılmayla tehdit eden bilinçdışı düşünce ve isteklere, “gizli düş içeriği”, gizli düşün, görülen düş haline geçmesini sağlayan zihinsel işlemlere de “düş işlemi” denilmektedir. Düş sözcüğü, psikanalitik terminolojide yalnızca gizli düş içeriği, düş işlemi ve görülen düşün birer parçasını oluşturduğu bütün bir olayı göstermek için kullanılmalıdır. Uygulamada ise, psikanalitik yazılarda “düş”, genellikle görülen düşü kastetmek için kullanılır.
+10 oy
Simge Rüya Bilgesi (121k puan)  
Freud’a göre rüya görmek, “bir düşünme yoludur”. Böylece Freud iki tarz bir düşünme nizamı üzerinde duruyor. Masallar, hikaye haline getirilmiş birer halk rüyalarıdır; mitoloji, ırkların birer rüya tarzında düşünceleridir. Rüya düşünmesi ile arzu düşünmesi aynı mahiyettedir; ikisi arasında birçok ortak noktalar, temayüller vardır. Böylece gerek uykuda gerek uyanıkken zihni hayatı yöneten iki prensip kabul ediliyor. Bunlardan biri, zevk prensibi, diğeri realite prensibidir Birincisi, her iki durumda da arzuları yönetmekte, ikincisi ise, sert kaideleri ve sansürleri ile kişiyi kendisine intibak etmeye mecbur tutmaktadır. Uyanık hayatla uyku hali arasındaki esas, fark uykuda zihin faaliyetinin karmaşıklık bakımından daha aşağı bir seviyede olması ve daha ilkel bir ifade tarzı bulmasıdır. Bu esnada zihnin genelleştirme ve kavramlaştırma faaliyeti durmuş görünmekte ve bu fonksiyonlar imajlarla temsil edilmek gibi daha ilkel bir yolla yerine getirilmektedir.
+10 oy
Simge Rüya Bilgesi (121k puan)  
“Freud kendi rüya içeriklerini yorumladığında iki önemli öğeyle karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan birincisi gün boyunca üzerlerinde durduğu ve sonuçlandıramadığı sorunlar diğeri ise, aynı bilinçlilik alanında (birden fazla) var olan düşünceleri birbirlerine bağlamak kompülsiyonudur.”

Kısacası Freud’a göre düşler; bastırılmış bir isteğin kılık değiştirmiş bir gerçekleşimidir. Bilinçsiz ruhsal yaşama ilişkin bilgilerin en önemlileri, gizli düş isteğini açık düş içeriğine dönüştüren sürecin incelenmesiyle bulunmaktadır. Düş yorumu açık düş içeriği üzerindeki maskeyi kaldırarak bunu bir doyum sağlama, bir isteği gerçekleştirme, tıpkı histeri belirtilerinde görüldüğü gibi birbiriyle boğuşan iki grup ruhsal eğilim arasında bir uzlaşma ürünü sayılacağını ortaya çıkarır. Bu duruma göre düş sayrısal bir belirti değil, normal ruhsal yaşamın bir ürünüdür; gerçekleşmiş gösterdiği istekler ise nevrozlarda bastırılmış isteklerden başkası değildir; doğup ortaya çıkabilmelerini, insanın devinim mekanizmasını (motilite) felce uğratan uykunun baskılamanın gücünü azaltıp bir düş sansürüne dönüştürmesine borçludur. Böylece düş yorumu psikanalize iki ayrı önem kazandırmıştır; bir yandan psikanalizi nevrozların sağaltımında başvurulan bir yöntem niteliğine kavuştururken, öte yandan onu yeni bir psikoloji aşamasına ulaştırmış yalnız hekimler değil, manevi bilimlerle uğraşan herkesin haklı olarak dikte alacağı bir istekle ortaya çıkmasını sağlamıştır.

İlgili rüyalar

+14 oy
5 yorum 58 okuma
Simge 24 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Rüya Bilgesi (121k puan)   yazdı
+9 oy
4 yorum 42 okuma
Simge 24 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Rüya Bilgesi (121k puan)   yazdı
+9 oy
6 yorum 41 okuma
Simge 24 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Rüya Bilgesi (121k puan)   yazdı
+12 oy
7 yorum 66 okuma
Simge 24 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Rüya Bilgesi (121k puan)   yazdı
+18 oy
14 yorum 99 okuma
Simge 4 Ağustos 2020 Bilgi kategorisinde Simge Rüya Bilgesi (121k puan)   yazdı
+11 oy
7 yorum 52 okuma
Simge 24 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Rüya Bilgesi (121k puan)   yazdı
+8 oy
3 yorum 41 okuma
Simge 28 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Rüya Bilgesi (121k puan)   yazdı
+9 oy
7 yorum 54 okuma
Simge 28 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Rüya Bilgesi (121k puan)   yazdı
+8 oy
4 yorum 55 okuma
Simge 25 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Rüya Bilgesi (121k puan)   yazdı
+9 oy
22 yorum 140 okuma
Simge 25 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Rüya Bilgesi (121k puan)   yazdı
+5 oy
8 yorum 243 okuma
mustafaharputi 1 Eylül 2019 Analiz kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.1m puan)   yazdı
+22 oy
19 yorum 137 okuma
Simge 10 Ağustos 2020 Bilgi kategorisinde Simge Rüya Bilgesi (121k puan)   yazdı
+11 oy
12 yorum 89 okuma


Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.
Rüya tabiri sözlüğü

Puan Tablosu

Rüya yazmak : -1000
Yorum yazmak: +120
Düşünce yazmak: +12
Rüya oylamak: +2
Yorum oylamak: +4
Rüyanıza en iyi yorum seçmek: +150
Yorumunuzun en iyi seçilmesi: +350
Yorumunuzun her artı oyu: +10
Rüyanızın her artı oyu: +5
Rüyanızın her okunması: +1
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler size sadece farklı bir bakış açısı sağlar.
...